ták já vám si ho pěkny zbytek odpoledne

o že do se vklidu v lích dssp půlsemestrální zkouška je za vámi

a

podíváme senát

pokračování signálku jenom n

s to štyři je taji dost místa pes trhla nás ve že pokud chcete přijít

a fyzicky se naměkko u karak sem krásný doug se klidně přes inte

pokud se té v zůstat ve sto štyři

dále svačit hrát s počítačové hry ja podobně tak k s tam prosím zůstaňte

ták

já by chtěl dneska dokončit e spojité systémy co š nej ne oblíbenější téma tohoto

kurzu

a možná že se dost ano ji ke vzorkování když mám takový pocit že s

f těch ú spojitých se ste mac zase k a neko vždycky

ve a budo rád z když e vůbec dodělám

ták k jestli

psi v tou voda na pamatovat z minula a snažime se vytěsnit

z hlavy nepříjemné vzpomínky na půlsemestrální zkoušku

tak minule sme povidal i o tom že mám vlastní nějaký systém se spojitým čase

do něho s popu je signál i k ste

vystupuje z něj signál y t e

a jako takový prvotní popis toho systému ze spojitým časem

ne řekli že jeho impulsní odezva

a té louce to impulsní odezva

už z byste pomaličku měli vědět již do tohoto systém mu

ú s tím

teoretický je nekonečně vysoký nekonečně úzký signál

tak on odpovím pulzní odezvou hlád e

a když pak si získat z vlastně reakci dal systému y to je na v

libovolný vstupní signál

tak bych měl

ten stoup z h téčkem

s kondolovat s to co je konvoluce touž teďka rek i perfektně víte

a další užitečná věc

která se s tou impulsní odezvou dala je zjistit

je takzvaná frekvenční charakteristika frekvenční charakteristika touž jako něco

co známe že jeho když mám nějaké kop chrastítko v rádio

u kterého nejsou slyšet si kavky nejsou dam slyšet činely takže k ne mže to

ořezává horní frekvence

že vám i hifi soupravu za padesát tisí zde to slyše dyje tak řekneme že

má rovnou frekvenční charakteristiku a že všechny frekvence přenáší k

krásně stejně

a když terry tou frekvenční charakteristiku honem je chtít zjistit s tím pulzní ho nezvi

jak uděláme

fourierovu transformaci

impulsní odezvy a mám a

námi zle stech k a řekli tak perfektně ú známé dva způsoby popisu systému ze

spojitým časem impulsní odezvu frekvenční charakteristiku tak tím pod mezku si prohnat nějaké signály a

řekneme si co se objeví na výstupu

rovní veselým signál e který jsme prohnali byl komplexní exponenciála jak inak

znamená šroubovice která se otáčí na

základní crow h frekvenci omega jedna a má u sebe nějaký komplexní koeficient í chce

jedna navlas enom poprosim ať š si po uklidníte výsledky s půlsemestrálky ja dojmy si

z dělíte večer u dobrého pivka takže teďka vych prosil ob po větší klid

možné si dokonce a i zavřu ven

ták cher

když s takovou komplexních exponenciál u do systému

pustili

tak z m řekli že vona se sni za ste hash tak moc nestane

v z jistému vyleze opět komplexně exponenciála

tram bude výtku plně stejnou frekvenci

pokud je ten systém v lineární tak

tu frekvenci nemůže nějak vynásobit vydělit ze změnit

prostě je to pořád ten samý signál

a jediná věc co se stane je že jeho

tloušťka nebo jeho velikost

se změní

takže vynásobím

modul neboli absolutní hodnotou té frekvenční charakteristiky na dané frekvenci

a base zaki může změnit před točení no ho po otočení té komplexně exponenciály

a to ták bych že k jejímu

argumentu rostě přidám argumente komplexní adder to je kmitočtově charakteristiky na dané frekvenci

well o takže přetočení sem že změnit tloušťka se může změnit

nic jinýho

od n pro vnad další signál a to bude kosinusovka

k touto bude tvá jen

protože je u shrek sem ta je by se do vás na žel natlačí to

začátku semestru

o sinusovku můžeme rozložit do dvou komplexních exponenciál

a možná ženeš my sme to tady dělali

na papíře

která dna hana s l do ze vám do udělám pěkně root šlo

co byste takhlé po očekávali že ze stane s tou kosinusovkou bliž prostě

bez mete kosinusovku na nějaké frekvenci ram amplitudou kterou mám nějakou počáteční fázi pošlete ji

do systému co si mysli to že bude na výstupu

intuitivně tagle

ve se odvozování

budou tam krychličky

euro u hrobu de tam pořád

tá samá kosinusovka

co s a může změnit ste kosinusovce

plyn plynulo s ne e kdybych sally natí může vizí sete možná kořist v r

a že by se jí mohl změnit

tak to ne e pozor jo pokud o bude

syst m

lineární

tak e tak ne tak v r k a

budo pořá stoji pořád perfektní čistá kosinusovka

je co jinýho say může změnit

amplituda a fáze může z bude se moci změnit frekvence

ne jo tak

jo tušim a že se změní amplituda

amplituda by se asi měla změnit podle

hodnoty frekvenční charakteristiky na to je dane frekvenci že jo

a fáze by se taky měla změnit z ose podle argumentu ve frekvenční charakteristiky

jinak by se nemělo změnit nic

poďme se ukázat

v jak to jak to ve skutečnosti

funguje

mám nějakou kosinusovku takže

k s t

c jedna krát kosinus

omega jedna to ve

plus nějaký fí jedna

a teď mám a frekvenční charakteristiku

nějakého

systému která má samozřejmě svou je

modul

takže tady bude a je

až tom bude jenam omega story

a je omega

absolutní hodnotě

atari bure argument

a je omega

no a teď my víme že když po má bit reálný systém

tak terry ty dvě

čáry vy měli být jedna symetrická

a druha antisymetrická tak že třeba něco takovýho o tech a sem setra za děl

na problem ras

no a dobře

v že budou vypadat například oj takhle

no to je lov a frekvence

pro ve to je ji hodnota

k k

zatím zle se naučili prohánět tím systémem

jenom komplexně exponenciály tak se pokusím tuku sinusovku příte sata k

abych z ní udělal komplexním exponenciály a zhledem to může v že s kolineárních soše

