OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Jak se měří síťové toky

Martin Žádník (CESNET)
Měření síťových toků je populární způsob monitoringu počítačové sítě. Prezentace vysvětlí základní architekturu a principy měření a zároveň popíše konkrétní nasazení v síti CESNET spolu s open-source vyvíjenými nástroji.