0:00:07je děkuji všem za hojnou často doufám že se dobře bavili o kreslíme přednáškou
0:00:12jinak prosím vás _e jsem
0:00:16já jsem tam _e nebo _e zadáním že na webu to znamená můžete si ho
0:00:20klidně stáhnout a zanalyzovat doma
0:00:23_e referenční řešení _e nevím mám dělat referenční rušení
0:00:28tatine
0:00:29a se možná nějaké pokusím
0:00:32a _e dotazy ráz odpovím jenom vás poprosím možná byste mě položili vo ti jako
0:00:39se mnou musíte běžecké kanclu po přednášce anebo možná po příští přednášce protože mám dneska
0:00:44si samotný děti doma nevymyslíš tou nám nehoří
0:00:47úplně není vyplaveno tak
0:00:50sousedí zatím nevolali to je dobrý
0:00:53tak _e poďme _e pojďme na část přednáška
0:00:58čti možná zařvu ve neřeknete posuv
0:01:13tak moje L P se snahy ustanoven kone vyslyšeny povíme takže minule jestli si pamatujete
0:01:19tak _e
0:01:21a může si to možná pamatujete že jo vy ste se to učili
0:01:24tak jsme dělali to si jako _e
0:01:28_e model hlasového ústrojí a tak dále zjistili jsme že skončíme s nějakým filtrem
0:01:36jedna lomeno A Z který vlastně bude modelovat _e tvorbu řeči člověkem až abychom přišli
0:01:43na to je kdy pude _e jak _e jak vypadá tak dáme dohromady tyto dráze
0:01:49který můžeme interpretovat jako lineární predikci to znamená jeho komponent jedna mínus házet který vlastně
0:01:55odhadu jenom z minulých vzorků řeči ten současný tak si můžeme představit jako prediktor jako
0:02:00předpovídat
0:02:02a teďka vlastně tu předpověď odečteme o toho skutečného vzorku který _m který máme k
0:02:07dispozici
0:02:08a dá nám to nějaký chybový signál a budeme říkat že ten prediktory super pokud
0:02:13ten _e chybový signál dokážeme udělat _e co nejmenší
0:02:17a minule sme skončili někde _e někde tady
0:02:21kdy sme si vlastně ten chybový signál zapsali řekneme řekli jsme si že budeme sumovat
0:02:27_e přes nějaké vzorky řeči a to nějaké to jsem zatím nechal otevřené
0:02:32a teď prostě máme standardní _e optimalizační úlohu to znamená když máme nějakou kriteriální funkci
0:02:39kterou chceme udělat co nejmenší
0:02:42a máme nějaké proměnné kterýma se nehýbat aby ta funkce byla co nejmenší
0:02:46tak prostě uděláme derivace C kriteriální funkce podle jednotlivých proměnných řekneme aby to fungovalo tak
0:02:54tady ta derivace bude rovno nule protože těch proměnných M moc že jo jejich _e
0:02:59je tam třeba deset rotace koeficientu no tak prostě tech rovnic napíšu deset
0:03:04a _e
0:03:05po té derivaci dostanu nějakou rovnici která vypadá poměrně o vyzněla za chvilku S než
0:03:12zjednodušíme
0:03:13která mi vlastně _e udává
0:03:16jakým způsobem dojdu k takovým
0:03:19proměnným které zajišťují aby se tady tohoto minimalizoval mimochodem prosím vás tady byl této země
0:03:25docela štěstí protože ta derivace byla udělat L na vede nám to prostě ke krásné
0:03:30lineární vy je krásné soustavě lineárních rovnic
0:03:34ne pokaždý se vám takovýdle
0:03:37když štěstí podaří a občas člověk musí použít prostě nějaké no numerické optimalizační metody
0:03:44kde se kousek posunete vyhodnotí to jestli vám to zlepšilo do kriteriální funkci zjistíte že
0:03:50jo tak se posunete zase někam kousek a takhle vlastně shoříte dativně dobíráte toho správného
0:03:55řešení a rozhodně to není takhle pěkné rychle
0:03:58a elegantní
0:04:00tak
0:04:02poďme se teďka podívat trošku blížeji
0:04:04na tyhlety
0:04:06členy kdy vlastně
0:04:09sme si řekli _e že se to bude podobat _e korelační _m koeficientům protože tam
0:04:14nějaký signál
0:04:16teďka je tam ten samý signál který je o kousek zpožděný a máme vlastně na
0:04:20sebou tady tyhlety dva signály
0:04:23násobíme a sečítáme
0:04:25jo takže toto sem tady červeně zatrhnul tak budou _e nějaké korelace
0:04:31_e poďme teďka mrknout
0:04:34na to jak to bude přesně
0:04:36napřed tyto s trošku zjednodušíme to znamená ten členy který tady mám označený jako suma
0:04:41přes nějaké vzorky vo kterých se mám ještě neřekl pořád
0:04:46_e S zpožděný signál vo P krát zpožděný signál vo je tak si označíme jako
0:04:53prostě nějakou
0:04:55konstantu sítí je a teďka najednou _e se podíváme na to že se nám to
0:05:00celé takhle krásně jednodušší
0:05:03protože _e budeme musí psát
0:05:06tady tohleto je C nula je
0:05:09auru thomas T strčit
0:05:11na pravou stranu se záporným znaménkem
0:05:14tady tohleto je C E je
0:05:18a eště si prosím vás musím _e uvědomit
0:05:21že tady tuhletu srandu dělám
0:05:26že sem _e vlastně neliboval pro každý _e koeficient a je to znamená pokud mám
0:05:32takovej normální číslo té se rovná deset koeficientů operace tak celá tady tahleta rovnice se