bez v tak ty k

potenciály pěkně pro šup u jednu po druhé systémem a zistím

co se s nimi stal no

k k r

pověděli jsme si že ty komplexní exponenciály

mohu z hrou bit

takže udělal vlastně

v jedem koeficient krát e je na je

omyl jedna to je

potom druhý koeficient

krát je na mínus i je

amiga jedna t e

a vidím že si na té frekvenční charakteristice budu muset najít dvě hodnoty

a to

pro kladnou frekvenci omega jedna

a pro zápornou frekvenci jo mikro jet

jo takže s je prostě najdu

moduly jsou tady

argumenty sou

tadyhle

co těch modulech

může měří sta argumentech

ta dvě čísla vy měla být komplexně sdružená že ho mělo by platit že vedl

je omega jedna

bude

komplexně sdružen i kámoš s

na mínus i jeho mid a jedna

ad co to znamenal modulech tou komplexní sdružení znamená co

že stejná hodnota afar gumem tech

že u opačná hodnota

jo

ták e

pojíme si tany aby se na dobře počítalo

tech od ne si lék tuto hodnotu třeba označí teko

jako černá kulička

a tritu druhou hodnotu označíme jako červená kulička jo

a ta je do té hodnota je mínus červená kulička

no a po dně smeť potm podívát

jakým způsobem s se ú pravý

ty dvě komplexně exponenciály tak co se stane sou první

tady s touhle

moduly jí vynásobí k něco

dá komplexní exponenciála balí taji na teto frekvenci na omega jednal

a my zle si zjistili

že modul bude upraven násobením černou kuličkou

argument v bude upraven přičítá lním červené količky

jo takže dopadne to zhruba ták

že

černá kulička

krát

cely jedna

půl

chrát n a je

fí jedna a teka k tomu fí jedna

přičtu

červenou kuličku

ale je komplexních exponenciál a

zůstane

zachována

jo

ták

co se stane s tou druhou komplexně exponenciálou

taky něco znění modul

ob jo o

ho na si tarif pěkně plivl e valí na frekvenci minus omega jedna

takže modulu bude násoben tady touhletou hodnotou

a k argumentu musím přičíst

mínus červenou kuličku praxe bod nebo dívat

vektor opadne n bure to se černa

a

a bude

se jedna půl u

krát

c ně na

je

mínus i je

it s cela děr radě to detail ně tak

to bulu dělat jako

oj ale tady vidim že vtom řádku na ctím se mně na je co zapomněl

mluva se tak aby to bylo kompletní dek samozřejmě tam něho bit na mínus je

fí jedna

krát je na

mínus i jen omega jedna t jo omlouvám se za byl vzal n mu z

narychlo

k ták r jak se to bude upravovat unese to upravovat vek o e

e na

mínus s

ženě

vše dna

mínus červená kula

takže nějak tak z hle

a patel zase bude ta původní

komplexně exponenciále jenam enos je mega jednat

tak

amps dobu můžeme trochu pravit

takže černá kulička

c jedna půl krát ta je žádna u pravo prakticky nebude

henna je

fí jedna

plus červená kulička

plus

černa

chrát

s co je jedna

ku

na mínus

je p jedna

luhu s

červenala

ták

enom mínus je

mega jedna tech

tak a teďka je prosím vás

a dali jsem samozřejmě zapomněl komplexně exponenciálu protože jsem barbar k

kriminálník té k

teď mi prosím něco povězte

hry o těch jedle dvou

komplexních číslech

co by stého nich tak ty řekli kromě toho lže sou tam

symboly

révy myslel

chóry mozek

širš s je nestačí písmenka lech kam alu barevné kuličky ale

z o to komplexní číslá pod ne se podívat na jejich amplitudy

černá kulička krát co jedna půl černá koly čkat krát co jedna půl

co to znamenala

stojej ne o poďme se podívat

na jejich e na jejích argumenty

tak

fí jedna plus červená kulička

mínus

r dek tam mám zase

nějakých mělký zmatky jet samozřejmě to má b v mínus i je

trochu trošku z o tady prop po do u nim

ná mínusy je tečnou štos nad v byla na dobře l fí

jedna los

ták argumenty jsou jak i argumenty sou fí jedna plus červená kulička

mínus závorkách fi jedna plus červená kulička to znamená

že sou jaké

opač ne k té ho

pokus o u

moduly ste ji ne

argumenty ho pač ne

a u toho sedí pořád ty původní komplexně k ta

zase kosinusovku

jo

a ta kosinusovka bude mi k jako v amplitudu

co je se jedná krát černej puntík chjó takže amplituda té kosinusovky

správně budet se jedná krát černej buňky

a r k

jaká bude její frekvence

pořá ste je na ne o tam to sem nesměl v měnit

a jak k bude i její počáteční fáze

od samozřejmě ta původní

ale pozor eště plus

červenej puntík fall

takže vidíme že s pravdu ze systému vyleze

sto jiná kosinusovka

která také sme to v intuitivně očekávali bude mít amplitudu vynásobenou modul k

frekvenční charakteristiky na příslušné frekvenci

a k počáteční fázi bude mít při danej

argument

frekvenční charakteristiky a příslušné frekvenci

null takže stejná kosinusovka akorát ze síla ná nebozez labe na

a možna posunuta

ták

podnes i udit uděla takový příklad

a ideální hifi zesilovač kterej i stojí sto tisíc korun

zesiluje potm nuly do dvaceti kilo herců

a pak u s koru vůbec

a hashe si nadefinujeme nějaký argument

takže zesílení tell zesilovače bude sto

o trnuli hash poll u čtyřicet tisíc p pro syn nezapomeneme na to že obyčejný

frekvence o sime přepočítat na kruhový

a to když u skoro vůbec stack jenom jedna

pro all absolutní hodnotu s omega

většiny štyri se tisíc spí

a pak si nadefinujeme takovoule krásnou

line nární fázi

pod ne se podíval jak ture vypadat tohleto je modul frekvenční charakteristiky to zesilovače

abych ho samozřejmě měl protáhnout i

na druhou

stran úhle většinou z nás zajímají jenom ty kladných frekvence děl

a argument

ve frekvenční charakteristiky vypadá něja tagle

jo do že ideální super drahý

if i zesilovač

tetě v bychom chtěli vědět jak bude reagovat

na

o sinusovky o velikostí jeden volt

na frekvencích jeden kiloherc a třicet kilo hertz ú

tak

teď rušná tak si nic nebrání

tomu protože mě b m že amplituda se bude násobit modulem

k fázi se bude přičítat argument ve že si vezmeme tady tyhlety dvě charakteristiky najedeme

si tam jeden kiloherc

třicet kilo herců

odečteme si

po rich to je

to že jedem kiloherc bude kde tady

u sou dva tisíce p

hodnota té frekvenční charakteristiky

v modulu je sto

a

argument

abych tohleto zjistil tak to možná budu muset z it podle definice

takže je to mínus

dva tisíce p jí děleno sto tisíci

což tady mám je kde spočítaný

je to mínus nula celá nula dvě pí

lo takže to původní kosinusovku vezmu

vynásobím i zesílením

k její počáteční fázi která předtím nebyla žádná

přičtu argument

frekvenčních charakteristik je t mínus nula celá nula dvě pí radiánu

a o to vo mám vyděláno

ne o to že

jako reakce

na první kosinusovku dostávám patch odle

tak tyto druhá kosinusovka

ta si tep p na frekvenci třicet kilo herců u

co šel odpovídá šedesáti tisícům p

tak se zase podívám do frekvenční charakteristiky

ty s tím že

že desá tisíc pěně kde tady to znamená že zesílení nebude nic moc

jenom jednička

a vypočítám si

jaké bude fáze l posunutí

tak to k štveš tu té euru muset rty prom a závad tato že

tá k

v zesílení jenom jedna

fázové posunutí je

e mínus šedesát tisíc pí děleno sto tisíc e takže mínus nula celá šest p

takže dostanu jako sinusovku která bude uplně mají k a

bude jenom jeden krát kosinus šedesáti c spíte

mínus nula celá šest

celkem logicky tam kde ten zesilovač

zesiloval tom pásmu prostě do s ano větší signál

kde ne zesiluje

rosta no menší a plus nějak lata fázová k osun

třela to podíváme

ve musim i smazat v zmatek

ták s té původní kosinusovky

dostanu stok rád větší

jenom z mírnými zpožděním vo mínus nula celá nula dvě pí

no takže bude vypadat nějak takhle

ste druhé

samozřejmě ta rysem nemohlo respektovat časovou osu

protože ta druhá je mnohem nohem rychlejší

o tak se mám vady o značkoval že její peer o jede trio r při

ja třicet mikro sekund

tak dostanu úplně

pidík o sinusovku

která bude

více posunutá vode posunutá vo mínus nula celá šest v

co should byzme mohli tadl ego přepočítat třeba na periodu

kolik e zhruba nula celá čest p

celejch period

jaké i u help odpovídat celé periodě

k to jsme mohli

jo by to by dvě pí jo celá perioda o sinusovky sou dvě pí

znamená když je to fázový posunutí

mínus nula celá šest p

tak je to zhruba tak

koliks té periody

k tak asi štvrtka lo když šmat dort

ten dort má

cell linkový úhel dvě pí

a řeknete někomu pro si děde ně nula celá šest p dortu

tak on vám dál

vo trošku víc

ne čtvrt k u toho dortu

k a

takže bych se o bysme měli

tu kosinusovku

posunout

o

o ně se o víc

š jedno štvrti know periody jenom takt co sem zdali snažil u udělat

nemus úspěšně

ták

fájn e

k této chvíli umíme systémem prohánět

exponenciály komplexní

a umíme jim prohánět e

kosinusovky

dnes teďka podívat e na libovolné

periodické signály

a

snažme se zase recyklovat to souš umíme

vzhledem to může sis ten m uměl prohánět komplexní

exponenciály

tak ve bylo nejlepší vzít l motorovou pilu vem stupní signál rozřezat na komplexní exponenciály

