0:00:15de dobré
0:00:17odpoledne japanistce dálnice dobrého na volbě
0:00:22já jsem michal komárek protože ona ani konat otevřený dát na ministerstvu vnitra a asi
0:00:28je eště milan zase sem pracovala tak ram motejla jako penalta adresa nebo oka
0:00:33a vlastně máme současné opozici cílem jeho semestr telefonem to otevřená data vlastně do všech
0:00:40strategických dokumentů veřejné správy si přinutit veřejnou správu popřípadně s začít s ní vlastně ty
0:00:45myslivci primárně dělalo jako ty dělat data
0:00:48a vlastně abychom s těch informací veřejnosti sektoru které stát straně
0:00:54které má streamy má ve svých jako repozitáři byly publikovány pro vývojáře pro studenty vašich
0:01:01uživatele kterým se ty takže na to budou hodně pro jakékoliv účely uživatelsky definovaná
0:01:08já bych za své přednášce si to vodpíchnout tom no a pevnou ruku něco prostě
0:01:14mluvil o tom kde sme v roce dva tisíce patnác jsem se to lze lehce
0:01:17čtrnáct a budu jako úřednická prezentace i pro vás to že tam je způsob ale
0:01:23několik paragrafů bude za pár historických dokumentů
0:01:26ale co byste viděl jako nějakých plavecký dá hlasy dostal svoje kam se nám podařilo
0:01:32dostat protože na a
0:01:34tak teda já jsem se trochu píchlo kmenové prezentace
0:01:42tak ten lektvar jste čtrnáct tady vidíte našeho hlavního že padlo viděl hodnotu bude na
0:01:49hudba na který předává celý to otevřená data libereckém kraji
0:01:52si liberecký kraj restaurace dva tisíce čtrnáct se mu za otevřená data
0:01:56jste se potom rezervaci čtrnáct podívali na v tak vlastně desetkrát žádat jonathane jo
0:02:01no asi publikované
0:02:03já publikované si pdfka nějaké smlouvy faktury ale prostě ministerstvo vnitra udělat se mnou
0:02:09libereckém kraji za otevřená data
0:02:12seš bylo trochu vtipné ale přitom trochu smějeme protože vlastně toho
0:02:17co dalšího pohledu asi jsem se podíval zpátky co chyby lord co se stalo vlastně
0:02:22jo sme měli žádnou legislativu která by definovala otevřená data to publikované tržní tak bylo
0:02:28primárně asi dobrou proč je ta legislativa důležitá státní správa a samospráva funguje podle nějakých
0:02:35pravidel jsou to vyhlášky obecní vládní nařízení zákony
0:02:40a vlasti když jsme odcházeli slovo programu ty jednotlivé distribuce úřady samospráva starosty neřekli otevřená
0:02:46data to z něho dobře ale vlastního to není zákoně je to z na nějakém
0:02:50vakuu se kolem nás a prostě mi to nebudeme dělat kultury na povinné _m má
0:02:54nějaké prostě pravidla jak to používat je to publikoval
0:02:58ale si mi to za
0:02:59sorry
0:03:00takže to bylo trochu pro nás bezva request že ta legislativa je klíčová prostě kružnici
0:03:07věděli co se musí publikovat jak se to musí publikovat hlavně aby to bylo někde
0:03:11definované zákony takže to jsou pravidla jakým tento stát jsem si musí fungovat musí fungovat
0:03:16nějakých
0:03:17a legálních právních předpisech
0:03:21to dost často se nám stalo že byli rozdílné přístupy publikace otevřený dá někdo publikoval
0:03:27co chceme zneškodnili co chtěj slovo ním občas se stalo jako třeba liberecký kraj něco
0:03:31hodil na web jako pdfka a pak začali rozjíždět tiskovky že vlastně liberecký kraj nebo
0:03:37vo další města a jo takže na starost lituje tak se podíváme typedef který byste
0:03:41si fajn tak které se stovku
0:03:43problém nepochopení to kontext otevřený krát
0:03:46takže toho trošku problém a když se to rozjelo ten oblast publikován otevřený dál
0:03:52pokud se podíváte na některé ministerstva jedna věc a ministerstvo financí životního prostředí nemaj některé
0:03:58datové katalogy ale primárně kubiku vlastně svůj faktory takže to file stě tak se řekne
0:04:03dobře tak náš názor publikuje barák o to žádat a podívat se do oka a
0:04:08polohu
0:04:09tady mám s moudra faktory
0:04:10třeba ministerstvo financí myslet jo prostředí si mě tam je brána ty takhle se tam
0:04:16postupně přibývají ale postihy víme že by ministr to mají mnohem
0:04:19mnohonásobně zajímavější užitečné
