je děkuji všem za hojnou často doufám že se dobře bavili o kreslíme přednáškou

jinak prosím vás _e jsem

já jsem tam _e nebo _e zadáním že na webu to znamená můžete si ho

klidně stáhnout a zanalyzovat doma

_e referenční řešení _e nevím mám dělat referenční rušení

tatine

a se možná nějaké pokusím

a _e dotazy ráz odpovím jenom vás poprosím možná byste mě položili vo ti jako

se mnou musíte běžecké kanclu po přednášce anebo možná po příští přednášce protože mám dneska

si samotný děti doma nevymyslíš tou nám nehoří

úplně není vyplaveno tak

sousedí zatím nevolali to je dobrý

tak _e poďme _e pojďme na část přednáška

čti možná zařvu ve neřeknete posuv

tak moje L P se snahy ustanoven kone vyslyšeny povíme takže minule jestli si pamatujete

tak _e

a může si to možná pamatujete že jo vy ste se to učili

tak jsme dělali to si jako _e

_e model hlasového ústrojí a tak dále zjistili jsme že skončíme s nějakým filtrem

jedna lomeno A Z který vlastně bude modelovat _e tvorbu řeči člověkem až abychom přišli

na to je kdy pude _e jak _e jak vypadá tak dáme dohromady tyto dráze

který můžeme interpretovat jako lineární predikci to znamená jeho komponent jedna mínus házet který vlastně

odhadu jenom z minulých vzorků řeči ten současný tak si můžeme představit jako prediktor jako

předpovídat

a teďka vlastně tu předpověď odečteme o toho skutečného vzorku který _m který máme k

dispozici

a dá nám to nějaký chybový signál a budeme říkat že ten prediktory super pokud

ten _e chybový signál dokážeme udělat _e co nejmenší

a minule sme skončili někde _e někde tady

kdy sme si vlastně ten chybový signál zapsali řekneme řekli jsme si že budeme sumovat

_e přes nějaké vzorky řeči a to nějaké to jsem zatím nechal otevřené

a teď prostě máme standardní _e optimalizační úlohu to znamená když máme nějakou kriteriální funkci

kterou chceme udělat co nejmenší

a máme nějaké proměnné kterýma se nehýbat aby ta funkce byla co nejmenší

tak prostě uděláme derivace C kriteriální funkce podle jednotlivých proměnných řekneme aby to fungovalo tak

tady ta derivace bude rovno nule protože těch proměnných M moc že jo jejich _e

je tam třeba deset rotace koeficientu no tak prostě tech rovnic napíšu deset

a _e

po té derivaci dostanu nějakou rovnici která vypadá poměrně o vyzněla za chvilku S než

zjednodušíme

která mi vlastně _e udává

jakým způsobem dojdu k takovým

proměnným které zajišťují aby se tady tohoto minimalizoval mimochodem prosím vás tady byl této země

docela štěstí protože ta derivace byla udělat L na vede nám to prostě ke krásné

lineární vy je krásné soustavě lineárních rovnic

ne pokaždý se vám takovýdle

když štěstí podaří a občas člověk musí použít prostě nějaké no numerické optimalizační metody

kde se kousek posunete vyhodnotí to jestli vám to zlepšilo do kriteriální funkci zjistíte že

jo tak se posunete zase někam kousek a takhle vlastně shoříte dativně dobíráte toho správného

řešení a rozhodně to není takhle pěkné rychle

a elegantní

tak

poďme se teďka podívat trošku blížeji

na tyhlety

členy kdy vlastně

sme si řekli _e že se to bude podobat _e korelační _m koeficientům protože tam

nějaký signál

teďka je tam ten samý signál který je o kousek zpožděný a máme vlastně na

sebou tady tyhlety dva signály

násobíme a sečítáme

jo takže toto sem tady červeně zatrhnul tak budou _e nějaké korelace

_e poďme teďka mrknout

na to jak to bude přesně

napřed tyto s trošku zjednodušíme to znamená ten členy který tady mám označený jako suma

přes nějaké vzorky vo kterých se mám ještě neřekl pořád

_e S zpožděný signál vo P krát zpožděný signál vo je tak si označíme jako

prostě nějakou

konstantu sítí je a teďka najednou _e se podíváme na to že se nám to

celé takhle krásně jednodušší

protože _e budeme musí psát

tady tohleto je C nula je

auru thomas T strčit

na pravou stranu se záporným znaménkem

tady tohleto je C E je

a eště si prosím vás musím _e uvědomit

že tady tuhletu srandu dělám

že sem _e vlastně neliboval pro každý _e koeficient a je to znamená pokud mám

takovej normální číslo té se rovná deset koeficientů operace tak celá tady tahleta rovnice se