0:05:38nebude opakovat desetkrát jo
0:05:40takže
0:05:41deset takovýhle rovnic
0:05:43kdy vlastně na levé straně naleznu sumu
0:05:47přes nějaké síčko _e a Í
0:05:51C E je
0:05:54a na pravé straně dostanu C nula je jo a to deset K znamená že
0:06:00to je teďko musím zopakovat
0:06:03_e nebo musím iterovat
0:06:05přese všechno čísla koeficientu takže dejme tomu vod nuly
0:06:09do deseti takže takovýhle zápis
0:06:12který vidíme dole
0:06:14suma _e Í je rovná se C nula je
0:06:18_e když C déčko se mně mění vod jedničky do deseti už to tam svítila
0:06:22na tom dalším slajdu ale dokážete si představit co to je
0:06:25co nám to dával
0:06:30tak _e víte co když si to nedokážem sestaví tak si to budeme napsat protože
0:06:34to je docela
0:06:35docela zásadního občas na člověka prostě vybafne jako ale různá rovnice
0:06:40anežka jako _e toto
0:06:42_e co to vlastně
0:06:44tak _e
0:06:46jenom nejsem jistý jestli se mi podaří ty zprovoznit nějaký ten
0:06:54má zvolte jo
0:06:57a vona to všechno zmizelo sou
0:07:00no nic tak si tak to udělám ještě eště jednou nebo půjde docela rychle jo
0:07:04takže _e řekli jsme že tam bude suma jí se rovná jedna
0:07:10do to
0:07:11a E C
0:07:13i je
0:07:15rovná se a na druhé straně bylo C nula
0:07:19je
0:07:21a tady tohleto mám iterovat
0:07:23_e o ty je
0:07:25vod jedničky až po
0:07:27po
0:07:29jo tak prosím vás když uvidíte takový zápis tak se to nelekněte
0:07:32ale
0:07:33normálně se nestyďte a zkuste si ho rozepsat do jednotlivých _e rovnic
0:07:39a uvidíte že tady ta _e suma vlastně se vám to spadne do dlouhého řetězce
0:07:44_e sčítání a že tam uvidíte rizika a jedna
0:07:49krát T C
0:07:51jedna
0:07:53plus _e dvě C jedna
0:07:57_e nenesli
0:08:00dva jedna
0:08:02a tak dále cache plus a to _e
0:08:05C
0:08:07_e
0:08:09pro jedna jo
0:08:11no takový protože vám to měla máte na větší zmatek než byl
0:08:15řečené předpisy dva jedna
0:08:17jo a tak dále rovná se mínus Í _e
0:08:22nula jedna
0:08:24a teďka byste prostě ty rovnice vyráběli pořádala dál až ta poslední by vám vyšlo
0:08:28a jedna zrovna C a teďka
0:08:32_e
0:08:34jenž po je ta druhá proměnná že jo takže jedna to
0:08:38plus _e dvě
0:08:40C
0:08:41dvě to
0:08:42a skluz pro chroch no a říkáte
0:08:46C
0:08:48_e to po
0:08:51rovná se mínus C nula a teďka tuším že nám tam vyjde
0:08:57co
0:09:00to
0:09:01zřejmě pro
0:09:04ale v tom případě hlavně toho nevychází
0:09:08a myslím že jo
0:09:14enemy si myslím si že to dobrý
0:09:16ze drobnýho C nula pro poďme se podívat do ale to tady někde v těch
0:09:19letech napsaný ale _e říkám jako pokud o člověku neprojde rukama
0:09:25tak _e tak neuvěří jo tady máme dole _e to soustavu lineárních rovnic napsanou a
0:09:32prostě klasika máme tady P neznámých
0:09:36máme pro
0:09:37rovnic
0:09:38takže jakoukoliv metodou
0:09:40nejlépe takže člověku že černou krabičku matlat nebo nějakou se školskou knihovnu
0:09:45tady tuto soustavu rovnic dokážete vyřešit
0:09:49tak _e teď si se teda kluk konečně bodné _e podívat na to je dost
0:09:53a tady to záhadné C jo říkali jsme že _e C
0:09:58no jo
0:10:04_e
0:10:06říkali sme že C _e
0:10:09se bude počítat
0:10:13jako suma
0:10:15přes nějaké vzorky
0:10:18krát _e
0:10:19signál zpožděný vo P krát signál
0:10:24už změny volil a teďka by mě zajímalo _e předtím dnešnej řeknu jako jaké řešení
0:10:30nebo jak se na to de
0:10:31jakými vzorky
0:10:33disponujeme které jaké máme k dispozici v odkud kam to enko mám nechat běhat
0:10:43jo bacha ne nemáme rozhodně k dispozici celý řečový signál protože značně ho vykousli nějakej
0:10:48rámec
0:10:49rámec má N vzorků
0:10:52že mám jenom ten vzorku
0:10:54a teďka máme problém v tom že ještě navíc
0:10:57tady _e téhleté rovnici no tomhle výrazu
0:11:03máme těch N vzorků posunutý
0:11:06to znamená
0:11:07mám vzorky nula až N mínus jedna mám dané ale najednou se mi to tam
0:11:10prostě začíná posouvat shiftovat
0:11:13a teďka jako já si nejsem úplně jistý ze kterými těmi vzorky vlastně budu moct
0:11:17pracovat lze kterými ne
0:11:18tak se poďme podívat na to
0:11:20jak to
0:11:22jak to s tím bude
0:11:23ono totiž jako je existují dvě metody které se trošku liší _e tím jak se
0:11:29vlastně dívám na vzorky které sou jako kdyby ten mu jim můj známý řečový rámec
0:11:35podívejte tady s
0:11:36černou čarou je značený řečový rámec který mám k dispozici vzorky nula až N mínus
0:11:42jedna celkem N vzorků
0:11:45a teď existuje tak zvaná kovarianční metoda
0:11:48kerá pravý že všechno co je kolem toho rámce
0:11:53a nás bude především zajímat tady ta pravá strana protože tam se ty naše
0:11:58signály S N mínus Í S N mínus je odsouvají tak tam se prostě nesmí
