0:00:15dobrý den doufám že jsem slyšet
0:00:19výborně mé jméno je bylo řečeno je lichá černý aktuálně pracuje studuji nám masarykově univerzitě
0:00:26a to o čem bych chtěl tady nejbližších čtyřiceti sedmi minutách poslancům ty zpoždění hovořit
0:00:33tak je otázka pro source ale nikoliv kontextu čistě softwérové většina z nás má pocit
0:00:40takový ten standardní že Ú pro source je primárně otázkou softwaru
0:00:46jednotlivých vyvíjených program nebo něčeho takového ale já bych chtěl ukázat že opensource je jakýsi
0:00:52mnohem širší společenský fenomén který zásadním způsobem proměňuje to jakým způsobem myslím pracujeme jak funguje
0:01:01ekonomika
0:01:03a podobně
0:01:06a zhruba hotové šedesátých let můžeme hovořit o tom že žijeme informační společnosti a informační
0:01:13společnost o té industriální která byla a řekněme a od začátku průmyslové revoluce toto roku
0:01:22devatenáct set šedesát osumdesát podle toho jak kde liší celou řadu věcí že zatímco plastičtí
0:01:29ekonomové říkají že pro co má cenu se oním ekonomickým statkem a pak sou doly
0:01:36pole případně továrny pokud jsou to ti a pozdější jako romši teoretikové tak informační společnosti
0:01:44tak není pokud se podíváme na žebříček deseti nejvýznamnějších krém
0:01:49se týče obratů na světě tak zjistíme že žádné s těch terén
0:01:55primárně nevlastní nějaké stroje pole nebo něco takového
0:02:00ale to co umí dělat tak je jaksi velmi dobře pracovat s informacemi
0:02:05znamená že informace sestává jakousi komoditou od bychom říci primárním ekonomickým statkem o který jde
0:02:12že jo pokud vyrábíme například léky tak není úplně drahé nakoupit jednotlivé ingredience není dokonce
0:02:19ani úplně drahé a nechat si a dovést tolik teď je umí správně smíchám dohromady
0:02:26ale proces skutečně drahé a cenné taky ten vývoj tomu hal v jakém poměru mají
0:02:31jednotlivé chemické sloučeniny jak to vlastně máme připravit
0:02:36no a s tím zcela přirozeně souvisí problémy které se týkají děti si patentový chuchelna
0:02:43nástupem průmyslové společnosti no průmyslové revoluce a tak se zjistilo že pokud od někoho X
0:02:50je triviální okopíruje ho stroje takže tím jaksi o kanadu část peníze které do vývoje
0:02:59investovat stroje nebyly nějaké extra složité takže to prostě po ste naměřili osou složili
0:03:05a jaksi se objevují první systémy patentový chocholem a první systémy agentových ochrana zcela přirozeně
0:03:13a potom
0:03:15implikují jeseník prvních monopolů říká se že průmyslová revoluce neodstartovala zdokonalení parního stroje jamese motem
0:03:24ale až tím že james watt zemřela a sletěla patentová ochrana na jeho parní stroj
0:03:30ten okamžik jak se tento zařízení se natolik zlevnilo že se mohl masivně rozšířit a
0:03:37další ten lomeno které můžeme hovořit informační společnosti a ke kterému se vrátíme více máš
0:03:44na konci tak se týká jakési ekonomie nebo ekonomiky zdílení totiž toho že najednou to
0:03:51co je pro nás primárním ekonomickým statkem totiž informace se dají jaksi a bezplatně nebo
0:03:58téměř bezplatně a kopírovat tam vložit což Ú
0:04:02nebo mutován jak úplně snadné není
0:04:06a to stala svým způsobem mění to jakým způsobem vlastně bychom měli ekonomicky tady ty
0:04:11věci vytěžovat jakýms uzel bysme si měli pracovat
0:04:14pokud bychom se chtěli podívat na velmi stručnou historii od plus rozsah bez vývoje tady
0:04:20těchto myšlenek
0:04:21jakési otevřené společnosti a tak odborníci nechme prosím o mu omezí jakési velké zjednodušení nicme
0:04:30je tady vidíte jakýsi krátký exkurz roku čtrnáct dvacet jedna je udělen první oficiální patem
0:04:38patenty nějaké soudní správní rozhodnutí na velmi konkrétní dobu
0:04:45čtrnáct set sedmdesát čtyři vzniká první patentní úřad benátkách to znamená že vydávání patentu ušije
0:04:52jako natolik běžnou záležitostí že to potřebujeme standardní úřad s úředníky razítka mi a vašim
0:04:58tím ostatním
0:05:00a šestnáct dvacet tři se v británii opět konstruuje celá jakási legislativní plejáda toho jakým
0:05:08způsobem mají B a
0:05:10a ten by průmyslové vzory a
0:05:13podobné
0:05:14intelektuální výtvory a chráněny
0:05:17a jakousi zásadní změnou
0:05:21tak je
0:05:23období mezi padesát injektáž osumdesátým je lety minulého století kdy a se najednou začínají objevovat
0:05:31fenomény jako sou počítače začne jsem formovat první počítačové sítě
0:05:38a najednou přicházíme s tím že klasickému byly ochrany a autorského práva intelektuálního vlastnictví že
0:05:47možná ne vždycky jak se slouží úplně o ku prospěchu
0:05:53věci to znamená že jsme je až do osmdesátých let a je to stále ve
0:05:57stádiu jakýchsi adhoc řešení že navrhnu síťový protokol a síťový protokol dám k dispozici všem
0:06:04ale nějakou hlouběji neřešíme a licence neřeším společenské konsekvence a jde spíš o to jak
0:06:11sme se dohodli s investorem dané zakázky nebo jestli je to z hlediska
0:06:17univerzitní prestiže dobrá reklama nebo špatná reklama nebo jak to vlastně
0:06:23a
0:06:25devatenáct set osumdesát tři vzniká gemů pro je