nebude opakovat desetkrát jo

takže

deset takovýhle rovnic

kdy vlastně na levé straně naleznu sumu

přes nějaké síčko _e a Í

C E je

a na pravé straně dostanu C nula je jo a to deset K znamená že

to je teďko musím zopakovat

_e nebo musím iterovat

přese všechno čísla koeficientu takže dejme tomu vod nuly

do deseti takže takovýhle zápis

který vidíme dole

suma _e Í je rovná se C nula je

_e když C déčko se mně mění vod jedničky do deseti už to tam svítila

na tom dalším slajdu ale dokážete si představit co to je

co nám to dával

tak _e víte co když si to nedokážem sestaví tak si to budeme napsat protože

to je docela

docela zásadního občas na člověka prostě vybafne jako ale různá rovnice

anežka jako _e toto

_e co to vlastně

tak _e

jenom nejsem jistý jestli se mi podaří ty zprovoznit nějaký ten

má zvolte jo

a vona to všechno zmizelo sou

no nic tak si tak to udělám ještě eště jednou nebo půjde docela rychle jo

takže _e řekli jsme že tam bude suma jí se rovná jedna

do to

a E C

i je

rovná se a na druhé straně bylo C nula

je

a tady tohleto mám iterovat

_e o ty je

vod jedničky až po

po

jo tak prosím vás když uvidíte takový zápis tak se to nelekněte

ale

normálně se nestyďte a zkuste si ho rozepsat do jednotlivých _e rovnic

a uvidíte že tady ta _e suma vlastně se vám to spadne do dlouhého řetězce

_e sčítání a že tam uvidíte rizika a jedna

krát T C

jedna

plus _e dvě C jedna

_e nenesli

dva jedna

a tak dále cache plus a to _e

C

_e

pro jedna jo

no takový protože vám to měla máte na větší zmatek než byl

řečené předpisy dva jedna

jo a tak dále rovná se mínus Í _e

nula jedna

a teďka byste prostě ty rovnice vyráběli pořádala dál až ta poslední by vám vyšlo

a jedna zrovna C a teďka

_e

jenž po je ta druhá proměnná že jo takže jedna to

plus _e dvě

C

dvě to

a skluz pro chroch no a říkáte

C

_e to po

rovná se mínus C nula a teďka tuším že nám tam vyjde

co

to

zřejmě pro

ale v tom případě hlavně toho nevychází

a myslím že jo

enemy si myslím si že to dobrý

ze drobnýho C nula pro poďme se podívat do ale to tady někde v těch

letech napsaný ale _e říkám jako pokud o člověku neprojde rukama

tak _e tak neuvěří jo tady máme dole _e to soustavu lineárních rovnic napsanou a

prostě klasika máme tady P neznámých

máme pro

rovnic

takže jakoukoliv metodou

nejlépe takže člověku že černou krabičku matlat nebo nějakou se školskou knihovnu

tady tuto soustavu rovnic dokážete vyřešit

tak _e teď si se teda kluk konečně bodné _e podívat na to je dost

a tady to záhadné C jo říkali jsme že _e C

no jo

_e

říkali sme že C _e

se bude počítat

jako suma

přes nějaké vzorky

krát _e

signál zpožděný vo P krát signál

už změny volil a teďka by mě zajímalo _e předtím dnešnej řeknu jako jaké řešení

nebo jak se na to de

jakými vzorky

disponujeme které jaké máme k dispozici v odkud kam to enko mám nechat běhat

jo bacha ne nemáme rozhodně k dispozici celý řečový signál protože značně ho vykousli nějakej

rámec

rámec má N vzorků

že mám jenom ten vzorku

a teďka máme problém v tom že ještě navíc

tady _e téhleté rovnici no tomhle výrazu

máme těch N vzorků posunutý

to znamená

mám vzorky nula až N mínus jedna mám dané ale najednou se mi to tam

prostě začíná posouvat shiftovat

a teďka jako já si nejsem úplně jistý ze kterými těmi vzorky vlastně budu moct

pracovat lze kterými ne

tak se poďme podívat na to

jak to

jak to s tím bude

ono totiž jako je existují dvě metody které se trošku liší _e tím jak se

vlastně dívám na vzorky které sou jako kdyby ten mu jim můj známý řečový rámec

podívejte tady s

černou čarou je značený řečový rámec který mám k dispozici vzorky nula až N mínus