0:12:04jo tady jsou piráti
0:12:07země nech nejde kresli zase to je hrozná škoda jo struktuře
0:12:12tak prostě tady jsou piráti _e tam nesmíme
0:12:17cokoliv tam prostě vjede těch zpožděných signálu to se nesmí používat protože to piráti okamžitě
0:12:23od vlečou do suma k
0:12:25tak _e
0:12:26teďka mě prosím vás řekněte jednu věc tady dole máme zeleně _e vyznačeny _e vlastně
0:12:32ten překryv který jsem schopný
0:12:35_e používat _e k tomu k tomu našemu počítání jo protože tam se mi ten
0:12:40modrý rámec S N mínus E s tím zeleným S mínus je překrývají tam jsem
0:12:44schopný násobit a sčítat
0:12:46a zkuste měli jestli
0:12:49_e
0:12:51když budu mít dejme tomu
0:12:54modrý ráme
0:12:57S
0:12:58N mínus dvě
0:13:00_e červenej rámec S N mínus čtyři
0:13:05tak jestli pak mi to dá stejný výsledek
0:13:08jako když budu mít S N mínus šest
0:13:11a
0:13:13S
0:13:13N mínus _e
0:13:16v osum
0:13:20představte si tady tyhlety dvě různé konfigurace
0:13:23prvně se mínus dvě zřejmě jakto že teda
0:13:34jo první konfigurace je první modré rámec složeného dva červenej složeného čtyři
0:13:40udělám všecky možný násobení sumu dostanu nějaké koeficienty
0:13:45druhá konfigurace je
0:13:47první rámec složeného šest druhého osum
0:13:51dostanu nějakej zase po násobení a sčítání koeficient budou tady tyhle dva stejný nebo ne
0:13:59tak odpovědi ne
0:14:00protože tím jak vlastně ty rámce zajíždějí
0:14:04toto je pirátské části
0:14:07tak se prostě zkracuje a zmenšuje počet užitečný vzorku
0:14:12ze kterých můžu počítat jo to znamená tady v tomto případě
0:14:16je to
0:14:18dva tyto dvě konfigurace nebudou stejný
0:14:22to potom bude mít jako nějaký _e nějaký vliv na další počítání tady sem vám
0:14:28to ukázal na tom dalším obrázku jo vlastně za sem jako kdyby vo dvě vyšší
0:14:32íčko vodjedeš těžko
0:14:35_e
0:14:36vidíme že víc nám zajeli ty rámce do té zakázané části takže tady ta
0:14:42zelenej překryv
0:14:44ze kterýho vlastně beru vzorky na počítání tak se mně prostě skrátky
0:14:49což je docela nepříjemný protože _e rovnici kterou jsme si tady nebo ste soustavy rovnic
0:14:55různé před chvilkou vyrobili
0:14:58tak _e schválně budou stejný vzorky třeba N budu stejný koeficienty na diagonále
0:15:04vzorky nebo ty koeficienty C jedna dva to byla to dotaz toto
0:15:09nebudou že jo protože I ten samý signál
0:15:12když ho zpozdíte stejně apod toho zpozdíte stejně tak zase vám zajede jinak do té
0:15:17zakázané oblasti to znamená protivzorku se bude zkracovat
0:15:21a ani na diagonále nebudeme mít stejný čísílka to není moc příjemný vzhledem dalším počítat
0:15:27takže kovarianční metoda a navíc ještě prosím vás když se implementuje
0:15:31tak se s ní ten _e ty koeficienty filtru dají spočítat ale mají takovou divnou
0:15:36vlastnost že vedou k nestabilnímu filtru A Z
0:15:39koš není příjemný a ten filtr bychom potom musel nějak uměle ze stabilního
0:15:44takže korelační metoda
0:15:46která je příjemnější
0:15:48ta říká
0:15:50tady mimo
0:15:52nejsou piráti
0:15:54je to tam vpohodě může tam úplně klidně počítat
0:15:58jediný vlastně _e k oberu váhuje že prostě mimo tento rámec
0:16:04se nacházejí nulové vzorky jo takže mimo
0:16:08mimo ten základní řečový rámec tyto oukej akorát že jsou tam samí nuly
0:16:14což má pak za následek to že když máme nějaký posuv vlastně N mínus Í
0:16:18a N mínus je
0:16:20a máme tady zeleně vyznačenou oblast _e kde se tady tyhle dva signály překrývají
0:16:26a spočítám sto
0:16:29ten patřičný koeficient sítí je
0:16:32a pak si voba dva vo kousek zpozdím
0:16:35tak ty dva vzorky nebo ty dva koeficienty budou úplně stejné protože pořád počítám s
0:16:39toho stejnýho překryvu
0:16:42_e červenýho a modrýho
0:16:45červenýma modrý v rámci
0:16:47což má docela fajn vlastnost v tom
0:16:50že _e koeficienty C dva jedna budou stejný jako tři dva budou stejný jako čtyři
0:16:57tři a tak dále jak to bude naopak to třeba takhle C jedna dva
0:17:02kdyby kdybych je to ten modrej červeným prohodili kdyby byly naopak
0:17:08jo co kdyby že votočil
0:17:14budou dostanu stejný číslo nebo jiný
0:17:20stejný to je úplně jedno jo prostě zase ty vzorky kterýma se tyhlety dva rámce
0:17:24posunutý budou překrývat budou úplně stejný to znamená potom masivním násobení _e součtu dostanu stejný
0:17:31číslo
0:17:32jo takže můžu si tady napsat
0:17:34že nejen dva jedna ale taky jedna dva
0:17:38C dva tři
0:17:40a tak dále a tak dále že sou že sou všecky úplně _e jsou všecky
0:17:45úplně stejný a rovnají se
0:17:47rovnají se tady tím
0:17:50takže _e korelační metrama takovou příjemnou vlastnost
0:17:53že _e nám
0:17:56tuhletu
