OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Otevřená data v ČR - aktuální novinky z oblasti otevřených dat

Michal Kubáň (Ministerstvo vnitra ČR)
Po roce od poslední konference OpenAlt se podíváme, co nového se událo v oblasti otevřených dat? Kam jsme se posunuli? Dostali se otevřená data do české legislativy? Jak si ČR stojí v otevřených datech? Jak na open data reagují české instituce?