0:00:15hele jménem závislý se vám
0:00:17praci jak už bylo řečeno jako technika render v red hatu
0:00:22taky přispívám do fedora projektů do docker dokumentačním ty no
0:00:27a by bylo řečeno vystudovaný školy to velmi a na open source vládnutí sem psát
0:00:33diplomovou práci ze které
0:00:36svým způsobem vychází tady toto přednáška
0:00:42z nás dneska čeká
0:00:45je trenér představení základní myšlenky open source softwaru
0:00:50a na nich potom dále rozvedu jak se tyto myšlenky dají převést vlastně
0:00:56do vládnutí nebo do demokratického rozhodování
0:01:01tady chci předem říct že to téma je velice široké takže asi nebudou zabývat například
0:01:07licence na to je pro právníky nebo
0:01:12další věci tohleto je opravdu jenom přednáška na představení základních konceptů
0:01:19jo takže dále já se budeme zabývat neztiž na té open source vládnutí se dá
0:01:25nahlížet jako na přechod od uzavřené nabídky po otevřenou takže zadá potom rozvedou
0:01:31a také i je
0:01:36dále strom představí na renderuje
0:01:43vedení přednášky takže se velice omlouvám dete
0:01:49jo
0:01:51dále máme tady toncek vlády to brat platformy co ještě je zase koncept který vytvořil
0:01:56tomu teorie litr se také na něm se podíváme
0:02:00a bude to že prvním krokem se otevřená data
0:02:03tak se budeme zabývat a nakonec vám ukáži příklady s praxe
0:02:11filozofický základ
0:02:13open source software vo vlastně můžeme ukázala má katedrála tržiště jestli tedy kandidátem na to
0:02:21dál
0:02:22aby vlastně říká že je na katedrále si mohli z o jednu centrální uzavřenou skupinou
0:02:28stavební ku
0:02:32já vlastně centrálně milína ti program
0:02:35chceš je vlastně vývoj proprietární ho softwaru
0:02:38výsledky jsem představený až nakonec což může vést ke zklamání pokud nejsou ty výsledky dostatečně
0:02:44uspokojivé
0:02:45je s tím také spojeny obtížný nevadí protože znamenalo lidí co můžou něco roky stejnou
0:02:52tak se říci
0:02:54a je tam riziko single point of failure protože
0:02:58prostě když se něco pokazí když hlavní architekt spadne z lešení tak už katedrálu nikdy
0:03:02nepostaví
0:03:04takže teďka nedávám
0:03:06já jsem říkal
0:03:08falbr jsem si model
0:03:10je spíš jako tržiště nebo bazar kdy vlastně to tržiště s je platformám na které
0:03:17vznikají jednotlivé projekty je to decentralizovaná
0:03:21rámci něho vlastně vrazil vznikají samostatné aplikace
0:03:25hlavní výhodou je že máme více lidí je to otevřenější
0:03:30získané záskok zástup testerů spolu vývojářů
0:03:34a
0:03:35jednodušší vlastně tým máme zmenšovat a
0:03:40já jenom říkali nejsou zákon víme jaká je ball s all napsal šel čili třeba
0:03:46nemyslí
0:03:48teď jsem všechno něčeho jiného
0:03:51jaký to všechna
0:03:53přenést na vládu
0:03:56je to jsem nervózní diastáze držku na to jestli místo filtru
0:04:06nic nemůže změn
0:04:10vlastně open source vládnutí že součástí řeší debat o jdeme mentolek jeho že technologie pro
0:04:16to aby se měli lepší vládu
0:04:19o byl zaslán lidi není jenom open source software
0:04:22jak můžete vědět je tam toho víc
0:04:25například jak se říká otevřená data nebo jako platforma kterému se budeme nadále
0:04:31a jak jsem říkala na tuto problematiku je možné nahlížet na základě analogie to vlastně
0:04:37se řek dělat uzavřené zavřené nabídky se přichází otevřené
0:04:44a takže se to mně se říct řekneme vlastně v prvním stádiu existuje striktní oddělení
0:04:50mezi zákazníka na firmu no a zákazníci mají na výběr pouze s konkurenčních produktu takže
0:04:59participace nebo
0:05:02účast je omezena pouze na výběr prostě z něčeho což mi někdo něco nabídl
0:05:07stav politice to je snad že nevybírají mezi konkurenčními konkurenční politikami
0:05:13čistá
0:05:16jestli to byl nekdo němu stádiu tam pošle je trošičku větší zapojení
0:05:20zákazníci se zabalí zapojení pomocí samoobslužných mechanismu jako sou bankomaty nebo
0:05:27pokladny samoobslužné kontext o kolik let je to znamená že s
0:05:32podobná
0:05:34nějakou stránku třeba politické strany
0:05:38a bude se to meleš informace uši už tam prostě nedám
0:05:43třetí stádium
0:05:45na třetí stádium ještě sami zákazníci se podílejí na tvorbě zážitkové hodnoty
0:05:53čímž vaše pečený produkt například když na koncert přijde dvěstě padesát lidí tak to je
0:05:59nic moc ale vyšších takže devět tisíc a užiju si to tak je to parádní
0:06:04politice dyžtak opět to převedeme tak je to například když občané participují na devět daných
0:06:11komunitách nebo
0:06:14do se podívat na zasedání zastupitelstva a hledají nehledej nic ale sem tam může různé