0:04:22data které se týkají chatě kdy prostě fajn kdyby je publikovali
0:04:27takže se na to chystal protože ten tam otevřená data a uvidí se převážně stane
0:04:31a to je v tom roce dva tisíce patnáct
0:04:35hlasy ministerstva vnitra rozepsal projekt který
0:04:39souhlasím cenu vytvoří nějaký nutné metodiky publikaci lokalizaci otevřený dá kterého si sem připravili o
0:04:45tom na tom zda vůbec no tak cz daným můžete
0:04:48další částí mojí prezentace a taky se nám podařilo v roce dva tisíce patnác rozjet
0:04:53finální tak ohrožených dat
0:04:55který vlastně přestáváte je samozřejmostí veškerých vlastně všude na světě že tady sta primárně evropského
0:05:01nemusí
0:05:02a potažmo a skoro všude těch aspoň vyspělých zemí každý každá země vlastní národního pětapa
0:05:09portál
0:05:09se tady na polovinu se postupně začne publikovat datové sady
0:05:14pokud bych se na podívat vlastně co se stalo s tom minulém roce tak se
0:05:17na vlastně podařilo trochu o pomoc tou legislativou
0:05:22v rámci vlasy úpravy novely zákona sto šest volném přístupu k informacím
0:05:26s otevřená data dostali do poprvé do legislativy no tak já jsem pětiletý boj ve
0:05:33spolupráci na vládní sektorem se kritickým sektorem
0:05:36a si šest soukromým sektorem postupně se tady podařilo se dostat otevřená data do legislativy
0:05:42já si definuju touto přímo citací je to v uvedeném zákonů sto šest konec přístupu
0:05:48k informacím všimněte si posledního
0:05:51posledního řádku už otevřená data ty veřejné správy slovy dva neznámí potom otevřený dat
0:05:56na že pokud by ty takže to se samosprávy měly publikovat co pořád ta
0:06:01tak by měly být pokud by měli spadá správných definice konektoru všichni chtěli podle které
0:06:06vás
0:06:07a snímkovali úřednice aby to bylo tady snad i kdyby měli dominovány tom intervalu otevřený
0:06:11dat
0:06:12co se nám ještě podařilo
0:06:14moc je nenáviděl palce stavebníci po vaší systému veřejné správě chceš od veřejnost ani na
0:06:19prej ale pro ty
0:06:21pro vlastně lidi se snáší strany z té státní správy je to docela důležitá že
0:06:26nám katalogy jestli to naší systému veřejné správě takový tempo centrální místo kde
0:06:30se postupně na republikové veškeré datové sady
0:06:33se české republiky měl by to být rozcestník je tam je místo přímo sice
0:06:37publikovat data jako daném úložiště ale bude teda případ primárně prostě dva můžete se potom
0:06:43dostat na ty jednotlivé lokální katalogy a tak dále
0:06:46rámci tohoto
0:06:48zařízeních bysme chtěli trošku jdou americkou cestou k tomu přistupovala kdy řekl všechny data pořád
0:06:54na státu se budou komunikovat zase nebude publikovat a krát osm oslabené krabice obrazně řečeno
0:07:00napíše se proč se to nesmí publikovat a dá se to na nějaký seznam
0:07:04toto cestou sme chtěli tady v české republice ale trochu ranku jako nevyšlo respektive sme
0:07:08narazili na odpor protože by to zaměstnalo veškerou vlastně státní správou a samosprávou všechny státní
0:07:16silnice a bylo to docela dost razantní a tvrdé takže naposledy von nenarazil ale na
0:07:21to sme na to sme lze
0:07:23takže jsme se pokusili jít jinou cestou islám se spolupracovali zbraň i s na tebe
0:07:29a asi připravuje se momentálně kde jsi nařízení vlády kdy vlastně vládne zvuku je jednotlivé
0:07:35rezorty které se asi definují jak kdyby známému prioritní nakonec tady s tátou
0:07:41které by se měli postupně publikovat rámci toho nařízení vlády
0:07:45nezmění vlády patří je povinen o centrální instituce stanu ministerské za ty kteří se dělá
0:07:52samosprávy ta samospráva slovo trochu
0:07:54trochu je bokem a letos opravdu dorazili
0:07:57takže i vlády nevztahuje
0:07:59a já jsem se dá se jsem krát nějaký seznam kilo jaké datové sady které
0:08:04se momentálně to mezi zatím připomínkovat řízení které se tam publikované je to že vtom
0:08:10tom nařízení vlády tom seznamu jako prioritního penalta
0:08:15dobrým lidí open data systému
0:08:17co je to veselý které se týkají způsobu je tam
0:08:21evidence obsazování služební me jste jsou tam za to veselý které se týče jízdních řádů
