OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

UDisks2 - new generation of UDisks2

Vratislav Podzimek (Red Hat Czech / Filesystems And Storage)
Come to listen to a successful open source story about the UDisks2 fork followed by merge and a new life breathed into this stalling project.