OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Jak těžit data z webových stránek a vidět při tom aplikované kaskádové styly

Václav Dajbych (Freelancer)
Jak dosáhnout toho, aby viděl program webovou stránku podobně, jako ji vidí uživatel webového prohlížeče? Jak se dají aplikovat CCS pravidla na HTML elementy? Slouží k tomu NuGet balíček ApplyCSS. V této přednášce jeho autor podrobně vysvětlí, jakým způsobem funguje. Téma je přínosné i pro webové vývojáře, protože objasňuje, jakým způsobem CSS ovlivňuje rychlost vykreslování webových stránek.