OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Vědomou komunikací k úspěšnému businessu

Vlasta Křenovská (projekt: Vědomá komunikace), Lea Kolkopová (projekt: Vědomá komunikace)
Komunikace je naší každodenní záležitostí. Proč je ale tak těžké domluvit se? Mnoho lidí shledává lidskou komunikaci za složitou. Účastníky našich kurzů učíme jednoduchému návodu jak chápat protistranu a předcházet tak případným konfliktům. Věříme totiž, že znalost komunikačních typů umožňuje efektivně komunikovat, protože protistraně rozumíme, chápeme její stanovisko a způsob komunikace. Například: racionálně smýšlející jedinec potřebuje k vyřešení problému jasné a detailní informace. Naopak jedince myslícího v obrazech detaily otravují a vyžaduje představení celkového obrazu problému. Znalostí těchto komunikačních zákonitostí lépe zvládáme konflikty a předcházíme nedorozumění. Chceme ukázat, že komunikací se dá bavit a rozumět ostatním.