OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Komunitní informatika: proč je důležitá společenská dimenze technologií?

Michal Lorenz (KISK FF MU )
Komunitní informatika (CI) je poměrně mladý obor věnující se roli technologie v životě společnosti, efektivnímu vývoji a užívání techniky a strategiím, jak použít ICT k posílení role a vlivu jednotlivců v komunitách. Klíčem je zajištění přístupu k technologiím v telecentrech a informačních stáncích. Příspěvek se zaměřuje na význam komunitní informatiky a její roli při podpoře rozvoje otevřené informační společnosti a budování občanských sítí. V závěru je věnována pozornost charakteru komunity uživatelů open-source softwaru.