OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Monitorování sítě pomocí flow - case studies

Petr Velan (CESNET)
Ukážeme vám, jaké jsou možnosti použití existujících nástrojů pro monitorování počítačové sítě a analýzu síťového provozu. Přednáška se bude zabývat monitorováním toků (flow-based network monitoring), které se v praxi běžně používá. Existující open source nástroje je možné provozovat “out-of-the-box” a nebo si je přizpůsobit na již existující monitorovací infrastrukturu. Flow kolektor a detekční systém, o kterých bude řeč, je možné nasadit i na velkých páteřních sítích. Jako zdroj dat bude zmíněno několik řešení zahrnující open source monitorovací sondy, výkonný komerční flow exportér, nebo export flow dat ze směrovačů.