OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Dopady Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB)

Jan Mareš (Nejvyšší kontrolní úřad / OpenAlt)
Již druhým rokem se musí státní instituce řídit zákonem o kybernetické bezpečnosti, které se nepřímo promítá i do běžného života. Přednáška pojednává o záludnostech při plnění stanovených povinností, plánovaná vize bezpečnosti státu a obecně dopady ZKB na občana. Téma bude podáno volnou formou a bude prostor pro dotazy.