OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Uživatelé otevřených dat v Česku

Michal Tosovsky (Fond Otakara Motejla)
Jednou z aktivit Fondu Otakara Motejla v oblasti otevřených dat je sledování toho, co se s nimi v Česku děje, prostřednictvím aktivit, jako jsou hackathony nad pražskými daty Prague Hacks, každoroční soutěž aplikací Společně otevíráme data, veletrh otevřených dat Open Data Expo. Máme tak poměrně slušný přehled o tom, k čemu jsou otevřená data v Česku využívána (a také o tom, která data by se v případě publikování dočkala masového využití).