0:06:30jakýsi zásadní milník vtom jakým způsobem je chápán pro source a
0:06:37a vůbec myšlenka otevřeného software menu se poprvé začíná a jaksi kolektivně systematicky uvažovat o
0:06:44tom o co to open source vlastně je
0:06:48pod jakými licencemi my měl být šířen a proč vlastně
0:06:53v roce devatenáct set padesát jedna vzniká a linux a v roce devatenáct set devadesát
0:06:58sedum vychází kniha katedrála a tržiště
0:07:03ta kniha je svým způsobem
0:07:06a přelomová není vůbec dlouhá takže si člověk jako může přečíst a večer
0:07:10a její auto ukazuje že jakýsi velmi fundamentální rozdíl mezi tím když a vím aplikace
0:07:19firmy produkty
0:07:21zavřeně
0:07:22a když je dřívím jaksi a napsání zákazníků a když je mi vidět apod prsty
0:07:30pokuď vytvářím ten klasický standardní proprietární produkt
0:07:36a tak jaksi musím produkovat i katedrály chtěl pokuď a vydám verzi produktu která nebude
0:07:43dostatečně o zkoušená nebudem do značné množství nových funkcí a tohlencto všechno a pak si
0:07:49to ode mě nikdo nekoupí
0:07:51nejdou potřebuji velkou etablovaným firmu která bude systematicky tady ty věci vidět testovat a je
0:07:58jakýsi velký problémy vlastně a správně odhadnout přání je koncových klientu najednou potřebujeme mít organizace
0:08:06které dělají sociologické výzkumy peníze těch uživatelů co by si vlastně představovali pak to nějak
0:08:11filtrujeme
0:08:13a snažíme se takto vyvíjet program a
0:08:16na opačné straně stojí jakýsi organický vývoj bazaru který nemá žádného dopředu daného architekta
0:08:25a pro sebe software se vyvíjí tak jak jednotliví uživatelé chtějí a potřebuji
0:08:30a pokuď vyrábím poštovního klienta a nikdo nestojí o podporu některého s protokolu
0:08:37tak ten protokol pro se podporovaný abych je by se objeví nikdo kdo by ho
0:08:41ráchat
0:08:42tuto komponentu do programy a naivismus ostatním nebo alespoň vytvoří
0:08:47jakousi poptávku trhu a kterou ti vývojáři no value respektovat
0:08:54a teď ta kniha je jaksi velmi významná k tomu že pro P velmi jasně
0:09:00ukazuje že a prosím vás nebo přístup
0:09:04o otevřeném kódu k otevřené práci není otázkou
0:09:09prvé řadě toho kolik ten software stojí nebo jakým
0:09:14způsobem jsou přidávány funkce ale že se tam zcela zásadním způsobem mění a systém práce
0:09:21přístup jakési paradigma se kterým vstupují do otázky vývoje a nebo práce s čímkoli a
0:09:29roku devatenáct set devadesát osum jakési definitivní seriózní formální a ladění toho co opensource věc
0:09:38opensource není která licence patří a která nepatří jaksi do
0:09:43v tom
0:09:45otevřeného pro okno sestry primární o tom jestli něco je nebo něco není zdarma růžově
0:09:52takovéto široké veřejnosti ne poučené že tam neexistuje distinkce mezi tím co je otevřené a
0:09:57co je zdarma dostupné ale jde o to že
0:10:02obvody otevřený postupy jsou otevřené a každý do toho procesu tvorby zpracování a využívání může
0:10:09vstoupit a daný produkci alespoň principiálně
0:10:13právě dle svých toto se na
0:10:17toho jsou vlastně o toho očekává najednou o push nejsme svazování tím že nám někdo
0:10:25vyrobí produkt a ve sedum produktu musíme přizpůsobit ale najednou by to celé měl fungovat
0:10:31tak že
0:10:34my si ten produkt přizpůsobujeme svým potřebám a to znamená že a ve chvíli chceme
0:10:39dělat nějaký byznys potřebuje nějaký nástroj a ten naslepo se finální podoby neexistuje tak miso
0:10:46nemusíme programovat celý od znovu ale vezmu si to co je na nechci nejvyšší a
0:10:50upravíme si to alespoň principiálně
0:10:54a podle a strmých a potře
0:10:58najednou se zcela zásadním způsobem mění to jen bych jako programátor měl pracovat že jo
0:11:04najednou to není takovéto že se někde ve firmě sedneme a domluvíme se rozdělíme si
0:11:10úkoly a teď společně programujeme
0:11:13navrhujeme nemělo cokoliv jiného ale najednou tamle vzniká rozměr jakési virtuální komunity najednou a když
0:11:22zveřejníme
0:11:24od nějakého produktu a působilo výroby nebo něco takového a také no musíme počítat s
0:11:30tím že vznikají vazby a zlými které vůbec neznáme že to že tady vyrobíme nějaký
0:11:37produkt v brně a tak neznamená že jeho nejvyšší uživatel nebude třeba náhodu nebo
0:11:44na aljašce najednou programátor nebo kurátor toho produktu a musí být ten který tady s
0:11:51těmi lidmi bude komunikovat do od nich bude jaksi vozovka nevybírat ten koho kdo bude
0:11:57celý ten produkt dávat dohromady a kdo ho bude posouvat dával říká se že u
0:12:03těch úspěšných softwarových produktů takže hodi počáteční vývojáři půjdu toho svého původního prutu zůstanou tak
0:12:11pak už toho samotného kódu píšou velmi málo ale spíš se snaží integrovat ty jednotlivé
0:12:16postupy přístupy
0:12:19a tvorby najednou jaksi a se mění paradigma práce vtom že když něco potřebuju tak
0:12:25se můžu rozhlédnout kolem sebe vybrat si stavební kameny které
0:12:30ale mně jsou které jsou hotové vytvořené odzkoušené a najednou vývodů čehokoliv může být zásadním
0:12:37způsobem rychlejší
0:12:39a kdokoliv další může tady ten práci pokračovat
0:12:45to znamená že se jak se mění paradigma způsobů přemýšlení obdivuji jednotlivých oblastí
