OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Ako sa (ne)stať obeťou sociálneho inžinierstva.

Radovan Vránsky ( Security Session)
Strach? Zvedavosť? Emócie? Prečo sociálne inžinierstvo funguje aj na najviac obozretných? V prednáške budú popísané súčasné praktiky sociálneho inžinierstva, s ktorými mnoho z nás prichádza do kontaktu každý deň. Priblížime si problematiku OSINT (čo všetko o nás vedia internety) a popíšeme si základné princípy ľudského správania a dôvody, prečo sociálne inžinierstvo funguje.