jedna celkem N vzorků

a teď existuje tak zvaná kovarianční metoda

kerá pravý že všechno co je kolem toho rámce

a nás bude především zajímat tady ta pravá strana protože tam se ty naše

signály S N mínus Í S N mínus je odsouvají tak tam se prostě nesmí

jo tady jsou piráti

země nech nejde kresli zase to je hrozná škoda jo struktuře

tak prostě tady jsou piráti _e tam nesmíme

cokoliv tam prostě vjede těch zpožděných signálu to se nesmí používat protože to piráti okamžitě

od vlečou do suma k

tak _e

teďka mě prosím vás řekněte jednu věc tady dole máme zeleně _e vyznačeny _e vlastně

ten překryv který jsem schopný

_e používat _e k tomu k tomu našemu počítání jo protože tam se mi ten

modrý rámec S N mínus E s tím zeleným S mínus je překrývají tam jsem

schopný násobit a sčítat

a zkuste měli jestli

_e

když budu mít dejme tomu

modrý ráme

S

N mínus dvě

_e červenej rámec S N mínus čtyři

tak jestli pak mi to dá stejný výsledek

jako když budu mít S N mínus šest

a

S

N mínus _e

v osum

představte si tady tyhlety dvě různé konfigurace

prvně se mínus dvě zřejmě jakto že teda

jo první konfigurace je první modré rámec složeného dva červenej složeného čtyři

udělám všecky možný násobení sumu dostanu nějaké koeficienty

druhá konfigurace je

první rámec složeného šest druhého osum

dostanu nějakej zase po násobení a sčítání koeficient budou tady tyhle dva stejný nebo ne

tak odpovědi ne

protože tím jak vlastně ty rámce zajíždějí

toto je pirátské části

tak se prostě zkracuje a zmenšuje počet užitečný vzorku

ze kterých můžu počítat jo to znamená tady v tomto případě

je to

dva tyto dvě konfigurace nebudou stejný

to potom bude mít jako nějaký _e nějaký vliv na další počítání tady sem vám

to ukázal na tom dalším obrázku jo vlastně za sem jako kdyby vo dvě vyšší

íčko vodjedeš těžko

_e

vidíme že víc nám zajeli ty rámce do té zakázané části takže tady ta

zelenej překryv

ze kterýho vlastně beru vzorky na počítání tak se mně prostě skrátky

což je docela nepříjemný protože _e rovnici kterou jsme si tady nebo ste soustavy rovnic

různé před chvilkou vyrobili

tak _e schválně budou stejný vzorky třeba N budu stejný koeficienty na diagonále

vzorky nebo ty koeficienty C jedna dva to byla to dotaz toto

nebudou že jo protože I ten samý signál

když ho zpozdíte stejně apod toho zpozdíte stejně tak zase vám zajede jinak do té

zakázané oblasti to znamená protivzorku se bude zkracovat

a ani na diagonále nebudeme mít stejný čísílka to není moc příjemný vzhledem dalším počítat

takže kovarianční metoda a navíc ještě prosím vás když se implementuje

tak se s ní ten _e ty koeficienty filtru dají spočítat ale mají takovou divnou

vlastnost že vedou k nestabilnímu filtru A Z

koš není příjemný a ten filtr bychom potom musel nějak uměle ze stabilního

takže korelační metoda

která je příjemnější

ta říká

tady mimo

nejsou piráti

je to tam vpohodě může tam úplně klidně počítat

jediný vlastně _e k oberu váhuje že prostě mimo tento rámec

se nacházejí nulové vzorky jo takže mimo

mimo ten základní řečový rámec tyto oukej akorát že jsou tam samí nuly

což má pak za následek to že když máme nějaký posuv vlastně N mínus Í

a N mínus je

a máme tady zeleně vyznačenou oblast _e kde se tady tyhle dva signály překrývají

a spočítám sto

ten patřičný koeficient sítí je

a pak si voba dva vo kousek zpozdím

tak ty dva vzorky nebo ty dva koeficienty budou úplně stejné protože pořád počítám s

toho stejnýho překryvu

_e červenýho a modrýho

červenýma modrý v rámci

což má docela fajn vlastnost v tom

že _e koeficienty C dva jedna budou stejný jako tři dva budou stejný jako čtyři

tři a tak dále jak to bude naopak to třeba takhle C jedna dva

kdyby kdybych je to ten modrej červeným prohodili kdyby byly naopak

jo co kdyby že votočil

budou dostanu stejný číslo nebo jiný

stejný to je úplně jedno jo prostě zase ty vzorky kterýma se tyhlety dva rámce

posunutý budou překrývat budou úplně stejný to znamená potom masivním násobení _e součtu dostanu stejný