0:12:53jméno týmu oblastem se budeme věnovat vlastně většinu a tady toho našeho bloku
0:13:00a zároveň bysme měli jaksi reflektovat to že a techniky že ve společnosti kde jednotlivé
0:13:07informace nebo produkty se dají jaksi triviálně snadno a kopírovat a rozšiřovat tak musíme zcela
0:13:17jiným způsobem
0:13:18uvažovat nejš
0:13:20bylo
0:13:22doposud běžné a někteří z vás je možná vzpomínání na výbornou encyklopedii multimediální od microsoftu
0:13:32raz dva etapa
0:13:33a
0:13:35tady na grafu můžeme vidět jak se vyvíjela její a cena
0:13:41a ukazuje se že a tak jak se zlepšovaly nebo zrychloval i a zlevňovali kanály
0:13:47na šíření těch informací a tak klesala cena za ten klasický encyklopedickým nosič anebo skončil
0:13:56takže encyklopedie byla bezplatná nakonec je úplně zahubila wikipedie protože jak se nebyla schopna konkurenci
0:14:05vůbec obstá to znamená že pokud máme nějaké informace a ty informace se dají šířit
0:14:10zadarmo také jaksi velmi problematické za nití vybírat nějaký poplatek po co vytváří hodnotu toho
0:14:19statku už nejsou ty informace samotné ale jakési přidané služby které se takto snadno množit
0:14:27možné dají
0:14:30ještě chtěl ukázat několik takových oblastí kde se
0:14:35prosím vás přístup o projevuje a pole ve se takovým způsobem že zcela zásadně není
0:14:40to jak se
0:14:42pracuje
0:14:44stal daty a kdo z vás byl nikdy cenu
0:14:49kde je velký urychlovač částic
0:14:52a tak si možná prohlédl knihovnu na které je zvláštním to že jsou tam takové
0:14:57velké červené schránky
0:15:00a v těch červených schránek pořadu let paní věci odkládali preparing ty a svých vědeckých
0:15:07článků pokuď jako riziko odevzdávám čajem nějakého seriózního časopisu tak precizní řízení trvá bratru jo
0:15:16takže dva
0:15:17a najednou vznikla situace že a
0:15:21ti lidé kteří pracovali dceru tak měli přístupech tím červeným schránkám a ty skutečně dobré
0:15:28články si přečetli o rok nebo o dva dřív než kdokoliv brokolicí vedou vznikala jakási
0:15:35uzavřená komunita která měla mnohem lepší přístup k informacím nejš zbytek světa
0:15:42a fungovalo tak si velmi dobře protože tady červené schránky do jako úplně ideálním zdrojem
0:15:47na tom nobelových cen že jo vy ste měli dva roky náskok znát jakoukoliv konkurencí
0:15:54mohli ste si ty věci dopředu spočítat navrhnout experiment a v době kdy si to
0:15:58vaše konkurence teprve a četla s tou seriózním recenzovaném časopise a tady by u sme
0:16:04byli jaksi o krok napřed by se tedy spočítané program redakci časopisu už byly zase
0:16:10další kroky dopředu takže jaksi C vytvoří jakýsi inkubátor na tvorbu nobelových cen a vědeckého
0:16:18kódu
0:16:19který využívá toho že byl jaksi velmi uzavřený to bity červené schránky před knihovnou ke
0:16:25kterým mohli přistupovat jenom zaměstnanci a v asi obyvatelé a cenu
0:16:32a situace se změnila cern cesta jakýmsi jí z největších propagátor Ú otevřeného přístupů
0:16:40a ve vědě hovoříme o úplné access to znamená že pokuď dělá nevyjedu a dělaný
0:16:47ideálně za veřejné peníze a pak by naše výstupy také nějakým způsobem měli veřejné
0:16:56hovoří se o dvou jakýchsi přístupem buď o
0:17:00zlaté cestě nebo o zelené cestě
0:17:03a zlatá cest to je asi to jak by to ideálně mělo vypadat
0:17:08potíže jednotlivé seriózní vědecké časopisy budou ty články sami a dobrovolně zveřejňovat
0:17:17a zelená cesta ten takový napůl pankáč s tím přístup že kromě toho že pošlu
0:17:25článek do o fyzikálnímu nebyl do a náleven fyzik stát ten článek ještě zveřejní někde
0:17:33na a další fork nebo
0:17:36sich osobních stránkách dám ta data k dispozici ještě dříve neškodnou tím standardní precizním řízení
0:17:45a například ve fyzice tak o krásně vidět tak se ukazuje že sme že ta
0:17:49další fork je jednoznačně není citováním šílím zdrojem vědeckých i dat
0:17:57a na světě relace velkých časopisu to potom obcházejí takže že jsem článku citujete články
0:18:04staršímu takovýmto pak jako při závěrečné a
0:18:09korektuře toho článku přepisují tak jak to vyšlo v těch odborných časopisech aby zachovali impact
0:18:14faktor a jako X vozili to nicméně a celý tady ten efekt nás nebo cykly
0:18:20ten hněv otevřené vědy má zcela zásadní dopad na to jak rychle se vydá V
0:18:26najednou k tomu abych spočítal něco
0:18:30částicové fyzice tak se nepotřebuji stát zaměstnancem dceru nepotřebuju aby země ve které leží tak
0:18:38aby platila tady do cenu nějaké poplatky abych a tam ojezdi a nemuseli jakákoliv data
0:18:44u stáhnout z internetu přičíst když lanky hned taky někdo napíše
0:18:49a najednou se ukázalo že to jaksi velmi intenzivně akceleruje vědu písmenům
0:18:55inovace menu vznikají a týmy lidí kteří spolu spolupracují aniž by se kdykoliv koncernu potkali
0:19:03a mohou s tou společně to počítat přemýšlet na něčem měřit a případě tomu dceru
0:19:09navrhovat a experimenty klasickým příkladem je třeba
0:19:15s úplně jiné oblasti vývoj neviditelného pláště takle neviditelném plášti a pracuje na světě asi
0:19:22tak sedum lidí a kteří se v asi nemusí vůbec potkat jeden tým je singapuru
