OpenAlt - 1. a 2. listopadu 2014

Otevřený přístup jako odpověď na technické a společenské výzvy

Open source vládnutí

Barbora Ančincová
Přednáška se zaměří na možnosti přenesení základních principů z oblasti vývoje otevřeného softwaru na demokratické vládnutí (tzv. open source government). Blíže se budeme zabývat otevřenými daty či O'Reillyho konceptem vlády jako platformy. Nebudou chybět ani ukázky toho, jak jsou tyto principy uváděny do praxe u nás i v zahraničí.