LinuxAlt - 3. a 4. listopadu 2012

konference věnovaná volně šiřitelnému softwaru a otevřeným technologiím

Blender Motion Tracker - sledování předmětů ve videu

Adam Dominec

Technologií motion tracking lze z videa dopočítat pohyb kamery a do určité míry i tvar natáčené scény, což má významné uplatnění při tvorbě filmů. Přednáška ukáže nové nástroje programu Blender a ke srovnání další volně dostupný software pro tyto účely, vše opatřeno stručným náhledem do teorie v pozadí.