ISS Signály a systémy

Cíle předmětu

Seznámit se s teorií signálů a lineárních systémů se spojitým a s diskrétním časem, a s teorií náhodných signálů. Předmět klade důraz na spektrální analýzu a lineární filtraci jako dva základní bloky moderních komunikačních systémů.

Anotace

Spojité a diskrétní signály, diskrétní a spojité systémy. Konvoluce. Spektrální analýza spojitých signálů - Fourierova řada (FŘ), Fourierova transformace (FT). Systémy se spojitým časem. Vzorkování a rekonstrukce. Diskrétní signály a jejich frekvenční analýza - Diskrétní Fourierova řada (DFŘ), Fourierova transformace s diskrétním časem (DTFT). Diskrétní systémy. Dvourozměrné (2D) signály a systémy. Náhodné signály.

Stránka kurzu: http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS


2013

1:34:18

Signály a systémy - přednáška 1.

Jan "Honza" Černocký

2:25:37

Signály a systémy - přednáška 2.

Jan "Honza" Černocký

2:25:35

Signály a systémy - přednáška 3.

Jan "Honza" Černocký


2:26:28

Signály a systémy - přednáška 4.

Jan "Honza" Černocký

2:29:45

Signály a systémy - přednáška 5.

Jan "Honza" Černocký

1:31:51

Signály a systémy - přednáška 6.

Jan "Honza" Černocký


2:33:21

Signály a systémy - přednáška 7.

Jan "Honza" Černocký

2:28:29

Signály a systémy - přednáška 8.

Lukáš Burget

2:39:54

Signály a systémy - přednáška 9.

Jan "Honza" Černocký


2:31:56

Signály a systémy - přednáška 10.

Jan "Honza" Černocký

2:34:02

Signály a systémy - přednáška 11.

Jan "Honza" Černocký

2:22:26

Signály a systémy - přednáška 12.

Jan "Honza" Černocký


2:41:28

Signály a systémy - přednáška 13.

Jan "Honza" Černocký