0:00:16dobré poledne těší vězte
0:00:21sám za barev a vlastně v rámci že této přednášky bych vás chtěl seznámit o
0:00:26za se zákonem k vědecké bezpečnosti a jakým způsobem vlastně dopadá na státní správu a
0:00:33vlastně i na vás
0:00:36jakoby dává na běžné občany pracuju ve státní správě takže sedum let a konkrétně tom
0:00:45jeli
0:00:47takže je významný lepší systém
0:00:53důvod proč neříkám že to je ta kvantizace tak mi to zakázat
0:00:59takže když si řekneme liberec ke bezpečnosti
0:01:02tak hovoříme o zákonnost osumdesát jedna dva čtrnáct ktery zřizuje různé levé části jako jak
0:01:11ovce pak na více
0:01:17mezi takové formáty když by vás zajímalo zákon to do očí ta slabina on nemá
0:01:24cenu číst tam se nic nedozvíte hlavně se stát dva a rázně popisuje veškeré formáty
0:01:33takže vlastně potřebuje stát práce tati
0:01:38politiky bezpečnosti se uplatňují a které se plní
0:01:43kdyby vás zajímaly jenom významem informační systém je respektive kritické
0:01:49informační systémy tak si na _e vyhlášku číslo tři sta sedumnáct respektive její novelizace _e
0:01:56tresty pět
0:01:57dva šestnáct je to vlastně jenom _m nej se zdá
0:02:01objeví nějaký orgán a jak jsem používají
0:02:05no veškerou patnácti _m tak tímto zákonem respektive její jeho dodržování na
0:02:13ten berou národní bezpečnostní úřad který má centrální sídlo tady v brně
0:02:18a vlastně postupně jednotlivé státní subjekty pořádá pravidelný semináře té vlastně se známo je jsou
0:02:29se plánuje
0:02:31je tolik vlastně adresace splňují
0:02:35a samozřejmě jaké jsou plány do budoucna
0:02:39ne z hlediska
0:02:41ták naučili
0:02:43máme tady pak taky
0:02:45s tím že jeho
0:02:47no účinnost na jednu to je státní orgány vlastně byla _e rok potom vlastně posunuta
0:02:53kdy vlastně po vyhlášení význam informační systém neměl zrovna to bysme implementovali veškeré povinnosti které
0:03:01nastanou
0:03:03konkrétně u jakési no takže hlavní a nejdůležitější co jako by byl rozsah toho zákona
0:03:09je tom že veškerá informatika ty dokumentovat je zákon kterej se bezpečnosti
0:03:18nám hovoří o tom že máme zavést
0:03:21cení bezpečnosti informací to znamená musíme podrobný vědět jakým způsobem se těším a na
0:03:28informacema vlastně pracuje
0:03:31co se s nima může stát a jakým způsobem musíme vyřešit problémy
0:03:37na všech
0:03:38stanovení
0:03:39který je čechovi zásady dostat je infrastruktury ty _e ty tak úroveň ty dokumentace byla
0:03:46různá
0:03:47a
0:03:49sjednotila se to vychází veškerá to dokumentaci jestli doporučení co soupisu dvacet sedum tisíc respektive
0:03:58to ip světa
0:03:59no se říct že se jedná vo pytel
0:04:03vzhledem k tomu že jsem za to dokumentace která v našem případě na obraz našeho
0:04:07úřadu má přesto stran
0:04:10a jedná se jenom _e základní zestručním
0:04:13má za následek že v rámci tý organizace dochází k zavedení respektive předělání dík procesů
0:04:20jak se hlásili problémy konce posílá
0:04:23kdo to má na starosti
0:04:27souvisejí s tím jejich že vznikají nové role které tam asi mám dal zpracování
0:04:34a tým se při do role
0:04:36ano
0:04:37přizdili vlastně co mají na starosti
0:04:40a co s tím a díla pozdě
0:04:44nedílnou součástí to zákona je také povinnost
0:04:47veškeré zaměstnance neustále školy bychom o tom jak se mám eště oba a
