dobrý den vážení kolegové vážené kolegyně

a sem rád že sme se tady sešli když poněkud komorním a komorním složení na

který tuto velkou místnost nevyzvrátil povykládat o tom co to vlastně ta komunitní informatika je

jakým způsobem se do tech dotýkala oblasti otevřený hnutí

takže nejdřív se pokusím představit nějaké a sociální aspekty technologií které ovlivní dyž zajímavý vývoj

a sou nezanedbatelné dnešní do nuly pro to abysme vůbec mohly vyvíjet a nějaké fiktivní

použitelná oni užitečné systémy aplikace

a potom se něco jsem pro pracuji příkladů z nich projektů které vznikají a pokusím

se zaměřit a nad aspekty na jako si metodologií nebo spíš

vůbec přístup

tomu je vyvíjet a otevřené inovace

a pak se pokusim podívat krátkosti nějaká zjištění která se týkají

podstatě komunity kolem otevřený zdrojů dat a jaké jsou specifika této komunity a musí se

brát v potaz pokuď chceme aby se lidé tedy tato tématika zajímá jakým způsobem efektivně

mohli stýkat a vytvářet

vlastně se cení sdružení

tak začnu trošičku zeširoka nezačne přímo tím co je a komunitní technologie a ale zkus

vám představit specifický způsob studia technologií kterém se říká socio technická studia takže si že

u nás není ještě tolik rozšířený half podstatě odpoví na otázku

a proč

jsou důležitá a sociální

sociální hnutí sociální aspekty

technologii jako takových

a nejdřív sem zprávy takový graf který tedy není můj tedy převzaty

a ukazuje jak se vyvíjí vůbec v informatice systém

a na začátku se řeší ta hardvérové systém

a hardvér slouží pro to aby systém řešil problémy kolem výměny energie takže problémy které

a projektově hardvér a musí efektivně řešit je například přehřívání počítačů a jak nastavit hardwerová

techniku tak aby k tomuto nedocházelo

na ní funguje nějaký software

softwarový systém pomáhá při výměně například kódů

de o push jakousi úroveň ne fyzikální ale informační a ty problémy které řeší běžně

informatici se potom de týkají

a například problém zastavení

znamená ve chvíli jsem zacyklí nějaké operace tak je dlouho je má počítač provádět tady

má rozeznat že už by a neměl pokračovat dál protože vlastně uživatel čitatel váš počítač

spartě nějakou operaci můžeme dočkat minutu deset minut

co my lidé dlouho vydržíte čekat než počítač nezapře chroupeš a pokud začnete mlátit do

stolu a případně restartuje terno počítač

takže to je ta softwarová na nic nepřišli na úroveň celý a vytváříme systémy které

sledují interakci mezi člověkem a počítače do celého toho technického prostředí velmi vážím po provést

po je člověk

a je to tedy jakási úroveň bez ní by osobnostní požadavky

většinou nám de o to jak efektivně člověk s tím systémem komunikuje a začínáme se

bavit o to jestli ten systém je třeba použitelný pro člověk

nahraditelný nejvyšší úroveň podstatě bych nejaktuálnější nejmodernější co ty socio technické systém je vo systémy

se cíle technických vody a tým se začínají zabývat

a problematika miss komunitní úrovni

začínají sledovat to je technologie internet

se skupinami s organizacemi jakým způsobem má dopad na celé komunity a vlastní společnost jako

takovou je tady tato úroveň důležitá věc který se začneme bavit o tom že technologie

přispívá to může se mění struktura společnosti a začala mluvit potom

hodně sociologové tomu nějaké informační společnost

ty se cíle technické systémy potom řešit problémy jako například důvěra o jsem se zeptejte

sebe

půjdete k volbám myslí že ta volba bude realizována přes počítačové sítě

a vy nebudete důvěřovat spolehlivosti to že každý má pouze jeden vás

takže se nemůže stát takže jeden člověk odhlasuje deset krát padesát krát sto krát a

přitom pro stalina člověka který měl být běžných volbách jeden lístek hlasovací

takže začneme řešit vyloženě sociální aspekt o těch technology

jako je právě zmiňovaná důvěra sociální spravedlnost

neska velmi oblíbené téma soukromí a soukromě sociální konce a nejdřív musel pochopit jak teda

ve společnosti vnímána potom můžeme začít řeší na té technické úrovni

a všechny tady tyto požadavky se bude na sebe nabalují kumulují se a jejich zpracování

vede k tomu že ty systémy mají lepší výkonnosti že jsou efektivnější

a jaké rád říkám my potřebujeme aby jste byli užitečná

to znamená nejen aby byly přístupné nejen aby byly použitelné

aby o konečném důsledku sme dosáhl nějaké užitečnost

a v roce šedesát osum byl poprvé vysloven zákona kterému nezříkám jako novej zákon o

možná jste se s nímž někdy setkali

vznikl

reflexy modularity a vybíjení nejhroznější modulárních software vyřešený conway si všiml letiště ne základní věci

