OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Peer Blender: výuka skrze vzájemné hodnocení

Honza Martinek (Peer Blender)
Před rokem vznikl Peer Blender: jednoduchý online nástroj pro výuku formou peer assessmentu (vzájemného hodnocení úkolů). Během jednoho roku si na něj sáhlo >200 studentů, kteří splnili >2000 úkolů, odpověděli na >13000 otázek a zadali >8000 hodnocení. Teď chci vytvořit komunitu pro jeho využívání a další rozvoj. Přidáte se? Peer Blender vychází ze studia vzdělávacích konceptů jako jsou blended learning, peer assessment, převrácená třída nebo revidovaná Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů. Během session představím jeho design, technické řešení a zkušenosti z provozu ve čtyřech kurzech. Zdrojáky a základní dokumentace jsou přístupné na github.com/jan-martinek/peer-blender. // Témata kurzů jsou blízká OpenAltu: chci naučit studenty humanitních oborů vnímat počítač jako programovatelný stroj — ne jako bednu předdefinovaných aplikací. V prvním semestru se snažím, aby si dovedli představit sílu automatizované práce s daty a dokázali v nich hledat a vytvářet strukturu (html, markdown, regex, spreadsheet, sql, skripty). Ve druhém pak především, co je to svobodný software a jak spolupracovat při jeho tvorbě (free software, automatizace, otevřená data, publikování na webu, jekyll, github).