že

a plak je jedno vo z rule

pro hnát

po toho se na druhé straně poskládat

e k se budeme no what motorová pila

úzko varna

na možnost mac k a loch druha

za třetí fourierova řada

c správně

u škol arga c nejlepši žel tak ve chce je sme

seriózním cores vo kvíz s l

takže fourierova řada l prosím vás pokud chceme periodický signál ne něčeho rozložit

tak na za bo užijeme rozklad pomoci fourierovy řady

a pak máme

velice pit

je k nej komponenty

které dokáže pěkně jeden po druhým

pro hnát

tím naším systémem ze spojitým časem

a na vystupu dostanem co

na vystupu dostanem zase ty samé komponenty

s těmi samými koeficienty

akorát že

v jejich

ty koeficienty budou vynásobeny

samozřejmě

od notou

frekvenční charakteristiky na té dané frekvenci chlad ad frekvence je za moři mika násobek základní

krovem frekvence to signál

jak se s tím bude pracovat k uplně stejně jako před chvilkou velte koeficient málně

jako v absolutní hodnotu

tak abych dostal tu novou jak i ve násobím absolutní hodnotou tady tohoto

a v nějaký argument

tak turn nový argument bude ste rial comment plus

argument

my do štole charakteristiky na dané frekvenci

zase nějaký příklad poďme si udělat takový takovy duševní cvičení

kdy řekneme že máme tali tyhlety dvě o sinusovky

ale ty sou smích a ne já máme prostě sme ně s

tyhleti dvou kosinusovek

a budeme se ptát

já k

na ně bude reagovat ne náš už a sny zesilovač

tak

voní na napřed použito motorovou pilu

směs dvou kosinusovek

rozřežeme na komplexní exponenciály

já k

tady je prostře koeficient

c jedna krát n na jedno násobek základní kruhové frekvence

se mínus jedna na ninu si je jedno násobek

potom dlouho nic

protože další frekvence je a šedesát tisíc p t je tak tam bude ruce třicet

a třiceti násobek základní krovem frekvence

a c mínus třicet a mínus třiceti nás o bych kryte vat základní krovem frekvence

ještě u strašně složitý úkolu jaké budou hodnoty těchhle těch koeficientů

jenomže my už mass něco naučili jí vo tom mže kosinusovka se dá vedle v

rost pytli kovat do dvou komplexních exponenciál

pokud e

má h

kosinusovka nějakou amplitudu tak hodnoty tě koeficientů budou polovina amplitudy

krát a je na je

počáteční fáze

po ledem to může tady tile dvě kosinusovky žádnou počátečních vázy nemají bure strašně jednoduchý

protože lod na ty všech těchto koeficientů

jedničky mínus jedničky třicítky mě nos tři cit kyvu jo o prostě

jedna polovina

ke o

teče zase hrozně těžký úkol

získat hodnoty nových koeficientů

zapamatovat je potřeba s jenom v jednu jedinou věc

je že ty koeficienty

násobím

absolutní hodnotou

a je o mi vy dna

a

argumentu

přičítám

ark byl

a

je

o mejr jedna obě dvě tali

ty hodnoty u sme měli předtím e učí tany

takže celkem snadno získáme nový hodnoty

koeficient í ku

kdy u té e nízkofrekvenční kosinusovky

to bude jedna polovina krát sto dobř že tam ze zesiloval zesiluje jak s v

něja x říka vy v brně

e na mínus

v je nula se lano a dva pí

u toho mínus koeficientu

to bude

podobne zesílení stejne argument opačný

u té vysokofrekvenční kosinusovky

a v nebude zesílení jak s v něja bude u ne malinké ulit enom v

jednička

v ženam tady zůstane jedna polovina

fázové posunutí

mínus nula celá šest p

a

ta je to bude

to sami ale z nula celá šest p

no a tetě l

nastával část kdy můžu

dát ty

komplexní exponenciály zase dohromady

a to je pořád strašně ruchy

no to že vím že tady tyto b dva koeficientíky

mí dají

kosinusovku na jednom kilo hertz u zase zpátky terra ale bude mít

jinou amplitudu jinou fázi

a tyhlety dva mi dají kosinusovku

na tří na třiceti kilo hertz jích

která zase bude mít

jinou amplitudu a jinou fázi jo takže souč t výsledkem je součet s těchto dvou

kosinusovek

a boj mass ne děna podiva rek to vypadá

protože je docela

zajímavý si ty dva

dva signály vizualizovat

tohle to je ta po mala

to jedno kiloherc oval

tohle to je ta rychla třiceti kiloherc o v a

no

vidíme že ta z rychla uděla

tady kde si po mala udělala jeden kmit

tá je prostě bleskurychlá ne vích tam udělá třicet

že sečtete dohromady

to top růst o to

rovná set

tak

je to vlastně jako kdyby ta původní pomalá obalená tou rychlou

v říká se že tajit

toto je na té pomalé je takzvaně na superponovaná nebo na sčítaná neříkejte do může

to vy tohleto je modulace o modulace trošku trochu něco jinýho

šito mete chtít nazvat nějakým učeným slovem

a k té superpozice

s k a

tečce pojďme podívát

co pět o kosinusovky udělají když projedou systém n to znamená když projede isté ve

a je

omega

tak z ní z by d

podobná ale je sto krát dvě čí

když ta let a

s pro jde systémem

tak zase bude to ta samá

ta samá kosinusovka ale bude

mít amplitudu

jenom jedna jo ta že push vám to ta je dávám do souvislosti s tou

první tahle to mám pitu do sto

ta ho jenom jedna

ná tetě jevy dyž tam pošlu

tuhletu složenou

tak co se stane tech je to vlastně zase sup pope r pozice těch dvou

a hale tajito to má velikou lampy turu tato má malinkou lampě toru znamená díváme

lise z dálky

tak vidím že to je vlastně pouze ta po u malá o sinusovka

a teprve když si uděláme ten i někde zoom

toto je takhle jel

rozum ovan í

tak vidíme je že sou na ní nějaké v drobné v long i

do takže zase

zesilovač se chováte k sme očekávali v rostě propouští tu nízkou frekvenci

zabíjí tu

tu vysokou frekvenci

a

k to je to chvíli u šumím tím systémem prohánět libovolné

periodické

signály

ta ktere nám zbývají sou to samozřejmě ty neperiodické

tím se popisoval o spektrům neperiodických

signálu

dobrý holá s také kov ose postraš i

fourierova řada nám dovolila sekat ty periodický a o to byla talk motorová pila naper

dycky signály

jak se menuje motorová pila na

jakýkoliv

pod error transformace dobry ta je eště lepši než uzdu varna takže pod ne se

podívat e k těchto vypadá

pro

neperiodické z

signály

k k

tady sem za taky dokázal

rozsekat stem signál na nějaké komplexně exponenciály

akorát tak mým drobným problémem že jí bylo nekonečně mnoho lože lo

a byli ji na nekonečně mnoha vek vencích

h bych teďka takovýhle signál zase chtěl prohnat

systémem který má tou kmitočtovou charakteristiku a k je

dá se za sem ju dělat nějaké více čí méně s ležit e od buzení

ale vypadne s toho jedno důležitá věc

a to velmi jednoduchá

a to že když mám ta rys

signál který má spektrální funkci x e jeho egal

a na konci očekávám signál kterýma spektrální punk si

y i je omega

tak se lee tany tohle je dokážou vyřešit

úplně obyčejně scheme násobením í

no o prostě

pro hýždí frekvenčního su

pro každou frekvenci

pro násobím hodnotu t

stupní spektrálně funkce soil hodnotou

komplexní kmitočtově charakteristiky

a hotovo

viděla lano

vy samozřejmě víté že tady poctě má funkce má se skrývají

komplexní číslá to znamená dali byste si pozor na to

aby se

abyste vždycky násobili

moduly

čítal i argument yale té pořád osami

takže pokud s i to budete chtít

odvodit tak boot

na to může they také jsme si definovali fourierovu transformaci

znamená po musí nějakých nekonečně malých přírůstků koeficientu f ř l a nekonečně malých přírůstku