že struktura a organizace

tým vývojářů softwaru jdeveloper u

a je velmi úzce pro vázaná s tím jak vlastně funguje celý výsledný produkt

a já bych jednoduše řekl že tady tato struktura se přenáší do toho výsledného produktu

například dneska víme

že týmy které sou disperzi dní rozptýlené

a současně vytváří většinou modulární she softwarová řešení než týmy které jsou lokalizované na jednom

místě a nebo trošičku jinak když máte

když máte nějak ty tým který vyvíjí software

dané firmě a každý úkol rozdělíte dva jednomu oddělení tak to zda vám ten výsledný

produkt efektivně funguje

ukazuje na to jesli ta firma nemá ve své vlastní organizaci nějaký problém

ve chvíli kdy nějaký problém má tak si většinou přenese i do fungování to samotného

software

takže to novej který vlastně byl programátor a řešil tobě aspekty to brání chci začal

všímat to že sociální aspekty to je vůbec ty produkty jsou produkovány jsou na nějaký

svém to se odráží přímo vtom výsledku k tomu produktu

takže abyste socio technických studiu dělal jeden krátký závěr

většina

problémů které nám technologie přináší označena za technické očekáváme že je budou řešit programátoři technici

informatici

nicméně stále více ukazuje že ty technologie mínění fungování společnost

a co se děje potom

tou společností nějaký sem měl záviset na tom v jaké úrovni vývoje jsou ta technická

řešení zdá se tedy že i technologie má jakousi dimenzi sociální co tedy problémy sociální

ta odpověď záporná z obou dvou otázka kvíz ani technické jsou ani sociální ve skutečnosti

jsou tedy tyto dvě dimenze vzájemně propojené proto mi dnes mluvíme o socio technických systém

a ne pouze o technických systémech ne pouze o sociální

prostě vzájemně se podmiňují jak se snažila zač třeba tady tím karlově vím zákona

tak a když sem abys a vysoce technické systémy no jsou nějaké komunitní úrovni

a zkusme se podívat na to

co je to tedy takzvaná komunitní informatika která se celou řadou těchto komunitní

systému zabývá vlastně

hledá způsob jak technologie které vy víme

promítnout do fungování společnosti přispět k tomu že ta společnost

se bude vyvíjet jako společnost rovnocenných individuí nebudu mít všichni stejný hlas znamená že se

vyhneme tak ten tomu

nebezpečí proprietární vlastnictví systémů

nebo společnosti no několika odborníků kteří umí například programovat

nicméně technologie používají dnes zvláště tím byste dispatch na se všichni

a tak aby ty mezní kanál mezní to nějaká elita

která bude vlastně diktovat jakým způsobem ten společenský život má probíhat mašině ostatním budou vydání

na milost a nemilost

při samotném systému ještě potřeba si všimnout jedné věci

a

sociologové dar místech logy popsali určité aspekty vývoje a design technologii za na aspekty které

ovlivňují náš vlastní život

a první zní se nazývá technologicky ta

tady tento pojem označuje to že všechny technologie nás nějakým způsobem limitují vtom to chceme

dělat nejsou tady jenom proto aby nás

obohatili aby nám rozčlenili způsob

způsob života

ony nějakým způsobem také kladou jakési nároky které nás omezují takže nás

a jakoby směřují jenom do určitého způsobu fungování mít u nás tlačí

a

já nikdy říkam máme k tomu krásné české přísloví

příležitost dělá zloděje

znamená ne že se

zlodějem každý z nás vadí nebo nevadí ale může se ním stane který vznikne příležitost

ty technologie vytváří vyšší té příležitosti a mění chování lidí

a lidé anonymní prostředí internetu dělej takové věci které vy weste anonymitě nikdy neudělal

dobrý pojem reverzní adaptace říká že dost často chceme technologie použít k dosažení svých cílů

a oni nám to neumožňují výsledkem je to že my ty naše cíle přizpůsobujeme technologií

to znamená ty technologie které mají usnadňovat život najednou ne usnadňuje život nám ale měnilo

tak že mi se přizpůsobí těm technologii a to přece nechceme být

technologická společnost ve smyslu jsme závislí na tom co nám technologie dovolí a nedovolí

chceme byt a jedinci svobodní kteří rozhodují o svém osudu co největší míře můžou

návrh classing tvůrce

kritickou moc licence si napsal

koutky z o perry tato fráze se dá

vysvětlit dvěmi způsoby protože to kout

může znamenat kód ve smyslu programového kódu

tedy

to co naprogramuji se stává zákonem pro uživatele který ten produkt používá a nebo současně

kout znamená etický kód kodek

to co programu i

a není jenom zákonem pro uživatele ale vpodstatě by mělo být nějakým způsobem etické

