dobrý den doufám že jsem slyšet

výborně mé jméno je bylo řečeno je lichá černý aktuálně pracuje studuji nám masarykově univerzitě

a to o čem bych chtěl tady nejbližších čtyřiceti sedmi minutách poslancům ty zpoždění hovořit

tak je otázka pro source ale nikoliv kontextu čistě softwérové většina z nás má pocit

takový ten standardní že Ú pro source je primárně otázkou softwaru

jednotlivých vyvíjených program nebo něčeho takového ale já bych chtěl ukázat že opensource je jakýsi

mnohem širší společenský fenomén který zásadním způsobem proměňuje to jakým způsobem myslím pracujeme jak funguje

ekonomika

a podobně

a zhruba hotové šedesátých let můžeme hovořit o tom že žijeme informační společnosti a informační

společnost o té industriální která byla a řekněme a od začátku průmyslové revoluce toto roku

devatenáct set šedesát osumdesát podle toho jak kde liší celou řadu věcí že zatímco plastičtí

ekonomové říkají že pro co má cenu se oním ekonomickým statkem a pak sou doly

pole případně továrny pokud jsou to ti a pozdější jako romši teoretikové tak informační společnosti

tak není pokud se podíváme na žebříček deseti nejvýznamnějších krém

se týče obratů na světě tak zjistíme že žádné s těch terén

primárně nevlastní nějaké stroje pole nebo něco takového

ale to co umí dělat tak je jaksi velmi dobře pracovat s informacemi

znamená že informace sestává jakousi komoditou od bychom říci primárním ekonomickým statkem o který jde

že jo pokud vyrábíme například léky tak není úplně drahé nakoupit jednotlivé ingredience není dokonce

ani úplně drahé a nechat si a dovést tolik teď je umí správně smíchám dohromady

ale proces skutečně drahé a cenné taky ten vývoj tomu hal v jakém poměru mají

jednotlivé chemické sloučeniny jak to vlastně máme připravit

no a s tím zcela přirozeně souvisí problémy které se týkají děti si patentový chuchelna

nástupem průmyslové společnosti no průmyslové revoluce a tak se zjistilo že pokud od někoho X

je triviální okopíruje ho stroje takže tím jaksi o kanadu část peníze které do vývoje

investovat stroje nebyly nějaké extra složité takže to prostě po ste naměřili osou složili

a jaksi se objevují první systémy patentový chocholem a první systémy agentových ochrana zcela přirozeně

a potom

implikují jeseník prvních monopolů říká se že průmyslová revoluce neodstartovala zdokonalení parního stroje jamese motem

ale až tím že james watt zemřela a sletěla patentová ochrana na jeho parní stroj

ten okamžik jak se tento zařízení se natolik zlevnilo že se mohl masivně rozšířit a

další ten lomeno které můžeme hovořit informační společnosti a ke kterému se vrátíme více máš

na konci tak se týká jakési ekonomie nebo ekonomiky zdílení totiž toho že najednou to

co je pro nás primárním ekonomickým statkem totiž informace se dají jaksi a bezplatně nebo

téměř bezplatně a kopírovat tam vložit což Ú

nebo mutován jak úplně snadné není

a to stala svým způsobem mění to jakým způsobem vlastně bychom měli ekonomicky tady ty

věci vytěžovat jakýms uzel bysme si měli pracovat

pokud bychom se chtěli podívat na velmi stručnou historii od plus rozsah bez vývoje tady

těchto myšlenek

jakési otevřené společnosti a tak odborníci nechme prosím o mu omezí jakési velké zjednodušení nicme

je tady vidíte jakýsi krátký exkurz roku čtrnáct dvacet jedna je udělen první oficiální patem

patenty nějaké soudní správní rozhodnutí na velmi konkrétní dobu

čtrnáct set sedmdesát čtyři vzniká první patentní úřad benátkách to znamená že vydávání patentu ušije

jako natolik běžnou záležitostí že to potřebujeme standardní úřad s úředníky razítka mi a vašim

tím ostatním

a šestnáct dvacet tři se v británii opět konstruuje celá jakási legislativní plejáda toho jakým

způsobem mají B a

a ten by průmyslové vzory a

podobné

intelektuální výtvory a chráněny

a jakousi zásadní změnou

tak je

období mezi padesát injektáž osumdesátým je lety minulého století kdy a se najednou začínají objevovat

fenomény jako sou počítače začne jsem formovat první počítačové sítě

a najednou přicházíme s tím že klasickému byly ochrany a autorského práva intelektuálního vlastnictví že

možná ne vždycky jak se slouží úplně o ku prospěchu

věci to znamená že jsme je až do osmdesátých let a je to stále ve

stádiu jakýchsi adhoc řešení že navrhnu síťový protokol a síťový protokol dám k dispozici všem

ale nějakou hlouběji neřešíme a licence neřeším společenské konsekvence a jde spíš o to jak

sme se dohodli s investorem dané zakázky nebo jestli je to z hlediska

univerzitní prestiže dobrá reklama nebo špatná reklama nebo jak to vlastně

a

devatenáct set osumdesát tři vzniká gemů pro je

jakýsi zásadní milník vtom jakým způsobem je chápán pro source a

a vůbec myšlenka otevřeného software menu se poprvé začíná a jaksi kolektivně systematicky uvažovat o

