OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Integrace s eGovernmentem na 2 řádky

Josef Ludvíček (Wandera)
Představím nově vzniklou organizaci github.com/czgov a její první přírustek umožňující integraci s datovými schránkami na 2 řádky. Další část přednášky věnuji základům integračního frameworku Apache Camel. Kudy povedou další 2 řádky k českému eGovernmentu?