design říc potom začali vyvíjet jednu o vezmete byl vyřízenej sníh které se říká hodnotám

ohleduplný řízen ten prosím o překlad

češtině na to moc nenarazíte

to angličtině a je to velice senzitivní zájem

u nás se mluví o něho participativním design uživatel s to mizení

toto je podle mě jedna z velmi významných líný řízená ti když se jakoby tvůrci

programátoři spojí právě oni často humanitně zaměřený odborníky a se cílový kteří provedou výzkum hodnot

které bude technologie daný produkt nějakým způsobem ovlivňovat a potom celý programátorsky proces je nastavený

tak aby reflektovaly hodnoty ve společnosti a nějakým způsobem zabraňovala zneužívání těch technologií nebo podporoval

teoreticky správné jednání

krátký příklad když se vyvíjely například

velké displeje

do nejrůznějších nemocnic kanceláří bez oken penízky byly případy na kamery trestní malý nějaký levnější

výsek reality člověk který potom měl

tak víte displej uzavřené místnosti měl pocit že venku

a programu se že třeba u pacientů v nemocnicích to působí velmi dobře na rekonvalescenci

že se rychleji dávají dohromady no ale ten problém který tedy zní ptal tím že

máme tam rozebíráme jaké prostředí tak se nám tam pohybují lidé

a ti může být nepříjemné že je někdo s nima

a dokonce očekáváme že budu upozorněny na to že tedy kamera a půjčování to marný

systému je ošetřeno zákonem

takže vlastně ti programátoři museli já tě řešit

a jak je to lze soukromým kde ta kamera může být tak aby to bylo

přijatelné prostě pro všechny strany který se potom ten výsledný systém bude

týkat

takže další věc která tady těm socialistickým přitom patři podívejme se jiné lidské hodnoty které

ovlivňují fungování stačí

a důležité na tom je že technologie

má sloužit lidem je tvořena pro lidi a tudíž očekáváme že lidé budou ti kteří

nějaký s tam budou vytvářet protože jestliže se

přenáší sociální struktura do výsledných softwarových řešení

je potřeba dát hlas lidem dal hlas komunita byla společnosti vtom jak má výsledný produkt

vypadat a aby byli všichni spokojení

takže to čím já se budu zabývat a

podtextu chcete

celé mám proslovu bude projektování s komunitní úrovni

dejme komunita mohlas

aby mohli být slyšet

aby nebyli pod diktátem technologických kódu a technických produktů a procesu a aby byly tady

to projekty lidské

tak teď sem sám konečně k té konfliktní informatický

co to tedy ta komunitní informatika je všeobecně říkáme že ne

o oblast studia

a současně obraz praxe

znamená na jedné straně je to akademické na vědecká disciplína která něco zkoumá na druhé

straně to oblast kde se konkrétně aplikují věci které se vytváří a pro praxi a

společně s praxí to řekl

dva základní koncepty které zde máme je komunita informatika

a oba dva soud značně problémové

komunita

samotným konceptem informatika problém novým pojmem který vpodstatě včas ke republice je vystavena obrovskému zmatení

díky překladu z různých jazyků

začnou té komunity

komunita je vlastně

nějaké společenství lidí kteří se snaží spolu sdílet

hodnoty svoje potřeby a věnují čas té komunitě webovýho proto protože očekávají že ta který

tak té komunitě nějakým sem pomůže uspokojit jejich vlastní osobní potřebu

to znamená to fungování klubu

ano komunitě není vždycky

založeno na nějakém altruismu

ale každý z nás

ho čeká že se mu vyplatí

být té komunitě

jeden z velkých problémů komunity vtom

že

vůbec je otázkou jestli dneska nějaké komunitní

výtečně pravé komunity mám

původní komunita takovou jako známe

z daleké historie

totiž ontologický to musím by tím měl vždycky na začátku mi jestli ste chtěli přežít

tak ste potřebovali skupinu lidí

když se přemýšlí o tom co se bude dít dál co budete dělat tak jste

přemýšleli těch dimenzích mi

a teprve pak přicházelo ja

to se s vývojem

změnami bezpečnosti souhrnně změnil mi nesnažíme v době kdy máme ja a potom teprve přicházím

i otázka jestli na takovémto stavu jsme schopni vybudovat skutečnou komunitou

tuto otázku bych radši nechal sociologů má dalším odborníkům antropologové

kteří se těchto

to byla oblastech bádání angažují pro nás je důležité vědět že de o nějaké sdružení

lidí kteří tedy mají společné potřeby jak ti jo nějakým způsobem uspokojovat a že vpodstatě

taťkovi to není tak vidět tak pole činnost je tvořena

buď hromadu jedinců kteří mají mezi sebou vztahy a nebo z jiného pohledu vztahy mezi

