0:00:21další přednáška název chce se s automatizovat
0:00:25její auto se zabývá inovace mi teda nové inovace a hledá také způsoby jak je
0:00:30zavádět do praxe jinou je například pro společností česká spořitelna o tom nebo microsoft
0:00:38přivítejme prosím ondřeje suka
0:00:47dobré odpoledne slyšíme se dobře
0:00:51asi jo
0:00:53a
0:00:54díky zavedení
0:00:56zaznělo tady spoji slovní spojení digitální inovace soše něco s čím se určitě setkali je
0:01:02to takový pozor dnešní době neska příde nicméně a já nissan neznám lepší označení vlastně
0:01:08proto já osobně digitální inovace vnímám jako
0:01:12a akceptování dnešní doby to jak se dnešní svět mění jaksi digitalizuje jaký změny přináší
0:01:19takže pro mě to hledání nových možností a ze stávající řešení je implementace
0:01:25do praxe tady bysme z nich nějakým způsobem mohli a benefit what a dyž komerčně
0:01:29pro firmy nebo jakkoliv jinak
0:01:31a já pracujou ano můžete se mnou potkat dvou firmách a to v rámci skupiny
0:01:35vítězové čers projektech know how a ideas
0:01:39co se vlastně projekty který spolu souvisí
0:01:41a děláme o to a odškodnění ja konzultování digitálních inovací
0:01:46tak implementace nástrojů taška nějaký samotný by se zde velopment a vyhledávání jednotlivých inovaci který
0:01:52potom i těch firem a zavádíme sme u toho u těch realizaci
0:01:57jak často přemýšlím
0:02:00a
0:02:01a při michael vlastně na tím co se to co se současný době kolem nás
0:02:05děje vlastně ten svět funguje
0:02:06a asi se zapneme na tom že těch změn
0:02:09a který kolem sebe dneska vidíme je strašně velká strašně velká spousta
0:02:14všechno se to stalo během strašně krátké době list islámskou menu na
0:02:17svoje mládí
0:02:19a abych deset roků nazpátek tak ta změna je naprosto neověřitelná
0:02:25a přesně tadlecta vlastně já sem si tak nějak popsal průmysl jsem to slovo vlastně
0:02:29který průmětnu bližší domů definuje
0:02:32je to změna a
0:02:33tím že vlastně ta znělé poháněná digitálními technologiemi
0:02:37tady jsou tady tomlectom úplně metody záznam
0:02:40nejzásadnější
0:02:42tak se tady budeme dneska bavit o nějaké technologické zní
0:02:45o začne technologická změnám a oproti ostatním třeba politickým bysme sobíme nebo sociální změnám jednu
0:02:51zajímavou vlastnost je exponenciální
0:02:54respektuje ta míra změny včas se
0:02:56je exponenciální
0:02:57je to klasický moorův zákon
0:02:58každý rok a půl až dva roky se zdvojnásobí výkon počítačů takže zjednodušeně řečeno každý
0:03:04rok a půl máme dvojnásobné možnosti toho co technologie pro nás zvládnout
0:03:08a to je něco co tady vlastně historie lidstva ještě nikdy v životě nebyl
0:03:12něco co jako liso nepamatujeme
0:03:14a ty změny který dneska přichází tak jsou natolik enormní
0:03:18že sám kolem sebe vidím že máme problém na ně reagovat a proto je tam
0:03:22ještě dva taková turbulentní aby spousty věcech taková zvláštní a často se dostaneme do sporu
0:03:28zvlášť třeba jako relativně mladej člověk s
0:03:33asi mi generaci starších vlastně těžko nacházíme nějakej nějaký ten fit a k tomu rozhovor
0:03:40ty změny sou extrémně rychlý
0:03:44extrémně jich i ta rychlost
0:03:47se historicky ať si pemrlice o průmys prolog průmyslové revoluci a podobně
0:03:52tak ty změny dycky měli nějakou rychlost ale dycky ta rychlost byla taková kterou člověk
0:03:57fyziky
0:03:57fyziologicky technologicky zvládal jenom že dneska
0:04:01ta rychlost je
0:04:03enormní až tak uvážení vlastně jako lidi nestíhá
0:04:06jestli na jednom konkrétní na stupidní příkladu
0:04:08jsou noviny
0:04:10dřív sestává nějaká událost tu událost nějaký reportér místě zaznamenal poté sepsala v redakci nějaký
0:04:17článek