0:08:26je tam i obchodní rejstřík potažmo vlastně ale jestli s produkuje informace o
0:08:30o ekonomických subjektech české republice sou tam dva co tam datové servis
0:08:36vlastně které se týkají ceduli centrálního registru evropských dotací jsou tam informace o veřejných zakázkách
0:08:43jedna osm datových sám
0:08:45vysoko na slovensku tak slováci v rámci jedna neznám iniciativy dělali nějaký podobný seznam slovácka
0:08:51na nějaký asi
0:08:52osumdesát místa vlastně tady to nařízení vlády má tu znali a byl asi trochu nastartovalo
0:09:00ten ekosystém otevřený dál máme tady nějaký seznam osmi datových s _e když jednáme s
0:09:05dalšími rezorty chceme pravidelně vlastně přidávat ten to datové s tady toto nařízení vlády
0:09:10ale aby se publikovali povinně a zároveň ho si se budeme snažit asi tlačit na
0:09:15ten stát samosprávy na ty centrální scali publikovali dat veselý které nejsou to nařízení vlády
0:09:20takže to je to jasně
0:09:22tak zhruba co se vyděláte ta legislativy
0:09:26myslel jsem tady mluvil o tom a tom na těch metodikách které jsme připravili pro
0:09:31jednotlivé samosprávy tak centra řady vlastně krajské úřady
0:09:36a centrální si docela ministerstva jsem se podíváte na webu bedna tak v cz tak
0:09:41to co von asi chtělo většina úředníků jako standardizované
0:09:46popsat vlastně způsob publikace katalogizace otevřený já že jsem vlastně připravili pro ně takové trochu
0:09:52je jízdní řády měli postupovat
0:09:54nějaký tvar plánech publikovat průseru jaký katalogizovanými šťavnatou takovou lokální katalogu takže zase připraven nějaký
0:10:02publikační plán
0:10:03který vlastně pomůže těmi s tím potažmo městům
0:10:09a krajů _m kdyby se zorientovat té oblasti otevřený dá a vytipovali sme po nějaké
0:10:14datové s adresy
0:10:16nás nějakých sto dvacet dva datových sama
0:10:19pokaždé na to ve stadiu hlasem včera jak čeho se ta datová se netýká se
0:10:23třeba seznam škole
0:10:24jestli to je jestli té se to finanční data jestli sou to informace které se
0:10:28třásl jednání zastupitelstva
0:10:30je tam nějaký cíl formát je jak s
0:10:33s pro větší ta na úrovni by měl být
0:10:35tato konkrétní datová sada připravili jsme právě pro ty
0:10:39pro ty kolegy s veřejné správě nějakou analýzu přínosů a rizik aby vlastně ten vedoucí
0:10:45toho principu c daném
0:10:48vlastně se rozhodl o tom na vlasy tak já bych lokální aby koordinátoři na té
0:10:55instituce
0:10:56si připravil publikační dva který bude mít seznam mrtvých s a to je tam někdo
0:10:59s nějakou časový rozpis bude tam i ten současný stav toho formátu teda ne na
0:11:04tohle sady budem ten cílový stav tom formátu
0:11:07tam by se tak jak by se ta datová se dá měla publikovat místo kde
0:11:10holkám katalogu jíst oběd řádném katalogu
0:11:14a vlastně tady ten jsem publikační a dostane
0:11:17dostane dostanou představím jestli víš je
0:11:21ježíši
0:11:22lepší menenžment té dané situace ozvat na základě rozhodne to na základě toho výtečně a
0:11:28se rozhodne
0:11:29jaké datové sady se budou publikovat je to vlastně pro ně takový jako manuál jsi
0:11:33můžu vybrat asi o kankánu zjistí se ty data ten ta dá daná instituce má
0:11:39čísel asi nějakých informačních systémech jsou ty rastrové sady spravovány z jak se s nimi
0:11:45pracuje na základě toho tak si se rozhodne co bude publikovat
0:11:48že jsme vás je pro ně připravili
0:11:50kormidlo publika šipku plánu i
0:11:52určitou
0:11:55dá se říc
0:11:56trajectory způsobu publikace otevřený dát jasně
0:12:00jsme i vytvořili ně konkrétní role pro tu publikace to znamená že ten daný a
0:12:07žáci učí kurátora dát vůči si koordinátora na té dané instituci
0:12:11ve spolupráci s dalšími kurátovi z jednotlivých odborů třeba školství to mismus
0:12:16policie začnou leda ty datové sady na tom úřadě zjistí v jakém stavu jsou připraví
0:12:23to publikačního plánu vytvoří si interní směrnice kterou si schválně přála zastupitelstvu a na základě
0:12:29podle toho můžou posně mají zajištěný ten proces publikace otevřený dat protože tam je jsou