0:06:22dotazy a tak
0:06:25takovej strkám stádiu
0:06:29se zákazníci podílejí na tvorbě
0:06:32doplňkové hodnoty základní hodnotě například
0:06:36jsou to online fóra nebo review ryby produktu internetových obchodů politice se jedná o další
0:06:44prohloubení komunikace už začínaly blokovat o tom že logová jiné různá témata tvorba vitálních komunit
0:06:53a ten stadion
0:06:55zákazníci sami tvoří klíčovou hodnotou
0:06:58toto počínání ještě stále koordinováno firmou a je to například když uvedu příklad linuxová distribuce
0:07:05chyby
0:07:07kontextu polibte ty jsou to nejrůznější občanské iniciativy koordinované politickým enteru tam ještě pořád máme
0:07:14ten stát co vlastně koordinuje všecko
0:07:17a je to například online mobilizace dobrovolníků na podporu volební kampaně
0:07:24tak přes ten stadion
0:07:26přes ten stadion zákazníci tvoří samotnou firmou
0:07:31tvoří samotnou klíčovou hodnotu firmy
0:07:34a vlastně to je ta otevřená nabídka
0:07:37párek se vás
0:07:39kdy vlastně už nejste žádná centrální kontrola která by vlastně kontrolovali jak se ta logika
0:07:47vytváří a je to například wikipedie
0:07:51rámci politiky
0:07:54jsou politické strany činnosti které vznikají spontánně za úkol
0:07:58a například je také vykreslit argument například ovlivňování příklad z havaje kdy
0:08:07místním lidem nevyhovovalo že mají rozbitou silnicí a čekali nevlezou dva roky přesně kolik to
0:08:14bylo pak se naštvali opravili se to sami takže bych prosil
0:08:20tady silný ilustroval můžeme jak jsou jednotlivé stupně uzavřena nabídky pro otevřeno
0:08:28a nyní bych ráda představila koncert vlády jako platformu
0:08:33za kterým stojí tomu ty úhly
0:08:36na se to dá také se tomu říká dobrý den dva nula od lépe dva
0:08:40nula a vlastně základním předpokladem je že vláda sama o sobě
0:08:45je určitou formou platformy
0:08:48pro různé služby zahrnuje policejní složky
0:08:52asi čem svoz komunálního odpadu a otázka zní jak můžeme tady to vlastně platformu je
0:08:59to technologie vylepšit na
0:09:01aby
0:09:03to bylo prostě lepší trošku aby sme opět můžeme jo že technologie aby ta platforma
0:09:10byla opravdu ano
0:09:12tak a právě s tou na tom bodě se ulili inspiruje model mlel a mlel
0:09:17otevřená software no
0:09:19přesně z nepiju protože když
0:09:23jak sejmul
0:09:31jsem řekneme pozítří
0:09:33ne nuly
0:09:35takže
0:09:37inspirace ten obraz rozpadá lanman uvádí několik budou
0:09:43obraze že například otevřenost motorové podporuje inovace protože to byl zatčen a příkladně microsoft to
0:09:49kdy zpočátku
0:09:51ta platforma byla celkem otevřená kdy se uzavřela takže skype dělat se prostě přišli někam
0:09:55jinam
0:09:57takže říká že by se měly snížit bariéru byl
0:10:02pro participaci například tím že bude na to už otevřené formáty
0:10:07jo na dále říká že je lepší začít jednoduchým systémem nemáme stavět katedrály hnedka na
0:10:13začátku ale radši na základě analogie s bazénem
0:10:17jeden stánek na tržišti a dále nechali někdo přijde s dalším nápadem a tak dále
0:10:26a další věc je že
0:10:29dále to decentralizaci to model od modelu bazaru vlastně umožníme
0:10:35lepší participaci protože když vám uzavřenou skupinou stavební ku tak tam se těžko někdo dostane
0:10:42dá doložit je také význam dvě generace to znamená že vlastně ten nekreativnější nápady většinou
0:10:47nepřijde o těch tvůrců tak platformy ale a šot těch uživatelů
0:10:51co vlastně to platformu užívejte stejné jako
0:10:56ty nesmí vymyslel
0:10:58nemyslel hardware ne ale nebylo tvůrce protokolů ten recept takže
0:11:05takhle
0:11:08tak prvním krokem je otevřené vlády sou otevřená data
0:11:14otevřená data ve stručnosti znamenají že ta data jsou k dispozici online komukoliv a kdekoliv
0:11:21kdykoliv kdokoliv je může využívat modifikovat
0:11:25vlastně ní sbírat bez jakýchkoliv omezení
0:11:31vezme rámci v rámci vládnutí se jedná o zveřejňování dat ze státní sféry
0:11:38díky otevřený na tam datum
0:11:41datům
0:11:42rez a to slíbil mě věci řekla zvýšení transparentnosti a odpovědnosti
0:11:48opětovné využití dat loreta nic samotná data nestačí je důležité postavit aplikaci nad nima protože
0:11:53potom
0:11:54generuj další hodnotu
0:11:56a díky tomu že máme data tak
0:11:59se můžeme třeba i na více zapojit tím že vznikají různé ty aplikace na těmi
0:12:04daty
0:12:06které usnadní občanskou participaci
0:12:09a také důležité je že dyž sme informovaní tak to vede k vašemu rozhodování
0:12:14protože člověk z informační tak se rozhodneme prostě