jedinci

a teprve pak přichází ti jedinci takže to slečna se potom tvořena komunitami

si že chceme přemýšlet o tom jak se bude vyvíjet budoucí společnost bude je rodící

se informační společnost tak musíme brát v potaz právě tady to komunitní působení

na druhé straně pojem informatika

pojem informatika byl poprvé použit i v německu

v roce

šedesát sedum

a byl označením pro vlastně procesy softwarového inženýrství a programování a nicméně během dvou tří

let

ne se s těmi na něco rozšířit se objevil v rusku

kdy byl používán pro informační služby vést patch

později se dostává do francie

kde teda jsou s push mluví o nějakém automatizovaného zpracování informací

a nám se začneš tom pojmu informatika prolínat

nejrůznější obory které se k němu hlásí

jednak ten který profeny prostředí dva označovaný jako computer science

a jednak ten který tam stejném prostředí byla značně jako information sám

že se nám to línej dva veliké obory které mají každý trošičku jiné pojetí ona

se týkají informačních technologií dneska ta české informatika běžně používáno pro počítačovou vědu arabů tady

tento výraz češtině na prosazovat a používat

protože to informatics anglické se začíná používat cache po roce dva tisíce

a to z jednoduchého důvodu když sou informatics dorazil do anglicka prostředí

takže nejprve začalo prosazovat jako pojem který se hodí pro informační vědu a vpodstatě s

ní spojenými knihovnictví

toto ale se nepovedl zavést

protože velmi záhy fu vést zniká firma která sme informatics zabývá se softwarovým inženýrstvím a

vpodstatě díky

americkým zákonům

se s názvu té firmy stává jakási značka

takže vysoké školy je univerzity nemohou ten pojem informatic začít používat

dokument do konce asociace acm žádala vlastníky firmy nic aby mohla ten pojem začít používat

a byli odmítnutí

takže kombi tu mašinérii kterou máme v názvu této veliké společnosti teprve po dnešním budete

znát tak

podstatě

je vynucená tím že mohli používat ten pojem informatik

v roce po roce dva tisíce firma informatics zkrachovala a blízké prostředí získal možnost ten

pojem informatika používat

nicméně fakulty počítačové viry uměle zavedená zavedené takže dneska vznikaj zkus of informatics usa handly

ale nezní nejsou to školy informatiky ve smyslu počítačové

jsou to školy které propojili tři obory

a s tou historického hlediska se do server vrací informační víra v počítačová věda tyto

dva obory se spojují dohromady a zaměřují se dycky nejak u aplikační oblast

ve které se snaží využít znalosti práce

informačními technologiemi

a to většinou nejen tu technickou dovednost programátorskou ale právě že je reflexe sociálních

a sociálních

komunitní psychologických aspect

takže když použijeme ten pravý význam to komunitní informatika krev to není komunity computer sense

komunity informatics

jakési propojení tří různých oblast

hlavním tématem je potom jak vytvářet takzvané komunitní technologie to znamená vytvářet technologie které budou

podporovat růst komunity jako takové které budou přispívat vytváření

spravedlivé informační společnost

hlavními

teoriemi které komunitní informatika

používá sou teorie sociálního kapitálu a to je sociální síť

sociální kapitál

vlastně vznikal

celý ten pojem celá teorie

jako nějaká odpověď na otázku

a

jak vztahy mezi lidmi vytváří sociální život

jak vlastně to jak mezi sebou máme nastavené stejně spolu komunikujeme jak získáváme kontakty na

to bysme si našli práci a jakým způsobem ještě je přihláška jedna převazy zkoušky na

vysokou školu

co se po nás bude určitá když budeme na konferenci okna

to všechno je dáno jakými vztahy a dneska i zprostředkování jakými techno

tak té první zdroje jako vy východisek pro komunitním formát

druhý zdroj je to by se začne tak a jak sou ty sociální sny pro

nás důležité protože některé jsou pro nás důležitější a některé méně

takzvané teorii sociální síti potom

se můžeme mluvit o silných a slabých vazbách mezi lidmi a zase použili nejrůznější techno

techniky je postupy jak vlastně zkoumat tu důležitost jednotlivých si

takže dnešní tomu nyní informatika se pohybuje kolem tady těchto dvou konceptu sociálního kapitánů s

a sociální síti

a propojuje s komunitní mi technologiemi které se snaží a fiktivně nasazovat

a

komunitní informatika je interdisciplinární obory

propojuje

informační vědu

propojuje počítačovou vědu

a pro po je takzvaná komunitní studia

ta se v české republice nemoc zastoupena nicméně ve světě celá řada bodů kteří se

jim věnují

a

jako obor je vpodstatě součástí o něco větší oblasti výzkumné které říkáme sociální informatika

její tvůrce robert k link

to byl informatik

tvrdil že sociální informatika se zabývá divize jiném použitím a důsledky komunikačních a informačních technologií