0:19:28jeden je tady v brně a je denně a edymburku
0:19:32a teď těleso mohou spolupracovat a vyměňovat si otevřené informace otevřená data jsou poškozovaly si
0:19:38univerzitou a nedochází k tomu že tady na se pěstuje jaksi mnohem lépe a efektivní
0:19:46druhou oblastí kde se otevřené myšlenky zcela zásadním způsobem a projevují a bych si osvědčují
0:19:54tak je otázka vzdělávání
0:19:58řekněme že ještě v roce dva tisíce osum devět byla otázka studia na univerzitě typu
0:20:06vás ten ford MIT
0:20:09nebo podobných tak jakousi velmi prestižní záležitostí
0:20:14najednou
0:20:16ten člověk který tam skutečně byl té uzavřené komunitě s uzavřenými kurzy a s těmi
0:20:22elitními přednášejícím je a také měl velkou konkurenční výhodu oproti všem ostatním
0:20:29že pokud slyšíte ty nejlepší přednášky a tak najednou toho umíte jaksi mnohem více než
0:20:35ten člověk nějaké periferní okrajové průměrné lokální univerzitě
0:20:42to co přinesli
0:20:44emmou C kurzy a tedy masivní online otevřené kurzy je to že kdokoliv může najednou
0:20:52studovat a kurzy které se libušina MIT které se vydržíme stanfordu presents vypisují na jel
0:21:00a kdokoliv může poslouchat ty nejlepší přednášky může plnit stejné domácí úkoly jaké plní a
0:21:08ti není studenti a dokonce může skládat stejné test nějaké schválení trims teď to znáš
0:21:14najednou může ověřovat
0:21:17a své znalosti a zkušenosti úplně stejným způsobem jako kdyby seděl ste klasické proprietární uzavřené
0:21:27uzavřené škole slož a na teoretici obrovský dopad na to jak se bude měnit vzdělanost
0:21:35jak se bude měnit způsob to já toho jak studujeme že najednou a vy máte
0:21:40možnost si poslechnout a přednášky s automatů
0:21:45od někoho kdo to může na stanfordu a o někoho kdo to vyučuje tady na
0:21:51masarykově univerzitě nebo na vemte a můžete elenu porovnat tu kvalitu přístupy
0:21:58a najednou se celý proces vzdělávání stává nejotevřenější svobodnější a efektivnější
0:22:07a tady ještě jakýsi jeden efekt na který se možná někdy zapomíná když pan hovoří
0:22:15o tom proč vlastně přišel ze sim konceptem otevřené školy a takový říká no podívejte
0:22:21se na děti na předměstí káhiře
0:22:25že oni celý den a
0:22:28se programují podpatcích a případně dělení prostituci nebo něco takového aby uživili severa svojí rodinu
0:22:35a pak večer přídou domů a mají čas do koncovým přístup řek tabletu nebo počítači
0:22:43a my bysme měli jaksi z hlediska společenské zodpovědnosti západního světa jim nabídnut možnost vzdělávání
0:22:51se
0:22:53osobního rozvoje a nejenom je tam i ten o humanitární rozměr nejenom šíření vzdělanosti nebo
0:23:00o podpora průmyslová inovací najednou je tam i ta možnost
0:23:06jaksi a podporovat vzdělání předtím s vědět že věc která se nám a třeba nikdy
0:23:13nějakým nečekaným způsobem dobrá
0:23:17tady ukázka toho jak vypadá zřejmě nejznámější zvukové prostředí user a
0:23:24můžeme udělat kamarádku anketu kdo z vás měl nikdy zapsaný nějaký ovoce code
0:23:31výborně to je tak patnáct lidí a může se ta do svazu dokončil
0:23:38to sou tři lidi
0:23:39a všimněte ste asi největší problém
0:23:43emoce kurzů potíže nad námi nestojí ten zlý pedagog který po vás chce aby jste
0:23:49odevzdávali domácí úkoly
0:23:51dyž rvete odevzdávat tak vás zřejmě nehodí s univerzit nebylo a jestli prodloužit rok nebo
0:23:57zástavy nějaká podobná tragédie ale dokonce ani to nemůžete chodit na ty přednášky je ten
0:24:02vyučující skutečně fyzicky stojí denisova povídá že to video můžete pustit kdykoliv ty domácí úkoly
0:24:08můžete odevzdá tak jako v relativně dlouhé časové škále a ten jako velký problém jak
0:24:14zajistit motivaci studentů aby ty kurzy dokončovali
0:24:19cože ho jednotky procent nebudu pouze promile studentů ty kurzy dokončují v nějakém větším rozsahu
0:24:31další jakousi velmi zajímavou oblastí která se s opensource
0:24:36nuluje a s jak se stále více tak je otázka
0:24:43Ú túry a vývoje filmu
0:24:46už to může vypadat na první pohled jako paradoxně čem spočívá ona otevřenost filmů a
0:24:53hrany spočívá jenom v licenci to znamená že nebo strčím nakonec z jiné razítko nejš
0:25:00popírání
0:25:01a dokonce nespočítá nic ceně za rozlišovat mezi tím co se označ jako free takhle
0:25:07totiž představa že kulturní produkty a mají být
0:25:12zadanou
0:25:13případně ze je jako dobrovolník poplatek a tím cestuješ jako pro source film nebo u
0:25:20pro sousední
0:25:22pokuď virálního bruselského a tak to znamená že do distribuce kromě toho samotného filmu a
0:25:31tak pošlu také všechna data která sem k němu
0:25:35jak se použil
0:25:37případě hraného filmu tak tam ten efektivně úplně velký že ho a většině komunity je
0:25:43relativně k ničemu to že se dostane tisícovka ne úplně povedený záběru a milostné scény
0:25:51nebo něčeho podobného šrotu jako nepřináší žádný velký jak
0:25:55a za u animovaných filmů tak pokud by se dostanete k texturám ke zdrojovým dokumentů
0:26:00z blenderu
0:26:02a ke zdrojovému by která je třeba nastavená tak aby umožňovala tvořit pokračování nějakého seriálu