0:04:55co nesmí dělat a musí to vy průkazu průkazné pokoušel vznikáte zatím takový nejistota protože
0:05:04zaměstnavatel ano
0:05:06zpět
0:05:08a
0:05:09zatím nedostal z hradu informaci že by někdo pil jako jo push jako by se
0:05:15rozhod že když neudělám vozovkách které jsem nesplnil
0:05:19se stane
0:05:23ona tady tohle navrhl že když prostě tou bezpečností povědomí nebude tak naplno končím měj
0:05:29vesla s ním spolupráci dopadlo to tím že se řeklo půjde znova na školení
0:05:34jo tvrdě ačkoli dokud se to
0:05:38a pak je ta vlastně co je dlouhodobá koncepce ještě ze všech státních institucí se
0:05:44to rozdělat veškeré informace a budou se shromažďovat vlastně na hlediska toho co by ho
0:05:52dopadu
0:05:53výhoda je to tak vyzní jak by důsledkem tohodle je že ty státní instituce začneme
0:05:59se jsou trošku více komunikovat
0:06:01o
0:06:02máme společnou
0:06:04proti němu vlastně se zbrojí _m snažím se nějakým způsobem se to by ti co
0:06:09se nemusí dělat
0:06:11takže z hlediska těch povinností který vlastně je každá taky státníci se respektive je může
0:06:18se roztahovat je na komerční subjekty pokud spadají do kritické prostě tady hodnotí se to
0:06:24podle vás
0:06:26že se to počítá tak vlastně by do toho spadají i vlastně poskytovatele připojení do
0:06:33situace ty jejich dopad toho že jejich ten pojedou má v pátek na dvě stě
0:06:38padesát
0:06:39okej
0:06:41to šla sem jenom několik těch osvěti hlavní vchod
0:06:45práv a
0:06:47z hlediska toho co musí tedy každý mít je právě ta bezpečnosti dokumentace která obsahuje
0:06:54přibližně jedna dvacet minimálně na dvacet politiků které se zaobírají vlastně jedna tým a systémama
0:07:01potom
0:07:03bez personální opatření
0:07:05no na konkrétní role
0:07:07a pak tedy souvisí technická opatření která se vlastně postupně jakoby očekáváme se vzhůru se
0:07:14vícestupňová jako docela se ty útoky nějakým způsobem se měnit tak návaznosti na to budou
0:07:21vznikat tedy spíše doporučení
0:07:24_e ú jak nic to si mám na vás provozně a nasadit a tak dál
0:07:30to znám z hlediska bezpečnosti dokumentace jak jsem hovořil vychází s ty jsou dvacet sedm
0:07:36tisíc
0:07:37lokalizaci zopakoval
0:07:40a nejvýznamnější s toho je stanovení může to s ti těch jednotlivých prostředků z té
0:07:47informace v rámci zákona si říkali aktiva rozpisu a piva to znamená že ten informační
0:07:53systém který mám jsem složené nosem rozsekat ideálně na co nej nejmenší části
0:08:02abych vlastně mohli stanoví co se stane když se rozbije ten sis to pivu
0:08:09co mám vlastně za jako pravej
0:08:11a co
0:08:15co vám dát tomu abych ta tebou dostal se do pořádku
0:08:20a prostě hodnotím riziko co se co se s tím s to co se s
0:08:25tím může stát
0:08:27a
0:08:27nemu nemam nemůže
0:08:31jaké jsem úřad i politiky jedná se celá politika po sběru o zpěvu info vlastně
0:08:37informací provozních informací pravidla pro o nasazení aktualizací
0:08:46implementace řešení nebo until antivirové prostředky
0:08:51špatně i
0:08:53vlastní minimální pravidla pro to
0:08:55hesla
0:08:57jejich délka zákonné ten sníh na našem případě to bysme se to počítali nebo já
0:09:03se stalo se to že vlastně tam soustavy tam je to trošku vole volnější co
0:09:08se týče tý bezpečnosti kdy to bylo dáno omezení tím že ve státní správy je
0:09:14hodně ruku společnosti microsoft