a hlavně zdůrazňoval to že se díváme na institucionálně kulturní kontext

který ovlivní právě to jak ty technologie používané design

komunitní informatika se pak díval na menší oblast zajímají

interakce mezi dvěma vlastní

mezi tím jak se komunity mění se transformují

a ty se mění právě pomocí těch komunikačních a informačních technologií

a potom mezi kontinuitu

jakousi a stabilitou to že dané komunity existují lokálně určitém místě a že mají nějakou

historici tom že si nějaký chvíli takže je tam jakási tradice a teď sledujeme jak

vlastně tady ta ruka vás a

historicky ta komunita prochází proměnou díky technologiím a dneska si každý z vás slyšel spojení

třeba virtuální komunita

takže víme že ta lo tam vás například se vytrácí a že to má nějaké

dopady proto jak lidé komunikují a smutně každá ta komunita má trošičku jiná s

jo sociálně informatika se zabývá organizační uspořádání většinou ve vládní aplikaci

a případně fuk hodní a tak mi něco matika se zaměřit přímo na společenské jednotky

komunity

kolik máme komunit

úkoly krásný čověk tolika komunitách dneska sme druko méně obrovské množství jinak jsou to ty

lokální odborníci story komunity ve městech tam se například

sleduje změna identity práce dost často se sledují mladí lidé viděl jsem výzkumy které se

třeba věnovali nad mladým podnikatelů kteří využívali různé startup i a teď si své vytváří

komunity díky tomu efektivně nacházejí prací vydělávají a co vlastně dělit s volným časem

a vedle toho se story při městské vesnické komunity

někdy sousedka

a tam většinou jde o to jak zajistit kvalitní život

lidem tady v těchto oblastech já budu uvádět některé projekty které se snaží například vyvíjet

alternativní cesty připojování k internetu

protože ne všechny oblasti jsou dostatečně ten to je pokryté

jak chcete vybudovat

internetovou síť v místě kde není elektřina

místě kde není signál je tady na toto samozřejmě nachází nejrůznější řešení

takže to jsou ty lokální komunity vedle to vznikej virtuální komunity a dnes mluvíme i

o takzvaných hybridních komunita týmu to mohou být nejrůznější diaspory

lidé kteří sou rozprostření

po celém světě

a sdílí svoji spol svoji identitu

se cílové nic mluvili je tom

že vlastně i idea národa je výsledkem komunitní k procesu o náraz tvoří lidé kteří

se většinou

země neznají

no nicméně všichni sdílejí stejný jazyk

to je ale až výsledek nějakého vývoje protože tři národe stane naši lidi kteří by

mohli stejným jazykem a

stejně tak zdily třeba novinky

a všichni čteme

stejné zprávy

víme vo tom to se na našem území děje tak také nebývalo běžné umožnil to

až bude třeba tiskových technologií

hodně často ta moderní idea národa bývá spojena právě s technologiemi

na dyťs těm běžnější rukou mi které se dneska vyskytují jako aktuální témata zájmové komunity

lidé se spojí kolem ve svých hobby a zájmů a řekl bych že zrovna open

na ty konference která pokoje přesně takovouto za jemu komunitou

lidí kteří mají stejný zájem mají si o čem povídat večer když deter nějaké večerní

setkal nějaký večer

ty vlasně tam očekávat ty lidi kteří mají na stejné myšlenkové nastavení se kterými máte

o čem se bavit a kolikrát můžou být témata které očekáváte že v běžné společnosti

by tam nemůžete protože ostatní budou obtěžovat mladík vůbec nemluvě začal mluvit

pak jsem tedy odborné komunity angličtině se mu jako oko měli krev projekty tedy jakási

sdružení lidi kteří sdílejí nejen společný zájem

ale i dovednosti řešit určitá určité problémy raději si jak je vlastně postupovat odborný

oblastech při

řešení nově se objevujících

problémů a komplikaci

určitě musí učit že jste kontextu na univerzitách vznikají takzvané learning komunity

určitě se komunity snažíme se podporovat

takové komunity když se

turing tím země mezi sebou vzdělávají kdy ten jejich zájem přichází za hranice povinnosti a

začne se vzdělávat kvůli sobě kvůli tomu

že je to baví že se chce něco dozvědět

havel nám dnes mluví o individuálních komunita

to je komunita kterou má každý z nás když se podíváme na to řekni mi

líbí má stahy které jsou pro něj důležitější které nyní z jakého důvodu tak vlastně

takhle můžeme mapovat takzvanou individuální komunitu

a komunitní informatika má celou řadou a téma některé sníh

zkusím teď změnit naváže na to že se týkají určitých změn ve společnost

první řadě sou to témata která se musí se změnami sociální struktury

asi nejznámější přístup tady vtom to

představuje

takzvaná network co se ty

tedy ne informační společnost ní dneska jsem mluvil znalostních společnostech a v tomto případě můžeme