tom o co to open source vlastně je

pod jakými licencemi my měl být šířen a proč vlastně

v roce devatenáct set padesát jedna vzniká a linux a v roce devatenáct set devadesát

sedum vychází kniha katedrála a tržiště

ta kniha je svým způsobem

a přelomová není vůbec dlouhá takže si člověk jako může přečíst a večer

a její auto ukazuje že jakýsi velmi fundamentální rozdíl mezi tím když a vím aplikace

firmy produkty

zavřeně

a když je dřívím jaksi a napsání zákazníků a když je mi vidět apod prsty

pokuď vytvářím ten klasický standardní proprietární produkt

a tak jaksi musím produkovat i katedrály chtěl pokuď a vydám verzi produktu která nebude

dostatečně o zkoušená nebudem do značné množství nových funkcí a tohlencto všechno a pak si

to ode mě nikdo nekoupí

nejdou potřebuji velkou etablovaným firmu která bude systematicky tady ty věci vidět testovat a je

jakýsi velký problémy vlastně a správně odhadnout přání je koncových klientu najednou potřebujeme mít organizace

které dělají sociologické výzkumy peníze těch uživatelů co by si vlastně představovali pak to nějak

filtrujeme

a snažíme se takto vyvíjet program a

na opačné straně stojí jakýsi organický vývoj bazaru který nemá žádného dopředu daného architekta

a pro sebe software se vyvíjí tak jak jednotliví uživatelé chtějí a potřebuji

a pokuď vyrábím poštovního klienta a nikdo nestojí o podporu některého s protokolu

tak ten protokol pro se podporovaný abych je by se objeví nikdo kdo by ho

ráchat

tuto komponentu do programy a naivismus ostatním nebo alespoň vytvoří

jakousi poptávku trhu a kterou ti vývojáři no value respektovat

a teď ta kniha je jaksi velmi významná k tomu že pro P velmi jasně

ukazuje že a prosím vás nebo přístup

o otevřeném kódu k otevřené práci není otázkou

prvé řadě toho kolik ten software stojí nebo jakým

způsobem jsou přidávány funkce ale že se tam zcela zásadním způsobem mění a systém práce

přístup jakési paradigma se kterým vstupují do otázky vývoje a nebo práce s čímkoli a

roku devatenáct set devadesát osum jakési definitivní seriózní formální a ladění toho co opensource věc

opensource není která licence patří a která nepatří jaksi do

v tom

otevřeného pro okno sestry primární o tom jestli něco je nebo něco není zdarma růžově

takovéto široké veřejnosti ne poučené že tam neexistuje distinkce mezi tím co je otevřené a

co je zdarma dostupné ale jde o to že

obvody otevřený postupy jsou otevřené a každý do toho procesu tvorby zpracování a využívání může

vstoupit a daný produkci alespoň principiálně

právě dle svých toto se na

toho jsou vlastně o toho očekává najednou o push nejsme svazování tím že nám někdo

vyrobí produkt a ve sedum produktu musíme přizpůsobit ale najednou by to celé měl fungovat

tak že

my si ten produkt přizpůsobujeme svým potřebám a to znamená že a ve chvíli chceme

dělat nějaký byznys potřebuje nějaký nástroj a ten naslepo se finální podoby neexistuje tak miso

nemusíme programovat celý od znovu ale vezmu si to co je na nechci nejvyšší a

upravíme si to alespoň principiálně

a podle a strmých a potře

najednou se zcela zásadním způsobem mění to jen bych jako programátor měl pracovat že jo

najednou to není takovéto že se někde ve firmě sedneme a domluvíme se rozdělíme si

úkoly a teď společně programujeme

navrhujeme nemělo cokoliv jiného ale najednou tamle vzniká rozměr jakési virtuální komunity najednou a když

zveřejníme

od nějakého produktu a působilo výroby nebo něco takového a také no musíme počítat s

tím že vznikají vazby a zlými které vůbec neznáme že to že tady vyrobíme nějaký

produkt v brně a tak neznamená že jeho nejvyšší uživatel nebude třeba náhodu nebo

na aljašce najednou programátor nebo kurátor toho produktu a musí být ten který tady s

těmi lidmi bude komunikovat do od nich bude jaksi vozovka nevybírat ten koho kdo bude

celý ten produkt dávat dohromady a kdo ho bude posouvat dával říká se že u

těch úspěšných softwarových produktů takže hodi počáteční vývojáři půjdu toho svého původního prutu zůstanou tak

pak už toho samotného kódu píšou velmi málo ale spíš se snaží integrovat ty jednotlivé

postupy přístupy

a tvorby najednou jaksi a se mění paradigma práce vtom že když něco potřebuju tak

se můžu rozhlédnout kolem sebe vybrat si stavební kameny které

ale mně jsou které jsou hotové vytvořené odzkoušené a najednou vývodů čehokoliv může být zásadním

způsobem rychlejší

a kdokoliv další může tady ten práci pokračovat

to znamená že se jak se mění paradigma způsobů přemýšlení obdivuji jednotlivých oblastí

