Gameful

Presented by:
Štěpán Hruda
Author(s):
Štěpán Hruda, Jiří Zlatohlávek, Jan Vlček
tým mimo StarCube: Martin Vytrhlík, Lenka Holubová, Charlota Blunárová
epicwin@gameful.cz
gameful.cz
facebook.com/gamefulstudio
@gamefulstudio
Linkedin

Elevator Pitch English
Our solutions make people literally addicted to your product. Your customers will spend more time using it, come back more often, and - ultimately - spend more money. Based on the psychology of games, we can make people love you.

Elevator Pitch Czech
Díky našim řešením se lidé stanou doslova závislými na vašem produktu. Zákazníci s ním stráví víc času, budou ho používat častěji a v konečném důsledku utratí víc peněz. Na základě psychologie her zařídíme, aby vás lidé milovali.