0:12:34určené ale je za to zodpovědný
0:12:36je tam nějaký časový harmonogram a na tu politickou podporu
0:12:39těch předchozích letech do roku dva tisíce čtrnáct tisíce třináct stávalo že třeba město jako
0:12:44děčín nebo opava chtěli publikova datové sady ale vlastně tu oblast otevřený dat tam kopal
0:12:50nějaký opravdu osvícený ajťák ukázat jednotlivé paní čas jednotlivých oborů
0:12:55chtěl oni aby místo těch peněz tak posílali nějaké scali a bylo to vlastně
0:13:00bylo to ste fajn ale mohli by se to nedalo udržet a jak ten ajťák
0:13:04víte pane si na webu potom časem odpadli těžko to neměli po provedení
0:13:08tak jsme šli pro kompletně připravil jsme ňákou pravdu
0:13:12jednotný způsob té publikace takže hlídat aby to zas a voltů konkrétní jsou asi instituci
0:13:18potažmo hlasy obsazení všech těch malých je tam i spolupráci s jedním informatiky který bučí
0:13:23že tady sice veliká pořád ministerstvo vnitra popřípadě další rezorty si vytvoří svůj lokální klapalo
0:13:30jde vlastně o šel ten informatiku se stará jen ty datové sady které podstatě plní
0:13:35katalogy svoje a z lokálního katalogu třeba ministerstva před aha to na to cílem vlastně
0:13:40je ten a vidíte to potom
0:13:42vlastně posunout dál
0:13:44tak ten evropský data portál který spravuje stáhne abyste se mohli podívat i na ty
0:13:48další datové sady napříč _e napříč celou evropskou snad dvacítkou
0:13:54co se týká mezi těch metody pro tebe připravený
0:13:57moc je pro kraje ministerstva
0:14:00obce s rozšířenou působností
0:14:03no a jsme řešili publikovat otevřená stanovena takže teďka v rámci tatru se připravit se
0:14:09teďka nám certifikované tak
0:14:11ubytování prostorový otevřený dál
0:14:14takže ta měla být hotová tečka na konci na konci listopadu protože všechno prostorový datech
0:14:20je tam ještě mají obrovský větší potenciál nechtěla některé
0:14:24menší méně zajímavé data letech chtěli sme toto je schopen pokrýt vyberete část těch prostorových
0:14:30prostorový dat
0:14:31a mluvil jsem o strategických té legislativě
0:14:35ta česká republika se v rámci se v roce dva tisíce náznaku na do čího
0:14:40plánu partnerství protože na tý
0:14:43os je ta iniciativa kterou hrozilo rozjela delikvent on v roce dva tisíce jedenáct spořila
0:14:49asi tak iniciativu podpořili americký prezident volbama podpořili devi inevitable devasistent boj kila se té
0:14:56špičky zemích
0:14:58na světě které oblasti jsou největšími tahouny oblast otevřený dát česká republika sem do tady
0:15:03toho partnerství protože na vládnutí
0:15:05přidal roce dva tisíce jedenáct
0:15:08a současné době se v červnu vlastně do práci to je to iniciativy
0:15:13asi je použili
0:15:15vložili nové závazky které se dítě právě zpřístupňování daný dat výsadku států to znamená že
0:15:21chceme
0:15:23dobrý den za veřejně konzultace sbírat hlasy podněty od veřejnosti tak abychom mohli postupně zařazovat
0:15:28právě této iniciativy
0:15:30další datové sady které se postupně začnou ty vína
0:15:33a chtěli bychom rádi na základě to vzal kolovat jednotlivé rezorty aby se to opravdu
0:15:38plnilo na základě tady tohoto mezinárodních závazků která česká republika má
0:15:42máme tam právě připravený veřejně konzultace asi nějakou podporu
0:15:47věci veřejné správy aby se
0:15:50tak ze školy a vydali se prostě ten oblast otevřený dat
0:15:53pod osou ale dopředu leze nade samozřejmě to pro ten rozvoj národního a toho dopředu
0:15:59ta a
0:16:02lesa teďka linkou do osy na lidi katalog dotčených dat které máte počítač tak se
0:16:07můžete podívat na a tak ho cz takže _e český na ní kapalo který byl
0:16:12spuštěn dubnu roku dva tisíce patnáct
0:16:16současné době tam nějaký třicet osum
0:16:19tisíce datových sám
0:16:21s toho asi nějakých
0:16:24čtyři sta sedmdesát hledat výsad nepatří českému řezačku že sem úřadu ze městskému a katastrálnímu
0:16:33protože současné době
0:16:35hasičů za kterýma velké množství tam asi sto tisíc na ty výsadky jednotlivé hlasy území
0:16:40jednotku považuje