0:09:17zemana a sme limitovaný tím co nám do výboru poli si ty pravidla a na
0:09:23vlastně zprovoznit stě jsme trošku problémy protože v rámci naší organizace uživatele neznají heslo
0:09:30používáme ve dvou faktur autentizaci _e dřív to byla čipová karta a by
0:09:35takže tam sme trošku musela ale je tam je tam výhoda toho zákona je že
0:09:40v situaci kdy se nepoužije to co zákon vyžaduje tak můžeme popsat to naše řešení
0:09:46a vlastně
0:09:48pokuď splňuje stejnou bezpečnostní úroveň jako je ze zákona tak to lze používat
0:09:56já poslouchám specifikovány vlastně procesy co se stane když vlastně mezi přestane fungovat připojení k
0:10:03internetu
0:10:05že tedy mám zavolat na
0:10:08konkrétně haha tesla se zavolá dodavatele a dodavatel má odvést veselá čte a na to
0:10:15aby to opravil třeba hodinu
0:10:19hodně dvacet dva bezpečností dokumentace není statickým dokumentem ale je to hodně živelným to znamená
0:10:26práci našel versace už děláme třetí r třetí revizi a uštvali přichystanou další revizích ty
0:10:33prostě
0:10:33v návaznosti na to splňuje sme zákon a teď ty procesy nějakým způsobem ladin protože
0:10:39to nevyhovuje jakým způsobem to funguje a je tam trošku problém že se vlastně nějakým
0:10:44způsobem hádáme s tím vyšším vedení
0:10:50pak teristet zákona vlastně není
0:10:53personální opatření
0:10:55kdy my musíme vytvořit výboru k liberecké bezpečnosti který vlastně řídíte
0:11:00rozhoduje vlastně o tom jakým způsobem co se nasadí co vlastně pořádku nebo ne pro
0:11:07tenleten výbor vlastně
0:11:09dodá veškeré podklady na že liberecké bezpečnosti
0:11:14který vlastně měl agregovat ty informace port těch administrátoru a
0:11:21tak jako by řídit jakým způsobem co je potřeba opravit
0:11:26jo co když je ta vlastně riziko třeba příkladem že má málo zaměstnanců
0:11:33jo tak vlastně rozhodne že potřebné při přímo skoro člověka
0:11:37a
0:11:39si to na co se o to právě
0:11:42zase z hlediska
0:11:45technicky zdi karle architekta
0:11:50nosit liberecké bezpečnosti který plive se zase role měl vytvářet by existoval a
0:12:00spouštět způsob jakým způsobem zlepšit a to opatření třeba nás našem případě máme jeden firewall
0:12:08centrální
0:12:10vlastně přes tejden veškerý pro vás situace kdy se vlastně z rozbije odříznete veškeré prostředky
0:12:17úřadu a nikdo moc pracovat
0:12:21tak ten okamži je zrovna já vám to roli tak vlastně já mám naplánovaný že
0:12:27příštím roce bude pořizovat novej přidáme firewall vyřešený plus interní firewall vyřešení aby případě výpadku
0:12:36aby to ne na provoz nikterak neovlivnila
0:12:43a vlastně tomu vlastně do tandemu je auditor který vlastně kontroluje je návrhy respektive jestli
0:12:50je opatření který já no a potom a že je nebo takhle odsoudila tohle a
0:12:59vrhnou
0:13:00řekneme touze takže tohle výbor to schválí a auditor vlastně kontroly zpětně jestli
0:13:08je to vpořádku je se to splnilo ten daný účel tam trošku naráží se na
0:13:13ten problém že
0:13:15ta obecně literatury to by měl bejt zaměstná po celou dobu po celej rok
0:13:20jo že by to neustále měl být a ale ve skutečnosti do té holky to
0:13:23že chtějí to po etapě
0:13:26to work celá zkontroloval a přídu a jezero sonda ty sis nuda pořádku a je
0:13:31problém že tam vzniká obrovská mezera mezi tím
0:13:35co sme si vymyslel nasadil _e jo a vlastně tu kontrolu že řekne no ale