0:12:18ale dá se říci
0:12:24dramatická pauza
0:12:26generál
0:12:28ovšem otevřená data nejsou jen tak jako
0:12:32nejsou data jako data
0:12:34pane
0:12:35někoho pětistupňovou škálu kterou vymyslel tyhlencty
0:12:39první stupeň jsou data která se zveřejněna a volně dostupná ale jsou například do pdfka
0:12:45naskenované nejsem strojově čitelné
0:12:48data která mají dvě hvězdičky jsou data která se ostrově čitelná takže například celá tabulka
0:12:56při vystoupení voš nepoužívám neuzavřené formáty ale po že máme otevřená takže my se tak
0:13:01texelu uložené se tesco
0:13:05čtvrtý stupeň
0:13:07dobře řídí stupeň je takový standard co by měly
0:13:10vládní data otevřená data splňovat
0:13:13na čtvrtém stupni push máme data ale potřebujeme data která vysvětlují ta data takže data
0:13:18opatříme metadatech
0:13:21seš že by se jakési vysvětlení a popis těch samotných dat
0:13:25a na pátém stupni
0:13:28to je vlastně to sou data která se vzájemně propojeny
0:13:32se potom říká sémantický ne
0:13:35to znamená že informace které obsahuje jsou definované a vy si to znamená vysvětlené a
0:13:41vzájemně propojené
0:13:43a stačil před věznicí
0:13:46ale nevím a uvedeme to wifi rychle path
0:13:52takže to vypadá takhle otevřená data kde bereš praxi pro si dva tisíce jedenáct vznikl
0:13:57open government na dnešek vzniku stála usa brazílie
0:14:03je to vlastně iniciativa která si klade za cíl
0:14:07tom otevřít vlády učinit politické rozhodování transparentnější
0:14:12politika politické úředníky odpovědnější mi
0:14:16a zvýší politickou participaci právě díky tomu
0:14:19že budeme otevírat
0:14:21zveřejněné vlastně
0:14:23přijde na tebe na letišti dá se říct
0:14:26a mezi zakládající státy patřilo jak jsem říkala usa brazílii velká británie
0:14:33a já že jsme republika mexiko restarts
0:14:36prostě skoro estonsko
0:14:39je docela dobře na tom s otevřenými daty a z otevřeného vládu
0:14:43tak to tam mám špatně
0:14:44a česká republika se také připojila v roce dva tisíce jedenáct
0:14:49ale vlastně to je jedna část
0:14:52já to tady mám pro ilustraci že vlastně i vlády se snaží sami otvírat data
0:15:00tak za to lobují neziskové organizace například open data foundation u nás je známý open
0:15:05se sem ty fond praha a fond otakara motejla
0:15:14máme data
0:15:15tady jsem vypsala několik ty data setů co sou co jsou zveřejněny kde vlastně vlády
0:15:23dave k dispozici otevřená data
0:15:27český data set
0:15:29český data se tady je spravován open knowledge foundation seš je celkem
0:15:36ne úplně standardní například velká británie
0:15:39velká británie si to zpravuje jako vlády sama vláda stejně jako usa
0:15:48slajdy potom budou dispozici tak si to můžete teda ještě to musím zjistit jak se
0:15:52to dostanu do pdfka
0:15:54ale může vytvořit makefile a proto
0:15:58a do jedné periody source
0:16:03takže určitě dobrej dispozici
0:16:10máme otevřená data cestě můžeme dělat
0:16:14tedy von že to bude dobře vidět
0:16:17například vznikla krásná webová stránka
0:16:21která přehledně vizualizuje státní rozpočet
0:16:24se vám to tady chtěla ukázat říká provede stránka tak se si říkala že
0:16:28si možná tu prezentaci rozhodím takže vás vám doporučil aby se potom opravdu podívali na
0:16:33to pustíte krásně rozklikávací dá se tam podívat
0:16:36na co vlastně vydává
0:16:40vydává naše vláda peníze
0:16:45další stránka také ze stranky budování státu se dá nastavit vlastně kolik
0:16:53je to rozpočet kolik dostávám peněz
0:16:57zaměstnání a koliks těch peněz ne na jaké
0:17:00jaké které oblasti
0:17:04oblasti státní správy
0:17:07zahrnuty teda tady vtom na soukromě přímo je kromě daní z příjmu i dph spotřební
0:17:13daně sociální zdravotní pojištění tam oni tam krásné přehledně ukazuje to vlastně
0:17:19vypočítávají takže také doporučuji
0:17:23další stránka další aplikace krásně hodně líbí tak je tady tahle
0:17:28změny zda lepší místo
0:17:31i to jak webová aplikaci tak mobilní aplikace
0:17:36dá se tam vlastně v rámci tady to vyfotit nahlásit jakýkoliv nedostatek a zodpovědné orgány
0:17:44se to měli věnovat většinou se tomu asi věnují jde tam vidět že tam se
0:17:48nějaké vyřešené nějaké jenom typy nějaké třeba v realizaci
0:17:53takže
0:17:54doporučuju proklikat není ty screenshoty nejsou tak interaktivní
0:18:02ale to je další stránka nenese to rozpočet obce tam jsou všechny rozpočty obcí
0:18:10krásné grafy dá se tam dá se tam podívat jestli to je jsem byla celkem
0:18:15nebo na obyvatele
0:18:18je to vlastně až do roku tady vidím dva tisíce