0:16:42respektive jednotlivé mapy mapové podklady považuje za jednu datovou sadu a ne za tu na
0:16:46tu distribuci pro vás něco jedna s nima pátek soudce u nějakého lokální zemi to
0:16:51publikuje jedna průseru a nám se právě v rámci tohoto navyšuje ten velký počet velký
0:16:56voči těch datových sám
0:16:57díky její týče zadku máme frame call nějakých čtrnáct třicet osm a půl tisíce let
0:17:03místa
0:17:04a chceš v reálu znamená že o těch dalších institucí
0:17:08ja nějaký čtyři sta sedmdesát dva a je to kravina nevím tím rozdílem katalogizace strany
0:17:13to neumíte v noci do bytečku zatím se všech je to ve se na to
0:17:16veselý zadku by se dali shodě
0:17:19si podmnožina přímo před zachoval velmi to prostě bylo výstřely pětivrství sám
0:17:23takže právě tady tuhlenctu ten technický nedostatek chceme řešit v rámci toho úkolu
0:17:29ale nehledě na ty za k
0:17:30můžeme se podívat se na další citace právě kdy hlavní město praha ty které momentálně
0:17:35jak se týká tyhlety výsad že to na nějakých sto sendesát tato místa _e český
0:17:40telekomunikační úřad na jaký ztrátový s a přidávej se na to ministerstva jako ministerstva dopravy
0:17:45finance
0:17:46a se tam je za ministerstvo vnitra
0:17:48velice výrazně se nám poslal třeba je ostravě
0:17:52kdy vlastně směrech pěkně jednání se zástupci města ostravy bohumína a vy aby se postupně
0:17:58přidaly dušan otevřený dát i když i v že v a poslal na legislativa tak
0:18:01začali publikovat datové sady
0:18:03tady tento grafy je někdy se dvacátého odezva nic dvacátého října
0:18:08chci jenom podotknout že vlastně ta legislativa která se týkala si zakotven těch otevřený dat
0:18:12začal platit táháš o co jde patnáctého září to znamená že asi doposud když na
0:18:18té iniciativy byla postavena na nějaké bázi dobrovolnosti
0:18:23ještě jedna taková věc otevřená data se dobrý tady malých obcí co takhle skončí za
0:18:28která má asi osumset obyvatele dovede publikovat pět na to
0:18:33že strašně fajn release natřel roce
0:18:35tisíc ještě nás objížděli jižních čechách které starosti a vezme si služební dat otevřený dat
0:18:40otevřený datech tak nám řekli že to si pro ně to je kapacitně vám složitý
0:18:44projekt ale když máte šikovnou ajťák a jak na to takže to publikovat ve sem
0:18:49s tím se měsíce
0:18:50stě určitý počet to
0:18:56co se dědka dělat nenávidí úrovni klavír asi seznam těch statických dokumentu která
0:19:02sou co zakotvena takže na tam
0:19:05co tam nějaké strategické dokumenty které se týkají
0:19:08vlastně počk ruší politiky
0:19:10jsou tam i to že na zase součástí to statické se dozvěděl ne
0:19:15otevřeno se transparentnosti je velmi silně vnímána úrovně a ten na úrovni nadnárodní
0:19:22často vlastně je i jedním s těch pilířů asi prosazování politik evropského nevrazil za dvacet
0:19:29kde se řeší ráčí pán děláme _m tu
0:19:32otevřená data s přístup na informacích informaci veřejného sektoru
0:19:36jsou tam jsou tam velmi výrazně zakotveno
0:19:39co je důležité hlasy pro ten rok
0:19:42dva tisíce šestnáct takže totožná ta se stala součástí začínat na české republiky
0:19:47pro partnerství protože na vládnutí a nově otevřená data se stačí té součástí to akčního
0:19:52plánu pro rozvoj digitálního trhu
0:19:56cože
0:19:57byl do té doby trochu
0:20:00a nechci takže zanedbaná zanedbána na ztráty mě vlastně ministerstva průmyslu a obchodu a čím
0:20:06rozdělí na trhu
0:20:07ale čemu byl vlastně premiérem jmenován
0:20:10národní koordinátor pro digitální hodinu seš byl zadává přímo to máš pauza
0:20:16jako státní ten
0:20:18jako evropské záležitosti je to zdá že prej je přímo sem prvním muži
0:20:24svěřil digitální agendu
0:20:25kdy vlastně a on si vytyčil v rámci této strategie priority toho státu vlastní ta
0:20:32jindy na do od roku dva tisíc na z roku dva tisíce dvacet aktualizací
0:20:38a otevřená data se stalo s je součástí tohoto tématu
0:20:42takže vlastně člověk odkryje současné době
0:20:46má jednu s priori vlastně prosazování dat řict
0:20:50otevírání dat veřejného sektoru
0:20:52potažmo celou tu oblast otevřený na