0:17:58_e že nám vlastně
0:18:02vede
0:18:03no k tomuto nám to si za chvilku
0:18:08ale nevydělil řekneme si to hnedka na čem teda bude záviset _e prosím vás velikost
0:18:14toho koeficientu sítí je když tady mám posuv cíle to jenom posuv je
0:18:20jenom na rozdílu mezi dýčky majetkem ještě jednodušeji nejenom na jejich rozdílu ale dokonce na
0:18:27absolutní hodnotě toho rozdílu jo protože svěříš čtyři a je dvě a nebo
0:18:32i dvě a je čtyři tak to je úplně jedno
0:18:35jo to znamená bude to fajn protože
0:18:38_e
0:18:39C
0:18:40je
0:18:42nám přejde jenom na
0:18:45funkci
0:18:48i
0:18:49mínus je
0:18:50no a když teda tady máme tu _e tu naši krásnou rovnici
0:18:55tak si to zkusme
0:18:56podni zapsat _e pomocí tady těchto zjednodušených _e zjednodušených říček
0:19:03takže tady budu mít C
0:19:05nula
0:19:06tady budu mít C jedna
0:19:09a zaškolit
0:19:11naši
0:19:13to je mínus jedna
0:19:14těch feťáků jdu půjdu dolů tady dostanu co C
0:19:19taky zase P mínus jedna jo
0:19:22plus _e C
0:19:24to je mínus dva cache
0:19:26_e C _e
0:19:28a C nula
0:19:29a na druhé straně dostanu mínus Í _e jedna až mínus C T
0:19:37jo takže co to je prosím vás tady uložíte já jsem teda tu matici nebo
0:19:40maloval dál ale N hrozně důležité je to že vlastně na diagonále jsou stejná čísla
0:19:46a potom stejná čísla sou a i na dalších diagonálách takhle
0:19:51a navíc eště ta matice takhle je symetrická kolem diagonály takové speciální maticí která má
0:19:57na diagonálách stejný čísla a ještě symetrická tak si říkat replikovat
0:20:03_e maskovaným _e
0:20:04a _e pěkně se s ní počítá prostě pěkně sem tady se soustava řeší to
0:20:10ještě potom ukážeme na to nějaký chytrý
0:20:12pěkný algoritmu
0:20:14tak poďme si ještě ukázat jak je to _e se vztahem tady těch _e tady
0:20:19těch posunutých vektoru s korelačními _e koeficienty protože jo tady na vás pořád
0:20:25si _e na tom pořád tvrdím že to že to korelace
0:20:30_e když jsme si
0:20:33my jsme si vlastně někdy
0:20:34v tom druháku výsledku
0:20:37říkali _e korelačních koeficientech tak sme pravili že _e prostě ten korelační koeficient bude ten
0:20:44základní signál a teď ten _e signál posunutý akorát že jsme tam měli tehdy plus
0:20:53a měli sme tam znamínko _e no
0:20:56prusko
0:20:58_e
0:20:59ne
0:21:00no povídat a teďka máme vlastně posunutí _e o mínus
0:21:05je to je to důležité si hrát fér ekonom absolutní hodnotu toho znaménka nebo je
0:21:09to úplně jedno
0:21:11představte si že máme nějaký rámec
0:21:14řeči který má N vzorků
0:21:17a teďka jeho šoupnu oka vzorku doleva
0:21:21a spočítám
0:21:23součiny všech které jsou nad sebou a jejich součet
0:21:27bude nějaká hodnota a teďka
0:21:29řeknu nenene _e vždyť my to dneska zpožděn doprava takže to
0:21:34posunu doprava a za sem spočítám součiny všech co sou na sebou
0:21:39spočítám součet
0:21:40vidíte
0:21:42budu budou ty sami jo
0:21:44představte si že prostě mám
0:21:47že
0:21:49jsem nějaký dvě stejný věc
0:22:00dováno kilo takovou
0:22:01se rovná
0:22:04no a se moc pěkný mobil
0:22:06třeba jeho výborně
0:22:09tak
0:22:10v tom krát no to je trošku větší než ta moje aladin když se na
0:22:13to budeme dívat zámky úplně sami
0:22:15takže
0:22:17_e teďka máme ty dva rámce přesně na celou a jenom demonstrace _e toho že
0:22:23se pořád budou násobit asi to co ty samý vzorky jo takže když ten spodní
0:22:27takže jsme měli definice korelace posunu
0:22:31do
0:22:33doleva
0:22:36tak _e
0:22:37spolu násobím
0:22:39display červený tlačítkem a tak dále a tak dále jo a teďka se podívejte když
0:22:43to udělám stejný posunutí toho spodního mobilu doprava
0:22:47tak _e za předpokladu že sou ty tomu byly stejný teda
0:22:52_e pořád násobíme sčítám ty sem vzorky
0:22:55dostanu to samý číslo
0:22:56děkuju mockrát
0:22:59znáte věc krásný
0:23:00se neztratí jako tady toto jestli sestra plačka můj telefonní seznam
0:23:05i nedal z ruky
0:23:07tak _e
0:23:10jo takže budou to _e autokorelační koeficienty
0:23:14a jenom jsem chtěl říct že tady
0:23:17tuto no tady se ještě můžeme podívat _e ještě jednou na demonstraci jak to tady
0:23:22vlastně je
0:23:24budeme mít _e vlastně
0:23:27_e
0:23:29je tady vlastně ukázáno že pro _e že pro rozdíly vzorku tady S mínus T
0:23:36nějaký a S N mínus je takto funguje úplně stejně pro obě dvě _e pro
0:23:41obě dvě znaménka co sem vám právě demonstroval
0:23:44no mobilním telefonu
0:23:45jo jenom jsem chtěl říct že občas _e když si vezmete nějakou knihu
0:23:49tak tady to odvození _e
0:23:53autokorelační metody a korekční metody a teďka vlastně toho vztahu skórovací tak najdete popsané matematicky
0:23:59jo prostě dokážete to udělat tak že se substituují
