OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

GDPR a rizika ochrany osobních údajů jinak

Miroslav Bartošek (Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky)
Stručné seznámení s hlavními principy a paradigmatem ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR. Koncept Komplexní ochrany OÚ v prostředí VŠ, jak je připravován v rámci centralizovaného rozvojového projektu MŠMT 2018. Ochrana OÚ a uchování zdravého rozumu: na příkladu z jedné oblasti demonstrovat rizika přehnaného alibistického přístupu k ochraně OÚ.