0:18:21já do brány snad omezení opravdu také zamlouvá že když se mně se nezdá tak
0:18:26když tedy kliknete na ten
0:18:28napište zastupitelům obce tak se rovnou otevře mailovy klient s předepsanou adresou takže nemusíte nikde
0:18:35hledat komu máte jakou jako kam kde psát
0:18:40hnedka to tam je takle automaticky
0:18:46další stránka zákony pro lidi nevím jestli ste někdy potřebovali zjistit nějaký zákon za své
0:18:52studium jsem občas potřebovala
0:18:55a musím říct že to nebylo úplně jednoduché získat
0:18:59takže bych celkem tehdy uvítala tuhletu
0:19:04zase přehledné vyhledávání je to tam všecko zadarmo
0:19:09takže aplikacím nic
0:19:13náš stát
0:19:17bych no náš stát je organizace která vlastně sdružuje tady na svojich stránkách všecky to
0:19:22možná aplikace asi některé z nich ukázala má jich tam ještě moc víc
0:19:27další
0:19:28se vše příklad komerčního projektu ne se to váš majetek
0:19:32ten sbírám
0:19:35ten sbírá data kdy
0:19:38česká
0:19:40státní správa vlastně má nějaké státní aukce
0:19:45a potom je sdružené na místě
0:19:48takže rodiče diapsidicky kdo si myslí tak se třeba potom vyzvedne
0:19:54ta cena stát na tom si měla
0:19:57fourierovu
0:19:59jak se využívají do zase z evropské unie kdo co dostane za co to dostane
0:20:04také dobrá
0:20:06ale tohle encyklopedie to je aplikaci která nemá uplynulo společného s vlastně zvládnutím ale
0:20:15zase se tam daly vyhledat informace dostupných lécích zázemí že už interakcích takže něco ten
0:20:22plátek ukazuju nebo aspoň tam ty
0:20:26byznys je databáze vlastníků firem do co vlastní výpis
0:20:31přes řeku
0:20:33trošičku
0:20:35a kontroverzní a nápad kriminality která sdružuje data trestné činnosti na jednom místě takže standa
0:20:40vyhledat
0:20:42vlastně
0:20:43jaké trestné činy v okolí jsou se měly
0:20:47na jednu stranu
0:20:49to je možná šlo s otevřené i na tom taková diskuse o takže já se
0:20:55teda to nechci úplně
0:20:57ze znám
0:20:59zaplétat
0:21:01takže
0:21:03a hoši by jste ještě spousta dalších aplikací ne u českých ale i s ní
0:21:15měl
0:21:16a jsem to stihnout hrozně rychle protože už máme za
0:21:21takže závěrem zavěštil abyste se z té přednášky odnesli
0:21:25takže takhle první přednášky
0:21:28prosím o shovívavost
0:21:32ale
0:21:33to ne
0:21:35takže vlastně
0:21:37říká se vám že můžeme tady přivítat katedrály té a té centralizované
0:21:43centralizovaného modelu kdy vláda úzká skupina lidí rozhoduje k tržišti si to můžem decentralized a
0:21:51prvním krokem k tomu se otevřená data
0:21:55a na s tím postavené aplikace které vlastně ty data dále zhodnocení ta data
0:22:02jako přínosy
0:22:04transparent přinese takže otevřený dat sou transparentnost větší odpovědnost úředníků a politiků zvýšení zapojení zvýšení
0:22:13participace občany protože třeba jsem ukazoval a to lepší místo to kdokoliv může chodit rozbitou
0:22:18hlavičku
0:22:20a prostě viditelné takže si všechno
0:22:24a další věci ještě no například my se uvolnily data z gps je to je
0:22:30to taky potenciál pro komerční
0:22:34se do protože když se otevřely data gps tak vlastně se otevře celý nový trh
0:22:39s navigaci takže další vlastně věci
0:22:43co se tam dají
0:22:46o ní no a dánsko zůstává ti reálný dopad já jsem hledala nějaké opravdu teda
0:22:53tvrdá data našla jsem například že kalifornie ušetřila přibližně padesát tři milionů dolarů díky tomu
0:23:00že přišla na otevřel
0:23:03nicméně zefektivnila tady díky tomuhle svojí státní veřejnou správu
0:23:10akorát že nevím proč to sem to článku
0:23:13nevím je teda přesně přišli ne opravdu se nenašla žádnou nežárlil zatím žádnou studii
0:23:21ste na příkaz tady je kelly ten stejný která ale
0:23:25nicméně spíš jenom předpokládá kolik by se dalo ušetřit kolik by se prostě tady tím
0:23:30dýl
0:23:31jak ušetřit
0:23:32a oni řikaj že sto miliard euro ročně na straně institucí a čtyři sta padesát
0:23:38je to jejich klientů tak
0:23:40to zní docela dobře
0:23:41viz že to stojí za vyzkoušení už jen tak když prostě nic i jste tak
0:23:47tam prostě nahlásit třeba
0:23:49tak jednoduše a
0:23:54otázky
0:23:56poslední slajd já jsem to stihla strašně rychle no takže sem přišla pozdě ještě se
0:24:01třicet jo
0:24:04takže se napiju a
0:24:08otevřeme ten prostor pro otázky let naplnilo se takovéto rčení že vo co pozdě jsme
0:24:15začali jo to tři skončily
0:24:17celý
0:24:20přiznám se bez mučení
0:24:21takže taková hrubá ty výhružka ale o to větší máme prostor pro dotazy já bych
0:24:28vás poprosil pokud vás něco napadlo té sdíleným informacím