jakési síťové společnost

charakteristikou dnešní společnosti sou sítě a jejich flexibilita zapojíme se do nejrůznějších komory člověk není

také když je součástí

jedné jediné komunity a když pustí tak je ohrožena se existenci

stáváme se součástí celé řady komu

máme se je zájmové komunity máme se učící se komunity

o kdykoliv se nám chce tak můžeme stě common vystoupit a zapojit se do nějaké

jiné

vlastně na snad za to nikdo netrestá jiný nás nemůže kontrolovat kdy se nám životě

stane nějaký k o čtrnáct

když se s někým rozejdeme tak ztratíme co v a obrovskou si ti lidi ale

jednoduše se přesune do jiné společnosti vytvoříme sinovou comment

nemáme s tím žádný velký problém a současně ti měníme

nejen a

nejen naše působení a přátelé ale i

kusů vlastně role životní role

technologie vůbec způsobí to že se sbíhají naše běžné role například pracovní role se prolíná

s rolí kterou jsme hráli v rodině domácnosti

začínáme přenášet práci domů a nebo částečně přenášíme domu do práce záleží na tom čemu

dávám přednost jaké technologie konkrétně jaká aplikace budeme užívat

a ta změna sociální struktury společnosti je i vtom že by jsme měli sociální síť

vytvořenou

se lidí který sme konkrétně znali jak jsme nějaké názorové vůdce většina novinek se nám

dostala pravé přes takového nějakého

o piny jen lídra

dneska máme obrovské množství lidí které jsme třeba v životě neviděli

a necháváme se nimi ovlivňovat vytvářím jakoby sekundární sociální vazby

stačí se podívat jenom na vašich je zvukové

účty malinké ty na začít procházet koliks těch v kontaktu které to máte opravdu dobře

znáte a jestli to nemá three které se vlastně třeba ani nikdy neviděli a kteří

se vás tak připojeny aby se leskly klid ano souhlasím

navázala se nějaká linka no a zase spojení jsme s tím člověkem se neznáte máte

ve své sociální síti a možná se s ním nikdy budete bavit nebo si třeba

jen zdvořilostní přát k narozeninám

nejzvláštnější na té sítě ve společnosti je že začíná ohrožovat význam lokality

že začíná bejt všechno

jako vy poznáš na nějakou globální úroveň

a to se dotýkají takzvaných lokální komunita

nicméně naše životy jsou stále lokální že tady a té

nějaké společnosti lidí když budeme nemocní tak nám nepomůže hash ta samotná jak a globální

struktura potřebám aby nám a nikdo konkrétně do té nemocnice přišel bych si s námi

povykládala by nám donesl

nějaké občerstvení beztoho se nebudeme se cítím úplně spokojen

takže jedna s těch témat kvůli informatiky je

jak podporovat lokální komunity a jakým způsobem jsou vůbec jako by nás ten technologii tyto

lokální komunity ohroženy zase jakým způsobem zařídit aby dostali vás aby mohli ovlivňovat společenské dění

oblasti kultury a ty změny

přicházejí s takzvanou krajskou jako o lékařská etika je spojená většího s tím že lidé

třeba rádi program umí protože to baví

vpodstatě věnují svoji část tady těmto aktivitám a dělají to dobrovolně a zadarmo protože je

to něco co jim blízké čím tráví svůj volný čas a nehledají vždycky

tak to si vydělat

dnes takové do lékařského přístupu bysme vlastně neměli ani osobní počítače

a celá ta linuxová komunita prostě napřed postavena přesně tady na tomto přístupu

takže my sledujeme jak se proměňuje vůbec

kultura například v oblasti obchodu nejen vtom smyslu

že tady jsou firmy které mají nějaké se vlastnictví a passatu nabízejí obchodují

ale to že denně denní vstupují lidé kteří tvoří zdarma vytváří

stejně kvalitní nikdy kvalitnější produkty a ale sdílí je ostatním takže vpodstatě vytváří konkurenční sílu

právě pro ty společnosti které jsou zaměřena na vlastní

velmi zajímavé je potom sledovat

když máte

nějaká uplynutí jak se s tím ty filmy vyrovnávají

nejprve útoky nejrůznější pokusy využívat o právní systém na omezování takovýchto činností později by se

to nepovedlo začínají fasetě let způsob

jak tedy s tohoto někým s sem být s výdělkem

dneska je třeba obrovský problém vtom

že celá řada firem chci dělat uživatelské testování a mluvil tom že vlastně o prosazují

otevřené inovace

a pozvou si skupinou dobrovolníků kteří na něčem pracují a to co vytvoří se potom

vezmou

letíme s tím sami obchodovat kolikrát to těm a dobrou a nikomu ani nedej zpátky

takže vpodstatě to ten význam toho slova otevřeny

začínám mít různé interpretace a to právě v závislosti na zájmech obchodní

najednou jakoby ty firmy tohoto za činy zneužívat a vytváří si tak vlastně zadarmo jakýsi

