OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Konvoluční neuronové sítě

Michal Hradiš (FIT VUT v Brně)
Konvoluční neuronové sítě v současnosti pronikají z laboratoří do komerčních produktů, umění i do repertoáru technických nadšenců. Jsou základem nejlepších rozpoznávačů hlasu, scén, objektů i obličejů a jejich psychedelické halucinace pod označením deep dreams zaplavují internet. V této přednášce odkryji tajemství úspěchu konvolučních sítí, vysvětlím jejich základní principy a představím nástroje, které umožní každému s těmito sítěmi experimentovat nebo si rovnou postavit vlastní webovou službu například pro rozpoznávání různých druhů koček. Tato přednáška je určena jak těm, kteří chtějí zjistit, jak funguje nejúspěšnější metoda strojového učení současnosti, tak těm, jejichž cílem je vytvářet praktické aplikace zpracovávající obraz nebo zvuk.