0:24:33tak se přihlaste abych vám já bych vám posunulo mikrofón aby se to stalo záznam
0:24:39o a máme celkem pohodlný
0:24:42alespoň dvacet minut na to sme si tady ještě povídali pokud bude zájem takže
0:24:48první
0:24:51ja sam o jakých skeptik cvika vlády může hlasitě vlády se snažila nějak
0:24:59o tu odpornost
0:25:01a bych a tato osami kola jsou k tomu dotlačen podnik tady začali do nich
0:25:08o trošku líp nějaká ta
0:25:11myslící na to otázku nedokážou úplně na tom je svým způsobem říct že
0:25:16samozřejmě že ten tlak neziskových organizací určitě tam je a má dopad a význam a
0:25:22je to super něco takového
0:25:24ale například k tomu open document
0:25:28na dnešek
0:25:30česká republika tak přistoupila na potom otázka žádná se vytvoří šetřím plán
0:25:36znám tvůj pět pětka
0:25:39vytvoří sem s ním plán a
0:25:41a otázka jak je to jako první
0:25:46takže myslím si že a
0:25:49protože určitě ty
0:25:53procesy a tato žena vlády
0:25:56studujeme i je že
0:26:01i celá ta státní správa se zefektivnila to vlastně ušetřili ten stát třeba to je
0:26:05ukazatel na tom na ten váš majetek
0:26:08když je
0:26:11vlastně se od rámci dozví místní tak prostě se bude víc přehazovat protože
0:26:17a ne větší konkurenci
0:26:20jestli se úplně zodpověděl no
0:26:23já bych ještě si dovolil tom o malý komentář to srovnání té katedrály a to
0:26:29tržiště si myslím že se pěkně ukazuje tady v brně po komunálních volbách
0:26:35to znamená že my nemusíme cíli zrovna až na to katedrál napiš na to naši
0:26:40národní vládou ale ten na ten na bazar aby stánek tady ten brněnský ten není
0:26:45zrovna úplně malý tak se tam vlastně prosadilo živnatka dveře do těch principu vlastně a
0:26:51když technologických nebo
0:26:53nebo myšlenkových použilo ve své kampani takže to si myslím že takový krám jako celkem
0:26:59názorný příklad tady
0:27:02tvoří tomu jenom dodal že je důležité pravdu začít za těch malých krůčků prostě nemůže
0:27:08nebo
0:27:11po kousíčku pak dalších konce začal lepší
0:27:17jako jak tomu nebo mít dotaz ale spíše komentář
0:27:21já mám z posledního týdne
0:27:23prostě zkušenosti ze dvou malých obcích na zlínskou bity je pořád několik přátel to říkat
0:27:30kdo v lize nějaké se nezávislé subjekty ve dvou obcí
0:27:35a snažili se právě prosadit jmenování třeba vyspat participativně rozpočet nebo bez otevřený rozpočet
0:27:43do nějakého koaličního nebo roste obecného odezva sobitel slova
0:27:49a dostali se do stavu že
0:27:53tak nevyhráli byl jsou v opozici
0:27:56a
0:27:58ta paní starostka pan starosta ani se dívali říkali a proč bychom to měli dělat
0:28:03proč bychom měli otvírat rozpočet
0:28:06aby se na to každý mohl dívat
0:28:08tam je ten základní problém já
0:28:10ja jako samozřejmě záleží na politicích dycky to bude záležet na politicích jestli bude ohledně
0:28:18tohoto viděla ale myslím si že ten přínosy
0:28:21i pro ně
0:28:23a
0:28:24jsou veliké akorát potom prostě jestli se krade no tak
0:28:28co samozřejmě nechci vidět že
0:28:31tě zamerikanizoval
0:28:35další dotaz
0:28:37děkuju já bych to chtěl ještě okomentovat tam jednu tu věc jak si povidala těch
0:28:42starých tak sem byl docela header mám nulové body politologické zkušeností
0:28:48a já jsem docela
0:28:51byl jsem příjemně překvapen i protože já znám poměrně podrobně zevnitř českou pirátskou stranu a
0:28:58tak jsem byl příjemně překvapený že vlastně ta strana vše dnes
0:29:03je vpodstatě na hranici mezi pátým a šestým stádiem
0:29:06to znamená je plně otevřena na ty děti lidé zvenčí už tvoří ten samotný produkt
0:29:12o
0:29:13takže držte fajn to jakoby dobrá vlaštovka pokud vy do budoucna
0:29:19lidé chtěli tento trend tak
0:29:22ou ve volbách s můžu jakoby posunovat to věc názoru
0:29:27ale já jsem se chtěl zeptat na to nejdůležitější věc jestli vám ve škole řekli
0:29:31že kapři si rybník ne vypustí
0:29:35kapři si rybník ne vypustit t totiž za vámi kámen na který narazí kosa celé
0:29:41celého teď otevírání kdy politici nechtějí aby jim do toho lidi kecali
0:29:47že si silná se rozklade
0:29:49dvě stě miliard korun ročně tak ty vlastně skončit konkrétně kapsách tak kdyby se tohle
0:29:56otevřené vládnutí podařilo tak někteří lidé vlastně těch dvě stě miliard na si účtech přijdou
0:30:02a ti to nedopustí
0:30:04je to taková pěkná teorie činná
0:30:07z v tom že teda ten tlak zdola by mohl nějakým způsobem pomoci
0:30:14aspoň tu hlavičku ale samozřejmě to kvalitní komentáře a jeho beru a co se nám
0:30:19to na škole neřekli takhle