tech vence

nebo

s o to dá odvodit tá ke že vlastně

si řeknete

já k že to vypadá ten výstupní signál null

y t e jen vlastně

konvoluce stupu

sel impulsního odezvou ne

pro si můžete zapsat pomoci konvolučního integrálu který tají někde je do vole

takže k o i k stálou rád h a t mínus trau podle ta u

a pokud cenný tady toto teď i vezmete a uzavřete to do fourierovy transformace

ve vila s toho měla vylézt e spektrální funkce toho signálu na výstupu

takže de to taky ho dvoj

nebo je to dělat r i

po kážeme si ukážeme si jak terry toto cele funguje zase na příkladu

a

nej té příklad buje trochu delší ale

úměrně důležitý jí a

já bych tech i řekl že do sela názorný ve že zkuste null a pozor

a k dyby nahoru nějaký krok

nebyl jasný tak hnedka křič to je abych ho rovy světly

ták

proč kusy zjednodušíme náší fi zesilovač

řekneme že do dvaceti kila herců to perfektně propouští s tou fázovou charakteristikou

která je prefekt měli nární

a o dvaceti kilo herců nahoru neprojede už vůbec z nic

na prostě

totálně

je to pro tyto frekvence uzavřené

a ty si řek no

do toho lo zesilovače

vleze

obdelníkový puls

si toto je schválně vy kopíruju a asi to zase budeme dělat na papíře bo

na tom

v papíře

je tejnou dispozici

how takže mám takový loji pulzy k

terry má šířku jedna mikro sekunda výšku jeden volt

a ten vlezlo

do neho ne n popadl ante často je do to

takže čas todleto je i k ste

o t

ho u ho o

saint vlezl lo mého zesilovač

zesilovač

propouští jenam bot minus dvaceti dílo herců do pud z dvaceti lovec

tak teďka schválně mě zajímalo u co myslíte že z něho vyleze

no vleze tam poměrně krátký ad perfektně pravo uhlí signál a

tam se

co z něho vypadne

kus tech chylku to přemýšlet

jak i má ten

krásny pravoúhlých signál spektrum

k a reální si nous a ten kardiální si nuzně kde končí je nebo je

tak jako nějak vod mínus nekonečna do puzzle konečná

jet

no v nule ten a nekončí určitě ve

l jak si teoritycky nekončí nikde o v on postupně slábne tak ty kopečky ve

hle ú bývají

ale ne konči nikde to znamenáte nekonečně široký spektru

a to nekonečně široký spektrum na ten zesilovač nedovolí

proc pat

protože on to prostě natvrdo za řízne

odch mínus dvaceti kiloherc u do dvaceti kanec

takže

na výstup o tou zesilovače

co je objeví něco

co bude mít omezených spektrum

a teďka vazbu room mučit dál

signál který má omezený spektrum myslite si že může mít takhle kovo ú nekonečně krásny

kolmý hrany

hale pude

a takže ten signál bude nějakým způsobem zakulaceně ni

a ty hrány prostě tak jak jsou terry sty tak ne projedou

tak

přestávam mučit a o ně no počítat o

no jeleno mže jak na to trapu jdem

mám

mám a

signál l dne straně

a pak mám frekvenční charakteristiku zesilovače

to know si může ve namalovat

a která běhá někde vodpo

nino s šedesáti kino t

du šedesáti kilo p jo a nad ú sto maluju ve u billovi k frekvencí

written z neřekl jevu je no vola i bure sto

a

fáze byl

ještě bit of tělo se trefit

za že s ze byla lineárním

a bylo to mínus omega

lomeno sto

na takže na jedné stranila signál

atari mám frekvenční charakteristiku

ráje u dna nám de frekvenci

a chtěl bych vědět jak bude vypadat zase signál tak

co můžu dělat abych to nějak s montoval dohromady

kdy list a polo třináct

haje ho podivejte za m kobylou z ostny cvičeních s tom

po co s montovat dohromady

aby tam ti kluci z nahoře přežily

tak stay budem montovat z věci na s ne štěsti na ná na nich nezávisí

ku naří života dýchání

ale je u je potřebujeme nějak s montovat s čas

ze spektr

tak java navrhnu jednu věc

co ho kdyby jsme ten signál

převedli no spektra

ve spektru potom provedeme kov operaci

přes ill k o říkali že když mám spektrálně funkci frekvenční charakteristiku tak stačí když

e vynásobím

znamená dostanu spektrům výstupního signálu

a sobo tom s tím

přede svátky ja jak

zpětná fourierova transformace no takže

napřed sto budem user í takže pomocí fourierovy transformace

se ze signálu rost ano do spekter a

pak uděl to bore jednička l o dvojka u r násobení

a trojka bude

zpět

do času

u moci f t mínus jedna

zpět na fourierova transformace na ne o tak s jak pod ní ne na to

já k

k fourierova transformace

pravou l ho signálu

leoš umim no uplně nazpaměť c stack rez

kdysi z ne si značili že

ta šířka u může být označován k o té jetá t je todle jako déčko

a že zeptal spektrální funkce

bude x je omega

f rovná s than i krát ta je ta

garmin ní sínus

je ta půl

omega

to můžem klidně vyhodnotit

budet od desetkrát

jedna mikro sekunda

krát kardinálních sínus

a terry to bude půl mikrosekundy nula celá pět

krát de sedm n na mínus šestou krát o ment

brak si do poďme tech ně namalovat

takže

takhle u bude vypadat nějak ta spektrální ní chce kopečky rouge

umíme kreslit žil

sim si že zdeněk miller

tvůrce kra tečka

byl vermi mel mi úspěšný tomto kurzu

k

tohle je argument

a na

a vy z nebyly přesní

k tohle je modul spektrálních funkce to škrť tečkový není ho tady tylety si boj

a regul

si je omega

ták tohle je samozřejmě kmitočtová osa omega todle taky v co bude na začát nahoře

na tom kopečku jako hodnota

desetkrát jednak rádo se na mínus šestou takže besed na minus pátého uhel bude tady

a eště potřebujeme jednu věc

a to souřadnice ta je tohodle bodu

a abychom i je získali

tak by to chtělo sid to jiho n z n argument dosadit za p

takže

nula celá a pět krát besed na mínus šestou u mag at rovnal s p

a terry omega f rovna

a já si na licky rozmy problema vy to převedlo z jedné ste n na

druhou takže

mile tam p krát deset na šestou

a dva krát

lo takže dvě mega p

v je mega p

radiánu to se konk u

to ve vůle dvě mega p

štyři mega p

a tak dále a tak dál

na s enom mrknu do řeše ně sezón dobře what

jo a co peer

ták

výborně sem hotový z budem jedna l o to znamená fourierova transformace tečce benn signál

dostal

de frekvenci jako spektrální funci

dalším bot

ktery nastává je

vynásobit

i tyhlety dvě funk se mezi sebou x e je omega a h je o

mika znamená toto

bych měl násobit

s tím ta

l

násobeni nedělám dal schválně hvězdičkou protože hvězdička tady v ú mně je konvoluce

