Přechod IPv4 / IPv6 a udržitelnost rozvoje internetu

Václav Černý

Přednáška o aktuálním stavu využívání Internetového protokolu verze 4 a problematice přechodu na nový IPv6. V mírně odbornější části shrnutí rozdílů a možností technické realizace, v populární části prezentace zajímavých faktů spojených s rapidním úbytkem veřejných IP adres a přechodem na nový Internet protokol verze 6.