0:30:21ale my jsme to pochopili zatkla co světla vy takže
0:30:27ještě to je faktická poznámka
0:30:30jsou hluboce přesvědčený že krátce li vtom otevřeným a že tvůj půjde a že tě
0:30:36se utvoří struktury
0:30:38a že víš že to bude všechno v pořádku že takže to
0:30:51tech dětech sebe říkal jeden okrádá stát okrádá své rodiny letošní zimě
0:30:57ale no
0:31:01já si myslím stále že to má nějakou budoucnost ale
0:31:09estetické hlas ices a se ozývají tak taky jsou nějakým způsobem toho že ten tě
0:31:20no
0:31:26to jsem vlastně na neukázal do na to
0:31:30open dva partneři tam se dá najít nedvěd výsledný se jako že jsem si se
0:31:34tak
0:31:35ale estonsko na tom dobře ani prostě se to tady to zavedli
0:31:40a teďka na inovaci mají tam elektronickou občanku
0:31:46jak může možná to víš mít styl
0:31:49data ještě poprosím pokud by ta diskuse vedla tak opak abychom toto své do záznamu
0:31:54tak
0:31:57hlučín zobrazení
0:32:01ze třeba se ztratí staré mají známe tak se s znám
0:32:09já jsem vám chtěl říct že důležité vložím
0:32:12je vidět jestli to někde funguje nebude se tam vize to znamená když si nějaká
0:32:16vláda zapojí do ňákou partner šípů že otevře data tak
0:32:20teď nevěřit nevím jak to říct slušně a význam otevře to je to prostě takhle
0:32:24nefunguje to musí udělat někdo mimo ty kapry
0:32:29a
0:32:30co si myslím že třeba české republice tady máme dost dobré podhoubí rámci těch neziskové
0:32:36tři a fond otakara motejla je že sis koupil
0:32:43takovéto společnosti já ne data prostě soutěž na aplikace úst pozoruju
0:32:49a
0:32:51prostě je tam potřeba aktivitách i od občanů že vidíš prostě dyž nebo a to
0:32:57a neziskové když nebudeme
0:33:00to nebudeme štítek nebudeme pláče tak to nikdo neudělá toto je jasný to není
0:33:07dobrý zatim poděkovat dobře lítost ještě další dva zajíci
0:33:14já bych měl asi tak ve dvě otázky první je celkem aplikacím které dotikávaje rozpočet
0:33:20a podobně
0:33:21a co to pěkné weby kde aplikace někde musela vytvořit tohle nima stojí to teda
0:33:27nějaké finance a aby se tyhlety věci vytvořili
0:33:30a druhá otázka zní na momentálně ten pátek je stran
0:33:36neziskové nějakých občanských sdružení těhletěch věcí které pan názory mejch jako cíl a open source
0:33:43světě máme spoustu je právě ta dost peněz
0:33:47a tak bych se chtěl zeptat jestli
0:33:49tyhlety velké firmy na nick to kupovat jestli mají nějaký platí i bitová pro nějaký
0:33:56význam
0:33:59já musím říct že mě ně nevím jestli budu schopná to vidět na druhou otázku
0:34:04tati firma já jsem se teda u nás ve firmě ptala
0:34:08a
0:34:10v rámci české republiky to není úplně asi pro ně priorita teďka
0:34:17ty aplikace lehce setkal tak většinou
0:34:20to pravdu za tím stojí různé ty data zdržení líbí to třeba studenti ona a
0:34:26navíc nic se potom dá dočíst rád nepřihladit verbež tu aplikaci jako o rámci těch
0:34:34můžete
0:34:36a projektu prostě tak tam se potom člověk do sklenic ale ani vlády se mi
0:34:41nic nevím třeba v americe to jako nic
0:34:46a neřeknete přesně to víte že je to hodně takže
0:34:53jako jo
0:34:55děkuju já jsem tělo mrkli komentář pitomý že kapři si rybník ne vypustí a tak
0:35:01já sem granátů a pak wifi prodloužit brno no a teďka vlastně budu ani potvrzeno
0:35:07zbraně
0:35:08takže my můžeme vpodstatě to začít hotový opravte mne to můžeme si z brna udělat
0:35:13takový malý pokus někdy týče je to zkusíme vypouštět
0:35:20telecí theory moc rádi tipnete
0:35:23děkuju další dotaz
0:35:28jasně zeptat na váš názor ohledně motivace dost těch kterým to určeno vlastně samotný voliči
0:35:34asi to jsou lidé kteří se typicky ne zaměstnávají nezaměstnali nezajímají víc než vlastního okolí
0:35:41svého vlastního života
0:35:43jak vlastně motivovat zatáhnout do toho vytvořit vlastně ano oni udělal to potřebu to poptávku
0:35:49po jako spokojte naše potřeby vtom to
0:35:51no mně se hrozně líbí když ráno psal to katedrála tržiště také diskrétní bodu je
0:35:58že většina dobrých programů vzniká takže toho vývojáře něco boj
0:36:03takže zase myslím že to je ten způsob prostě když já jako občan ani něco
0:36:08mně vadí
0:36:09tak když vám jednodušší způsob jak to jak na to upozornit jak to začít řešit
0:36:16tak si myslím že to je ta motivace největší prostě co mě štvete
0:36:26a no a dyž technologie s vývoj softwaru tak ještě si dva roky pro používání
0:36:32tak je to takže pro tento vývojářů do úst vývojářů je výrazně menší o ty
0:36:38uživatelů takže vlastně ano ti který tam je si řeší své vlastní problémy to jsou