0:24:03_e proměnné a že se mění meze u suma vono to krásně vyjde akorát abyses
0:24:07tam teda prase vyhnalo když to řeknu lidově takže já když sem tady tu přednášku
0:24:12připravovala sem takový jednoduchý člověk tak sem si to musel všechno namalovat
0:24:16když je to namalujete tak skutečně poznáte že tam není nic _e nic složitého
0:24:22tak _e tohleto vyjde
0:24:24počtu tady mám jednou namalováno je to teplý třeba matice která jak sme říkali tak
0:24:29má na diagonálách stejné prvky
0:24:33_e
0:24:34je
0:24:35takhle symetrická
0:24:37no _e tahleta
0:24:40matice nebo tady ta soustava rovnic se fajn rychle řeší dostaneme se k tomu jak
0:24:46poďme se teďka podívat se to znamená prosím vás teď důležitý vlastně bot
0:24:51vyřešením tady této soustavy rovnic
0:24:53dostanu
0:24:54kýžené koeficienty
0:24:57a je
0:24:58jo to znamená tady toto vyřeším autokorelační koeficienty normálně spočítáme nebo odhadnout teda v rámci
0:25:04řeči
0:25:05a dostanu sadu koeficientů
0:25:08A jedna až a deset
0:25:11a když tady ty koeficienty _e použiju tak _e prostě bude řečový signál
0:25:19tak
0:25:20_e podle
0:25:23ještě
0:25:25udělat pár takových souvisejících věci
0:25:28možná že by nás docela zajímalo
0:25:30jak se pak počítá energie toho chybového signálu to samozřejmě
0:25:36můžeme _e spočítat vlastně teďka dvěma způsoby
0:25:40buď takže si ten chybový signál opravdu vyrobím
0:25:44jo to znamená vezmu _e
0:25:47vezmu signál S N
0:25:50pošlu ho do filtru
0:25:52_e Z
0:25:54z toho vypadne signál té N
0:25:57a teďka já vezmu prostě součet _e kolekci C součet vzorku tady toho
0:26:04chybového signálu na druhou a to jeho energie
0:26:08tak aby to vám ještě _e položím takovou
0:26:11vy davu otázku
0:26:14_e kde bych asi tak měl
0:26:17tyhlety koeficienty chybového signálu
0:26:20čítat jestli mám sčítat
0:26:22N
0:26:23nyní než N a nebo trochu vyřešen
0:26:27a můžete se podívat a tady mám takovou
0:26:32obdivuhodnou vězte horní
0:26:34horní hranici sumy
0:26:37člověk by očekává že když mám na vstupu N vzorků signálu že jo
0:26:41nula až N mínus jedna tak prostě pojedu chybový signál nula
0:26:44vaše mínus jedna šmitec
0:26:47a najednou tam jako
0:26:49_e se začíná rojit něco
0:26:52co dalšího mě by zajímalo proč to
0:27:00_m posuv ani tak ne ale uvědomte si
0:27:04jak _e tady ten filtr a Z vypadáte vod vobyčejnej směr filtr
0:27:09který prostě při žere _e vstupní signál
0:27:14jo teďka tam _e tu sadu zpoždění
0:27:18pak tam _e sčítačku a teďka tady mám prostě nějaký ty koeficienty
0:27:24a
0:27:26_e teďka _e si představte že toho filtru skončí vstupní signál
0:27:30prostě byl že tam poslední vzorek N mínus jedna on vyplivne na výstup svůj vzorek
0:27:35mínus jedna a teďka ten vstupní signál bych ne a už sou tam dál jenom
0:27:38nuly
0:27:39co ten filtr
0:27:41on eště on ještě chvilku že a jakou chvilku ještě že
0:27:46podle počtu těch zpožďovač uděloval jako eště máme svých pamětech vzorky a ty se strašně
0:27:51chce umístit na výstup tak jako člověk na připravena nějaké téma potřebujete vykecal
0:27:57tak _e on ještě posíla a ještě vlastně P vzorků
0:28:02na tom výstupu dostaneme nenulový _e dostaneme nulový vzorky a tyhlety vzorky se nám vtom
0:28:10chybovým signálu projevují
0:28:12my vlastně _e se srovnávají se signálem se na
0:28:17kterým vše nulový
0:28:19no že ty vzorky
0:28:20E na ještě nulový nejsou a docela si solidně nám přispívají
0:28:26K _e k té chybě na výstupu
0:28:30takže tady toto je jedna možnost jo normálně si profiltrovat ten vstupní signál
0:28:35staneme ten chybový signál E N
0:28:37a pak si bobby čínskou sumou hodnot na druhou dostaneme energii
0:28:42a nebo můžeme vzít to co jsme právě spočítali to znamená _e hodnoty
0:28:48koeficientu
0:28:51_e vrazit je někde úplně na začátku kde sme měli výpočet _e toho chybového signálu
0:29:00což bylo
0:29:02což bylo někde tady s
0:29:04udělat si pár drobných úprav které sem nikdy nedělal ale myslím si že by to
0:29:09docela _e že by to docela šlo
0:29:11a zjistíme že se energie tady to chybového signálu dá jednoduše zjistit pomocí _e autokorelačního
0:29:20koeficientu nultého a potom takováhle suma
0:29:24_e koeficientů zprávy spočítaných toho filtru z dalšími autokorelační mi kraslici
0:29:32tak já jsem _e vám tady schválně nachystal
0:29:36takovém ale den íčko jak to _e jak to dokážeme udělat matlabu
0:29:41abyste si dokázali představit co se _e co se děje a
0:29:46se stejnou na vlastně chystal
0:29:48tak _e vzal jsem si kousek nějaké řeči
0:29:55to je to co sem vám tady čím sem vás tady oblizoval před chvilkou
0:30:09a tak jsem se netrefil se vzorkovací frekvenci pardon