0:04:19oddělme jaké tiskárny kde nechal ty noviny vytisknout po tak ty se potom nerozdistribuovali vlastně
0:04:25a
0:04:27ten čtenářů
0:04:29a tady ten proces nějakou dobu trvat
0:04:30ano jasně a technologicky bylo možný hlasivek embrace zkracovat a zkracoval tím že a byly
0:04:36já nevím rychlejší auta a začal jsme využila technologie na nějaký dálkový přenos informací a
0:04:42podobně ale pořád to byl nějaký nový proces
0:04:45ale dneska sme situaci gill publikování té informace
0:04:50jenom vlastně i může mít plus chodím prstů zjednodušeně řečeno kdokoliv tady na této planetě
0:04:57a to je věc která tady nikdy nebyla jen možná díky technologií a lze nikdo
0:05:00my bysme tady mezi sebou
0:05:02všichni na této planetě velice jednoduše propojení
0:05:07já jsem tady ten fenomén si sám pro sebe
0:05:09pojmenoval jako ekonomika okamžiku
0:05:12protože s toho vlasy že spousta věcí historicky trvale digitálními technologiemi assess toho stávající který
0:05:19sedí teďka
0:05:20teď hned tento moment veme si třeba uber něco se nám tady zakázaný takže sme
0:05:26si
0:05:26tady trošku brně pozpátku každopádně uber to je přesně typycká typicky produktivit k služba ekonomky
0:05:33okamžiku
0:05:34potřebu se nikam připravit
0:05:36teďka
0:05:37tento moment
0:05:38a nikdy vydání technologiím řeku bedlivě s
0:05:40digitalizace adres vůbec á b s
0:05:44to je kdysi propojeny nemohl existoval mimo by fungovat i z byznys model by byl
0:05:47nerealizovatelný
0:05:49tak jen díky tady tomuto vlastně tu službu jsem schopný mít okamžitě
0:05:54stejný příklad vydáme jídlo
0:05:55na boom
0:05:57dále dívala na stole jídlo pokud se podíváme do prahy na od prvek do deseti
0:06:01minut
0:06:02a t zase toto je něco co při šlajs technologie vazelína si dřív nebylo možný
0:06:06prvních domů a propojení
0:06:09integrand starý ste se věc kterou mám ráda a až tak rádi jsem zapomněl a
0:06:14zapomněl mrazícího p a na stolici okno to že by bylo přednášet každopádně
0:06:21jak to vidím jednu zásadní věc
0:06:24s tories ernsta gramů sou o zachycení okamžiku
0:06:29ta fotka která po štrnácti vědět zmizí zachycují jeden konkrétní okamžik
0:06:34všechny nás zajímá co dělají naši známí teď tento moment
0:06:37co dělají tři čtyři dny nazpátek to nikoho nezajímá
0:06:41tak dávno pryč ta doba když se podíváte na sít na fit zboku
0:06:46na zajímat o to se děje teďka
0:06:48kde je kde sou vaší známý
0:06:51vy sami když někam letité mráz nedodělám oznámí jsou polohy zrovna teďka někde sem teďka
0:06:56sem zahraničích teďka se na sebe místě
0:06:59takže sem napřed je sice tater bažantů že se nikoho nezajímá
0:07:02prosím sem připomenout
0:07:06každopádně všechny tady tydlecty
0:07:09a pušek anděl ty změny asi
0:07:11pokládám otázka vlastně co to pro mě znamená
0:07:13co já si může dělat
0:07:15potažmo co pro nás to znamená jakožto pro lidi
0:07:24popiš o vám to jak pracujou
0:07:26a teda duše
0:07:28mám zásadě kdyby má práce se dělí na dvě části
0:07:32i nedělá nějakou operativa i d nějakou tvorbu
0:07:35ta operativa součinnosti které nevyžadují
0:07:38o nevyžadují jaký moje myšlení jako mu přidanou hodnotu co do rutinní automatické činnosti
0:07:46vyřizování mailu domlouváním schůzek takovýdlech u roviny
0:07:53naproti tomu
0:07:54potom tvorba chceš jsou přesně činnosti který do kterých já sám musím přinést nějakou hodnotu
0:08:01aby něco zníkl
0:08:03činnosti jsou těžko automatizovat ranní a těžko se dají autor swat někam
0:08:08těžko bych na filipíny
0:08:10a user s oval a z nich tady této přednášky
0:08:13možná by došlo pravděpodobně sem si že by to že byl fungovalo
0:08:17každopádně ale a
0:08:20se mi stává že ta operativa velmi často vytlačuje vlastně prostor pro tvorbu
0:08:25tady se strašně snadno