takže násobení

tak a prosím předtím neště vran m do toho že beno začali nějak pro nás

ob o what

ten obdélník s kardinálním scene m

ve budeme chylku přemýšlet

jak s tou vypadá ze šířkou vlastně těch dvou jehlou spekter

ta rito nevolat mínus šedesáti kilo p

ve šedesáti kilo p

a bacha

spektrum toho i pulzu de vo jenom ten hlavní lalok de ohod mínus dvou mega

p do dvou mega p

takže

nej bude vyprat zhruba ten výsledek

o bude to uřízl í ale zajímalo by mě jaké to bude mi tvar

v l

přestavte si že máte že máte obor s

obrovskou pneumatiku s traktoru u

a teďka vezmete skalpel

z deset r jako majitel pan farmář bude hrozně rádio

z mete skalp allow řízne té zní

takový měli metrový proužek

k o znáte na tom u crow proužku ještě zdobila pro u matika

e kopo znát z že do vůbec bylo nějak zakřiveny

a to vella nepozná milá si budou myslet že ten proužek e uplně rovny

a naprosto to stejný se

bude dít tady

no a o když tady toto je

čšedesát tisíc p

atari tohle tell jsou dva milióny p ve když to spolu pronásobíme tak jako kdyby

jsme

tohle to spektrum v řízli tím strašných úzkým proužkem

znamená to že to tali nahoře někdy byloja krouceny

no na bude zcela

srdečně

jedno

no tak že když dyž bych měl malovat výsledné spektrum

ták to bude mít zase je šířku u šedesá tisíc p

něho to byla ta

menší šířka

u lezl v a mu plně s

ú lezla uplně hra mate

mínus šedesát kilo p

šedesát kilo p

koly to bude mi hodnotu prosím

když ná sobi mod olino tak to je jednoduchý

stol kráte deset na minus pátou

to je

tuším deset na minus třetí jo

takže hodnota vode deset na minus třetí

jak to bude vypadat s argumentem

neboli s spál l seek

loutek a sem dostal modul

ve

výstupný spektrální funkce v y je o made a

co argument

v pozor e k nula jo tady tenleten a nulu

takže tady nula jo o vo

a l ta to funkce měl argument takovou čáru která jede s kopce

takže to budu mu se sečíst

s nulou

hlas nulou se sčítá dobře takže tam prostě o kopíruju taji tuhletu čáru

takže šup

through do mít argument ste výstupní spektrálně k funkce y

j ho mega

a musim dam pěkně oko přit

u spektrální terra

fázi row se měl před ti

já o takže budem it úplně stejný sklon mínus o omega

lomeno sto

jel tak abych sto zase v něho pěkně komplet takže o may a

o made a

roto že u sme skoro na konci

co nám zbývá k o poslední operace

zpátky do času

na ze spektra v do časová by si že z n mušlička dostatečně unavení die

že předtím nech hodem převádět a k si udělám čtyři až pět na technickou pauzu

tak poďme ne po dnu pokračovat plnil dorazit jedem příklad

kra čet o

raz

ták l pro zbývala nám poslední krok

jak se dostat ze spekter a do času ja utar i

odsáď

pátky do času

ve spektru to má h hraná t pravo uhlí spektru

a myslite že to vode vypadat včas e

ta reální si nos jak jinak děkuju

ták r e

pod ne tolika uděla trochu přesně i

někde je vám pocit že z n a to měli dokonce nějak i v vzorečky

a v l možná až do zkusíme ručně

označíme si tali tu frekvenci jako omega k o jako mega konec

a dyž potom pujdeme do času

tak ten y t bude dán inverzní fourierovou transformací

hod mínus nekonečna do nekonečná té spektrální funkce y jeho mega ráta je na plus

je omegat e podle omega

mohl í by z mela to by užít z výhodou

šebesta vy po mužsky že je o protože je tady

a s ně jedna limitní frekvence druhá limitní frekvence a meze ním a je to

konstantní

a šebestová komus kapra víla

že je když je nějakej integrál o vod nějakýho mínus byl kdo poolu zbyl k

a tam je r n a plus alane vo mínus i je x y

podle

y tak je to dvě b

král alt kardinální c nos b x

pan do fun jsem bral dobře teďka

takže pod netuše beztoho humus ku aplikovat na náš drahý

signál

eště když l o výšku označím kov ho tak o výška

tak tou bude

aktu bude v vo

lomy no dvě pí

pak by to mělo být

dva krát ta

limitní frekvence že v takže dvakrát o omega konec

a

pak by tam měl být

prd mi ta měl by ten kardinální scene mu s

a tam je

b x takže omega konec

krát co je x teďka

macha co jet co je x co ve co vy dam vjeď měla bit jako

pro mě na

na o pozor omega n usuš se je a set dick a vracim do času

takže by to měl být čas

ježiš maria

a pokud si tam dosadím

tak to bude výška terry

deset na mínus třetí

mome no duje p

krát l dva krát

ta mezní frekvence žil takže dvakrát

šedes alt

tisíc

p

krát kardinální sínus

mezní frekvence je šedesát tisíc p je šedesát dese dna třeti

p

a tady bude čas

ještě prosím vás pozor jsem si dick a udělal takový že zjednodušení

jestli ste to zaregistrovali vek jas a zem momentálně vykašlal na fázi

lá se z kdy chtě řekl žádná fáze existuje

počital jsem vlastně ste signálem který bitu fázi měl tagle nulovou jsem si zjednoduš l

práci

a teprve hash to dopočítám

tak tam tu šikmou fázi nějak i způsobem do tankuju

uvidíme já k rozhoz osová s budu ptal ad

pod ne ta napřed dopočítat best fáze

takže

když to

cele upravím tak rovná se

e p by se ta je mělo je kde v vy chroch note z v

je dvě taky deset na minus třetí dese dna třetí

ve z vadny

takže e

já bych s toho získat

signál o velikosti

šedesát

a už o vidím že bude zle prote duma v vila

ale budiž

projedu slzavým údolí money dokonce

ták a kardinální sínus

šedesát krát

rede set dno třetí

p t

vy k s dovolením podívám

nech to k to mělo v to pět

oku u v u

aha

tak s tima šedesáti sem trošíčku

trošku vedle

a tam jenom štyryceti c spíte

robo hlas ose jak s

seber něm řádil

no jedn jedno sto

spi n bert lek u pilně denně na

moment

já jsem řekl že ten ne ž zesilovač bude propouštět enom do dvaceti kilo herců

že

tak sorry dek ta rip ta r mělo by čtyrycet kilo pít

omluvám se který tset

ták

tady bude štyrycítka

eura jak i štyrycítka

a ještě pořád mě tam nějak lítají ty lítej ty velikosti

takže

ve se dna minus poll tou

lejsr něho stovku

lezl loto signál o

o jedničce

se na mínus šestou

ták že deset na mills pá to je velikost a je todle spektra určitě nás

o bych se to ze stovkou

ta že to torní ho byly se na mills třetí eště s co omlouvám udělam

check

s tím ní nech to skutečně mělo

výt

v lima jedna krát deset na mínus čtvrt ouha

tak je do možný

aha

vono to asi bude tím

že

jo pro mind real neví mech sem to je přišel no to desítku protože velikost

o ho signálu byla jedna

takže opravuji to co sem opravil

toto vode ve se na mínus šestou

k rauš mušle či na blížit l o tomu lech to má vypadat o že

tódle vo j se na je no čtvrtého u

že bych se radši držel slajdů příště mne děl to ručně

reset na mína čtvrtou

bude tory

ták

a

moment

víte celá sebe

rači zda napišu ještě jednou ták

takže

velikost

will s

ty k a sem zase po mačkal kontrolo zept fill z i svory lo

jo a ja jali i toto molo deset na mínus šestou

do to dej se na mínus tvrd se or mum enko

a

pysk ušet have i měch tu teji dno mu jaksi taky row malec do pře

tím dodělat ze sem protiv

ták deset na víno čtvrt a u

já jsem do děl bezpečnej a něco rozdělám vek po k si do je dělat

e g dvakrát

trh je ta konečná štyrycet

kátý

synům s kardinální

bělice z

kilo p

hrát s čas u štol bude

takže dvě pí do u prýjiž s tohle de frič

a

z byly je tell na

tohleto je štyrycet je štyrycet tisíckrát deset na mean čtvrtou

pomož tele rusi

e u štyři

o dobře

takže rovnala se čtyři

krát t je tenleten kardinální c e l

čtyrycet

kilo pít e

cache check eště kontrola

jo chvěl lado brig push tam budem

ták k fajn bojím s n signál konečně namalovat

krásný kardinální sínus

který má velikost čtyři

a jakou máš e s ku kdy bude prosekávajíc časovou osu co je taji tohle

dobry sme si mohli vzít vlastně argument a zase pomocí staré dobré finty

si říct čtyrycet krát deset

null a třetí p pro j se musí rovnat í

to znamená že

t bude je jedna lomeno

štyrycet krát e peset na třetí

co štve rovna

jedna krát deset na mínus třetí jeleno štyryceti takže jedna krát deset na minus čtvrtou