jméno týmu oblastem se budeme věnovat vlastně většinu a tady toho našeho bloku

a zároveň bysme měli jaksi reflektovat to že a techniky že ve společnosti kde jednotlivé

informace nebo produkty se dají jaksi triviálně snadno a kopírovat a rozšiřovat tak musíme zcela

jiným způsobem

uvažovat nejš

bylo

doposud běžné a někteří z vás je možná vzpomínání na výbornou encyklopedii multimediální od microsoftu

raz dva etapa

a

tady na grafu můžeme vidět jak se vyvíjela její a cena

a ukazuje se že a tak jak se zlepšovaly nebo zrychloval i a zlevňovali kanály

na šíření těch informací a tak klesala cena za ten klasický encyklopedickým nosič anebo skončil

takže encyklopedie byla bezplatná nakonec je úplně zahubila wikipedie protože jak se nebyla schopna konkurenci

vůbec obstá to znamená že pokud máme nějaké informace a ty informace se dají šířit

zadarmo také jaksi velmi problematické za nití vybírat nějaký poplatek po co vytváří hodnotu toho

statku už nejsou ty informace samotné ale jakési přidané služby které se takto snadno množit

možné dají

ještě chtěl ukázat několik takových oblastí kde se

prosím vás přístup o projevuje a pole ve se takovým způsobem že zcela zásadně není

to jak se

pracuje

stal daty a kdo z vás byl nikdy cenu

kde je velký urychlovač částic

a tak si možná prohlédl knihovnu na které je zvláštním to že jsou tam takové

velké červené schránky

a v těch červených schránek pořadu let paní věci odkládali preparing ty a svých vědeckých

článků pokuď jako riziko odevzdávám čajem nějakého seriózního časopisu tak precizní řízení trvá bratru jo

takže dva

a najednou vznikla situace že a

ti lidé kteří pracovali dceru tak měli přístupech tím červeným schránkám a ty skutečně dobré

články si přečetli o rok nebo o dva dřív než kdokoliv brokolicí vedou vznikala jakási

uzavřená komunita která měla mnohem lepší přístup k informacím nejš zbytek světa

a fungovalo tak si velmi dobře protože tady červené schránky do jako úplně ideálním zdrojem

na tom nobelových cen že jo vy ste měli dva roky náskok znát jakoukoliv konkurencí

mohli ste si ty věci dopředu spočítat navrhnout experiment a v době kdy si to

vaše konkurence teprve a četla s tou seriózním recenzovaném časopise a tady by u sme

byli jaksi o krok napřed by se tedy spočítané program redakci časopisu už byly zase

další kroky dopředu takže jaksi C vytvoří jakýsi inkubátor na tvorbu nobelových cen a vědeckého

kódu

který využívá toho že byl jaksi velmi uzavřený to bity červené schránky před knihovnou ke

kterým mohli přistupovat jenom zaměstnanci a v asi obyvatelé a cenu

a situace se změnila cern cesta jakýmsi jí z největších propagátor Ú otevřeného přístupů

a ve vědě hovoříme o úplné access to znamená že pokuď dělá nevyjedu a dělaný

ideálně za veřejné peníze a pak by naše výstupy také nějakým způsobem měli veřejné

hovoří se o dvou jakýchsi přístupem buď o

zlaté cestě nebo o zelené cestě

a zlatá cest to je asi to jak by to ideálně mělo vypadat

potíže jednotlivé seriózní vědecké časopisy budou ty články sami a dobrovolně zveřejňovat

a zelená cesta ten takový napůl pankáč s tím přístup že kromě toho že pošlu

článek do o fyzikálnímu nebyl do a náleven fyzik stát ten článek ještě zveřejní někde

na a další fork nebo

sich osobních stránkách dám ta data k dispozici ještě dříve neškodnou tím standardní precizním řízení

a například ve fyzice tak o krásně vidět tak se ukazuje že sme že ta

další fork je jednoznačně není citováním šílím zdrojem vědeckých i dat

a na světě relace velkých časopisu to potom obcházejí takže že jsem článku citujete články

staršímu takovýmto pak jako při závěrečné a

korektuře toho článku přepisují tak jak to vyšlo v těch odborných časopisech aby zachovali impact

faktor a jako X vozili to nicméně a celý tady ten efekt nás nebo cykly

ten hněv otevřené vědy má zcela zásadní dopad na to jak rychle se vydá V

najednou k tomu abych spočítal něco

částicové fyzice tak se nepotřebuji stát zaměstnancem dceru nepotřebuju aby země ve které leží tak

aby platila tady do cenu nějaké poplatky abych a tam ojezdi a nemuseli jakákoliv data

u stáhnout z internetu přičíst když lanky hned taky někdo napíše

a najednou se ukázalo že to jaksi velmi intenzivně akceleruje vědu písmenům

inovace menu vznikají a týmy lidí kteří spolu spolupracují aniž by se kdykoliv koncernu potkali

a mohou s tou společně to počítat přemýšlet na něčem měřit a případě tomu dceru

navrhovat a experimenty klasickým příkladem je třeba

s úplně jiné oblasti vývoj neviditelného pláště takle neviditelném plášti a pracuje na světě asi