číslo

jo takže můžu si tady napsat

že nejen dva jedna ale taky jedna dva

C dva tři

a tak dále a tak dále že sou že sou všecky úplně _e jsou všecky

úplně stejný a rovnají se

rovnají se tady tím

takže _e korelační metrama takovou příjemnou vlastnost

že _e nám

tuhletu

_e že nám vlastně

vede

no k tomuto nám to si za chvilku

ale nevydělil řekneme si to hnedka na čem teda bude záviset _e prosím vás velikost

toho koeficientu sítí je když tady mám posuv cíle to jenom posuv je

jenom na rozdílu mezi dýčky majetkem ještě jednodušeji nejenom na jejich rozdílu ale dokonce na

absolutní hodnotě toho rozdílu jo protože svěříš čtyři a je dvě a nebo

i dvě a je čtyři tak to je úplně jedno

jo to znamená bude to fajn protože

_e

C

je

nám přejde jenom na

funkci

i

mínus je

no a když teda tady máme tu _e tu naši krásnou rovnici

tak si to zkusme

podni zapsat _e pomocí tady těchto zjednodušených _e zjednodušených říček

takže tady budu mít C

nula

tady budu mít C jedna

a zaškolit

naši

to je mínus jedna

těch feťáků jdu půjdu dolů tady dostanu co C

taky zase P mínus jedna jo

plus _e C

to je mínus dva cache

_e C _e

a C nula

a na druhé straně dostanu mínus Í _e jedna až mínus C T

jo takže co to je prosím vás tady uložíte já jsem teda tu matici nebo

maloval dál ale N hrozně důležité je to že vlastně na diagonále jsou stejná čísla

a potom stejná čísla sou a i na dalších diagonálách takhle

a navíc eště ta matice takhle je symetrická kolem diagonály takové speciální maticí která má

na diagonálách stejný čísla a ještě symetrická tak si říkat replikovat

_e maskovaným _e

a _e pěkně se s ní počítá prostě pěkně sem tady se soustava řeší to

ještě potom ukážeme na to nějaký chytrý

pěkný algoritmu

tak poďme si ještě ukázat jak je to _e se vztahem tady těch _e tady

těch posunutých vektoru s korelačními _e koeficienty protože jo tady na vás pořád

si _e na tom pořád tvrdím že to že to korelace

_e když jsme si

my jsme si vlastně někdy

v tom druháku výsledku

říkali _e korelačních koeficientech tak sme pravili že _e prostě ten korelační koeficient bude ten

základní signál a teď ten _e signál posunutý akorát že jsme tam měli tehdy plus

a měli sme tam znamínko _e no

prusko

_e

ne

no povídat a teďka máme vlastně posunutí _e o mínus

je to je to důležité si hrát fér ekonom absolutní hodnotu toho znaménka nebo je

to úplně jedno

představte si že máme nějaký rámec

řeči který má N vzorků

a teďka jeho šoupnu oka vzorku doleva

a spočítám

součiny všech které jsou nad sebou a jejich součet

bude nějaká hodnota a teďka

řeknu nenene _e vždyť my to dneska zpožděn doprava takže to

posunu doprava a za sem spočítám součiny všech co sou na sebou

spočítám součet

vidíte

budu budou ty sami jo

představte si že prostě mám

že

jsem nějaký dvě stejný věc

dováno kilo takovou

se rovná

no a se moc pěkný mobil

třeba jeho výborně

tak

v tom krát no to je trošku větší než ta moje aladin když se na

to budeme dívat zámky úplně sami

takže

_e teďka máme ty dva rámce přesně na celou a jenom demonstrace _e toho že

se pořád budou násobit asi to co ty samý vzorky jo takže když ten spodní

takže jsme měli definice korelace posunu

do

doleva

tak _e

spolu násobím

display červený tlačítkem a tak dále a tak dále jo a teďka se podívejte když

to udělám stejný posunutí toho spodního mobilu doprava

tak _e za předpokladu že sou ty tomu byly stejný teda

_e pořád násobíme sčítám ty sem vzorky

dostanu to samý číslo

děkuju mockrát

znáte věc krásný

se neztratí jako tady toto jestli sestra plačka můj telefonní seznam

i nedal z ruky

tak _e

jo takže budou to _e autokorelační koeficienty

a jenom jsem chtěl říct že tady

tuto no tady se ještě můžeme podívat _e ještě jednou na demonstraci jak to tady

vlastně je

budeme mít _e vlastně

_e

je tady vlastně ukázáno že pro _e že pro rozdíly vzorku tady S mínus T

nějaký a S N mínus je takto funguje úplně stejně pro obě dvě _e pro

obě dvě znaménka co sem vám právě demonstroval

no mobilním telefonu

jo jenom jsem chtěl říct že občas _e když si vezmete nějakou knihu

tak tady to odvození _e

autokorelační metody a korekční metody a teďka vlastně toho vztahu skórovací tak najdete popsané matematicky