0:08:27a nechá utrhnout okamžikem strašně snadno a dělat takovou tu rutinní činnost a odkládat u
0:08:33tvorbu po je to jednodušší čovek u toho nemusí moc myslet
0:08:37jenomže jasově sem potom takovej nasranej
0:08:39server olej
0:08:41neplním termíny
0:08:43spoustě z vás
0:08:44tady vidím tak a sem kolikrát něco slíbil nedodal sem to
0:08:49protože procesem napřáhl celej tady tímhletím ty věci strašně moc
0:08:53takže tím naseká pracovat a automatizace mě samého
0:08:58by měla vlastně vést k tomu abych
0:09:01snížil ten
0:09:03snížilo ten rozsah operativy kterou dělám co nejvíc i automatizovat co nejvíc i osum
0:09:08aby získal dostatek prostoru pro tvorbu
0:09:17abych mohl vytvářet abych mohl
0:09:18reálně já sám sou přidanou hodnotu někam dávat
0:09:21něco zní vytvářet protože tím že ten světe dneska strašně rychleji
0:09:26tak si dycky najde někdo kdo bude levnější nebo rychlejší toto operativní za ně udělá
0:09:31takže moje my se
0:09:33je to abych dělá ty činnosti měl jsem nenahraditelné a a tím pádem zůstalo konkurenceschopné
0:09:39jde o to následujících let
0:09:43přesně to sou tajdle ty činnosti jakou domlouvání schůze komunikace obecně komunikace
0:09:49domlouvání schůzek a takovýdle věci a přidávaní znalosti a jsem třeba konzultanta ještě konzultovat školy
0:09:55to technologie
0:09:56velmi často velmi často každý den dostane nějakou zprávu
0:10:00o tom jako míře jedna nastavit tady tohle
0:10:02ondřej mám tady tenhle problém je předinstalujícími počítač
0:10:05a tak dál a tak dál sou maličkosti kvůli kterým se nevyplatí
0:10:09si mě najímat jako konzultant někdo konec od za jídlo blbý půlí minutě jeho času
0:10:14neuskutečnil na měl času jako musel fakturu za hodinu práce
0:10:19není úplně houkej je takový případě barevnou tu a pošlu bychom odkaz na a na
0:10:24návrh který se předem set
0:10:26každopádně todleto sou a činnosti který se dají automatizován ty odpovědi existují
0:10:31který ty odpovědi chtějí a já sám těm k redukci víc tříd
0:10:35akcím tady tydle z informace dodat předat vyzáblí parťáci
0:10:39ale to budeme budu mít čas na nic jinýho
0:10:43teď sem byl poslední měsíc
0:10:46téměř celej měsíc zněla cestách ve se minimálně přípony internetu otřáslo si odpočinout
0:10:52jo že ta pracuje musí běžet
0:10:54že v momentě kdybych měl ručně odpovídat nakažen takové za si toto nemůžu dovolit
0:11:00každopádně a
0:11:03já jsem se rozhodl že se vytvoří vlastního četba ta
0:11:07umělou inteligenci která země bude řešit všechny tady tyhlety
0:11:11a všechny výhody rutinní činnosti
0:11:14to znamená to co já řeším to vybere hodně času
0:11:16a
0:11:17jak ano víš basic jsem nějak klienti
0:11:20aby uzly bit jenom klienti může být kdokoliv z vás světa jiná jednoduchý věci jak
0:11:24nastavím támleto jak nastavím tam to mám problém sme k takový a makový potřebu aplikaci
0:11:29tam na to
0:11:31tohleto sou přesně věci který na ně může vyřešit čerpat
0:11:34protože tomu člověku ráně nebo tak dostal tu informaci
0:11:37že se mu pokazí zasekne počítat zasekne nějaký software
0:11:40ve dvě ráno
0:11:42tak já farbe jsem zvědavej na to a nikomu ale někomu radit ve dvě ráno
0:11:46bídy chrát ale odtamtaď po comsat
0:11:50takže tady tyhlety věci pro mě může hendrik henry přepnout
0:11:55to proč si mysim že tam myšlenka je správná
0:11:59a dokazuje startup a dá firma hada co ještě asi nejúžasnější věc kterou sem letos
0:12:05našel
0:12:07je to
0:12:08nástroj který je takový vlastně digitální konzultant digitální lady vydání lékař kterým aplikace
0:12:15takže prosím zkonzultovat nějaký osmi zdravotní problém nejde nic jinýho neště důvod na základě zpracování
0:12:21velkých dat a tak dál a tak dál
0:12:24krát tím rozhovorem