0:26:09a tak jste najednou schopní pokud vás
0:26:12vrátí patnáctým dobrý film zaujme tak se schopni ho
0:26:16velmi rychle
0:26:18a elegantně přetransformovat třeba do seriálu do a najednou máte tu postavu která vypadá pořád
0:26:24stejně a máte přístup třeba k syntetizátoru hlasu takže a postarají může mluvit pořád stejně
0:26:32a máte stále stejně prostředí přístup ke stejnému blbě a opět možnost jakéhosi další rozdělení
0:26:39a takže najednou
0:26:42se umí a přestává nás jako jakási pasivní věc na jedné straně žel stojíte umělec
0:26:48který namaluji obraz natočí film a na straně druhé stojí a posluchač nebo divák který
0:26:55to pasivně konzumuje najednou o prosazujeme umožňují tu propustnost oběma směry najednou ale sám aktivně
0:27:05vstoupit do procesu té tvorby
0:27:08když se mi nelíbí jak ten to dopadlo tak jaksi není nic dalšího když si
0:27:14stáhnu zdrojové dokumenty klendru zapnou opensource nástroje tady na modelování si desce no a neberou
0:27:21přežít že jo nebo
0:27:23nebo naopak uzavřít když to byl moc velký sladila
0:27:27to znamená že nedoučil vědět tažen do procesu tvorby úplně jiným způsobem
0:27:34že jsou že existují desítky a hraných je animovaných filmů tady jenom ukázka s toho
0:27:41jak ten film třeba může vypadat takže už daný klendru
0:27:45a jsou že se době jistým velký trend dělat krátké filmy
0:27:49a pak se očekávali tak on takže bude chtít tak té tvorbě může svobodně pokračovat
0:27:58a běhali na se jsou velmi pěkné
0:28:01velmi jsou nápadité vtipné to znamená že pokuď někoho za zaujmout tak zas jako není
0:28:06staršího ne čtyrycet na stahovat a sme si tady
0:28:12vyrobit velkolepé pokračování padesáti dělení sady
0:28:18na základě dat ta zase samořezný znali zdejším politiky předpokládá že i ten váš seriál
0:28:24bude otevřený takže když někomu nebude líbit jak se posouvá hlavní postava ten kdo moc
0:28:29udělat patřiční fork
0:28:37otevřená data jsou další oblastí zase úplně jinou která zcela zásadním způsobem přetváří to jak
0:28:45jsme zvyklí
0:28:48společnosti se standardně pohybovat jen
0:28:52sou to data která jsou spojena se státní nebo veřejnou zprávu
0:28:58vidíš nejenom že ušli jsme odkázáni na to jak za rakouska uherska že jednou za
0:29:03týden jdou noviny a myslím s jako přečtená o tom jak si čas královská poplatná
0:29:09s podaří
0:29:10ale najednou sexy otevírá
0:29:13prostor pro to aby každý občan mohl aktivně získávat data ze státní správy najednou jaksi
0:29:23státní správa je i čím dál tím více legislativně pač na k tomu aby ta
0:29:28data dále k dispozici je tlačena k tomu aby je stále více dává k dispozici
0:29:33ve formátech které jsou jaksi snadno čitelné
0:29:37protože takový ten trend který byl ještě před dvěma třemi roky že nás jako dali
0:29:41data hledali vám je tady souboru jste potřebovali armádu přepisovat Ú aby se s tou
0:29:47jako něco dalo získávat aktem duše neštěstí
0:29:52tak pryč
0:29:54a jaksi otevřená státní správa potom může možnost lepší
0:30:00jak kontroly ze strany občanů tak podoby řád využívání těch dát k nejrůznějším účelům můžete
0:30:09si analyzovat například kriminalitu v jednotlivých ulicích a potom jako občanské sdružení navrhovat
0:30:19kde mají být krizová centra
0:30:21show
0:30:23velmi jednoduchá aplikace ty možnosti jsou ale mnohem širší souvisí s tím co umíme dělat
0:30:29za zvyk daty
0:30:31a jakým způsobem si neumíme pracovat co všechno z nich lze vytěžit a najednou zjišťuje
0:30:38že státní správa disponuje obrovský množstvím dat která a nám umožňují dělat jako lepší byznys
0:30:46tak lepší veřejné služby
0:30:48a měl být také nějaký otevřený zdroj informací
0:30:52co se to například stranu
0:30:56řadu současné době provozuje
0:30:59byly
0:31:00do kterého se může
0:31:02každý připojit na přihlásit každý má možnost si stahovat aktuální experimentální data a ta data
0:31:10vyhodnocovat doma na svém osobním počítači
0:31:14zase to jakýsi a tuláka směrem na a pro co se označuje jako občanská a
0:31:22vydá za že každý člověk může sou hodně přistupovat ke vědy vědeckým datům pracovat s
0:31:28nimi
0:31:30a napsat si vědecký článek v nich najde něco překvapivého zase ta veřejná instituce nejrůznějšího
0:31:37charakteru se
0:31:39naší nebo by se měla stačit a dá tady k dispozici a data
0:31:45a ale kde si mohu nějakým způsobem
0:31:49pracovat
0:31:51úplně z jiné strany otevřeným datům přistupujeme a třeba server ihned který případě volebního zpravodajství
0:31:59zase dával data o volbách k dispozici komukoliv aby se svými dělal jsou co uzná
0:32:07za vhodné
0:32:10další zajímavou oblastí kterou myslím velká část z vás má nějakým se zmapováno u nebojí
0:32:17zná tak je otázka opensource hardvéru
0:32:21a potíž myšlenky že spolu nebudeme sdílet jenom otevřeným kojot k nějakým program ale že
0:32:30budeme sdílet ji otevřený
0:32:33přístup k tomu jak se mají některé konkrétní hardwerové
0:32:39komponenty vyrábět jakým způsobem se svými má pracovat jakým jak lze programovat jejich čipy jak
0:32:49je lze vyrábět průmyslově
0:32:52v současné době se velmi prosazují nejrůznější třea opensource tři D tiskárny
