BikerSeason.com

Tomáš Marcaník
tomas.marcanik@gmail.com
bikerseason.com
facebook.com/bikerseason

Elevator Pitch English
BikerSeason.com is a global service for motorcyclists, which offers a combination of the route planner with a system of sharing and sending invitations to other motorcyclists. BikerSeason.com is a database of the best motorcycle routes and places in the world. It's a place where you can conveniently schedule your route and invite other motorcyclists who are only concerned with whom and where to experience the best ride.

Elevator Pitch Czech
BikerSeason.com je globální služba pro motorkáře, která nabízí kombinaci plánovače tras se systémem sdílení a rozesílání pozvánek dalším motorkářům. BikerSeason.com je databáze těch nejlepších motorkářských tras a míst na světě. Je to místo, kde si pohodlně naplánujete svoji trasu a přizvete další motorkáře, kteří řeší jen to kde a s kým zažijou tu nejlepší jízdu.