0:36:43ti vývojáři a vlastně ti uživatelé kteří se
0:36:46nechte říct škody nejsou tak vlastně
0:36:50ti jsou masivní jak je aktivizován
0:36:53tak to kdybych věděla jako katastr nobelovy ceny tohleto je tohle to je těžká otázka
0:37:01a
0:37:04kde není motivace dost těžko přiznává že těžko ale myslím si že tím že se
0:37:13sníží ta bariéra pro participacemi ty způsobem tak se to
0:37:18trošičku
0:37:19prostě ta motivace může třináct let tohleto sou všecko na nízké počkejte to prostě není
0:37:25naráz otevřené vládu bude mít tohle
0:37:38takhle ještě specifikovat vlastně třeba tedy nacházíme se oblasti východního bloku kdy tedy podstatě lidé
0:37:45byli zvyklí že tedy byly nějací oni který o všem rozhodovali to všechny a oni
0:37:50vlastně ne je to vlastně po taky vedeným tradice občanské společnosti ještě víc na stejné
0:37:55úrovni
0:37:55je to dycky prostě nějak ad nějaké centrum ty rozhoduje a ty uličky tedy suchej
0:38:01takže to jak je možná trochu hendikep oproti možná tedy západní části světa
0:38:06jo já bych tomu tlačí si myslím že to je otázka
0:38:10otče pořídil tady ten ris vliv prostě totality vidět
0:38:14a je to podle mě otázka několika generací a toho prostě
0:38:21se to těm
0:38:23a se to změní to jsou
0:38:26no fakt
0:38:28když máme další dotaz
0:38:32jo reál zase šel budu reagovat ono je to opravdu tím že
0:38:39jednak je to nejsou otevřený to znát tady toho dostanu já jsem soborský hradiště
0:38:47u nás na městě tím že hradiště snáze pojedou a kdyby dvacet jedna a do
0:38:53zdravých dnes tak jedna s těch povinností je nějaký hory týmu je pořádat kulatý stoly
0:39:00menze to bez problémů definice deseti problémů které trápí občany
0:39:05já tam chodím o té doby co bydlíme když něco šest sedum roku
0:39:10to osazenstvo s tam víceméně nemění
0:39:14a je tam a bývá tam okolo sto dvaceti lidí s toho
0:39:18řekněme
0:39:20třetina zastupitel
0:39:23další třetina zaměstnanci města myšleno třeba ředitelky základních škol a podobně
0:39:31a ten zbytek tak asi dvacet lidí jako občanů
0:39:37metoda dlouhodobě kritizujeme kdo stojí za nic a že tady ten tady ten model definice
0:39:42deseti problému je jakoby na nic protože já si nějaký uzel tam zabývám vzdělávání nebo
0:39:50neshodu sektorem a právě rozvojem rozvoje města
0:39:56a když paní vedoucí odboru školství řekne tak holky richarde dva typy se problém tak
0:40:02co vás trápí má tam těch pseudo svého stolu kde třeba dvacet lidí má osud
0:40:07nás ředitelek příspěvkových organizací tak to nejsou samozřejmě problémy těch občanů
0:40:12to je jedna věc
0:40:14a teď už nevznikneš dál
0:40:17ale jo
0:40:19takže je i jeden z možných na z možností jak se to může změnit
0:40:24je
0:40:26jeli že ta starší generace postupně prostě nechci říct moře ale
0:40:32ale prostě už budou jakoby starší ale je to fakt nezajímá a budou nastupovat mladší
0:40:39lidi který kteří pro to mohlo zajímat a tady třeba byla velice zajímavá věc nebo
0:40:46je velice zajímavá věc
0:40:49a
0:40:50dříve to menovalo programová difrakci dneska je to poučení pro potom komunitární programu erasmus plus
0:40:58evropský unie kde
0:41:00byla část která se přímo věnována podpoře a rozvoji participaci mladých lidí a já jsem
0:41:07shodou okolností byl mobil nositelem těch projektů takže tak proto mě prošlo rukama poměrně dost
0:41:13a trošku začíná měnit třeba teďka na vás kosovským kraje konkrétně v ostravě kde oni
0:41:20získali poměrně velký množství peněz na to aby po čili ty politiky těm mladým lidem
0:41:25naslouchat a spolu nějakým způsobem začli právě otvírat rozpočet a dělat nějaký participaci na rozpočtu
0:41:34čili toto si myslí že je jedna z cest a pokud někdo někoho to zajímá
0:41:38jakým způsobem to může dělat tak určitě doporučuju se na to podívat na a spustí
0:41:43touto cestou
0:41:45za doplňující komentář
0:41:49já nám
0:41:50pokud to asi poslednímu dotazu ještě že čase pomalu naplňuje
0:41:57chtěl říci je k té otázce motivovat lidi aby se zajímali a tlačili vlastně na
0:42:04ty vlády
0:42:06aby se
0:42:07přehodili do toho stavu dva nula
0:42:09také se to před chvilkou na velice pěkné přednášce bych to v mozille mě dělal
0:42:14lépe pavla céčka tady vedle to ještě když si byl na cestě nebo z toho
0:42:19a jakej pavel cvrček vlastně
0:42:24on jaksi
0:42:26hlavní postavou české muziky dělat touž dvanáct let tak nám tam řekl jak se tam
0:42:32dostal a pak podstatě celou tou přednáškou se jako taková červená nit minula problém že
0:42:37málo lidí málo dobrovolníků kteří by pomáhali mozille česku