0:12:26stane do ptá visíte svůj zdravotní stav
0:12:29o to z nějakou top jenom jako
0:12:31ty bitovou krásný bylo fungovalo
0:12:33ale začátkem tady toho roku a centrem todlecto sám vyzkoušel jestli nějaký zdravotní potíže
0:12:38a ze zvědavosti jsem to rozsypal vlády
0:12:42nezávisle na to sem potom šel za svým lékařem
0:12:45a ten je potvrdil to salton asi vypadal sady
0:12:49pak se ještě byste se dívali na to report tak sme se ještě doktor dobrali
0:12:53k tomu že ta syté report obsahoval víc věcí víc informací když vlastně ten lékař
0:12:58země a na tom sezení lati vyšetření dostal
0:13:05fajn je
0:13:06že a b napojená do amazon jako do virtuální asistenti alexy řekněme
0:13:13cože p chytrej repráčky link se můžete jako člověk bavit dávat nulu příkazy práce mluv
0:13:19vracejí
0:13:20tak to jsou to panely v jako jak je počasí kdy mám zítra první schůzku
0:13:24a jaký je hlavní město máte malý
0:13:27a ta
0:13:28a nebo to přesně můžou být tady tyhlety věci kdy
0:13:30já si sednu
0:13:31ráno
0:13:32budím se není mně dobře takže bych chtěl za lékařem tak a tak si velice
0:13:36přirozeně jako člověk s člověkem
0:13:39budeme předpokládat že tohle člověk jedna zajímavý člověčí tvar
0:13:43tak pokecáme onen zdravotním stavu
0:13:46a na základě toho zase technologie dokáže potom
0:13:48reálně pomoct
0:13:50nastínit nějaký řešení doporučí nějaký řešení a podobně
0:13:55tady vidím sebemenší důvod
0:13:57dobročinně abych neměl by takovýhle konzultant
0:14:01toto je můj cíl
0:14:03nic můj cíl je abyste měli na stole
0:14:06takovýdleho dobře
0:14:10případně v mobilu v aplikaci a maoista vlastně a tady tydle se vydávaný abych initu
0:14:15tímto způsobem zima digitální nateklo dynamo pomáhat
0:14:18abych eliminovat těch osumdesát procent těch činností který jsou furt opakující se sou furt dokola
0:14:23abych měl dostatek prostoru na to seriální věnovat vymýšlení inovací
0:14:27zavádění inovací hledání nových procesu jde do té firmy dostat
0:14:31jak reálně tomu byznysu prospět
0:14:33tam je to přidaná hodnota
0:14:35tam já tomu dokáže něco přinýst a tam se to nedá zautomatizovat
0:14:39doufám
0:14:43y z je úplně geniální služba
0:14:46je to nástroj
0:14:48který vám z nějaké krátké audio stopy
0:14:50dokáže sympatizovat
0:14:52váš hlas
0:14:53syntetizovat text vašim hlasem zkrátka jdeme hrajete pár vteřin svýho hlasu
0:15:00a potom libovolný text který do to zadáte
0:15:02tak potom ten nástroje řekne vaší hlasem
0:15:06ano zdá současné chvíli je ta funkcionalita nebo ta přirozenost toho výsledku dost pokulhává
0:15:15nicméně vzpomeňte si na technologickou křivku emíru změny technologicky
0:15:20je změny čase
0:15:22f velice jakou velmi sme strašně kousek o toho vitale ta technologie bude podávat
0:15:28tak strašně výborný výsledky
0:15:33že to že se tady o tom bavíme dneska a současné chvíli to pro mě
0:15:37pověšení použitelný devět zamýšlíme takle velice blízké době to pude
0:15:43otázka potom jestli někdo bude chtít poslouchat můj hlas
0:15:46ale to uvidíme děláme nějaký a ve test
0:15:51a zjistíme to
0:15:54dneska už tady pokud vím honza mluvilo služby oken bukový
0:15:58cože přesně věc na které chápáním asi nejvíc ímejlů
0:16:02kdykoliv se s tím kondolovat jakoukoli schůzku skype
0:16:06hledáme termín tak je to neustává přestřelka ímejlů
0:16:10a tři dny se domlouváme na půlhodinovým skype
0:16:14protože a teďka už je to nesedí a já může tady notou zase nemůžu já
0:16:18ale tak játra můžu vtom termínu kreslil byl předtím no jo ale to už zase
0:16:21nemůžu já
0:16:22g nutný vám umožňuje udělat to
0:16:24že babušu odkaz a vy si vyberete jen s termínu
0:16:29já mám kalendáři volno ten daný zablokujete pro píše se nám to do kalendářů a