znalostní kapitál nebo dobrovolný pracovníky které nemusí platit

takže na té potom ho třeba z dávat velký pozor a řešit vlasně a jak

s tím dal já se k tomu na chodníku dostanu víc

další změny jsou změny v oblasti knihoven

a mohlo by se zdát že to není až tak podstatné

nicméně knihovny tváři komunitní informační systémy jsou součást jsou součástí infrastruktury

komunitní infrastruktury každý z nás

tomu mohl chodit pro zdroje které jsou vpodstatě zdarma

to co vytváří a otevřené komunity dneska hnutí pro o otevřené

otevřená aktivity

tak podstatě jenom následují to co už před nimi nastavili ty knihovnické procesy a koneckonců

i celej internetové prostředí přejímá know how knihovníků obrovské množství

postupů

které implementují a fasetě společnost

a většinou ani ti samotní o

programátoři neví o tom že přijímají nějaké nové lůžko právě s knihoven

a teďka na mysli například fungování vyhledávače google který vyloženě jako vy vzal tu nejlepší

práci s kině v nízkých procesů je vyhledávat informace a na tom

o postavil svůj úspěch

takže je potřeba sledovat jak se ty knihovny a je vlastně sami vytvářejí nějaké komunitní

systém

jeden s těch příkladů co se dneska knihovnách celkem dost řeší je způsob to klasifikace

informačního obsahu

dycky a dělali odborníci

současnosti se

knihovníci převod to jestli není dobré využívat běžných občanů běžných lidi kteří sami klasifikují a

používat takzvanou folks on umí

tedy jakousi

tak sem vytvořenou o

tvořenou lidmi a všichni znáte pokojíčku vytváříte například tedy a trekovací systémy nechte konkrétní případ

klasifikace která je tvořena ne odborníky a lidmi

ta poslední těch změn které kmeni informatika řeší v neposlední a s těch nejdůležitějších co

sem nebral je problematika sociální nerovnost

sociální nerovnosti se díky počítačem technologiím

ne zavírají a naopak rozevírají ještě víc nůžky mezi těmi kdo mají a těmi kdo

nemají nemluvím a potom o vzniku nové propasti ne je to logické tedy ale i

digitální propasti

a komunitní informatika se snaží najít způsoby jak tady tuto propast zavírat jak vytvářet mosty

vlastně vytvářet projektu rovnou společnost a jestliže má naší společnosti my každý

rovné příležitosti tak musíme vědět toho že musí mi rovný přístup k informacím a zase

se pokoji že přístup k informacím je sám o sobě nedostatečný že si že máme

vytvářet rovná se mnou společnost musíme dělat víc než zajišťovat přístup k informacím

takže například dneska hodně často ve vědě řešení a otázka otevřených dát

a jí zdílení otevřených repozitářů říká hele to samo o sobě nestačí takže budeme sdílet

data je jakýmsi nezbytným předpokladem je to prvním krokem a potom většinou následují procesy které

se týkají vzdělávání

a ani to vzdělávání jsem o sobě nestačí lidé kteří mají technologie dokonce s nimi

pracovat tak pořád ještě trpět jakousi

rozděleno s tím vtom smyslu

že ne každý kdo umí ten pošleš používat o používá produktivně smysluplně celá řada lidí

je schopna trávit desítky hodin tím že budou hrát hry místo toho aby vytvořily něco

co je prospěšné sled

takže za podvrh se dostáváme jako by naše třetiny takzvané informační nebo digitální propastný prvně

tady počítače to fyzická vlastním nevlastním sem v oblasti kde je pokrytí internetem kde není

druhá je umím používat technologie a třetí je chci je používán něčemu smysluplnému používáme k

tomu abych vyplnil svůj čas protože mám pocit že tady nic nemá smysl vektory uvidím

s okna

tak s těch aplikací je respektive infrastrukturních prvků které hrají velkou roli celosvětově jsou na

prvním místě tahle centra

a tele centra jsou nazývány každém státě jiná a skoro ve všech zemích nějaká najdete

datové centrum je

nějaké veřejné místo které má svůj vlastní dynamiku

a poskytuje přístup lidem k internetu a ke znalostem

možnost se nějakým způsobem buď aspoň připojit na nebo se i vzdělávat dál

tohle centra hrají velmi významnou roli ve vývoji společnosti a si vzpomínám jsem na například

cestoval po kubě tak jsem hledal možnost může se připojit k internetu já jsem tam

byl ještě kdyby linku byl nebyla o to je zcela otevřená světu

nezkoušej otevřená neví že třeba bylo zajímavé jít do národní

knihovny kde internet měli a nemuseli ste se vždycky nějakým způsobem zaregistrovat a podstatě nešel