0:42:43a
0:42:44bavil se o tom jakým způsobem vlastně motivovat další lidi aby přispívaly jakým způsobem
0:42:51vlastně aby to nezemřel celé a to je strašně pro mne tady tomuto problému kde
0:42:56je málo aktivní lidí kteří by se zajímali o věci
0:43:01kterých se jich týkají a pavel říkal že s těmi lidi kteří se mu ozvou
0:43:06osmdesát procent ani neodpoví na první mail a ten zbývající dvacet procent se časem vytříbí
0:43:13že zbyde pět procent a teď nemyslím sou procentní bod nebo jenom pět procent z
0:43:18dvaceti procent cínu vložit pole fiasko
0:43:21a to jsou ještě lidé kteří se jakoby prvně ozval že by mozille pomohli a
0:43:25pak je to ta obrovská mlčící většina která se poveze ze zajímá takže s vůbec
0:43:30netuším jakým způsobem jakoby vytvořit polák když aktivní lidi s tím desetimilionové třeba jenom pět
0:43:38tisíc
0:43:39celé republice
0:43:41ten chlap vlastně si myslím že vůbec jako by mě vznikne na ty politiky nejsem
0:43:45světe přes ty koblihy potřeba vy těch pět tisíc mezi
0:43:48vzal koblihy a rozdával koblihy dostaneš po byl za to když budeš chtít po poslanci
0:43:53aby
0:43:54si vypustili
0:43:57jak bude ve fedoře nám mbed že vy byste koblihu té jestli den trošku sem
0:44:06ja na to nevim jak úplně přesně reagovat protože to je prostě spíš takové konstatování
0:44:12skutečnosti ale já bych řekla že
0:44:16myslím si že když je pět tisíc není
0:44:19kterým se usnadní kteří chtějí něco změnit nebo kteří se chtějí podílet a usnadní syn
0:44:24to tak je to pořád lepší než dyž prostě tam
0:44:28není
0:44:33takže se dívám na čas my vlastně máme vymezený čas až do jedenácti třiceti a
0:44:38vzhledem k tomu že
0:44:40podle programu tam zřejmě následuje objednala pauza já teda
0:44:45oni nemám žádné bližší informace ale vím že další přednáška začíná hash jednu hodinu
0:44:51takže se zeptám jenom jestli máte ještě nějaké jako jednak síly a vůli tady setrvá
0:44:58tak bychom mohli eště ty deset minut tedy využít na další dotazy pokud budou
0:45:05takže pokud se nerozbije dáte tak ještě tam potaz vidím tak
0:45:09když těch deset minut
0:45:15a ještě tam vydrží chvilku
0:45:19také by za to nevyděláš tak velmi tragicky jistý muslimy hodiny je to lze
0:45:25vezme situace za slovenské kde sou projekty které vznikly jako toho rennes udělat uvedené smlouvy
0:45:31kdy nelze podstatě pagination co za finančně podpory transparency international o
0:45:39nějaký dalších společností vytvořili no ta jejich hodnot no rusku data jsou při uzlu ale
0:45:46to piano rozhodnutí sou dost kterých se trefil provést
0:45:49odpor tak ozvěte co tam odkazy na nějakej dělal že je open data projekty vznikla
0:45:53celá skupina tonda thajska
0:45:56takže mě tady bavila lodí tebe aktivní hodiny
0:46:00který s o dedikovaný je který sou nějakým s nosnou zastrašen i
0:46:05myslím si že
0:46:07zároveň i trade a ani podporu vlády pět že tomto momentě aspoň na slovensko máme
0:46:12tě triple ten takhle percent a pak to ne
0:46:15na to zda některé můj děda children těm sektoru a krytinu sektoru záleží na tom
0:46:21aby jí abys ať je to data o tvé dali naozaj to podporujou a pracuju
0:46:26na tom sou ochotný dedikovati obrovské množství osoba hodin
0:46:30no tohle by se dostali hlavně o tech ještě to ty dáte mobil info zákony
0:46:35poskytuje možnosti dostat tak tým dá tam a jak je to velmi těžké protože ty
0:46:40data su naozaj
0:46:43no tati
0:46:45v matky no ne děkuji za komentář slovensko je nás tam za zavřenými daty opravdu
0:46:53velice dobře a
0:46:55sem si že ta negace
0:46:57jaksi ty attorneys vy ale ještě znamená aplikaci
0:47:02tady výpis
0:47:10legend
0:47:12která funguje tisku děti tam jsem si že to je výpis z
0:47:18vlastnímu firem taky a jo takže se tam dá se tam na kliknout rovnou jako
0:47:22že je to s odporem slovenské ale už došel jsem
0:47:30on
0:47:40ne já zavolám toho za ty tři synové ale
0:47:46ste na tom líp slováci
0:47:49nešli
0:47:53určitě
0:48:03synci té dobrá ilustrace jak se to dá dělat
0:48:07to je ještě nějaký dotaz
0:48:12tak pokud není tak já děkuji za pozornost děkuju pařezu to že dorazila že je
0:48:18která
0:48:20a
0:48:21jinak nejsem když se na nějaký dotazy po štvrtej
0:48:25že sem tu přednášku nemusel přebírat data
0:48:28jestli by se neomlouvám za
0:48:32zato že toho tak na k no a
0:48:35za to že se nehlásil úplně sníží ale
0:48:39a pokud máte chuť tak zde této místnosti jednu hodinu
0:48:44bude navazovat přednáška o využití open source abych systému školství takže to bude dá se
0:48:52říct možná dost podobné
0:48:56děkuju