0:13:41před půl rokem to udělali špatně tak to předělejte
0:13:46takže tomletom bohužel
0:13:49hrozný
0:13:51a pak sou technická opatření v rámci zákonné je povinnost veškerý provoz krizi pro který
0:13:59vlastně plochá
0:14:01nějakým způsobem blokovat
0:14:03pro význam informační systémy dostat že blok _m režimem long konečné standardní by se dalo
0:14:10přímo windows o styl světa stačí si pořídit centrální vlastně lomeno postaven třeba ale jak
0:14:18se žije a případně
0:14:20a vlastně a chtěli logickém doposud selinux u těhletěch krabiček a tam to vlastně vyhodnocuje
0:14:28ten
0:14:29pro kritický informační systémy push jako vědec je ale problém je tady vzniká trošku problém
0:14:36že některý státní instituce šli o tom že pořídíme si pořádný názor na to dobré
0:14:41co bezpečnost a pořídil si rovnou si je
0:14:44problém je že si je
0:14:46a jak ty náklady na bezpečnost
0:14:50vyhodnocuje to nějakým způsobem ty události které se tam to projeví ale k tomu aby
0:14:56se jim dal pořádně používat a měl význam potřebujete minimální jednoho člověka extra objednat jen
0:15:04aby celý den se na to aby sledoval ten provoz
0:15:08a vyhodnocovalo což bohužel státní správě bohužel nejde hlasy zítra já mu tom přednášku vo
0:15:16tom jak funguje státní chcete a tancoval největší problém zaměstnanci jejich výběr a jakým způsobem
0:15:25se s ní nahrál práce
0:15:28takže čekání pardon
0:15:32a vlastně dlouhodobějším úmyslu je
0:15:36mít na
0:15:37perimetru
0:15:38je vlastně a vlastně organizace snad flow sondy
0:15:44aby bylo možný vlastně monitorovat ty útoky že situaci i ty půjde více je vlastně
0:15:51útoku na s celé spektrum státní správě aby to vlastně byli schopni tento útok odhalit
0:15:59a co nejdříve
0:16:02vlastně o zamezit tomu z toho důvodu vlastně bude to nest předpokládám že do budoucna
0:16:10to bude vyžadovat další novelizaci
0:16:13vy prostě bude to povinný je na to teď současnosti dotační programy pracně hoši můžou
0:16:19státní instituce respektive čtyři
0:16:22státní orgány který mají prentice nebo kiss žádat o příspěvek na pořízení tak řeší
0:16:33a pak je tu samozřejmě
0:16:36testování na zranitelnosti to znamená penetrací ten by případně automatizovaný testování na nějaké chyby žiješ
0:16:48teďka
0:16:50záludnost
0:16:51číst pro státní správu je to hlavně
0:16:53nedostatek těch kvalifikovaných osob
0:16:56kdy větší a jí zaměstnanců dva pře kvalifikovaná z jednoho zaměření v našem případě je
0:17:04to převážně že ve je tam máme učitele mívali učitelé vlastně se postupem času zaměřený
0:17:12jakým způsobem je tam vlastně vychováváme k tomu aby vlastně se tomu zaměřili a ty
0:17:19bohužel vzít a tam to asi mezera nechci
0:17:23ne se podaří je nějakým způsobem na požadovanou úroveň věci či
0:17:29bohužel jako jsou tabulkový platy je na zemi rozumně jako by ohodnotit respekt je lze
0:17:36jako hodnotit maximálně odměna ale ty odměny jsou pak vlastně rám
0:17:42v rámci teď otevřený tak většinou zveřejňovány nějakým rozpočtu jo a vysvětlete vlastně lidem že
0:17:49ten člověk dostal hodiny dvěstě třista
0:17:53jo protože základní tabulkově pak si vezmu jo můžem celá dvacet
0:18:00byla tma na
0:18:03ve státní správy málokdy pracujou středoškolský lidé se středoškolským vzděláním protože by měli pak na
0:18:11úrovni tý zač
0:18:15a to
0:18:16tahleta neschopnost mít dostatek lidí vlastně vzniká tím že