0:20:54se v rámci toho připravili heslo personnel otakara motejla
0:20:58a dalšími a dalšími jasně který modrý tady české republice
0:21:02nějaký nějaké závazky které vy tady toho ten by měl být za zapojené do měli
0:21:08takže tohoto činu ano
0:21:10takže současné době
0:21:12v tom tedy identifikovat i největší příležitosti asi nejzajímavější datové sady tramvaj ty největší hodnotu
0:21:17pro ten stát které by se bere publikovat je to primárně cílem na tu digitální
0:21:20dědu aby si česká republika oblasti lítání těmi agenty ekonomiky
0:21:25co nejvíce poslat předu dřív otevřená data byly směřován na tu oblast
0:21:29transparentnosti protikorupční politiky tady bych se takový svěřeno teďka tady musíš si myslím že dobře
0:21:35takže
0:21:35to trochu více dva tu veřejnou správou pokud budou priority států kudy také na jde
0:21:43o to a to je to
0:21:45slovní asi posunout
0:21:47rámci toho si spolupracujeme s úřadem vlády je tam primárně teďka máme několika zemích projektu
0:21:52na otevírání na snažíme se propojovat jednotlivé subjekty z na veřejné správy port pod hlavičkou
0:21:58velmi to narodil konat digitální nebo
0:22:00snažíme se vás je jedna mezi mrtvými rezorty
0:22:04tam vypadá několik set nich projektů
0:22:06potom za námi samozřejmě ne i rozvoj toho národního tato louku budeme se stala pracovní
0:22:10skupinu protože na příště mi ministerskými rezort jako že chceme vytvořit kódy naše zase zaštítit
0:22:16to aby když se začnou vybírat z jednotlivých ministerstev tak tam dochází k tomu
0:22:20kromě různě sebe
0:22:23jako nahlížej k sobě ale ten způsob publikace je buď rozdílný nebo prostě s není
0:22:28to úplně koruna ne
0:22:30že bychom chtěli vytvořit pracovní skupinu poskytovatelů takže migrace řekne zprávy tak aby mohla zpívat
0:22:35sportovat otevřenosti a pak na základních požadavků
0:22:39publikovat i na to ve sady které máme buďto a čím vám pak myslí protože
0:22:43na vládnutí nebo sou nařízení vlády dalších těch dat číst
0:22:48tak jste se potom chtěli podívat jaké jsou potom další priority toho digitálního koordinátor
0:22:52se podívejte na rodiče tečka
0:22:56tak
0:22:57co ještě zajímáme tím že
0:22:59tak jsme souboru hlavního architekta je momentu teď máme na starosti
0:23:04rozvoje sítích české republice zejména zase schvalování projektů které jsou dány hlasy úlohou strategie rozvoje
0:23:12sítí služeb veřejné správy do té která má zase s schválené nařídí osum devět realita
0:23:18ve středu asi roční výročí
0:23:20si toto nařízení vlády a souborový kytek ta schvaluje
0:23:23informační systémy které jsou alokovány
0:23:27ze státního rozpočtu víš co nám vlastně za rok je větší neřeš šest milionů korun
0:23:32rámci toho se posuzujou ty jednotlivé žádosti a pokud tam se ta žádost neobsahuje možnost
0:23:38vlastně prosadí no publikovat otevřená data informace s informačním systému jako otevřená
0:23:44potažmo to dá pokuta na to tak ten projekt jako nyní s vámi takže do
0:23:48této strategie trošku
0:23:49očekáváme že trochu je nastartuje
0:23:52takovou tu koncepci těch open a tady systémů informačních systémů veřejné správy aby se náhodně
0:23:58stálo že někdo si zažádá o informační systém který bude stát
0:24:02státu teda podíváte množství peněz ale ten informační systém nebude schopen prostě sypat publikovat nějaké
0:24:09strojově čitelné penalta ty touto strategií pravicí mají na ty
0:24:15kolegy z jednotlivých resortů úřadu aby von trochu podchytili i tu technickou část _e tu
0:24:23asi politickou
0:24:25tak tady jsem se podíval ještě do sme hodnocení evropské
0:24:31unie za které vyšlo teďka na začátku října
0:24:35česká republika vlastně v rámci té vlastnost na dvacítky
0:24:38byla minulý rok na úrovni vegas teďka sme ve skupině forest
0:24:43ta vlastně se posouváme oblastí rozvoje to
0:24:47národního katalogu ten open a tady nás tady stalo s _e vlastně
0:24:52hodnotí jaký je stav připravenosti si to veřejné správy na publikován otevřený dá týká se
0:24:59to hodí
0:25:01jednotlivých studií přínos otevřený dá týká se to rozvoje národních politik ordinačních politik právě ta