0:32:59součástí té otevřenosti by nemělo být jenom nějaké jako řešení jak se ty věci vyrábí
0:33:06a programují jaksi
0:33:08adhoc to nikomu úplně nepomůže ale jak se stále více klade důraz na standardizaci popisu
0:33:16dokumentace
0:33:18jak ty věci fungují jak se svými na pracovat to znamená že jaksi zase se
0:33:23snaží celá komunita rozšiřovat tady ty myšlenky pokud možno co nejvíce standardizované formě zrychlili tomu
0:33:32dá standardizovanou podobu a tak s tím může pracovat ve více
0:33:38mnohem menší bariérou
0:33:42ten efekt toho proč takhle postupovat případě toho tři D tisku a tak a ta
0:33:48motivace může být různá a jednou stih nejzásadnější motivací je že jaksi a níž Ú
0:33:55bariéry na šíření té technologie jednou je to jaksi mnohem levnější dostupnější zapojuju do toho
0:34:04celý a můžeme to o rychleji definovat ten prchl vytvořit jako skupinu lidí kteří budou
0:34:13tady se oblasti tři D tisku nějakým způsobem pracovat
0:34:19a otevřená encyklopedie
0:34:23wikipedii asi není potřeba přestavovat tady sem si pro ilustraci stáhnu několik málo o konkrétní
0:34:31čísel že je šest a alexe
0:34:35teraz než nějak měřit návštěvnost
0:34:37světových webů otázka počtu článků jejich kvality
0:34:44je
0:34:45je zase všeobecně známá a ta otevřenost případě wikipedie jakéhosi a dvojího charakteru
0:34:52jednak je ta otevřenost z hlediska a softwarové platformy na které wikipedie stojí
0:35:01a potom je to o otevřenost toho tvůrčího o procesu přidávání a nejrůznějších informací každý
0:35:10se může zapojit do procesu šíření nějaké světové nebo obecné
0:35:17vzdělanosti
0:35:19to znamená že otevřený i ten a aktivní tu čím přístup obsahu a
0:35:27a to jak se wikipedie otevřela tak se ukázalo že té věc která lidi baví
0:35:32zajímá že to je ta oblast otevřeného světa a ke které má téměř každý co
0:35:38říct
0:35:39protože téměř každý je odborníky nebo má rád nějakou dílčí oblasti které je schopen něco
0:35:46a napsána publikovat a ukazuje se že i ta komunita má celou řadu jakýchsi auto
0:35:52korekčních mechanismů jaksi zajistit
0:35:57kvalitu
0:35:59znak relativně známou věcí je že wikipedie není o nic méně kvalitní encyklopedií než třeba
0:36:05britanica
0:36:07to znamená že jaksi tu kvalitu neurčuje to
0:36:11je že to dělá a jak asi elitní skupina vědců odborníků ale i téma se
0:36:18lidí kteří často nemusíte lidi standardní fundovaní odborníci řekněme formálního charakteru také je tady ste
0:36:27komunitě mohou existovat mechanismy které a tu
0:36:31otevřenost jaksi a grantů na druhou stranu se samozřejmou objevy a takové zábavné věci jako
0:36:39je jako jsou falešné stránky muset zeptat z vás zná významného polského bojovníka za svobodu
0:36:47generika patu ta
0:36:51N líbat je fiktivní postava která existovala na a polské wikipedii
0:36:57všelékem si bojovníka za a svobodu který umřel nikde čtyřicátých letech a wikipedie stůl a
0:37:06prosím novinářům se porazil jaksi velmi dobře rozvinout tady ten příběh a sou více všechno
0:37:13se tvářil natolik přesvěčivě že se tady ta postava potom dostala do řady odborných monografií
0:37:20týkajících se a tady polském disentu dostala se do školských učebnic
0:37:28standardním způsobem se s tou postavou a pracovala zatímco u nás všichni věděli že jára
0:37:34cimrman je že ho fiktivní a
0:37:36tak jako všichni nevěděl a během dvou let
0:37:41kdy je tady ta postava byla na wikipedii jako oficiální a tak
0:37:46zníkl celá řada publikací která není ukazovala dokonce pouští novináři vy tak šikovný že jo
0:37:52že tam byly takové ty věci jako tady tou archívu se základní já tak napouští
0:37:57do neověřuje že jo a celá řada a odborníků trubec jako přebírala jistou citací na
0:38:03tady ten archív a této paměťovou instituci tady ten záznam a S T které tajné
0:38:10ten policie na že
0:38:13velmi zábavy se ukazuje že jo pro source může mít tady ty dílčí problémy ale
0:38:19a všimněte si že to je jedna zábavná stránka z několika set tisíc
0:38:25které polská wikipedie na
0:38:27a
0:38:29podobně tady byly kauzy s tím že se vytvořila jakási umělá neexistující válka která se
0:38:35potom opět dostala do nejrůznějších odborných publikací
0:38:42ale tady jakási dá literál která v státu otevřenost jaksi a platíme ale která potom
0:38:49když se podíváme z hlediska té makro úrovně taky jakási směšně má
0:38:58jaksi samostatnou otázkou je jestli
0:39:02do toho proudů o jsoucnu pak si i jakési osobní wiki dneska je velmi módní
0:39:10že si každý vede nějakou vy kyselých posuvník a načtených článků vymyšlených myšlenek a tak
0:39:19a vytváří se jakýsi externí mozek nebo jsem paměť
0:39:24může mít velmi zajímavé nebo zábavné kdyby se potom tady ty externí mozky nebo paměti
0:39:30které se každý z nás takle vytváří tak jestli by bylo možné nějakým rozumným způsobem
0:39:37softwarově využívat vytěžovat ve chvíli jsem uvnitř o sémantickém desktopu
0:39:44nebo sémantické webu který by měl umět doleva znalosti tak prosto mohou být velmi zajímavé
0:39:50zdroje se kterých se dá něco získat