na zadek

a zapsali se zapsali si kdo u kterého počítače sedí a odkdy dokdy

takže build editoři nástrojem vždycky mohli kontrolovat všechny lidi kteří byl internet o připojení na

jaké stránky leštila věci dělaly ve tam vidět jak to by a jakýsi státní dohled

mnohem svobodni jsem se cítil na tom čemu se dneska říká cyber café

kde vpodstatě o internetové kavárny které za nějaký poplatek zpřístupní zase internet a další informace

zajímavé je že první internetová kavárna

vznikla z honkongu v roce osumdesát sedum takže už velmi dávno a šlo o dva

počítače šestnácti bitové které byly připojený telefonní linkou umožňoval jeden třeba využívat služby dvojku nebo

některé o

služby obchody ní

no a nakonec sem patří také informační stránky

který má spíš tak

pro zajímavost protože jako informační stánek je vždycky místo kde se dostáváte zadarmo k nejrůznějším

mapám pamflet um a podobně na informačním s tankem může být

i místo nějaké například rezervaci kde máte kdo máte mapy a vypsáno jaké život živočichy

v dané oblasti můžete potkat kteří jsou chráněni případně pokyny jak se máte chovat

nicméně pořád je to je casy malinkatý bod kde se dostáváte zadarmo informaci

je zdůraznit právě tady tyto aspekty infrastruktury pro právě proto že zde máte přístup k

informacím zdarma

že za ně nic neplatíte

jsem na té kubě cyber café tak mě tam podstatě nikdo

nekontroloval nicméně u se musel mít nějaké peníze musel jsem si že většina vám co

si to nebude moct dovolit byl jsem překvapen i jak ty cyber café na kubě

byly

přeplněné kolik lidí čekal na to a šíleně vyjde franta úrovni

jsem šla do knihovny která byla zadarmo

tak právě tu kontrolu se dá říct že tam večer těch počítačová na seznam

takže samozřejmě

tady je krásně vidět jak třeba i ta politická kultura ovlivňuje používání nejrůznějších infrastrukturních prvků

a možná tedy k tomu bych mohl změnit eště párek

open teďka ne

o prvek který se snaží nějakým způsobem

rozdělit příspěvky na vytváření infrastruktury vpodstatě nějak jestli sem se snaží získávat

peníze

nejen z vládních rozpočtu ale i například wood občanů je to bude který otevřený na

to aby si nějak sdílená právě informační infrastruktura

optimální je potom vy žijete v nějakých městech kde samozřejmě máte onuci páni sítě se

nastěhujete do bytu který je vybaven internetem peníze ni neplatíte prostě automaticky máte připojení

jedna z diskuzí která se vede

je zda člověk má právo na informace co znamená ve smyslu nejen jakoby přístup k

informacím jestli má právo na to mít informace ve smyslu jestli je stáhneme nikdo jiný

povinny u ten přístup zajistí zdarma

tak stejně jako se vedou diskuse na tím jestli má člověk právo na bydlení a

tudíž jesli by to stát měl vytvářet vždycky ňáké oblasti kde dostaneme ubytování ve chvíli

kdy nemá na to aby jsme si zaplatili svůj vlastní byt

a krom toho se potom hrozí třeba otázky kolem skoti

tak a říkal jsem že budu mluvit o živých laboratoři to

já ti to prosím o nějaké začne zhodnotí

a ještě jestli můžu dvě minuty jenom ukážeš živé laboratoře no a co š výzkum

a vývoj a metodologie která má

podporovat

systémové kolaborativní informační přístup

to znamená a je to přístup který a přímá uživatele a vybíjení novinek a technologií

a oni jsou zapojení do celého vývojového procesu jsem narazil na to že tady problém

mezi chápáním toho c to zapojení uživatele a co je to uživatelem řízena inovace

jestliže to open znamená že nějaká firma zapojí uživatele ale nechá si to co vytvoří

a tak podstatě nejde open přístup a tím je uživatelů řízená inovace

a příkladem tady mám finský tady co šel pro je který nějakým způsobem se pokusil

a

pro stárnoucí seniory vytvářet informační systém

se měří se rozhodli že budou

stáhnout alternativním způsobem a vpodstatě chtěli být ne nějakými modely pro informatiky kteří vytvářejí systém

ale chtěli být přímo aktivními tvůrci toho systému

takže vývojáři potom s nimi seděli a pomocí nejrůznějších metodologií vytvářeli konkrétní informační systém

a na závěr bych asi řekl že to je přesně to co takový informatika chce

dělat budovat informační systémy z vrchu

tak jak to dělají manažerský informační systém znamená omezovat moc se mohli užívat u je

potřeba budovat ty informační systém zespodu pouštět silně uvedených uživatele a s nimi jakoby u

jednoho stolu pracovat

na výsledném řešení který nevytvářet řešení pro uživatele ale s uživateli

tak děkuji za pozornost