děleno štyřmi

nula celá

dvacet pět krát deset na mínus

čtvrtou jestě se

nepletu

no u

jim pádem pokud byl all

u ste mi to ji o převez na mikrosekundy prosím vás

lo cela dvacet pět krade se na mínus čtvrtou

je dvě celé pět krát deset na minus pátou

dvacet pět která deset na mínus šestou no

takže dtto bude dvacet pět

mikro se ku

mínus dvacet pět

mikro sekund a tak dále tak dále

ták ale teďka se ještě uvědomíme že vám je pořád ve signál spočítaný

pro nulovou fázi

fall ze není nulová ale je takhles klopená s kopca

se směrnici jí

mínus jedna lomeno sto tisíc m

jak se to prosím

no tom signálu projeví

signál ze pro s ú posunu doprava to je správně a jak to

dob džemy sme se někdy

minulé naučili

že

když signál posunu u

o nějakou hodnotu vo nějaké posunutí ta u

e k by se fáze

měla sklopit

a ten předpis na fázi bude mínus omega krát taut

takže to co nám sedí vlastně

jako směrnice ú fáze

mínus v jedna lomeno

sto tisíci

to je přesně to

časové zpoždění

r hledal

kolik je mínus

nebo kolik jedna lomeno sto tisíci prosím

mikrosekundách

k kdy že to když by to bylo jedna lomeno miliónem tak by to byla

jedna mikro sekunda

že to jenom in null děleno sto tisíci tak je to deset jo

takže ten výsledný no opravdický signál tady ten v lesy můžeme až rostly třeba tečkovaně

volvn

čárkovaně

a ten opravdický term opravdu výsledný

bude ještě ho deset měli sekund

posunutý

takže dělam si they jako ve nějaké pomocné čárky

a

můžu kreslit

s po tečný sign o

pode vypadat

jak tak je takže má velikost

štyři

jeho vrchol leží v deseti mikro sekunda

a

ten hlavní lalok

máš e s ku

padesát mikro se ku

toto má šířku

padesát nick rose

s taktika prosím vás jaké poučení s toho plyne když se snažím přesně pravo uhlí

impulz proc plát

zesilovačem novo nějakym

systémem ktery za řez v a naučit ve frekvenci

plyne s toho několik věcí za prve kdyby to bylo

perfektní a fungovalo to až do nekonečné frekvence

tak bych dostál ten původním puls

rušné s na po měli že vypadal za dle

byl by zase stejně krátký měl by jedno mikrosekundu a byl by násobený stovkou auto

že veliký

kraťoučky jímku s

co sil s toho dostal

je poměrně mala

a rozplizlé alla potvora

která se

zlepší ski jedné mikrosekundy

pro stáhla na nekonečno

a jenom ta její prostřední část rvát celých po desát mika se ku

nemá to výšku žádnou sto

ale jenom štyři

a ještě navíc dívky tomu fázovému posunutí

je to takhle cele

zpožděn e a vrchol to nemá v nule tak jak nelze v úvodním bull sale

v deseti mikro sekunda

tak k a teďka si vaz eště zeptal no jednu věc je tady tohleto cele

pravda

je možné

aby

je e na výstupu

zesilovače

pardon

kterej dostane na vstup takovýchhle jim půl s

by jel

ten vypočítaný

kardiální sínus

prosím

v takhle turn ten milým poll začínal včas e vlastně me nos půl mikrosekundy

bylo protože long will symetrický ho kolo nuly

takže my by jsme si řekli

do tak cokoliv vyleze stavo zesilovače tak musí začínat a k i v minus půl

mikrosekundy že

takže to že teme signál začal v už mínus nekonečnu u

je

trošku divný

jak to jak je možný že se něco takovýho

nereálný ho přihodilo

všim myslite že to tou výpoč to bylo způsoben i

jo eště jednu u ještě jedno opakuju to s o sem říkal znamená původně vstupním

puls začal až mínus

půl mikrosekundy

atari najednou jako začínala

výstupní signál mínus z nekonečnou a tady ju vše velky jak brno takže

je co v tam

je se tam podivně

jak to

tak zkuste si bych k a projí celin tím postupem a říci jako který věci

sou they možný

a který jsou nemožný tak l

první nemožní první vět

která nejde tak úplně dobře udělat je

přesně pravoúhlý vstupní signál

o to prostě nejde vygenerovat e to vy to mělo hranu která v a která

de vod nuly

ve ledničky za nekonečně krátkou dobu

ale budiž tak možná že bychom iště jako dokázal udělat něco

co by té tento čas něho hodněkrát

ale co s tím zesilovače

hyzdit ze si že de udělat zesilovač noho filtr

kterým přesně za řízné na určité frekvenci do to je frekvence poušti všechno otto je

frekvence nepouští ú bez nic

toto je či route op je

o prostě zako vedlé obvod udělat nejde

a je tím že

sme si tu perle zavedli tak sme tak je dostali poměrně nereálný výsledek

vy by jsme byli v reálným světě

tak a zesilovač ku de

nit nějaký vedl ony přechodový pásmo

nám n

bude vypadat nějak takhle

a kdybychom vzali úvahou tuhle tu frekvenční charakteristiku

ta kuš dostanu je s o

reálných ho

a u tak vlastně ten signál který film odpovídá

nebude kardinální sinus který v balí hod mínus nekonečna ale bude to něco koncentrovaný ho