0:39:55jednotlivé termy si mohu uvést otevřené encyklopedie a zase bit vás jakési znalostní báze které
0:40:02se dají dále používat přiřazeno vy tohlensto trošku funguje na
0:40:07o úrovni a takových těch klasických otevřených vědeckých institucí
0:40:13klasickém korporačním světě to zatím úplně nefunguje nicméně se ukazuje že opensource i jakási a
0:40:20nuda která se prosazuje stále se a můžeme je otázkou času kdy jednotlivý klíčových radši
0:40:28přistoupí k tomu že ty se znalostní databáze budou alespoň částečně a dávat a k
0:40:35dispozici
0:40:37a pokud čteme nejrůznější informace o roso
0:40:41a teď klidně i softwaru a prakticky se říká že tou primární motivací tady jsou
0:40:47peníze snížení nákladů Ú nebo něco takového
0:40:52ale je sem že zásadním přirozenou pozor stejným tak snížení nákladů ve smyslu jaksi nemusím
0:40:59kupovat licenci ale možná to snížení nákladů jaksi dlouhodobé že ho koupím si jednou licenci
0:41:07ale a potřebu s tou aplikací dlouhodobě nějak efektivně pracovat potřebuje aby se aplikace under
0:41:16dělala cyklus cokoliv tak aby se dlouhodobě přizt způsobovalo míním konkrétním potřebám
0:41:25potřebuje abych se nedostal do situace
0:41:28když si pořídím produkt ten produktů meze a myslím umře i řada firem účetnictví nebo
0:41:36něco takového
0:41:37takže to sou všechno jakási rizika spíše dlouhodobá která mohou hrát ve prospěch
0:41:45opensource v byznysu ve vzdělávání a nejenom ste softwarové oblasti
0:41:54a nebo ta základní myšlenka že se zbav neredundantní práce že jo proč o podesáté
0:42:02vytvářet algoritmů
0:42:04nebo soubor nějakých postupů na to nějak dělat nějaký konkrétní úkol co
0:42:10cože to co přibližoval klasický proprietární software tak jako dělat musíme
0:42:16při té že na otevřený software nebo otevřený přístup práci
0:42:20tak dělat nemusíme
0:42:24tak a najednou ta proslavení se redundance nám umožňuje dělat vědu o ní vzdělání vývoj
0:42:33softwaru hardvér encyklopedie jaksi mnohem efektivněji mnohem rychleji a mnohem lépe nejš vejš doposud
0:42:43ukazuje se že a existuje velmi málo módních oblastí které by byly jaksi s těmi
0:42:49moudrými trendy ovlivňován mi a více neště právě otázka
0:42:55toho počítačového a světa
0:42:59že ho najednou všichni chtějí tady ten trend chtějí ho zachytit ti sumu jestli nějakou
0:43:06se pracovat access je tak sexy vytváří velký prostor na to říct podívejme se tady
0:43:13sme asi měli v oblasti toho otevřeného softwaru otevřeného přístupu k myšlení a práci něco
0:43:20udělá že je chyby se stane opensource jakousi paradigmaticky obludný záležitostí tak najednou je to
0:43:28velká šance pro a pro jejich rozvoj a to ovšem neznamená že nejsem existovali otázky
0:43:34kterému V jaksi kontroverzní nebo jo možná úplně snadno nerozhodnutelné totiž
0:43:42jestli virtuální vývojové týmy jsou efektivnější než lokální
0:43:47jestli ten vývoj softwaru fázorového bitu tak X je nastaven F knize katedrála a tržiště
0:43:57tak jestli je vždycky nutný dá jestli nějaký model katedrály nebo pro katedrály není svým
0:44:04způsobem efektivnější nebo lepší jakým způsobem vyřešit
0:44:11jakousi roztříštěnost licencí šel pokud se podíváme na otázku vývoje softwaru tak jakési netriviální procento
0:44:19softwaru takovéto klasického malého nenalezen s vůbec žádnou
0:44:23hotovo ste neřeší
0:44:26a ty vznikla osy tak o jednu ztichl motivací bylo a podívejte se tady těch
0:44:33otevřených licencí je strašně moc jsou strašně podobné zkusme to nějak jako standardizovat sjednotit
0:44:39no to se jakoby nepodařilo šel těch otevřených licencí nestranic jako otevřete libovolné stránky které
0:44:45se to snaží nějakého kategorizovat
0:44:48otevřených licencí sou nejde sítě s jako stovky šahat jakým způsobem efektivně vidět hardvér software
0:44:56cokoliv když ty licence jsou velmi podobné ale ne vždycky jako úplně kompatibilní
0:45:02to sou všechno otázky na které se jaksi budeme muset otevřeném světě F otevřených komunitách
0:45:10odpovědět pokud budeme ten vývoj s tím dělat jaksi
0:45:14jaksi efektivněji
0:45:16S M
0:45:18nevyčerpal dvě minuty svůj prostor tak to snad jako víc prostoru na a diskuzi takže
0:45:25teti bych otevřel prostor pro vaše otázky připomínky a k tomu jestli ty věci znáte
0:45:33co a podobně jako já neúplný jinak nebo jestli byste k tomu chtěl něco říct
0:45:38přidá na něco se zeptat
0:45:41teď máme dvanáct minut tam první otázka
0:46:03jenom zamklo zopakovat otázku takže možná pro ty zas tři kteří neslyšeli nebo sto promítat
0:46:08záznam je to otázka jestli opensource je jaksi přijatelnou a přiměřenou
0:46:16oblastní přístupu a ty kritickým sekcí unk kritickým provozním jako je a letecký provoz jako
0:46:23sou bankovní systémy jestli a nasazení otevřeného kódu jakousi dobrou cestou tady pro ty a
0:46:31přístupy
0:46:33to není vůbec jednoduchá otázka ukazuje se že
0:46:36pokuď provádíme nějaké systematické měření a také neexistuje žádná korelace mezi spolehlivosti softwaru proprietární ho
0:46:46a otevřené
0:46:48naopak o chyby for dezénem softwaru se jak se standardně odstraňují rychleji
