OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Otevřená města

Ondřej Profant (Otevřená města z. s.)
Loni na OpenAltu jsem představil projekt Otevřená města, což je dobrovolný svazek obcí podporující převážně softwarovou otevřenost. O rok později už máme jasnější cíle a konkrétní projekty. Projekty představí členi výboru Ondřej Profant a Ladislav Nešněra. http://www.otevrenamesta.cz/