0:18:21se ty role které jsou stanoveny
0:18:24respekt i ty povinnosti přenáší na ty současný zaměstnance
0:18:28našem případě to znamenalo jednoho člověka to sme mě nalitý sněhu sme řekli že liberecký
0:18:35manažer
0:18:36já jsem se stal vlasně architektem
0:18:41a jako potom to vlastně padesát neudělali tyto
0:18:46no pak sme po se na škole nějakým způsobem aby nějakým získali nějaký nové zkušenosti
0:18:52omegu za to zapracoval ale problém je že oni mají své jsou součet současnou agendu
0:18:58a je problém nějakým způsobem ty lidi volič vyčlenit a chci začali stará vo něco
0:19:05protože my
0:19:06potom agendu slušným jiné nebere stará nebo vlastně
0:19:11nedělá nic pořádně
0:19:13všechno prostě kousíčku
0:19:17pak tady vzniká aspoň v rámci toho semináře beru uzly os mně vyskočili
0:19:24problémy ty jako že nemaj a to s cílem vytvořit bezpečnosti dokumentace tak si zaplatili
0:19:31aby někde externí firma externí vytvořila
0:19:34problém tam vzniká ten že oni mají nějaký mustr aby splnil zákon
0:19:40a
0:19:42vlastně takový to vlastně podle toho na stole nedíval jako to wifi nefunguje a odevzdali
0:19:48bezpečnosti dokumentaci
0:19:51státní orgány převzal
0:19:52řekl do mání
0:19:54takže zákon má splněny ale vůbec podle toho nejdou a vlastně
0:20:00majitel auta papíru a
0:20:02vznikají problémy a vlastně ten byl pak musí vlastně řešit že takle tedy ne a
0:20:07že tedy musí byt správně a ten z nich vlastně říkají tam další náklady na
0:20:12to aby voni to předělali aby to fungovalo správně
0:20:17dalším hoden co je hodně problematické je to máme zažitý sou nesprávný stanovený oprávněné role
0:20:24že já snímku mně se zdá situace že jsem se sledujete manažerem měsíc dohadovat o
0:20:30že na tohle to nemám vůbec právo že s toho vyzískají že to svému účelu
0:20:35nepotřebuje a
0:20:38konce hádala a posílat na dalším úkolem na vyšší patra je prostě on to musí
0:20:44vidět protože prostě ze své podstaty je tam doopravdy dítě potom jak kdyby vystoupí studie
0:20:52kdysi jedné skupiny udělej policie ty vězně a že tam ta dominance vždycky tak nějakým
0:20:57způsobem vznik a
0:20:58že prostě chtějí že tam je tam prostě snaha mít moc nadšený a prostě od
0:21:02našem
0:21:04rozhoduje a ne jo vlastně
0:21:07nejsem si nevšímej pak ještě hodně let trvá je samotná transformace je politik organizace které
0:21:13mají popisovat odhumanizováni zvyklý prostě jestli jezdíte na to že jakým způsobem pracovat že na
0:21:20to že nestačí zvednout ten telefon zavolat kolegu já nastavit tohleto
0:21:26toho co napadlo kouli nějaký pravidla povolíš mi to dělal mohli udělat fakt ne teď
0:21:33vlastně podle to musí a snězte vytvořit být já to proces tady vlastně vytvořím papír
0:21:39kde prostě pošle žádost že žádá o povolení
0:21:42od doby dalšího čoveče kterým to povolím že to může
0:21:46a tedy pak tam kde ke mně yum to povolil a vytvořen papíru o tom
0:21:50že to bylo povolený je to jako necelé přetažený ale musí to bereš veškeré operace
0:21:55musí býti zdokumentovaný
0:21:59jo a v našem případě to trošku ještě typu že ještě u jizery tom jak
0:22:03sou ty hru sdílený to slipy učil to má více
0:22:08tak prostě to nestíhá a
0:22:10odsouvá se to hromadí si tužku dopředu což je taky dopoledne pěkný a člení potřeba
0:22:16ten rok ještě tak by byli ti to tu