0:46:56z různých důvodů i lépe než případě toho klasického uzavřené software
0:47:03jaksi velmi dobrá poučka pokuď vidíme operační systém standardního
0:47:08charakteru
0:47:10otázkou je co s jestli je jaksi efektivním nebo bezpečně vytvářet takový operační systémy do
0:47:18nejrůznější kritických se k
0:47:24myslím si že na webu není jednoznačná odpověď nebo ta odpověď možná může být naznačená
0:47:29vtom že třeba linux je z různých důvodů Ú nasazován i tady do těch kritických
0:47:38a že otevřený operační systémy prostě z řady důvodů
0:47:43z důvodů chování té komunity z hlediska vývoje
0:47:47jakési dlouhodobé udržitelnosti a otevřenosti tak do velké míry vhodný i tady do těch otevřených
0:47:54se chci jí a otevřeného systém
0:47:57samozřejmě že toto riziko které napadá si každého když mám otevřený kojot tak sem tam
0:48:03ty chyby dohledat lépe když najdu chybou a pak jsem schopen V nějak jako
0:48:09využít
0:48:12a devět znakem jako nikdo jednoznačně neodpoví ale má se zato že otevřený softwarem úřad
0:48:18bezpečnější
0:48:20protože prostě verifikovaný o prosím množstvím lidí protože každý tu chybu může není a o
0:48:27hlasitý a ukazuje se že když chyba konkurují je taky jakási pravděpodobnost že někdo najde
0:48:34a ohlásím větší nech F proprietární softwaru takže abych se to jako úplně nebál
0:48:42prostor eště pro dědu dvě otázky
0:48:45připomínky poznámky a zadní napřed poslední lavici se vás dřív
0:49:05a
0:49:09je to je to velmi složitá otázka že ho klasicky a pokud se samsung soudíc
0:49:14a plen a tak si všimněme že ten soudní spor dopadá většinou úplně opačně jižní
0:49:21connery nejš dneška reformy
0:49:25prostě ty věci jako nejsou triviální ukazuje se že
0:49:29že pokuď se něco někde patentu ji tak existuje jakýsi soubor mezinárodních úmluv o tom
0:49:36jak ten a ten se potom dá jako vymáhat i
0:49:40i mezinárodní že jo
0:49:41takže
0:49:42věci se nějak jako právně řeší neřeší se úplně triviálně protože to právní prostředí mezinárodní
0:49:50jako jiné
0:49:52Á každý stát na nastavený mechanismy právní ochranný ne každý s že existuje kontinentální právo
0:49:59existuje a právě ostrovní které jaksi procesu prvním právní paradigmatem tak ho nejsou úplně triviální
0:50:07otázky
0:50:08a
0:50:09že ho o pro source z hlediska licencí tak je nastavený takže
0:50:14by se nemělo stát že byste to jako legálně někde patentoval třeba chopin ty myslím
0:50:19opensource
0:50:21operační systém cokoliv a teď jako někdo přišel a ty se to patentoval někde
0:50:26někde jinde tak to bys jako z hlediska licenčních politik stávat nemělo je to porušení
0:50:31těch licenční
0:50:33základní toho je sou ty licence nastavený to jako ošetřují úplně všechny otevřené licence
0:50:40a vy byste měl mít možnost se s nimi nějak jako úspěšně soudíte ty soudy
0:50:44dopadnout ovšem jako dnešní situaci vůbec nikdo neví taky šmelina otázka
0:50:52a
0:51:22tady zase otázka podobná jak je to vazivo nastaveno ulice nížině
0:51:28a těch licenci jsou vazivo stovky otevřený takže teď jako budu hodně generalizovat ale téměř
0:51:34každá otevřená licence je postavená tak a je tady dáváme k dispozici své myšlenky nápady
0:51:41grafické prvky cokoliv
0:51:43a teď vy jako komunita s nějakým číslem pracujte využívejte to ale nedělejte nám prosím
0:51:50to abyste to uzavřeli a
0:51:53uplatnili ve chvíli kdy to chcete uzavřít a zpoplatnit a tak
0:51:58tak porušujete pravidla hry
0:52:00že
0:52:02ta komunita se snaží přirozeně a
0:52:05a věc takže ty myšlenky měli mít volně šiřitelné ale chvíli bytovce nikde uzavřít tak
0:52:11ona se tomu těmi licenční my už jednání mi pravidly
0:52:15prostě brání a snaží se říká a je správné hrát tak aby ty věci do
0:52:20jako otevřené a byly otevřené pořád a do všech jako ní pro za co si
0:52:25nechte zaplatit tak to je technická podpora pro zas ozvěte zaplatit tak je
0:52:31řada jako věcí které jsou spojeny s nějakými
0:52:34osobními službami
0:52:37ale nechte si sto uplatňovat tady ty naše otevřené nápady je to co by se
0:52:40mělo šířit zadarmo že útvarem je ten graf jak
0:52:44jak se s ní cena produktu závislosti na rychlosti šíření informací takle přes je to
0:52:50že ho ve školství na tu přidanou hodnotu ten učitel který vás naučí konkrétní derivovat
0:52:58který nám jako naučil který vás naučí ty konkrétní věci ale hodnotu úplně uši nemají
0:53:04ty učebnice které prostě korejské nula a můžu šířit kdekoli hodnotu máte osobní lidský přístup
0:53:10tak je to tak nějak to není vtom zkosí přemluvit nastaveno
0:53:15že poslední
0:53:51záleželo mike nastavena která ta licence proto těch recenzí je poli abysme i tady ty
0:53:55dva jakési krajní a přístupy nejsou jako škálovat všeho velice zákony vznikají tak jako že
0:54:02se každý chce vyrobit je ten si ale každý člověk chce mít nějak jako škálování
0:54:07přístup k tomu co se s tím jeho od myšlenkami přístupem mání
0:54:11co se s ním vidíte na
0:54:14a proto je těch proto těch otevřených kovy to já jsem součást vyčerpal abych nepřitahoval
0:54:20po děkuji vám za pozornost po děkuji za diskuze já těším se zase někdy nashledanou