0:30:16je pět nula
0:30:18S jedna
0:30:20jsou to nějaké číslovky prostě nějaké standardní databáze kterou sme _e sbírali _e s toho
0:30:25sem si vybral kousíček řeči jako jeden řečový rámec
0:30:29když si _e vyplo tneme
0:30:32tenleten tak
0:30:34je to prostě kus znělé hlásky myslím si _e mám po si že to bylo
0:30:38éčko
0:30:40R T těch _e
0:30:42sem si jenom tak _e legrace spočítal _e autokorelační koncepci koeficienty
0:30:50_e
0:30:53jich je strašně moc těch autokorelačních koeficientů protože pokud _e zavolat funkci X core bez
0:30:58dalších parametrů tak on vám spočítá všechny možné jo to znamená
0:31:03uděla maximální love posunutí toho rámce proti sobě jede jeden doprava to znamená pokud máme
0:31:10_e
0:31:12core máme rámec o N vzorcích tak dostaneme vlastně dvakrát N mínus jedna autokorelačních koeficientů
0:31:19že hrozně moc
0:31:20nich chceme jenom jeden a tady v tomhletom případě chceme nultý první a Š až
0:31:25desátý takže tím to se vybere
0:31:29takovým způsobem musel sem převod počítat nikdy to nevím přesně dělal jsem to podle obrázku
0:31:34tohleto je prostě jedenáctice autokorelačních koeficientů z řeči se kterým aby to budem počítat
0:31:41no a teď těch _e
0:31:43stačí
0:31:45_e zavolat _e funkci _e
0:31:51levinsona
0:31:56dcera s těch autokorelačních popis koeficientů spočítat
0:32:02koeficienty prediktoru a L desátýho řádu víte že _e ten první musí být vždycky jedničkový
0:32:10povinně
0:32:11a pak je tam dále dalších deset pozici
0:32:14tak to je samozřejmě jedna možná metoda druhá možná metoda je C zapomenout na to
0:32:20a počítat s tím že existuje funkce v matlabu která se přímo menu L pece
0:32:25do které narvete jeden rámec řeči
0:32:28řeknete jít počet koeficientu a vona nám to s vona vám to spočítat u
0:32:33takže asi nějak tak vidíte že ty koeficienty spočítat nejsou
0:32:37sou ty samý škaredý čísla
0:32:40adresa vůbec nevěří tak si může zkusit _e spočítat se tady tuhletu soustavu
0:32:47rovnic
0:32:49_e to sem tady také měl nachystané abysme nemuseli ručně přerovnávat ty koeficienty autokorelační do
0:32:56této formy
0:32:57tak pro nás mám atlas samozřejmě nachystanou funkci teply
0:33:02takže jenom to pustíme B středníku abyste viděli výstup tady této funkce
0:33:07jo prostě má to a eště vám zopakuji autokorelační koeficienty osum celých třicet pět sedum
0:33:13se bych osumdesát osum a tak dále a vidíme že jsou postupně vlastně narovnané na
0:33:18hlavní na těch potravní _e postranních diagonála
0:33:23a
0:33:24k tomu _e si můžeme udělat vektor těch pravých stran
0:33:29který musí být mínus první autokorelace mínus druhý cache mínus
0:33:35T
0:33:36a teď prosím vás se omlouváme matlab má tady byl něj číslování vzorků vod jedničky
0:33:41není to jako céčko
0:33:43to znamená pokud nějakým vektoru matlabu máte uložené koeficienty autokorelační od nultého až do desátého
0:33:50a chcete vybrat
0:33:52první až desátý
0:33:55tak musíte použít indexy dva a šedé na jo prostě
0:34:00člověk pro fermatovu tak se musí
0:34:02mentálně přepnout a když někdo sbírá nějaký indexy tak dycky přičítat jedničku
0:34:07moc se omlouváme mám taky račice školské číslování ale já si myslel takže takhle si
0:34:12člověk vybere
0:34:13a vyrobí pravou stranu
0:34:16a _e tak už nám nezbývá je nečtu soustavu rovnic vyřešit
0:34:23_e když máme
0:34:26když máme nějakou matici R
0:34:29která
0:34:31násobí
0:34:33vektor a tady je nějaký ten vektor kterýmu sem říkal práva
0:34:38a my potřebujeme _e my potřebujeme to soustavu rovnic vyřešit
0:34:44tak samozřejmě a to sou nějaké matlabovské funkce které si nepamatuju ale když prostě obě
0:34:49dvě strany té rovnice zleva spočítáte inverzní maticí k tomu erku
0:34:56tak _e
0:34:58co je inverzní matice krásnej inverzní
0:35:01to si to pamatuje
0:35:03jednotková že jo prostě to co má
0:35:06_e
0:35:07jedničky na diagonále a jinak jak se minuli a co je násobení jednotkové matice sektorem
0:35:15vás prosím ještě trochu
0:35:18ten samý vektor jo to je prostě kopii kopírka toho vektoru
0:35:23takže tohle to může rozmáznout dostáváme vlastně řešení jo
0:35:29hledané koeficienty sou inverzní matice krát pravá strana
0:35:35no tak se podívej takto tady krásně jsem udělal jenom R krát práva buch a
0:35:41dostáváme
0:35:43opět i samé hodnoty tentokrát beztoho _e beztoho koeficientu Á nula
0:35:49kde je vždycky jednička jo jenom jsme se podívat
0:35:52jestli to sou vony
0:35:54mínus jedna čtyři sedum až nula celá jedenáct
0:35:58jo mínus jedna celá čtyřicet sedum až nula celá jedna jo takže vidíte že třeba
0:36:02metoda mámě vlastně vyšla ta samá sada koeficientů
0:36:07tak