tak sedum lidí a kteří se v asi nemusí vůbec potkat jeden tým je singapuru

jeden je tady v brně a je denně a edymburku

a teď těleso mohou spolupracovat a vyměňovat si otevřené informace otevřená data jsou poškozovaly si

univerzitou a nedochází k tomu že tady na se pěstuje jaksi mnohem lépe a efektivní

druhou oblastí kde se otevřené myšlenky zcela zásadním způsobem a projevují a bych si osvědčují

tak je otázka vzdělávání

řekněme že ještě v roce dva tisíce osum devět byla otázka studia na univerzitě typu

vás ten ford MIT

nebo podobných tak jakousi velmi prestižní záležitostí

najednou

ten člověk který tam skutečně byl té uzavřené komunitě s uzavřenými kurzy a s těmi

elitními přednášejícím je a také měl velkou konkurenční výhodu oproti všem ostatním

že pokud slyšíte ty nejlepší přednášky a tak najednou toho umíte jaksi mnohem více než

ten člověk nějaké periferní okrajové průměrné lokální univerzitě

to co přinesli

emmou C kurzy a tedy masivní online otevřené kurzy je to že kdokoliv může najednou

studovat a kurzy které se libušina MIT které se vydržíme stanfordu presents vypisují na jel

a kdokoliv může poslouchat ty nejlepší přednášky může plnit stejné domácí úkoly jaké plní a

ti není studenti a dokonce může skládat stejné test nějaké schválení trims teď to znáš

najednou může ověřovat

a své znalosti a zkušenosti úplně stejným způsobem jako kdyby seděl ste klasické proprietární uzavřené

uzavřené škole slož a na teoretici obrovský dopad na to jak se bude měnit vzdělanost

jak se bude měnit způsob to já toho jak studujeme že najednou a vy máte

možnost si poslechnout a přednášky s automatů

od někoho kdo to může na stanfordu a o někoho kdo to vyučuje tady na

masarykově univerzitě nebo na vemte a můžete elenu porovnat tu kvalitu přístupy

a najednou se celý proces vzdělávání stává nejotevřenější svobodnější a efektivnější

a tady ještě jakýsi jeden efekt na který se možná někdy zapomíná když pan hovoří

o tom proč vlastně přišel ze sim konceptem otevřené školy a takový říká no podívejte

se na děti na předměstí káhiře

že oni celý den a

se programují podpatcích a případně dělení prostituci nebo něco takového aby uživili severa svojí rodinu

a pak večer přídou domů a mají čas do koncovým přístup řek tabletu nebo počítači

a my bysme měli jaksi z hlediska společenské zodpovědnosti západního světa jim nabídnut možnost vzdělávání

se

osobního rozvoje a nejenom je tam i ten o humanitární rozměr nejenom šíření vzdělanosti nebo

o podpora průmyslová inovací najednou je tam i ta možnost

jaksi a podporovat vzdělání předtím s vědět že věc která se nám a třeba nikdy

nějakým nečekaným způsobem dobrá

tady ukázka toho jak vypadá zřejmě nejznámější zvukové prostředí user a

můžeme udělat kamarádku anketu kdo z vás měl nikdy zapsaný nějaký ovoce code

výborně to je tak patnáct lidí a může se ta do svazu dokončil

to sou tři lidi

a všimněte ste asi největší problém

emoce kurzů potíže nad námi nestojí ten zlý pedagog který po vás chce aby jste

odevzdávali domácí úkoly

dyž rvete odevzdávat tak vás zřejmě nehodí s univerzit nebylo a jestli prodloužit rok nebo

zástavy nějaká podobná tragédie ale dokonce ani to nemůžete chodit na ty přednášky je ten

vyučující skutečně fyzicky stojí denisova povídá že to video můžete pustit kdykoliv ty domácí úkoly

můžete odevzdá tak jako v relativně dlouhé časové škále a ten jako velký problém jak

zajistit motivaci studentů aby ty kurzy dokončovali

cože ho jednotky procent nebudu pouze promile studentů ty kurzy dokončují v nějakém větším rozsahu

další jakousi velmi zajímavou oblastí která se s opensource

nuluje a s jak se stále více tak je otázka

Ú túry a vývoje filmu

už to může vypadat na první pohled jako paradoxně čem spočívá ona otevřenost filmů a

hrany spočívá jenom v licenci to znamená že nebo strčím nakonec z jiné razítko nejš

popírání

a dokonce nespočítá nic ceně za rozlišovat mezi tím co se označ jako free takhle

totiž představa že kulturní produkty a mají být

zadanou

případně ze je jako dobrovolník poplatek a tím cestuješ jako pro source film nebo u

pro sousední

pokuď virálního bruselského a tak to znamená že do distribuce kromě toho samotného filmu a

tak pošlu také všechna data která sem k němu

jak se použil

případě hraného filmu tak tam ten efektivně úplně velký že ho a většině komunity je

relativně k ničemu to že se dostane tisícovka ne úplně povedený záběru a milostné scény

nebo něčeho podobného šrotu jako nepřináší žádný velký jak

a za u animovaných filmů tak pokud by se dostanete k texturám ke zdrojovým dokumentů