jo prostě dokážete to udělat tak že se substituují

_e proměnné a že se mění meze u suma vono to krásně vyjde akorát abyses

tam teda prase vyhnalo když to řeknu lidově takže já když sem tady tu přednášku

připravovala sem takový jednoduchý člověk tak sem si to musel všechno namalovat

když je to namalujete tak skutečně poznáte že tam není nic _e nic složitého

tak _e tohleto vyjde

počtu tady mám jednou namalováno je to teplý třeba matice která jak sme říkali tak

má na diagonálách stejné prvky

_e

je

takhle symetrická

no _e tahleta

matice nebo tady ta soustava rovnic se fajn rychle řeší dostaneme se k tomu jak

poďme se teďka podívat se to znamená prosím vás teď důležitý vlastně bot

vyřešením tady této soustavy rovnic

dostanu

kýžené koeficienty

a je

jo to znamená tady toto vyřeším autokorelační koeficienty normálně spočítáme nebo odhadnout teda v rámci

řeči

a dostanu sadu koeficientů

A jedna až a deset

a když tady ty koeficienty _e použiju tak _e prostě bude řečový signál

tak

_e podle

ještě

udělat pár takových souvisejících věci

možná že by nás docela zajímalo

jak se pak počítá energie toho chybového signálu to samozřejmě

můžeme _e spočítat vlastně teďka dvěma způsoby

buď takže si ten chybový signál opravdu vyrobím

jo to znamená vezmu _e

vezmu signál S N

pošlu ho do filtru

_e Z

z toho vypadne signál té N

a teďka já vezmu prostě součet _e kolekci C součet vzorku tady toho

chybového signálu na druhou a to jeho energie

tak aby to vám ještě _e položím takovou

vy davu otázku

_e kde bych asi tak měl

tyhlety koeficienty chybového signálu

čítat jestli mám sčítat

N

nyní než N a nebo trochu vyřešen

a můžete se podívat a tady mám takovou

obdivuhodnou vězte horní

horní hranici sumy

člověk by očekává že když mám na vstupu N vzorků signálu že jo

nula až N mínus jedna tak prostě pojedu chybový signál nula

vaše mínus jedna šmitec

a najednou tam jako

_e se začíná rojit něco

co dalšího mě by zajímalo proč to

_m posuv ani tak ne ale uvědomte si

jak _e tady ten filtr a Z vypadáte vod vobyčejnej směr filtr

který prostě při žere _e vstupní signál

jo teďka tam _e tu sadu zpoždění

pak tam _e sčítačku a teďka tady mám prostě nějaký ty koeficienty

a

_e teďka _e si představte že toho filtru skončí vstupní signál

prostě byl že tam poslední vzorek N mínus jedna on vyplivne na výstup svůj vzorek

mínus jedna a teďka ten vstupní signál bych ne a už sou tam dál jenom

nuly

co ten filtr

on eště on ještě chvilku že a jakou chvilku ještě že

podle počtu těch zpožďovač uděloval jako eště máme svých pamětech vzorky a ty se strašně

chce umístit na výstup tak jako člověk na připravena nějaké téma potřebujete vykecal

tak _e on ještě posíla a ještě vlastně P vzorků

na tom výstupu dostaneme nenulový _e dostaneme nulový vzorky a tyhlety vzorky se nám vtom

chybovým signálu projevují

my vlastně _e se srovnávají se signálem se na

kterým vše nulový

no že ty vzorky

E na ještě nulový nejsou a docela si solidně nám přispívají

K _e k té chybě na výstupu

takže tady toto je jedna možnost jo normálně si profiltrovat ten vstupní signál

staneme ten chybový signál E N

a pak si bobby čínskou sumou hodnot na druhou dostaneme energii

a nebo můžeme vzít to co jsme právě spočítali to znamená _e hodnoty

koeficientu

_e vrazit je někde úplně na začátku kde sme měli výpočet _e toho chybového signálu

což bylo

což bylo někde tady s

udělat si pár drobných úprav které sem nikdy nedělal ale myslím si že by to

docela _e že by to docela šlo

a zjistíme že se energie tady to chybového signálu dá jednoduše zjistit pomocí _e autokorelačního

koeficientu nultého a potom takováhle suma

_e koeficientů zprávy spočítaných toho filtru z dalšími autokorelační mi kraslici

tak já jsem _e vám tady schválně nachystal

takovém ale den íčko jak to _e jak to dokážeme udělat matlabu

abyste si dokázali představit co se _e co se děje a

se stejnou na vlastně chystal

tak _e vzal jsem si kousek nějaké řeči

to je to co sem vám tady čím sem vás tady oblizoval před chvilkou

a tak jsem se netrefil se vzorkovací frekvenci pardon

je pět nula

S jedna

jsou to nějaké číslovky prostě nějaké standardní databáze kterou sme _e sbírali _e s toho