0:36:08teďka vize možná mohli zkusit _e si porád _e s tou energií a vůbec s
0:36:12tím co nám dá filtrování
0:36:16_e signálu
0:36:18S N
0:36:20tím
0:36:21filtrem A Z
0:36:27jak myslíte že to _e že ten signál chybu
0:36:32že ten chybový signál E N
0:36:34bude vypadat
0:36:37jako pohledem a poslechem
0:36:47tak _e
0:36:49tím že vlastně děláme lineární predikci
0:36:54tak bychom je měli zlikvidovat
0:36:56závislosti
0:36:59na krátkem
0:37:00s krátkém časovém horizontu jo protože tím že tu predikci provedem a pak ten skutečný
0:37:06os toho _e o to _e předvídané ho vodečtem
0:37:10tak bysme tady toto měli totálně zlikvidovat to znamená neměli bychom na tom řečovým signálu
0:37:14vidět takový ty krásný vlnky který odpovídají našim
0:37:18_e rezonančním proti nám
0:37:20ale měli sme vidět něco co se mi to vypadá jako šum
0:37:24krát by mě zajímalo jestli tam ze šumech opravdu uvidíme _e přes celý rámec a
0:37:29nebo tam přece jenom budou nějaký podobnosti toho signálu samot samotného se sebou
0:37:37jestli jo tak kde
0:37:40tak vás nebo napínat možnost ukazatel
0:37:46tak _e dívejte eště jednou pro připomenutí
0:37:49_e ten základní rámec signál X vypadá takhle
0:37:53teče úplně jednoduchou se poďme si udělat _e ten filtrovány signál
0:38:00filtru ju filtrem zajímá čitateli koeficienty a to znamená bude to find a Z ve
0:38:06jmenovateli má jedničku na vstupu mu dám řečový vzorky
0:38:11a tady tohle je to prodloužení vod nuly abysme věděli jak ten filtr eště se
0:38:16vykecávat _e na konci jo protože máme nám to jinak neukázal
0:38:20dáš _e mistr ukázat
0:38:23nějaké platí k
0:38:26op
0:38:27tady je
0:38:28jo takže vidíme že _e na krátkém časovém horizontu ten signál opravdu vypadá jako šum
0:38:35tady byste asi stěží dokázali odhadnout jako
0:38:38vzorek třeba středečních tří vzorků
0:38:42na dalším horizontu tam jsou nějaké podobnosti
0:38:46jak to že tam podobnost se takhle třeba po
0:38:49po _e sedmdesáti vzorcích prosím a
0:38:53jo tady tu tady z u tady z u
0:38:56čemu to odpovídat
0:39:03tak uvědomte si že vždycky řečový _e ústrojí má dva _e dva komponenty buzení
0:39:09a modifikaci sme teďka
0:39:12_e nuly takže to bude buzení to znamená ty _e vzdálenosti který tady vidíme budou
0:39:17asi základní tón hlasivek
0:39:19a opravdu to tak bývá jo prostě _e sedmdesát vzorku
0:39:23to je _e
0:39:26no může se to strašně spočítat
0:39:29jedna lomeno sedumdesáti
0:39:32je _e
0:39:35normovaná
0:39:38normovaná frekvence
0:39:40když to budu chtít převést na normální
0:39:44tak je to frekvence nějaký sto čtrnáct versus znamená si mluvil chlap tady v tom
0:39:48_e
0:39:49vtom vzorku prvku vyšším hlasem když máme a _e zhruba sto
0:39:54tak _e
0:39:56jo takže vidíme ten chybový signál a poďme si ještě
0:39:59_e teď ukázat hrátky s energií
0:40:03když se budu chtít _e spočítat energii to chybového signálu
0:40:08to někde měl
0:40:10takže
0:40:10E vleze jako energie ze vzorku tak prostě dám sumu všecky vzorky to chybového signálu
0:40:17na druhou a dostanu nějakého v lomeno prostě tři celé patnáct K deset na osmou
0:40:21poďme se teďka ukázat to že podle toho předpisu
0:40:26tady sme si _e vyrobili tady matlabu takže to
0:40:29vychází úplně stejně
0:40:31já vlastně _e si uvědomím že můj vektor
0:40:36koeficientů filtru
0:40:39už obsahuje
0:40:41je koeficient Á nula
0:40:43jo tady jsou koeficienty vod jedničky
0:40:46do péčka
0:40:47a já dokonce tam mám k dispozici i _e nulu která je rovna jedné
0:40:52to znamená já můžu klidně
0:40:55vzít jako suma
0:40:57vodce D se rovná nula
0:41:00do to P
0:41:02a E
0:41:03R
0:41:04_e R Í jo normálně bod po bodu vynásobit koeficienty filtru S autokorelační matice
0:41:12tak
0:41:13no udělat to děsně jednoduchý
0:41:17a
0:41:18tečka hvězdička znamená budeme zásobit bod po bodu autokorelačním koeficientama
0:41:24tu
0:41:25dostaneme stejný čísílko stejné chybový signál teda stejná energie takže to asi _e asi bylo
0:41:30v odvozený _e
0:41:32a eště
0:41:35bychom mohli udělat jednu věc
0:41:37takže ten budící signál zahrát
0:41:39a je ten originální
0:41:42originální vypadá zhruba takhle
0:41:45a
0:41:46no
0:41:48tak _e
0:41:50to bude možná vo třeba s tím něco
0:41:53dělat
0:41:55_hm
0:41:59no to z toho s toho nechal nešťastnej
0:42:05ne tak já jsem vám chtěl ukázek jo že to jedno zní jako béčko druhý
0:42:10nezní jako béčko ale
0:42:12pro sto se mnou nepovedlo to nejspíš vy šest a periodicita
0:42:16kdy násobit jednotlivý rámce
0:42:19navazují
0:42:21tak _e
0:42:22aspoň nějaký jiný trik
0:42:25_e
0:42:28mohli bysme to vlastně uzavřít tím že _e my sme
0:42:32my sme
0:42:34teče dostali koeficienty filtru