z blenderu

a ke zdrojovému by která je třeba nastavená tak aby umožňovala tvořit pokračování nějakého seriálu

a tak jste najednou schopní pokud vás

vrátí patnáctým dobrý film zaujme tak se schopni ho

velmi rychle

a elegantně přetransformovat třeba do seriálu do a najednou máte tu postavu která vypadá pořád

stejně a máte přístup třeba k syntetizátoru hlasu takže a postarají může mluvit pořád stejně

a máte stále stejně prostředí přístup ke stejnému blbě a opět možnost jakéhosi další rozdělení

a takže najednou

se umí a přestává nás jako jakási pasivní věc na jedné straně žel stojíte umělec

který namaluji obraz natočí film a na straně druhé stojí a posluchač nebo divák který

to pasivně konzumuje najednou o prosazujeme umožňují tu propustnost oběma směry najednou ale sám aktivně

vstoupit do procesu té tvorby

když se mi nelíbí jak ten to dopadlo tak jaksi není nic dalšího když si

stáhnu zdrojové dokumenty klendru zapnou opensource nástroje tady na modelování si desce no a neberou

přežít že jo nebo

nebo naopak uzavřít když to byl moc velký sladila

to znamená že nedoučil vědět tažen do procesu tvorby úplně jiným způsobem

že jsou že existují desítky a hraných je animovaných filmů tady jenom ukázka s toho

jak ten film třeba může vypadat takže už daný klendru

a jsou že se době jistým velký trend dělat krátké filmy

a pak se očekávali tak on takže bude chtít tak té tvorbě může svobodně pokračovat

a běhali na se jsou velmi pěkné

velmi jsou nápadité vtipné to znamená že pokuď někoho za zaujmout tak zas jako není

staršího ne čtyrycet na stahovat a sme si tady

vyrobit velkolepé pokračování padesáti dělení sady

na základě dat ta zase samořezný znali zdejším politiky předpokládá že i ten váš seriál

bude otevřený takže když někomu nebude líbit jak se posouvá hlavní postava ten kdo moc

udělat patřiční fork

otevřená data jsou další oblastí zase úplně jinou která zcela zásadním způsobem přetváří to jak

jsme zvyklí

společnosti se standardně pohybovat jen

sou to data která jsou spojena se státní nebo veřejnou zprávu

vidíš nejenom že ušli jsme odkázáni na to jak za rakouska uherska že jednou za

týden jdou noviny a myslím s jako přečtená o tom jak si čas královská poplatná

s podaří

ale najednou sexy otevírá

prostor pro to aby každý občan mohl aktivně získávat data ze státní správy najednou jaksi

státní správa je i čím dál tím více legislativně pač na k tomu aby ta

data dále k dispozici je tlačena k tomu aby je stále více dává k dispozici

ve formátech které jsou jaksi snadno čitelné

protože takový ten trend který byl ještě před dvěma třemi roky že nás jako dali

data hledali vám je tady souboru jste potřebovali armádu přepisovat Ú aby se s tou

jako něco dalo získávat aktem duše neštěstí

tak pryč

a jaksi otevřená státní správa potom může možnost lepší

jak kontroly ze strany občanů tak podoby řád využívání těch dát k nejrůznějším účelům můžete

si analyzovat například kriminalitu v jednotlivých ulicích a potom jako občanské sdružení navrhovat

kde mají být krizová centra

show

velmi jednoduchá aplikace ty možnosti jsou ale mnohem širší souvisí s tím co umíme dělat

za zvyk daty

a jakým způsobem si neumíme pracovat co všechno z nich lze vytěžit a najednou zjišťuje

že státní správa disponuje obrovský množstvím dat která a nám umožňují dělat jako lepší byznys

tak lepší veřejné služby

a měl být také nějaký otevřený zdroj informací

co se to například stranu

řadu současné době provozuje

byly

do kterého se může

každý připojit na přihlásit každý má možnost si stahovat aktuální experimentální data a ta data

vyhodnocovat doma na svém osobním počítači

zase to jakýsi a tuláka směrem na a pro co se označuje jako občanská a

vydá za že každý člověk může sou hodně přistupovat ke vědy vědeckým datům pracovat s

nimi

a napsat si vědecký článek v nich najde něco překvapivého zase ta veřejná instituce nejrůznějšího

charakteru se

naší nebo by se měla stačit a dá tady k dispozici a data

a ale kde si mohu nějakým způsobem

pracovat

úplně z jiné strany otevřeným datům přistupujeme a třeba server ihned který případě volebního zpravodajství

zase dával data o volbách k dispozici komukoliv aby se svými dělal jsou co uzná

za vhodné

další zajímavou oblastí kterou myslím velká část z vás má nějakým se zmapováno u nebojí

zná tak je otázka opensource hardvéru

a potíž myšlenky že spolu nebudeme sdílet jenom otevřeným kojot k nějakým program ale že

budeme sdílet ji otevřený

přístup k tomu jak se mají některé konkrétní hardwerové

komponenty vyrábět jakým způsobem se svými má pracovat jakým jak lze programovat jejich čipy jak