sem si vybral kousíček řeči jako jeden řečový rámec

když si _e vyplo tneme

tenleten tak

je to prostě kus znělé hlásky myslím si _e mám po si že to bylo

éčko

R T těch _e

sem si jenom tak _e legrace spočítal _e autokorelační koncepci koeficienty

_e

jich je strašně moc těch autokorelačních koeficientů protože pokud _e zavolat funkci X core bez

dalších parametrů tak on vám spočítá všechny možné jo to znamená

uděla maximální love posunutí toho rámce proti sobě jede jeden doprava to znamená pokud máme

_e

core máme rámec o N vzorcích tak dostaneme vlastně dvakrát N mínus jedna autokorelačních koeficientů

že hrozně moc

nich chceme jenom jeden a tady v tomhletom případě chceme nultý první a Š až

desátý takže tím to se vybere

takovým způsobem musel sem převod počítat nikdy to nevím přesně dělal jsem to podle obrázku

tohleto je prostě jedenáctice autokorelačních koeficientů z řeči se kterým aby to budem počítat

no a teď těch _e

stačí

_e zavolat _e funkci _e

levinsona

dcera s těch autokorelačních popis koeficientů spočítat

koeficienty prediktoru a L desátýho řádu víte že _e ten první musí být vždycky jedničkový

povinně

a pak je tam dále dalších deset pozici

tak to je samozřejmě jedna možná metoda druhá možná metoda je C zapomenout na to

a počítat s tím že existuje funkce v matlabu která se přímo menu L pece

do které narvete jeden rámec řeči

řeknete jít počet koeficientu a vona nám to s vona vám to spočítat u

takže asi nějak tak vidíte že ty koeficienty spočítat nejsou

sou ty samý škaredý čísla

adresa vůbec nevěří tak si může zkusit _e spočítat se tady tuhletu soustavu

rovnic

_e to sem tady také měl nachystané abysme nemuseli ručně přerovnávat ty koeficienty autokorelační do

této formy

tak pro nás mám atlas samozřejmě nachystanou funkci teply

takže jenom to pustíme B středníku abyste viděli výstup tady této funkce

jo prostě má to a eště vám zopakuji autokorelační koeficienty osum celých třicet pět sedum

se bych osumdesát osum a tak dále a vidíme že jsou postupně vlastně narovnané na

hlavní na těch potravní _e postranních diagonála

a

k tomu _e si můžeme udělat vektor těch pravých stran

který musí být mínus první autokorelace mínus druhý cache mínus

T

a teď prosím vás se omlouváme matlab má tady byl něj číslování vzorků vod jedničky

není to jako céčko

to znamená pokud nějakým vektoru matlabu máte uložené koeficienty autokorelační od nultého až do desátého

a chcete vybrat

první až desátý

tak musíte použít indexy dva a šedé na jo prostě

člověk pro fermatovu tak se musí

mentálně přepnout a když někdo sbírá nějaký indexy tak dycky přičítat jedničku

moc se omlouváme mám taky račice školské číslování ale já si myslel takže takhle si

člověk vybere

a vyrobí pravou stranu

a _e tak už nám nezbývá je nečtu soustavu rovnic vyřešit

_e když máme

když máme nějakou matici R

která

násobí

vektor a tady je nějaký ten vektor kterýmu sem říkal práva

a my potřebujeme _e my potřebujeme to soustavu rovnic vyřešit

tak samozřejmě a to sou nějaké matlabovské funkce které si nepamatuju ale když prostě obě

dvě strany té rovnice zleva spočítáte inverzní maticí k tomu erku

tak _e

co je inverzní matice krásnej inverzní

to si to pamatuje

jednotková že jo prostě to co má

_e

jedničky na diagonále a jinak jak se minuli a co je násobení jednotkové matice sektorem

vás prosím ještě trochu

ten samý vektor jo to je prostě kopii kopírka toho vektoru

takže tohle to může rozmáznout dostáváme vlastně řešení jo

hledané koeficienty sou inverzní matice krát pravá strana

no tak se podívej takto tady krásně jsem udělal jenom R krát práva buch a

dostáváme

opět i samé hodnoty tentokrát beztoho _e beztoho koeficientu Á nula

kde je vždycky jednička jo jenom jsme se podívat

jestli to sou vony

mínus jedna čtyři sedum až nula celá jedenáct

jo mínus jedna celá čtyřicet sedum až nula celá jedna jo takže vidíte že třeba

metoda mámě vlastně vyšla ta samá sada koeficientů

tak

teďka vize možná mohli zkusit _e si porád _e s tou energií a vůbec s

tím co nám dá filtrování

_e signálu

S N

tím

filtrem A Z

jak myslíte že to _e že ten signál chybu

že ten chybový signál E N

bude vypadat

jako pohledem a poslechem

tak _e

tím že vlastně děláme lineární predikci

tak bychom je měli zlikvidovat

závislosti

na krátkem

s krátkém časovém horizontu jo protože tím že tu predikci provedem a pak ten skutečný