0:42:37ale v takovém schemátku kterým sme modelovali to naše hlasové ústrojí tak jsme tam měli
0:42:42ještě jednu hodnotu
0:42:44a to bylo když to řeknu lidově volume jo
0:42:47jak člověk mluví _e člověk mluví nahlas
0:42:51a to volume by mělo být _e vlastně stažené
0:42:55K celkové energii to budícího signálu
0:42:59protože
0:43:00kdybych _e teďka vzal vlastně buzení
0:43:07to
0:43:08buzení pomocí toho knoflíku vo liu _m nastavil
0:43:13na
0:43:15na _e nějakou
0:43:17hodnotu kterou si tady za chvilku spočítáme
0:43:21a potom a _e prohnal takové buzení filtrem
0:43:26jedna
0:43:27lomeno
0:43:29_e Z
0:43:32tak _e bych měl dostat to si to se velice _e blíží
0:43:37mému mém originálnímu signál poďme si to _e zase
0:43:43no a ukázat
0:43:47_e
0:43:48a to bude poslední výkřik této přednášky
0:43:55jo takže to se co se teďka snažím dělat prosím vás
0:43:58snažím se vzít nějak jako synteticky budící signál
0:44:03dám tam normálně jeden jedničkový vzorek a potom sami nulový aby to bylo _e aby
0:44:07to bylo jednoduchý
0:44:09a _e tenhleten budící signál a nebo víte co já to zkusím udělat ještě si
0:44:14k ani a je tam nám dva aby to vypadalo jako že _e budím s
0:44:19tím základním tónem
0:44:21a lze srovnám si ho
0:44:24kolik vaškem
0:44:25takže
0:44:30tohle to bude kolik vlož _e
0:44:34signál a
0:44:36poďme si teďka udělat jako kdyby
0:44:39syntetizovaný
0:44:41který bude
0:44:43_e který bude filtr
0:44:46jedna
0:44:47_e
0:44:48a teďka musím nějaký ten budící signál vyrobit
0:44:52takže já bych řekl že to může být třeba jako
0:44:55_e
0:44:56jednička
0:44:58potom
0:44:59sedmdesát nul
0:45:04potom zase jednička
0:45:08potom zase sedmdesát no
0:45:11a tím se dostanu
0:45:14nakolik teďka mám stočtyřicetdva vzorku
0:45:18jo tak ještě jednička
0:45:20sto čtyrycet tři
0:45:22a eště sem nás bych do mohl na to _e toto bych měl celkem sto
0:45:26šedesát ne
0:45:28tak
0:45:30to je opravdu elegantně vyrazej ták
0:45:34_e
0:45:35boom
0:45:39_m
0:45:44_e tady to bude chtít jedna čárka
0:45:49to jak a firmy si tam _e poďme si plotnou _e do druhého
0:45:55obrázku to syntetizovaný signál
0:46:03tak _e
0:46:04taková takový drobný problém jak je že vlastně ten původní
0:46:09má hodnotu krát deset na čtvrtou
0:46:12a já sem tady plavím vokolo nějakých hodnot nula jedna dva ale vidíte že ten
0:46:17tvar vypadá zajímavýho když jsem udělal úplně to nejtvrdší _e
0:46:22přiblížení to znamená na budil jsem ho jedničkou sami nuly jedničkou sami nuly tak to
0:46:28nějak vychází
0:46:30poďme teďka ho zkusit pozvednout
0:46:32ná _e na tu hodnotu na které má být
0:46:37a to tím způsobem že _e spočítám nulu filtru pořádný gain
0:46:43jo to znamená pořád ne zesílení jak jsem říkal ten knoflík volim
0:46:46dvě na druhou má být energie lomeno počet vzorků
0:46:51takže
0:46:52_e
0:46:53gain bude druhá odmocnina s energie lomeno počtu vzorků
0:46:58todleto vyrobit eště jednou sint _e filtr
0:47:03to je dám gain
0:47:06_e šito jednou ukážem
0:47:12no
0:47:16_e sem na dvou tisících
0:47:18eště pořád nejsem na dvaceti tisících se tam se tam špatně
0:47:24jo srovnal jsem gain teťkam ten filtr _e
0:47:29zesiluje
0:47:30správně tak
0:47:32aby to aby energie odpovídala
0:47:35odpovídá řeči ale ještě tam něco
0:47:37něco nehraje
0:47:39zkuste při na to co
0:47:43tak my si myslím že na to zde se dobře _e aby ta energie seděla
0:47:48tak ten vstupní signál musí mít energií jedna na vzorek
0:47:53jo
0:47:55je tam jednička sedmdesát nuly jednička sedmdesát nul jednička má tady tenhleten signál energii jedna
0:48:01na vzorek
0:48:04ani zanic má energii já vám to energie spočítám hlavy tři
0:48:09no prostě jedna druhou plus jedna druhou plus jedna druhou a šmitec
0:48:14ne
0:48:16si děleno _e sto šedesáti pardon
0:48:20takže když má _e špatnou energií tři lomeno sto šedesáti no tak mu padne prostě
0:48:24nějakou přidat
0:48:27navrhuju vynásobit sto šedesáti a viděli třema
0:48:31_e fungovat
0:48:35no víte to zkusíme to můžu show že už je pozdě rodina pokročila tak to
0:48:40zkusíme nějakou bruntál metodou
0:48:43_e
0:48:44já bych řek že to je krát sto šedesát
0:48:48děleno
0:48:50děleno třema možná že tam někde budou potřeba nějaké odmocniny to takhle v tomhle
0:48:56_m
0:48:59_mhm
0:49:00_m uvidíme
0:49:03světe ukažte
0:49:06no a sem tam a tím končí dnešní přednáška děkuji vám za pozornost příště _e
0:49:11příště dokončení _e to je se
0:49:16tak jak
0:49:25eště se omlouvám říše tady uvidíte někoho jiného nečně protože sou jarní prázdniny na základkách
0:49:30a střední škola
0:49:32a já si to jako strašně nerad ale myslím že směr lyžovat do alp takže
0:49:36tady mějte a někdo mě tady zaskočí