je lze vyrábět průmyslově

v současné době se velmi prosazují nejrůznější třea opensource tři D tiskárny

součástí té otevřenosti by nemělo být jenom nějaké jako řešení jak se ty věci vyrábí

a programují jaksi

adhoc to nikomu úplně nepomůže ale jak se stále více klade důraz na standardizaci popisu

dokumentace

jak ty věci fungují jak se svými na pracovat to znamená že jaksi zase se

snaží celá komunita rozšiřovat tady ty myšlenky pokud možno co nejvíce standardizované formě zrychlili tomu

dá standardizovanou podobu a tak s tím může pracovat ve více

mnohem menší bariérou

ten efekt toho proč takhle postupovat případě toho tři D tisku a tak a ta

motivace může být různá a jednou stih nejzásadnější motivací je že jaksi a níž Ú

bariéry na šíření té technologie jednou je to jaksi mnohem levnější dostupnější zapojuju do toho

celý a můžeme to o rychleji definovat ten prchl vytvořit jako skupinu lidí kteří budou

tady se oblasti tři D tisku nějakým způsobem pracovat

a otevřená encyklopedie

wikipedii asi není potřeba přestavovat tady sem si pro ilustraci stáhnu několik málo o konkrétní

čísel že je šest a alexe

teraz než nějak měřit návštěvnost

světových webů otázka počtu článků jejich kvality

je

je zase všeobecně známá a ta otevřenost případě wikipedie jakéhosi a dvojího charakteru

jednak je ta otevřenost z hlediska a softwarové platformy na které wikipedie stojí

a potom je to o otevřenost toho tvůrčího o procesu přidávání a nejrůznějších informací každý

se může zapojit do procesu šíření nějaké světové nebo obecné

vzdělanosti

to znamená že otevřený i ten a aktivní tu čím přístup obsahu a

a to jak se wikipedie otevřela tak se ukázalo že té věc která lidi baví

zajímá že to je ta oblast otevřeného světa a ke které má téměř každý co

říct

protože téměř každý je odborníky nebo má rád nějakou dílčí oblasti které je schopen něco

a napsána publikovat a ukazuje se že i ta komunita má celou řadu jakýchsi auto

korekčních mechanismů jaksi zajistit

kvalitu

znak relativně známou věcí je že wikipedie není o nic méně kvalitní encyklopedií než třeba

britanica

to znamená že jaksi tu kvalitu neurčuje to

je že to dělá a jak asi elitní skupina vědců odborníků ale i téma se

lidí kteří často nemusíte lidi standardní fundovaní odborníci řekněme formálního charakteru také je tady ste

komunitě mohou existovat mechanismy které a tu

otevřenost jaksi a grantů na druhou stranu se samozřejmou objevy a takové zábavné věci jako

je jako jsou falešné stránky muset zeptat z vás zná významného polského bojovníka za svobodu

generika patu ta

N líbat je fiktivní postava která existovala na a polské wikipedii

všelékem si bojovníka za a svobodu který umřel nikde čtyřicátých letech a wikipedie stůl a

prosím novinářům se porazil jaksi velmi dobře rozvinout tady ten příběh a sou více všechno

se tvářil natolik přesvěčivě že se tady ta postava potom dostala do řady odborných monografií

týkajících se a tady polském disentu dostala se do školských učebnic

standardním způsobem se s tou postavou a pracovala zatímco u nás všichni věděli že jára

cimrman je že ho fiktivní a

tak jako všichni nevěděl a během dvou let

kdy je tady ta postava byla na wikipedii jako oficiální a tak

zníkl celá řada publikací která není ukazovala dokonce pouští novináři vy tak šikovný že jo

že tam byly takové ty věci jako tady tou archívu se základní já tak napouští

do neověřuje že jo a celá řada a odborníků trubec jako přebírala jistou citací na

tady ten archív a této paměťovou instituci tady ten záznam a S T které tajné

ten policie na že

velmi zábavy se ukazuje že jo pro source může mít tady ty dílčí problémy ale

a všimněte si že to je jedna zábavná stránka z několika set tisíc

které polská wikipedie na

a

podobně tady byly kauzy s tím že se vytvořila jakási umělá neexistující válka která se

potom opět dostala do nejrůznějších odborných publikací

ale tady jakási dá literál která v státu otevřenost jaksi a platíme ale která potom

když se podíváme z hlediska té makro úrovně taky jakási směšně má

jaksi samostatnou otázkou je jestli

do toho proudů o jsoucnu pak si i jakési osobní wiki dneska je velmi módní

že si každý vede nějakou vy kyselých posuvník a načtených článků vymyšlených myšlenek a tak

a vytváří se jakýsi externí mozek nebo jsem paměť

může mít velmi zajímavé nebo zábavné kdyby se potom tady ty externí mozky nebo paměti

které se každý z nás takle vytváří tak jestli by bylo možné nějakým rozumným způsobem

softwarově využívat vytěžovat ve chvíli jsem uvnitř o sémantickém desktopu

nebo sémantické webu který by měl umět doleva znalosti tak prosto mohou být velmi zajímavé

zdroje se kterých se dá něco získat

jednotlivé termy si mohu uvést otevřené encyklopedie a zase bit vás jakési znalostní báze které