0:25:07oblast otevřených dá
0:25:09že nic řešit že slovensko nás přeskočili ve skupině pást řekne s
0:25:13a vlasně na nahoře jsou ty špičky je to je velká británie španělsko francie a
0:25:20tak dále riskovat
0:25:24tak tady toto eště a se studia ohodnotí
0:25:27způsob vlastně implementaci směrnice je stávající vlastně munice
0:25:32o tři že směrnice evropské komise která si klade na tom se publikoval informace veřejného
0:25:37sektoru vesty jako ve formě jako vývozců prakticky open a ta si česká republika spustíme
0:25:42dalším členskými státy musela implementovat do konce tohoto roku takže tam ten implementační proces pouze
0:25:49rozvojem upravíte legislativy
0:25:51byl úspěšný vlastně skoro ve všech ve všech členských státech perského nemyslím tomto poště ještě
0:25:58namáhal lucembursko ale bude tam se jedná o to bys šel si ten zákon
0:26:04že otevřený dáte k tobě sání je asi to
0:26:14jaké jsou naše plány já jsem tady z několika na ministerstvu vnitra jsi připraven
0:26:19konzultace školení oblasti otevřený dáte že by to právě spolupracovat s úřadem vlády rozdíl takovej
0:26:25na ministerstvu životního prostředí změnu já co sme odjížděli je jaká je se škole jsme
0:26:32no todle rezorty
0:26:33jde tam jen se snažím je tak či
0:26:35chtěli bychom zase video tak žádné závady do koncept je dokonce tu
0:26:39no kontextu narodil architektonického plánu
0:26:42rámci fungování si veřejné správy za námi de taky ten rozvoj na rodinka to říká
0:26:49který je to po momentálně šest je technicky řešen když se podíváte do to includu
0:26:53některé nebudou asi filtrovat podle formátu těžko toků se nám to prohledávat ty datové sady
0:26:59s tím že na tom že za nahrávací celý tisíc datový samostatná další šedesát tisíc
0:27:03který nám to trochu to tam je zahltí takže nám si teďka příprava projektu trypsin
0:27:08a spustit v lednu budeme teďkon upravovat chtěli bychom postavy na technologií sítě nebo dítě
0:27:14aby bylo uživatelsky příjemný aby se mohli dycky
0:27:19co tam jenom katalogy znova a tak jako co bude ta cti
0:27:22ty informace ti datový sarasin lokální katalogů pravidelně
0:27:26a chtěli bychom tam ještě přidat i nějaké samozřejmě uživatelské věci jako nahlas ten _e
0:27:33metoda tou se routeru máte zájem a tak dále a tak dál s tím co
0:27:37velké plány lednu by se měl zkusit projekt že tady kotvě
0:27:40momentálně slabší sme si toho vědomi
0:27:43ale chceme s tím něco dělat taky víme že evropská unie v pohodě funguje dyž
0:27:48vás vletí zahraniční subjekty ale strany další prostě hodnotící mechanizmy je právě tady českou republiku
0:27:55si ta poznámka polohu tam docela ztrácíme takže to je docela dobrá pak a bychom
0:28:00je právě
0:28:01náš jako takže pro ty naše rozpočet jako motor investovali projektu a viděl sem jako
0:28:06výrazně posunout protože to
0:28:09ztrácíme
0:28:10tak jenom co se týká s tou pohledu veřejné správy tak objednat asi dívají oni
0:28:15se velice osvícený
0:28:18český telekomunikační úřad dělá kozy vlastně ke to on dělal tu kdo a svojí svůj
0:28:23je to pokud ste nás to stačilo na titul a sledujete ředitele
0:28:27že ten mu tak málo si pod tu prezentaci o tom jak je toho jaké
0:28:32jsou tady pro mě je to veřejné správy počet _e
0:28:36docela zajímavá zkušenost
0:28:38vyhrát dedikl to neva si při tý vany s pozice ve veřejné správě dva každoročně
0:28:43i jak je tomu
0:28:45tak a velmi pro nás i bylo i přínosná si objednat export result otakara motejla
0:28:50a zase toto projekty se setkávali
0:28:53právě poskytovatelé otevřený dáte uživatel otevřený dat
0:28:56co by to bylo čemu pokud se nemýlim a vlastně je to docela dobrá zpětná
0:29:01vazba kdy se potkají ti poskytovatele na té veřejné správy to časově tom jak poskytl
0:29:06jak publikuje děda taky technologiích jestli jak ty data jsou využívány soustava
0:29:12takže to je ten to je pro nás velmi dobrá zpětná vazba si mezi těmi
0:29:15silnicemi
0:29:16si popovídat otevřený datech
0:29:18a dostali nějakou zpětnou vazbu třeba těch uživatelů takže hlídat protože to je to je