0:22:21z hlediska obecního dopadu toho zvuku to byl vlastně souš kterého čtyři významný věci které
0:22:28obecně
0:22:32ohledně čili ten první věc je že ne všechno protože v současnosti máme zákon o
0:22:37veřejných zakázkách který říká státní organizaci velmi rychle
0:22:42to je pro obraz obrany věcí a vojenských že všechno se musí soutěžit podle zákona
0:22:48o veřejných zakázkách
0:22:50dále jsem řekl blok menenžment veškerá komunikace zaznamenávána
0:22:54a
0:22:55ale co je dobrý je stanovení akceptovatelné úrovně šifrování zpětný minimální bezpečnosti
0:23:02a co je nepěkný ale pro nás jako je to celkem dobrý jak omezení práva
0:23:07na informace vlezl většinou se
0:23:10do té doby neplatil zákon kde si bezpečnosti se to málokomu to zase mohli pude
0:23:15sto šestky zeptat na cokoliv mu se nám byl povinný odpověd osm a to dycky
0:23:20dyž ste vy ste poslali dotaz chceme vědět znát vaše pár dovolují pravidla
0:23:26a řekli byste podle sto šestky takže jsme vámi museli dát
0:23:32no cože taky dost ošklivě ty
0:23:34takže
0:23:36tady z oblasti uvedl že podle paragrafu dvacet ten je
0:23:40o do a
0:23:41a mně se ta věc jak se začal platit vod prvního října dva tisíce šestnáct
0:23:49je tady možnost že vlastně z hlediska pokud by to ohrozilo bezpečnost informačního systému tak
0:23:58by vám tak vlastně mít nemusíme je tedy držím zakázku věří
0:24:04zakázku veřejným soutěži
0:24:07uvedeme práv jako byli za hrází prostě
0:24:10a může to prostě přímo oslovení nebo prostě nabídku jaký mám interní řády podle ní
0:24:14můžeme jet
0:24:16takže a plus je tam ta hlavní výhoda která je hodina neniklovala je že zákon
0:24:21o veřejných zakázkách je když soutěžíme nějaký technologicky pro tupé který chceme
0:24:27my musíme vybrat takové řešení
0:24:29které splňují c výrobců
0:24:32to znamená jen můžete s patřičně do menenžment i z nich nevybere je tenhleten je
0:24:37nejlepší
0:24:38ale já ty soutěže mu se nastaví tak pak takový pravidla
0:24:41která mi to který splní jiné řešení když mi nebo zde nemůžu nevyhovuje tak prostě
0:24:48zákony říká musí tam být volba
0:24:51jo výsledkem toho je že pokud to příliš utáhnout uznal na řeku se jenom todle
0:24:56produkt tak můžu tam vyšlo ukončil únosu protected myslela sednout operou a
0:25:03no existent dycky nějaká firma která prostě tomu ze snaží toho
0:25:08jakým způsobem otrava těší jako nevyhráli
0:25:17takže nemůže požadovat
0:25:21na stůl
0:25:30těch se mohl to spíš tak jako dokaž tuším že televizní že to řeší máte
0:25:35více výrobců
0:25:37myslet jsou že žili wifi no a dali sme si tam standa posouzeno je na
0:25:42té soše ten teďka vy
0:25:44my sme si mohli dovolit až v okamžiku kdy se z toho stal standa
0:25:47svá že to univerzální
0:25:49a že jaksi sklo tak hrubá to podporovali a stejnak to dopadlo tak že na
0:25:54ty dodavatelé vlastně volali a říkali
0:25:57no jako že se tam teda ne
0:26:00je to můj organizaci
0:26:02jestli tam chtějí s tím a tím výrobcem
0:26:05jo
0:26:06já jako my dnes jakožto boku jako by pro nás objekty ale mně to dva
0:26:10výrobci tak sme řeknou myslet bytovce protože my chceme předělal ta kapela
0:26:16jo ale
0:26:17divadlem problém no
0:26:19no to teď vlastně ale ne
0:26:21je to hodně problematický by zákon o veřejných zakázkách a zítra zkusil nějaký způsob jak
0:26:25se tu snažíme ho by no
0:26:39no už