os toho _e o to _e předvídané ho vodečtem

tak bysme tady toto měli totálně zlikvidovat to znamená neměli bychom na tom řečovým signálu

vidět takový ty krásný vlnky který odpovídají našim

_e rezonančním proti nám

ale měli sme vidět něco co se mi to vypadá jako šum

krát by mě zajímalo jestli tam ze šumech opravdu uvidíme _e přes celý rámec a

nebo tam přece jenom budou nějaký podobnosti toho signálu samot samotného se sebou

jestli jo tak kde

tak vás nebo napínat možnost ukazatel

tak _e dívejte eště jednou pro připomenutí

_e ten základní rámec signál X vypadá takhle

teče úplně jednoduchou se poďme si udělat _e ten filtrovány signál

filtru ju filtrem zajímá čitateli koeficienty a to znamená bude to find a Z ve

jmenovateli má jedničku na vstupu mu dám řečový vzorky

a tady tohle je to prodloužení vod nuly abysme věděli jak ten filtr eště se

vykecávat _e na konci jo protože máme nám to jinak neukázal

dáš _e mistr ukázat

nějaké platí k

op

tady je

jo takže vidíme že _e na krátkém časovém horizontu ten signál opravdu vypadá jako šum

tady byste asi stěží dokázali odhadnout jako

vzorek třeba středečních tří vzorků

na dalším horizontu tam jsou nějaké podobnosti

jak to že tam podobnost se takhle třeba po

po _e sedmdesáti vzorcích prosím a

jo tady tu tady z u tady z u

čemu to odpovídat

tak uvědomte si že vždycky řečový _e ústrojí má dva _e dva komponenty buzení

a modifikaci sme teďka

_e nuly takže to bude buzení to znamená ty _e vzdálenosti který tady vidíme budou

asi základní tón hlasivek

a opravdu to tak bývá jo prostě _e sedmdesát vzorku

to je _e

no může se to strašně spočítat

jedna lomeno sedumdesáti

je _e

normovaná

normovaná frekvence

když to budu chtít převést na normální

tak je to frekvence nějaký sto čtrnáct versus znamená si mluvil chlap tady v tom

_e

vtom vzorku prvku vyšším hlasem když máme a _e zhruba sto

tak _e

jo takže vidíme ten chybový signál a poďme si ještě

_e teď ukázat hrátky s energií

když se budu chtít _e spočítat energii to chybového signálu

to někde měl

takže

E vleze jako energie ze vzorku tak prostě dám sumu všecky vzorky to chybového signálu

na druhou a dostanu nějakého v lomeno prostě tři celé patnáct K deset na osmou

poďme se teďka ukázat to že podle toho předpisu

tady sme si _e vyrobili tady matlabu takže to

vychází úplně stejně

já vlastně _e si uvědomím že můj vektor

koeficientů filtru

už obsahuje

je koeficient Á nula

jo tady jsou koeficienty vod jedničky

do péčka

a já dokonce tam mám k dispozici i _e nulu která je rovna jedné

to znamená já můžu klidně

vzít jako suma

vodce D se rovná nula

do to P

a E

R

_e R Í jo normálně bod po bodu vynásobit koeficienty filtru S autokorelační matice

tak

no udělat to děsně jednoduchý

a

tečka hvězdička znamená budeme zásobit bod po bodu autokorelačním koeficientama

tu

dostaneme stejný čísílko stejné chybový signál teda stejná energie takže to asi _e asi bylo

v odvozený _e

a eště

bychom mohli udělat jednu věc

takže ten budící signál zahrát

a je ten originální

originální vypadá zhruba takhle

a

no

tak _e

to bude možná vo třeba s tím něco

dělat

_hm

no to z toho s toho nechal nešťastnej

ne tak já jsem vám chtěl ukázek jo že to jedno zní jako béčko druhý

nezní jako béčko ale

pro sto se mnou nepovedlo to nejspíš vy šest a periodicita

kdy násobit jednotlivý rámce

navazují

tak _e

aspoň nějaký jiný trik

_e

mohli bysme to vlastně uzavřít tím že _e my sme

my sme

teče dostali koeficienty filtru

ale v takovém schemátku kterým sme modelovali to naše hlasové ústrojí tak jsme tam měli