0:29:25pro nás je důležitá
0:29:28tady mám ještě jednou ten slajd jaké sou nové výzvě určitě pro nás
0:29:35určovat že větší počet hlasů řadu tak obvykle otevřená se tam ukazoval ty statiky statistiky
0:29:41slova katalogu
0:29:44dvacet pět institucí za pouze potažmo ministerstva vzniká spousta lokální na to znamená že jsou
0:29:51sice které se publikují s otevřená data momentálně nejstarší takový zápis toho kódu vyplýváním monitorujeme
0:29:58ty které jsou to na ní takové protože do práce jednodušší
0:30:01a primárně se na to odkazuje ta legislativa
0:30:05pokud máte nějaké datové server to vyseru vás zavřeli ho vyhodíte nám dejte vědět
0:30:10si dáme jako potažmo analýzu co sem se poblil
0:30:13je to velmi rychle se to mění takže to pro nás
0:30:18trochu složitější sledovat
0:30:20co je velmi důležité dělat s nějakou analýzu žádanější dát asi zhodnotit to co vlastně
0:30:25zajímavé říká s odbornou uživatele
0:30:28otevřený dáte uživatele prostě lidi které lze najít si tohoto státu pro se vlastně služby
0:30:34co je nejžádanější tam prosím vás dejte vědět napiš nám metráž na čísla
0:30:39ale tedy nařízení vlády je ta osoba ty sám
0:30:42ti může být má to sloužit jako trochu nastartování to o systému sledování pravidelně
0:30:48že by se to je to nazýváno postupně aktualizovat
0:30:52takže to by to měli
0:30:54stupně šifrování
0:30:56a samozřejmě bychom chtěli politickou podporu data dříve byly trošku jako zanedbávány teďka uvidíme jak
0:31:04to bude za rok volby takže ten celej
0:31:06vždycky je
0:31:08jsi zajímavé téma proto deset oblast
0:31:11veveří dneska nějaké kanadské z kosova
0:31:14že by na nějaké studie pak vlastně sobě přínosů a dopad otevřený dat
0:31:18ulice je to důležité pro nás abychom věděli co souviselo bych ho to státu tak
0:31:25to důležité potom i pro ty
0:31:27pro ty uživatele to ty lidi kteří si
0:31:29daty pracují
0:31:31_hm se podívali třeba cpou mě zahraničí co bych česku ale kam se opřeli prostě
0:31:35na těch datech které jsou postaveny té české republice máme spoustu studií které dělal s
0:31:39německá komise talent různé psíkem že mi na konzultaci a tom českém kontextu jsou docela
0:31:45jako nepoužitelné jde se to snaží mi prostě zajistit
0:31:49formě jak jestli je pravda analýzu těch dat takže dneska
0:31:54samozřejmě otázkou je ten poslední bot jestli je tady nízký počet poskytovatel otevřený dát jestli
0:32:00to není tím že vlastně ty poskytovatelem
0:32:03nemaj ten ty podněty zvenku že řetězci otevřená data zase řekne zvýšil takže nikde málo
0:32:09tady prostě
0:32:11relativně nestihneš pár váš web jsem fotbal startovalo dycky trend o ten cyklus vlastně využívání
0:32:18poskytování otevřený dat tak ještě více cest
0:32:23tak
0:32:24nechtě v rámci
0:32:27která si je spolupráce z s tomášem provozu se s člověkem který má starosti digitálně
0:32:32vymazat české republice
0:32:34tam identifikovat
0:32:36se ty nejžádanější datové sady
0:32:38teďka pudu šišatý nebudeme právě na webu penalta kopce ze je potom na to kdy
0:32:43klíče spouštět nějakou
0:32:45nějaký open dva vyšli ze to napište nám co bys toto státu chtěli která tohle
0:32:49sady a víte naprosté slovácku jestli tam ve verzi že teďka během toho příštího týdne
0:32:55takže
0:32:56sledujte nás na typu nebo mi napište je tam vidět co bys tedy kliknete na
0:33:01data o těch
0:33:02potom státy chtěli za to znát
0:33:05přišla podporu toho digitálního komisaře
0:33:08velmi váhu proti na těch jednotlivých resortech
0:33:12na internetu
0:33:13ten je prosím tě nám stačí tak pro nás to bude jednodušší potom je komunikovat
0:33:17s tím jak mě rezorty aby ty dané sady duplikovali
0:33:21pokud vás zajímá to ten otevřený dá tak já budu teďka si za
0:33:26tam měl být na tady pěkně mě mluvit otevřený datech respektive já bych nechtěl mluvit
0:33:31jak chcete stability takže jestli máte čas tak poďme se tam sejít a půjde co
0:33:36datech já tam bude asi patnácti třiceti a pak bude
0:33:40domluvit další kolegové
0:33:42takže
0:33:44že to díky za pozornost a
0:33:47se těší nastartovat