0:26:50ta se přiznal protože je to někde že
0:26:52nikdo to ještě jako nezkoušel abych se přiznal takže z naší prostě bude že za
0:26:58den máme stanoveny bezpečnostní dokumentaci jak je to může bejt systém takže to si ho
0:27:03tou bezpečností dokumentace
0:27:05jo že jelikož je to odporná pivu význam informačního systému tak s toho důvodu vám
0:27:11to nedá informaci
0:27:13problém je že by se nevíte někdo mě to je to by záložek mít odpověď
0:27:17je to už možnost podíváme uvidíme
0:27:22jo té vlastně tady to vlastně jsem říkal veškerá diplomacie rozhodovat moc menenžment rozhodnete si
0:27:28slově
0:27:29nebudou pánové že v rámci jiné float těch s sou ty na ty perimetru že
0:27:33se to bude agregovat je část informací do _e berou aby na jednom místě bylo
0:27:39možno vlastně to detekovat i případný útoky
0:27:44protokol o tom luko
0:27:47co je nově pozitivum je takový ještě to fakt úroveň šifrování _e skupiny mají bezpečnosti
0:27:56tam jak bych dopad tom že situaci kdy ten dodavatel začne spolupráce láskou státní instituci
0:28:03tak se tentokráte musí začít řídit bezpečnostní dokumentací a tedy řídí se zákonem v brněnské
0:28:09bezpečnosti a tým pádem tady dopadnout i vlasně šli pravidla která jsou stanovena dopadlo i
0:28:15na ně
0:28:17jo to má ta úroveň bezpečnosti musí to splnit tam se trošku jako kolonizace tam
0:28:22situaci kdy budete implementovat
0:28:24externí etapy
0:28:26tam trošku jednoduchý a ne spustit kdyby poskytoval nějakým způsobem mapy
0:28:31jestli tam smyslu že protože tady si význam informační systém
0:28:37jakým způsobem tedy si na vás jakoby když využijete to a teď nějakou letní teda
0:28:42si že jestli se náhle tak stáhla ten vlastně zákon
0:28:48dezider omezení pro vás frontu na strpení
0:28:52tady všechno je možnost omezení to práva přístupu paragraf jedenáct
0:28:58dete to
0:29:03tam asi došla novelizace kdy hlasy při blb otakara který vlastně možným kvůli bezpečnosti odmítnout
0:29:09informaci to znamená můžu dvou informace o to že já pracuju oni si prostě říct
0:29:18slečna košem zkrácení ano
0:29:20chtěla
0:29:22co se týče toho co se kruci bude přepravovat je prožít ani typ osobnosti zákona
0:29:27to znáte to po dopadat na více komerčním subjektu
0:29:30dojde k tý agregaci tam je výhoda toho zdi že tam je ten plán vzdělávání
0:29:35tím informatiku
0:29:36kde na tom vlastně testovací polygon že si můžeme vyhrát protože
0:29:41jinak vychází na milionů byl v půl milionu najít si práci komerčního sektoru to znamená
0:29:47a minimální mě osum to znamená proškolit osm lidí vyšoupnu dvou tří milionů
0:29:53co šel koupit celkem dosti a co jako je hodně s tím je zákonů litanické
0:29:57identifikaci který je teď připomínkovým řízením tedy možný že pomocí chtěl a moje ip respektive
0:30:03s pomocí třeba přistupuje k údajům do banky budete se moct dokázat třeba na a
0:30:10výpis z rejstříku trestů
0:30:12no nebo vlastně do však tý státní státních registru se budete moct identifikovat jinými údaji
0:30:18naštvat datovou schránku vám budete moc o s nějakou veřejnou přes bankovní přistupují bude budete
0:30:25se moc zůstávat vlastně
0:30:29všude vlastně do svých registrů
0:30:32teď asi všechno já jsem u vás nějak umluvil
0:30:37takže kdybyste chtěl přáli z nějaký dotazy nebo tak způsobit lenko tak a přenechám
0:30:43budete prostor
0:30:44které jsem státu