0:16:33ušetřili jsme asi sto padesáti si síly
0:16:37a todleto je přesně věc motole to sou přesně služby který existuje celá řada
0:16:40který už eska používáme
0:16:42velice jednoduchý je dostat dočet bota
0:16:45velice jednoduchý
0:16:47teoreticky
0:16:49tato velmi jednoduchý tam dostat a
0:16:52poté přes i další činnost která s automatizuje tůmovou běžnou operatérů já budu mít dostatek
0:16:57prostoru na to rozjímat s knihou houpací síti skoupit emanův tu třeba
0:17:06ta pointa je tady toho celýho tady těch služeb a toho je ty technologie fungují
0:17:10ta pointa je
0:17:11že bysme se měli snažit o to
0:17:14automatizovat vědomě automatizovat co nejvíc činností
0:17:19co nejvíc operativní co nejvíce rutinních činností
0:17:22tak aby se do budoucna bysme do budoucna všichni jejich dostatek prostoru na to
0:17:27takže já vytvořit hodnotu
0:17:29která bude dnes automatizovat l na
0:17:31tak abysme zůstali
0:17:33konkurenceschopní do budoucna
0:17:36protože pakliže ta činnost na nějaký konkrétní proces tak dycky se najde někdo pro tu
0:17:41práci v já levněj já rychleji
0:17:44a podobně
0:17:47mimochodem
0:17:49mluvíme tady o tom že budou těžko automatizovat kreativní činnosti
0:17:54znát tady někdo autodesk generating design
0:17:58super t
0:17:59ve geniální věc
0:18:01autodesk visel software vlastně čili neřekl že když
0:18:06budu navrhovat perfektní židli
0:18:08která bude mít nějaký pevnosti charakteristiky bude mít nějaký a velmi nějakej tvar bude vyrobena
0:18:14z nechtěl materiálu
0:18:15ták vy čovek čekal že do toho zapojí inženýra který krát denně budeme se ta
0:18:20prostě vymyslí tu konstrukci dopočítat oživly my si
0:18:23nicméně generativně ze dělá to že vy do toho softwaru zadáte tady tyhlety informace
0:18:30o pevnosti o materiálech a tak dál
0:18:32a ten software vygeneruje řádů
0:18:35několik
0:18:36ideální řešení
0:18:38a člověk si s toho potom asi vybere
0:18:41tu oku vizuální nejvíce ladící ta která je nejhezčí
0:18:45mimochodem
0:18:46a tady airbus u se povedlo to že máte dva se tři sta dvacet je
0:18:51za přední dali taková příčka které zčásti nosná pro tu toho letadla a na nějakou
0:18:57hmotnost a inženýři nemohli z nějakých o snáz dvacet let provozu toho letadla
0:19:02nemohli přijít
0:19:03takže možná třicet let
0:19:05a
0:19:06inženýři zkrátka nemohli přijít na to
0:19:08jak to konstrukčně tu příčku úpravy tak aby sníženy hmotnost
0:19:13vozovkách to křáp líbil
0:19:15nebyl autodesk generating design
0:19:18a vypadl s tou výsledek o padesát procent lehčí zachování stejných pevnostní charakteristik
0:19:25takže i kreativní činnost
0:19:27která zaviněný zautomatizovat a na zautomatizuj s automatizovat ona je
0:19:33ano je to height x n hodně daleko nicméně snažíme se automatizovat i rutinní činnosti
0:19:39nebo vypálíme nejvíc času a nic vytvoříme
0:19:44já tady todlecto sice
0:19:46zatím nějak nerealizují sám pro sebe kontextu své osoby nicméně o jaký první krok se
0:19:51snažíme fill noklubu
0:19:53kde vlastně děláme novou začal koule vzdělávací platforma
0:19:59jako milimetru živý školení nebo mají školení a současné chvíli pomocí micro learning u pomáháme
0:20:04každém v organizacích se digitálně sdělat posunout je to se týká digitální dovedností o několik
0:20:11úrovní dál
0:20:14a přesně vím žhavenou budeme pracujeme na způsobech jak ten vzdělávacího se kdy slibovat tak
0:20:20aby novou byl vlastně parťák pro každého člověka té firmě ve to takle kajť kterým
0:20:26se zavolá když něco nefunguje
0:20:29f tak se potom budeme rozpočet že pokud někoho z vás tady tohleto zajímá chtěl
0:20:33byste se to účastníci myslel tam pracovat tak se rozhodně spojné bučí na první terorista
0:20:39gramat litru případně tady osobně
0:20:42díky