Javascript. Dobrý sluha, špatný pán

Stanislav Hacker (GMC Software Technology, Hradec Králové)

JavaScript nemá cenu představovat, ale určitě je dobré říct si o nějaký věcech, se kterými se setkáte při vývoji velké aplikace. Otázky ohledně využití frameworků, pluginů a jejich performance. V neposlední řadě se také chci zaměřit na Clean Code a Test Driven Development a jak se k tomu postavit. Určitě se podíváme i na nějaké příklady z praxe a některé věci si názorně ukážeme.

Pro koho je přednáška určena

Pro všechny programátory, nehledě na to, v čem programují. Přednáška je sice hlavně o JavaScriptu, nicméně principy jsou stejné napříč jazyky.