se dají dále používat přiřazeno vy tohlensto trošku funguje na

o úrovni a takových těch klasických otevřených vědeckých institucí

klasickém korporačním světě to zatím úplně nefunguje nicméně se ukazuje že opensource i jakási a

nuda která se prosazuje stále se a můžeme je otázkou času kdy jednotlivý klíčových radši

přistoupí k tomu že ty se znalostní databáze budou alespoň částečně a dávat a k

dispozici

a pokud čteme nejrůznější informace o roso

a teď klidně i softwaru a prakticky se říká že tou primární motivací tady jsou

peníze snížení nákladů Ú nebo něco takového

ale je sem že zásadním přirozenou pozor stejným tak snížení nákladů ve smyslu jaksi nemusím

kupovat licenci ale možná to snížení nákladů jaksi dlouhodobé že ho koupím si jednou licenci

ale a potřebu s tou aplikací dlouhodobě nějak efektivně pracovat potřebuje aby se aplikace under

dělala cyklus cokoliv tak aby se dlouhodobě přizt způsobovalo míním konkrétním potřebám

potřebuje abych se nedostal do situace

když si pořídím produkt ten produktů meze a myslím umře i řada firem účetnictví nebo

něco takového

takže to sou všechno jakási rizika spíše dlouhodobá která mohou hrát ve prospěch

opensource v byznysu ve vzdělávání a nejenom ste softwarové oblasti

a nebo ta základní myšlenka že se zbav neredundantní práce že jo proč o podesáté

vytvářet algoritmů

nebo soubor nějakých postupů na to nějak dělat nějaký konkrétní úkol co

cože to co přibližoval klasický proprietární software tak jako dělat musíme

při té že na otevřený software nebo otevřený přístup práci

tak dělat nemusíme

tak a najednou ta proslavení se redundance nám umožňuje dělat vědu o ní vzdělání vývoj

softwaru hardvér encyklopedie jaksi mnohem efektivněji mnohem rychleji a mnohem lépe nejš vejš doposud

ukazuje se že a existuje velmi málo módních oblastí které by byly jaksi s těmi

moudrými trendy ovlivňován mi a více neště právě otázka

toho počítačového a světa

že ho najednou všichni chtějí tady ten trend chtějí ho zachytit ti sumu jestli nějakou

se pracovat access je tak sexy vytváří velký prostor na to říct podívejme se tady

sme asi měli v oblasti toho otevřeného softwaru otevřeného přístupu k myšlení a práci něco

udělá že je chyby se stane opensource jakousi paradigmaticky obludný záležitostí tak najednou je to

velká šance pro a pro jejich rozvoj a to ovšem neznamená že nejsem existovali otázky

kterému V jaksi kontroverzní nebo jo možná úplně snadno nerozhodnutelné totiž

jestli virtuální vývojové týmy jsou efektivnější než lokální

jestli ten vývoj softwaru fázorového bitu tak X je nastaven F knize katedrála a tržiště

tak jestli je vždycky nutný dá jestli nějaký model katedrály nebo pro katedrály není svým

způsobem efektivnější nebo lepší jakým způsobem vyřešit

jakousi roztříštěnost licencí šel pokud se podíváme na otázku vývoje softwaru tak jakési netriviální procento

softwaru takovéto klasického malého nenalezen s vůbec žádnou

hotovo ste neřeší

a ty vznikla osy tak o jednu ztichl motivací bylo a podívejte se tady těch

otevřených licencí je strašně moc jsou strašně podobné zkusme to nějak jako standardizovat sjednotit

no to se jakoby nepodařilo šel těch otevřených licencí nestranic jako otevřete libovolné stránky které

se to snaží nějakého kategorizovat

otevřených licencí sou nejde sítě s jako stovky šahat jakým způsobem efektivně vidět hardvér software

cokoliv když ty licence jsou velmi podobné ale ne vždycky jako úplně kompatibilní

to sou všechno otázky na které se jaksi budeme muset otevřeném světě F otevřených komunitách

odpovědět pokud budeme ten vývoj s tím dělat jaksi

jaksi efektivněji

S M

nevyčerpal dvě minuty svůj prostor tak to snad jako víc prostoru na a diskuzi takže

teti bych otevřel prostor pro vaše otázky připomínky a k tomu jestli ty věci znáte

co a podobně jako já neúplný jinak nebo jestli byste k tomu chtěl něco říct

přidá na něco se zeptat

teď máme dvanáct minut tam první otázka

jenom zamklo zopakovat otázku takže možná pro ty zas tři kteří neslyšeli nebo sto promítat

záznam je to otázka jestli opensource je jaksi přijatelnou a přiměřenou

oblastní přístupu a ty kritickým sekcí unk kritickým provozním jako je a letecký provoz jako

sou bankovní systémy jestli a nasazení otevřeného kódu jakousi dobrou cestou tady pro ty a

přístupy

to není vůbec jednoduchá otázka ukazuje se že

pokuď provádíme nějaké systematické měření a také neexistuje žádná korelace mezi spolehlivosti softwaru proprietární ho