včas e a té systém taky bulle kauzální to znamená

nezačne odpovídat před tím než uvidí ten výstupní signa

tak z bo poměrně tak oné masivní cvičení

a ne řek bych že na toho hodně

hodně osvětlil o kojíme smeť po divadlo kousek dál

nějaké

kmitočtové charakteristiky

takových obvyklých systému

zkusím at třeba lehko v ideální přenosový článek ideální v přenosový článek je

perfektních super o obvod který jenom zesiluje nebo zeslabuje

a jenom zpožďuje

já úplně přesně

a poďme si teď říct e

co to

co to má za kmitočtovou charakteristik

hraje když

si řeknem

zde vstupní signál a spektrální funkci x e je omega

a budeme chtít vypočítat

spektrální funkci v stopu

pet o urve mít hrozně no duchy protože násobení konstantou znamená

že tam inom du konstantu připíšu

a to a že je ten vstupní signál zpožděný znamená leže

můžu použít já buddy a n a mínus i je ne

omega ta u

kde tá v u je to zpoždění a to celý

je výstupní

my to že výstupní spektrální funkce

a gay si podí meto prosím vás s rovna s tím vzorečkem

jak se počítá výstupní spektrální funkce

ordinálního systémů je to vobyčejný ski násobení a jeho egal krát x i je omega

a vidíme

že vlastně tento vzoreček

s nepřímo dostali

no protože y je o midle výstup x e je omega je vstup

a to co tam zbývá v a

ta je tohle toho ten ta ten černej banán

to je vlastně

kmitočtová charakteristika

jo ta kmitočtová charakteristika je

a krát n je na mínus i je omega ta u

vala tečka máme ten blbej i zvyk že jakoukoliv komplexní funkci

u sime rozseká cena modul o argument s tak to poďme udělat

modul bude hrozně jednoduchej

protože

modul ne lete funkce je pořád a áčko

to znamená na všech frekvencích

to bude zesilovat nebo zeslabovat s konstantou a tu šel celkem pochopit l

jak to vypadá z argumentem

argument je to co je tady ju toho pote exponenciální funkce

exponentu

a není to jel

takže dvore funkce mínus o mega ta u

a vo v mínus omega ta u víme

že je to

čára ktera

valí dolů se směrnicí

mínus ta o

takže tady tohleto je spektrální funkce

ideálního přenosový ho článku

amplituda poor some furt stejná

a fáze

která nám de s kopečka podle toho jak ten systém zpožďuje

od misku si teďka trošku divočejší si stem

a to bude zvany derivační článek

r

tlen

se chovat ram že

by mělo ze vstupního signálu dělo derivaci

tak teďka na vyšetření tech

my to štole charakteristiky použijeme trochu jinou fintu

a to o

komplexní exponenciál

lomy totiž víme že je když tam pustim e komplexní exponenciálu

pak bychom i měli doug i odebrat z výstupů

a to co tam zbyde

já k ta násobí si konstanta

tak to je vlastně hodnota to j

kmitočtové charakteristiky tak ku dne die

toto switche ní zkusit udělat

zkusím říct s k dobře z drahý systéme na vstup ti dám komplexně exponenciálu e

na j ho mi

t

výstupem je

derivace

když zderivujete tu komplexní exponenciálu to byste u štika možna mohli umět

s tak je to pořád ta samá k obecně exponenciála

a l ještě musime de k je zdary jo ve vnitřní funkci

takže je omega

k no a zjišťujeme

že toto je vlastně to samý co vstup

a tohleto

je k tý žen hodnota té násobící konstanty takže prohlásím výborně mi to štolách charakteristika

pro libovolnou frekvenci omega má hodnotu je omega

a zase takové cvičení

jak toto převést na modul

a na argument

schválně jak s funkce

je něco

udělat modul u

a udělat argument

ták jaký je modul funkce je něco

štos sete uzavři do absolutní hodnoty

o core máte

knedlík k je reálné číslo

pak s neuděláte je knedlík

koly g absolutní hodnota

s je knedlík

no a led řeka pozor e kone ni neni to tak docela pravda když e

knedlík kladnej tak je to co

tak je do té d knedlík když že knedlik zápornej tak

tak mínus knedlik a to znamená hodnota knedlik o musim i z v dycky kladná

tak když si uvědomím jak toto bude vypadat e

když m z o to zobrazíme graficky

tak toto je modul

my to štve charakteristik

fetch

k f

když bude

knedlik kladné jej

a já budou chtít s počítat argument funkce je knedlík koliv to je

tak tady to možná není tak evidentní

takže to tole komplexní rovina

reálná osa imaginární osad

kde jsou čísla je knedlík když že knedlik ladner i

to je ta dej najímaný reálního se

děj vy šek v vy kladný reálny číslo

tak je knedlik nemůže bit nikde ji ne štvery

jak i jejich argument

e jich argument je

v půl

ne o takže pro krok hladný knedliky

bude

argument pí půl

jak to bude se záporným a k ne mi kam

a port ných r leak i

leží tady

a mají zcela jistě argument

ninu s pí půl jo to znamená dostaneme white m hned m

v tento z u k

a mám argument

takže

derivační článek má nekou docela podivuhodnou frekvenční

charakteristik

tak pod n ho kousek dál

k laplaceově transformaci

a to bude

tím asi budeme dnešní přednášku končit

e

my sme si

říkali že

do přizt ú

s ve spojitým časem

můžu vehnat

nějakou exponenciálu

běto s

je

libovolné komplexních číslo

a potom vlastně

žel dostanu výstup vo systému

zase jako ta samá komplexně exponenciála

násobená nějakou funkcí toho eska

jo ale pak sme si řekli honem zapomene na to že to s může bit

libovolné komplexní číslo

pod mass i omezit na ten případ kde s se rovná je omega

z za to čili jsme klikou

a tady na vlastně vyšlo že a je s je omega

kdy law

a tého u krát

e na mínus i je omega ta u podle tá lo a řek my sme

si

a h

když vezmu jim pulzní odezvu tak si vlasně tak vlez počítam frekvenční charakteristiku že je

udělam jejich fourierovu transformace já tak ve sme to dělali do teďka

talk teďka

to trošku uvolníme

a řekneme si

led ne se o to bojí what zeširoka

povolíme

hezk u aby se toulal o v libovolném

z bodě komplexní roviny

a nadefinujeme si tak zvanou

laplaceovou transformaci

která řekne

v mám signály k ste

mám exponenciálu e l na mínus s ta je kdo to s je libovolné komplexní

číslo kdekoliv komplexní rovině

ne o takže s se může pohybovat u plně de koly

a výsledkem

je tak zvaný obraz nebo v laplaceův

obraz

toho komplexního

čísla

tak teďka bych vám

to nějak přiblížil

vlasu potter jako není uplně no duchy tak přestavte si že tady tato lavice je

komplexní rovina

no takže tady bude reálná moss a

vaginální ho s a

neod toto je komplexního vy na s

teďka dokázali byste si představit vobyčejnou reálnou funkci they na tou komplexní rovinou

to have není tak

ložit jeho prostě vezmete si

jaký papír nebol de cool nebo

fólii nemaj co takovýho řeknete si

na s tou komplexní rovinou může existoval ad

funkce

a je s

ktera vlastně libovolný bot s ja komplexní roviny převádí na nějaký komplex jak gen převádí

na nějaký číslo

a výškách mikiny knots tím borem res

je hodnota funkce

losu byl po to si mysim že není ja že není složit i

přestavte si

že místo reálné vy imaginárního si máte zeměpisnou telku a šířku

a hodnot o to je funkce je prostě nadmořská výška nějak i obodu které u

o obyčejná

funkce

dvou proměnných k tuto si mi sem že není složit i

co je možná druh u složitější je přes ta vyci že dna s tou rovinou

s

pře neválím reálná funkce

a v je zda funkce komplexní jo tou že trochu horší

rabu nemám komplexní

svetr

a l přestavte si budit

je že

toto je k

komplexní mikin acts nestra o z nende jak v představa

anebo že tady selb je mikiny dvě jedna představuje třeba reálnou složkou druhá přesta vo

je imaginární složku ne but že jedna představuje modul

a druhá přestavuje argument

ve love každým tom bodě s

k mám

jakou funkci která mi dává jedno komplexní číslo

no kdekoliv should n a týmy to defi nule

tak a teď ti

teko ve takovy takový

vlastně přechod

o té laplaceově transformace k fourierově transformaci pod ne soudě lateko v cvičeni lamy za

je napíšou vedle sebe

todl té laplaceova trasformace

a fourierova transformace

je omega

byl mi podobnej integrál i k ste

hrát a je na mínus i je omegat e

ne tent

tak ty ke mě zkuste říct a k mezi těm hledu je má vztah

laplaceova transformace prostě povoluje libovolný s komplexní rovině

natáhne tam takhle ve

komplexní funkci a máme hotovou laplace old ram for

vy kase podivejte o řádek víš je nichž

na fourierovu

ta nás omezuje a kam nás omezuje

e a r na jednotkou kružnici ne

ta sis ty je s té roviny s vybírá vlastně

jenom body je omega řekně de mně kde sou

a have emily ste tu stock možná slyšel tech

tak body je omega

to je komplexní rovině omega je normálně kladná frekvence

jeho mega

sou na imaginárního se do to že ty soap

jenom sta ji na téhle theo s

tak aby k a mě zkuste říct když ti nějaký

šílen s příde

a má u spočítanou tady tuhletu funkci v laplaceovou transformaci

jak znít získáte fourierovu transformaci

ne o vo má spočítaný celý h n e s

pro všecky bory na komplexní rovině

a po u že mech tou motorovou pilu

tak zkuste mi říct

jak získáme fourierovu transformaci h je omega

tak doporučuju následující nahodíme motorovou pilu

ta bude ve řezat

špičkou to nemotoro h pili budeme sledovat imaginární os ú

a budeme řezat

tu komplexní funkci h s

až i budeme víc přeřízl o

tatinek hle rozlomí e

a pěkně zboku u

sraní podíváme jo a tam kde uvidíme hře s vlastně poli marginální ho se

tak uvidím hodnoty

fourierovy transformace

x e o mejla prostě ne nechali jsme s to je funkce nic jinýho

š jenom hodnoty které leží na to je čáře

na je omega

e

nám sem provedl jiře s filety hodnoty přečtem a ho tou to je toto je

vztah mezi v laplaceovou a fourierovou transformací

prosím za pomatujete si ten trik z motorovou pilou protože ta neni naposled co vo