ještě jednu hodnotu

a to bylo když to řeknu lidově volume jo

jak člověk mluví _e člověk mluví nahlas

a to volume by mělo být _e vlastně stažené

K celkové energii to budícího signálu

protože

kdybych _e teďka vzal vlastně buzení

to

buzení pomocí toho knoflíku vo liu _m nastavil

na

na _e nějakou

hodnotu kterou si tady za chvilku spočítáme

a potom a _e prohnal takové buzení filtrem

jedna

lomeno

_e Z

tak _e bych měl dostat to si to se velice _e blíží

mému mém originálnímu signál poďme si to _e zase

no a ukázat

_e

a to bude poslední výkřik této přednášky

jo takže to se co se teďka snažím dělat prosím vás

snažím se vzít nějak jako synteticky budící signál

dám tam normálně jeden jedničkový vzorek a potom sami nulový aby to bylo _e aby

to bylo jednoduchý

a _e tenhleten budící signál a nebo víte co já to zkusím udělat ještě si

k ani a je tam nám dva aby to vypadalo jako že _e budím s

tím základním tónem

a lze srovnám si ho

kolik vaškem

takže

tohle to bude kolik vlož _e

signál a

poďme si teďka udělat jako kdyby

syntetizovaný

který bude

_e který bude filtr

jedna

_e

a teďka musím nějaký ten budící signál vyrobit

takže já bych řekl že to může být třeba jako

_e

jednička

potom

sedmdesát nul

potom zase jednička

potom zase sedmdesát no

a tím se dostanu

nakolik teďka mám stočtyřicetdva vzorku

jo tak ještě jednička

sto čtyrycet tři

a eště sem nás bych do mohl na to _e toto bych měl celkem sto

šedesát ne

tak

to je opravdu elegantně vyrazej ták

_e

boom

_m

_e tady to bude chtít jedna čárka

to jak a firmy si tam _e poďme si plotnou _e do druhého

obrázku to syntetizovaný signál

tak _e

taková takový drobný problém jak je že vlastně ten původní

má hodnotu krát deset na čtvrtou

a já sem tady plavím vokolo nějakých hodnot nula jedna dva ale vidíte že ten

tvar vypadá zajímavýho když jsem udělal úplně to nejtvrdší _e

přiblížení to znamená na budil jsem ho jedničkou sami nuly jedničkou sami nuly tak to

nějak vychází

poďme teďka ho zkusit pozvednout

ná _e na tu hodnotu na které má být

a to tím způsobem že _e spočítám nulu filtru pořádný gain

jo to znamená pořád ne zesílení jak jsem říkal ten knoflík volim

dvě na druhou má být energie lomeno počet vzorků

takže

_e

gain bude druhá odmocnina s energie lomeno počtu vzorků

todleto vyrobit eště jednou sint _e filtr

to je dám gain

_e šito jednou ukážem

no

_e sem na dvou tisících

eště pořád nejsem na dvaceti tisících se tam se tam špatně

jo srovnal jsem gain teťkam ten filtr _e

zesiluje

správně tak

aby to aby energie odpovídala

odpovídá řeči ale ještě tam něco

něco nehraje

zkuste při na to co

tak my si myslím že na to zde se dobře _e aby ta energie seděla

tak ten vstupní signál musí mít energií jedna na vzorek

jo

je tam jednička sedmdesát nuly jednička sedmdesát nul jednička má tady tenhleten signál energii jedna

na vzorek

ani zanic má energii já vám to energie spočítám hlavy tři

no prostě jedna druhou plus jedna druhou plus jedna druhou a šmitec

ne

si děleno _e sto šedesáti pardon

takže když má _e špatnou energií tři lomeno sto šedesáti no tak mu padne prostě

nějakou přidat

navrhuju vynásobit sto šedesáti a viděli třema

_e fungovat

no víte to zkusíme to můžu show že už je pozdě rodina pokročila tak to

zkusíme nějakou bruntál metodou

_e

já bych řek že to je krát sto šedesát

děleno

děleno třema možná že tam někde budou potřeba nějaké odmocniny to takhle v tomhle

_m

_mhm

_m uvidíme

světe ukažte

no a sem tam a tím končí dnešní přednáška děkuji vám za pozornost příště _e

příště dokončení _e to je se

tak jak

eště se omlouvám říše tady uvidíte někoho jiného nečně protože sou jarní prázdniny na základkách

a střední škola

a já si to jako strašně nerad ale myslím že směr lyžovat do alp takže

tady mějte a někdo mě tady zaskočí