a otevřené

naopak o chyby for dezénem softwaru se jak se standardně odstraňují rychleji

z různých důvodů i lépe než případě toho klasického uzavřené software

jaksi velmi dobrá poučka pokuď vidíme operační systém standardního

charakteru

otázkou je co s jestli je jaksi efektivním nebo bezpečně vytvářet takový operační systémy do

nejrůznější kritických se k

myslím si že na webu není jednoznačná odpověď nebo ta odpověď možná může být naznačená

vtom že třeba linux je z různých důvodů Ú nasazován i tady do těch kritických

a že otevřený operační systémy prostě z řady důvodů

z důvodů chování té komunity z hlediska vývoje

jakési dlouhodobé udržitelnosti a otevřenosti tak do velké míry vhodný i tady do těch otevřených

se chci jí a otevřeného systém

samozřejmě že toto riziko které napadá si každého když mám otevřený kojot tak sem tam

ty chyby dohledat lépe když najdu chybou a pak jsem schopen V nějak jako

využít

a devět znakem jako nikdo jednoznačně neodpoví ale má se zato že otevřený softwarem úřad

bezpečnější

protože prostě verifikovaný o prosím množstvím lidí protože každý tu chybu může není a o

hlasitý a ukazuje se že když chyba konkurují je taky jakási pravděpodobnost že někdo najde

a ohlásím větší nech F proprietární softwaru takže abych se to jako úplně nebál

prostor eště pro dědu dvě otázky

připomínky poznámky a zadní napřed poslední lavici se vás dřív

a

je to je to velmi složitá otázka že ho klasicky a pokud se samsung soudíc

a plen a tak si všimněme že ten soudní spor dopadá většinou úplně opačně jižní

connery nejš dneška reformy

prostě ty věci jako nejsou triviální ukazuje se že

že pokuď se něco někde patentu ji tak existuje jakýsi soubor mezinárodních úmluv o tom

jak ten a ten se potom dá jako vymáhat i

i mezinárodní že jo

takže

věci se nějak jako právně řeší neřeší se úplně triviálně protože to právní prostředí mezinárodní

jako jiné

Á každý stát na nastavený mechanismy právní ochranný ne každý s že existuje kontinentální právo

existuje a právě ostrovní které jaksi procesu prvním právní paradigmatem tak ho nejsou úplně triviální

otázky

a

že ho o pro source z hlediska licencí tak je nastavený takže

by se nemělo stát že byste to jako legálně někde patentoval třeba chopin ty myslím

opensource

operační systém cokoliv a teď jako někdo přišel a ty se to patentoval někde

někde jinde tak to bys jako z hlediska licenčních politik stávat nemělo je to porušení

těch licenční

základní toho je sou ty licence nastavený to jako ošetřují úplně všechny otevřené licence

a vy byste měl mít možnost se s nimi nějak jako úspěšně soudíte ty soudy

dopadnout ovšem jako dnešní situaci vůbec nikdo neví taky šmelina otázka

a

tady zase otázka podobná jak je to vazivo nastaveno ulice nížině

a těch licenci jsou vazivo stovky otevřený takže teď jako budu hodně generalizovat ale téměř

každá otevřená licence je postavená tak a je tady dáváme k dispozici své myšlenky nápady

grafické prvky cokoliv

a teď vy jako komunita s nějakým číslem pracujte využívejte to ale nedělejte nám prosím

to abyste to uzavřeli a

uplatnili ve chvíli kdy to chcete uzavřít a zpoplatnit a tak

tak porušujete pravidla hry

že

ta komunita se snaží přirozeně a

a věc takže ty myšlenky měli mít volně šiřitelné ale chvíli bytovce nikde uzavřít tak

ona se tomu těmi licenční my už jednání mi pravidly

prostě brání a snaží se říká a je správné hrát tak aby ty věci do

jako otevřené a byly otevřené pořád a do všech jako ní pro za co si

nechte zaplatit tak to je technická podpora pro zas ozvěte zaplatit tak je

řada jako věcí které jsou spojeny s nějakými

osobními službami

ale nechte si sto uplatňovat tady ty naše otevřené nápady je to co by se

mělo šířit zadarmo že útvarem je ten graf jak

jak se s ní cena produktu závislosti na rychlosti šíření informací takle přes je to

že ho ve školství na tu přidanou hodnotu ten učitel který vás naučí konkrétní derivovat

který nám jako naučil který vás naučí ty konkrétní věci ale hodnotu úplně uši nemají

ty učebnice které prostě korejské nula a můžu šířit kdekoli hodnotu máte osobní lidský přístup

tak je to tak nějak to není vtom zkosí přemluvit nastaveno

že poslední

záleželo mike nastavena která ta licence proto těch recenzí je poli abysme i tady ty

dva jakési krajní a přístupy nejsou jako škálovat všeho velice zákony vznikají tak jako že

se každý chce vyrobit je ten si ale každý člověk chce mít nějak jako škálování

přístup k tomu co se s tím jeho od myšlenkami přístupem mání

co se s ním vidíte na

a proto je těch proto těch otevřených kovy to já jsem součást vyčerpal abych nepřitahoval

po děkuji vám za pozornost po děkuji za diskuze já těším se zase někdy nashledanou