taji vtom kurzu používáme vono to ještě příde

že to příde jednouch u diskrétních systém

ták

možná jenom nějaký základní vlastnosti té laplaceově transformace

bude

se s ním i

bude se s ní fájn konvolvovat

pokor mann konvoluci signálu včas e

tak bude stačit násobit enom ty dvě laplaceově transformace

tím barem se nám budou bezvadně popisovat všechny systémy

protože

když mám laplaceovo transformaci signálu week ste

a mám laplaceovo transformaci rým pulzní odezvy tak pak včas e si musim dust práci

jo sim si za konvoluováno

kdež toff té laplaceově rovině

prostě no vynásobím

tím pádem to hlesl budeme ze nazývat

systémová vleky přenosová funkce

a co taky bude hrozně fájn i je že derivace včas e

nám přej d na vobyčejný násobení tou komplexní pro změnou s

tell laplaceově rodin vy rovině a to lese nám bude strašně hodit

když budeme analyzovat systémy ze spojitým časem

roto že

dych popisu a vždycky plno derivací a to je postrach to se je koni komu

nechce počítat a

a cokoliv s tím dělat

a pomocí laplaceově transformace to rok že převést na vobyčejný součiny takže se no to

bude velice hodit

r a možná se poďme

podívá k na to

jak to bude fungovat

asi tri to škaredou rovnici vy kopíruju a

po ho to

u sime to udělat

kousek po kousku

tak toto je obec na rovnice která v může popisovat chování nějakýho systému

což ze spojitým časem

no a o co to znamenala

znamená to že je tam nějakej n they koeficient

který násobí

n tou derivaci výstupu

podle času

luhu s n plus první koeficient plus bla ně něj a tak dále

až tam může být

ad druhé jej

násobí třela druhou derivaci toho výstupu bodle času

g je t na druhou

lullus

plus první

kterej násobí

první derivaci výstupu podle času

a ještě do může být nultej

a ten null sobí nultou derivaci

výstupu bodle času a to je prostě ten výstup

a tole celý

se rovná

a zdá píšu třela červeno vadě ta vstupní čas zřetelná

nějaký rým nějakýmu koeficientu baum a

kterej násobí

o tou derivaci vstupů podle času

plus bla lněné měla

a švy

b je dvojka

druhá derivace vstupní podle času

z ten a druhou plus

jednička první derivace vstupů k odle času

plus b nulka která nás o bych vstup

jo prosím vás neděste se todleto je vopravdu obecnej vzoreček většinou to s o tady

uvidíme bude vnohem mnohem jednodušší

no a tetě se rozhodneme

že se load a ji tuhle tu rovnici vezmem

a strčím u do laplace o vy

a s for moc

laplaceova transformace

má dvě základní vlastnosti

za pro v když je lineární to znamená když e tam konstanta tak zachovává násobení

konstantou

za druhé když e tam nějaká derivace podle času

tak to nahrazuje

násobením tou ú

komplexní proměnnou s o

takže pojme se podívat co to co s toho vyleze

v zde v stoupni části budou mít

a n

krát

y r s co znam na obraz výstupu

prát s na entou

plus chroch loch o no a školo s a ad dvě

y n s

s na druhou

plus a jedna

je psy mám res

s na první

plus a ale nula

y r s

a u vše s na nultou tak

se nemusí vobtěžovat

a s t e

výstup něj části

k zůstanu ba mann o

krát

x s

hrát s namo tou

plus

a chroch rolo a školu z b

dvě x s

s na druhou plus b jedna

x res

s na první lod z b nula hrát x s roto že dostanou slastně k

laplaceův obraz toho výstupu

a laplaceův obraz

tak a teďka co je

pro mě jako dycky strašně důležitý je

zjistit ú tu každýho systému jak ten výstup vlastně reaguje na vstup

protože mě strašně zajímá

funkce

h s

terra

to jet

ta z vana pro zvaná systémová nebo přenosová funkce a ta by měj měl říkat

jaké je podíl

výstupu

na vstupu

noha teďka si vezmeme deli to dvoubarevnou rovnici

a zkusím s toho tu přenosovou nebo systémovou funkci

nějakým způsobem vycucnout

od ne z pod ne to zkusit

uděláme to tak

že

takže

toto chci jo

ste modré části

vytkne

y ne s

a zůstane null

a na entou

s na entou plus bla a šest a dvě

s na druhou plus a jedna

s klus r volal

a to celý se bude rovnat

aby cast červené části zase vifinu hi k s

a teďka tam bude to

bo o

s na o tolů plus bla až b dvě

s na druhou plus b jedna s

plus na j nula

tak a tetina push máme

cestu otevřenou k tomu

aby jsme jenom řek mi not

touž vlastně je to s o potřebu protože když vezmu x s

chytnu ho a převedu ho tady do jmenovatele na druhou stranu rovnice

a když vezmu

tuhletu hranatou závorku a převedu judo a ne jmenovatele na druhou stranou rovnice

ve v na té levé straně dostanu to co sem tak hrozně chtěl jo dostává

tam y

s v lomeno x p s

todleto sem chtěl to je ta

přenosová leda ná funkce

a napravo dostanu

e b m

na motelu

plus že tě těch džum hash e

b dva je s

na druhou plus b jedna

spolu z b nulám

lomeno

a dick a tam budou ty koeficienty výstupu loto znamená

a jen s na entou plus k pro chroch rohl

a šek a dvě

s na druhou plus

a jedna

a nula

a toto prosím

je

na funkce a r s

kterou sem chtěl to

sem

chtěl

tak a teďka prosím vás

ná a vím že u štve poměrně vy tu hlístu to na ční hodinu

a l hrozně důležitý je to že vlastně s popisu toho systému sem vždycky schopný

ty koeficienty byl mám

byl mínus jedná tak dále nějakým způsobem najít

jsem schopný z nich postavit

tuhletu přenosovou funkci

čitatele ji i ve jmenovateli bude mít

jak se domu říká prosím vás they těm věcem

b m s na m e tou plus e a tak dál a shaw

ve dva a s na druhou plus b jedna s na první v plus b

nula

e k tomu ze k tomu říkal ne matematicky

polynomy jo a takže mám vlastně všeta té ligy ve jmenovateli

polynomy s nějakými koeficienty

a tetě

dokážu

s tohoto přenosovou funkci udělat dvě roznět důležitý věci

a to

zjistit s frekvenční charakteristiku

a

dokážu zjistit

stabilitu

toho celého

systému

posledním bot mučení

jak se urči stabilita toto není o plně intuitivní ale jak bysme tar i s

tohoto prosím vás zjistili tu frekvenční charakteristiku

tou otouš e taková jako po mužská jak se k to ní dá dojít e

a může toto udělat i třeba ručně ale obecně když mám vlastně

u přenosovou funkci h a s

je to funkcí nějaké komplexní proměnné

s v jo o která se může toulat zurek oliv komplici rovině

ras toho k su získat

frekvenční charakteristiku h jeho mega

co potřebou udělat

říznout jasně motorovou pilu tak aby zkáza ráje k o dva byzme se dostavi do

serióznost they jak to bude matematicky

derivace e

já prostě prohlídnu ten z dame ten bell k výraz zistím

kde všude mám hodnoty s

a normálně za ně strčím je u mega

aby hodnotím si to celý pro všechny hodnoty omega který mě zajímají

a o to vo u vyřízeno mám frekvenční charakteristiku

tak vyřízena je tato přednáška

java děkuju za pozornost říšští fide nashledanou