takže nebude same

jo tady teda mezka

X jo a pera malého ne a nyní prací velké modré X

že jí právě

i když se dá snadno věc

které problém ale jenom interními v tom

a bude tady povídá

se říká se a

a tím

ale

jak zní

a hlavně tak

fungovat je v rámci toho týmu

a jeden Ú a nějak

sociální dynamiky krát prostě úspěšných Í F

lidi

jo

tím pro Y je

a

na

vyleze

a D

a ne vždy je

a protože

a

jo

ale

je i nezhroutila se

no a

a

a

i jo

to sou ty

ale že když

a

a

ne

a

a mě

a my o P než

zase

a

že si

jo

omega

cíle a

R G jo

a vůbec je

a

jak si o ně

jo

a jak

a

jo

a vy

a oni

jo

ne no

a nebo

jo

nějak

že

se to

není

a se že u

u

a or

takže o

život

i jo no

no a

a já být omega

a

že

ale že jo

jak to že a

tu lze

je a

no a teďka a o

no a dál i v

a to

no a tady

a

a už to a

u mě

že

ne

ale když

že

že

uvedený

první

jo

o

i na

to

to hráli

to je B dobrý

jo že jo a u ty a

kdy

měl

a tady se řeší

u

bude

na pořád je spíš

a od

a

jo

takže se ke jako

jo

ne že si ne se řekli že jo

a

jo

jak stíháme ale

u E

který má být po a

u a za to

i jo

a

je se svojí

mně lichá o roli

i že mu

i na

a

my sme měli

a

ale

přímá

za

a není

tam

u

a

i

a

E

a

i

to naučil a i u

kde

jo

tak já nebo

a

a to a

je

to je

ještě i na to pacientek dole

C

jak bude Í ne to je už

jo

co

že

a to je

se o nějakou

nula

a E

ta

slově

a

no

no

jo

my

jo

že už za ta a oni

a vy

a kdy více méně

na začátku D

jo

a

a

a jo

říká

i o

jo

a četo

a

můžeme

když je M

a

jo

hele ty o tyto dělat

a

jo

a to je že je jestli

a

i má

takže i

zase se

nemá

a na

a

a

ní největší pour

nebo já

jo

a

to není

no

takže buď

a už to E V

že

jo

a ten u má bude a

i

je to

čili

nevěřil

jo

a já to ta vaše

takže mě asi něco šumy takže zkusím

u

dva a

je i

i

no že se

ale to je to

můžeme

a

jo

a tady jo

no

a

a

i to takže ne

a že

na

jo to jo C

nebo

i

i a

to je ale

jo

jo

i

co budeme mít a houby o

jo

a my C

že

jo

a to že už my show já a vy

a

a

že

a začíná

ví a je

protože

N

na

ta

jo a další

to a

a

a

a že i a

že

u že

nebo třeba

jo

a

no

to že budete mít tu

na to více jo i

a

a

no ale

a

u Í

jo já mám

jo to jo

jo

no nejlepší lidi kteří o

je a

a

a vy

ne

je i

ne

C T nám tady jak funguje s u

u mě

a my i osmi

to je i to

přijde

run i u i můj

a

no to měli se

a víš

to že o to je

i

jo

a to i slova

a S R a

a to

a funguje že to je

nejdřív o něco

který možná že i

na a

že o měli to třeba i a

to nejediná C vnitra a de

dobrý

a

a i

nejdříve

jo a

a

a jo

a

jo

jo

a teďka jako o ní

že ale

a myslím že

že

měla by to

tak

jo

dlouhé

a to

no a

je

tak

a u

takže když

mluvil o a

to funguje

že i měli na

že G

jo

i

si

popisoval

jo

a

a

jo

o

u

je

když se

buďto

i o

jo

jo

a tak dál

a když G a

že jo

někdy je to a

že

a oni používá

to není o ně

i

i

ale ono je to a

i

a že

vy to sou u

jo

jo

no a

na hraně ale

mně to je že minule se tahle vyšší o a

u

a že i ve vy

tím E hrozně víš

že

důvěřuj o

kolekci

třeba pole a

a že

o tady určitě mi se má

a

třeba může o u

on a

i pole o jo

a u o že jo

dvě pí

že a

jo

a jo

a udělat

a

tam to

a

jde

o

jo je

to

jo

víme

to na P jak vy že je má

V a

obča a je to i giga

o

jo vím a vo jedna a tři a i

i

a

takže tohle to i u jo

u

T ale nějakým

jakým taky trošku C jedna a

no

první a určitá větší vy

a ta

třeba se a výrazně měli plus

a ti

je a i C u má

a rychle

a

a

jo

určí

píšeme té

a i

adresy díváme

in že mohou

a

i když se na jak jo N a

u

a tedy V

to je

jo

jo o

pouze jo

ano ale a

u jo i

protože to

máme

a po si uvědomit že máme za

E

že je změna vůbec

a

no ne na to

jak

jo

já třeba jo

a

jo

i

při

a

i pak

po kteří

a

no a

čili o I D V

a

jo čili

za cíl už teda že

je

je i

méně že jo

tak i o

vy

nebo

a

je

chtěl

o dovízt rozumíš a

jo

a

jo dobré

vy

jo

no a

jo

a i normálně na nižší se

když bude

V provede to i že

něj

třeba

D a říši na Í R

použito ve méně

o

a u cíle a je ve

a

jo

ta žena čili

a

je vše o ní

a

o

už je

takže pro můj osobní a že jo

a ve

ale

že

a to projekce

jak

vyvrcholily tým jako a

o

že mě

to i

oni tu vytvářel germaniovým

jo

jo

že moc C a i na V

a tím

ověřili jo na

října

jo

no

třeba i u

a

zde

to je že a

vy

a

a ono to ale

je že využíváme X tři a

více o

a V využívány víte a to jak se to

a

jo

jo

jako před tím A D

a

jo

o

konce a už nebo o že i

a

a o hodně že

jako by na

za

a

to

jako

udělal těžší než u

že

no a milý

o javě

takže jo

jo

ověřit že je výtahové

i

i

i když firma to vaše

po že jo

jo ni a víme

a

no

že asi

už žít

a za že bude žít o

G

že jo

jo

jo

a

a

ne

žití běží a

tohle

o

E

o jiný

i když to mohl

rizika jo

nejvyšší

jo

a na

i

jejich

vím že na čem je to že jo

ale i ze

i u turnova se

jo

a

jo

když to správně

věděl

a

to už

a

u že

ale i

je

říká no a

že

jo že

i o

a je

i mně je a je to

i

a

a

co my sme jak

i jo i

a že

i o

a tak dál

když dělala

nebo

je

a

a i

a je tam nic pojem

a

a

tam

a pro

a vy

u

víte

jo

že můžu si

a

a

jo

a

jo

takže

jo to řeší

a

a

pro a jak

a

no a

jo

no a průměrujeme Í o pár je

jo

říká

o dva

i

slyším ale

dobře

řekněme

tu chvíli jo a viděli

a

jo

E mu to

že

jo

a

jo je to bílá a V

ale je

víte že to není jen

jak

jo

co

a mega bod

to ale

že

i

my dva

má i

a už to víte

A mínus od má

no

no by před tím bude

asi jo

E a E

grafy

jo

jo

a

jo na

obdobně

no

moc

a je

jo

že

a

a

a uvědomit že i

vy

a

měli

a

dle

nebo oči

mně a V

sám politika co se

no nějaký u je když to a

o i to

no to končíme

doufám že o

co

a

a