0:00:18takže nebude same
0:00:20jo tady teda mezka
0:00:24X jo a pera malého ne a nyní prací velké modré X
0:00:33že jí právě
0:00:36i když se dá snadno věc
0:00:39které problém ale jenom interními v tom
0:00:44a bude tady povídá
0:00:46se říká se a
0:00:48a tím
0:00:50ale
0:00:52jak zní
0:00:53a hlavně tak
0:00:54fungovat je v rámci toho týmu
0:00:58a jeden Ú a nějak
0:01:00sociální dynamiky krát prostě úspěšných Í F
0:01:07lidi
0:01:09jo
0:01:16tím pro Y je
0:01:19a
0:01:25na
0:01:26vyleze
0:01:27a D
0:01:35a ne vždy je
0:01:40a protože
0:01:51a
0:02:00jo
0:02:02ale
0:02:12je i nezhroutila se
0:02:16no a
0:02:20a
0:02:21a
0:02:23i jo
0:02:26to sou ty
0:02:31
0:02:32ale že když
0:02:38a
0:02:40a
0:02:44ne
0:02:48a
0:02:58a mě
0:03:04a my o P než
0:03:11zase
0:03:18a
0:03:20že si
0:03:22jo
0:03:29omega
0:03:32cíle a
0:03:38R G jo
0:03:44a vůbec je
0:03:52a
0:03:56jak si o ně
0:03:59jo
0:04:05a jak
0:04:08a
0:04:15jo
0:04:16a vy
0:04:23a oni
0:04:30jo
0:04:32ne no
0:04:39a nebo
0:04:41jo
0:04:43nějak
0:04:44že
0:04:46se to
0:04:50není
0:04:51a se že u
0:04:55u
0:05:00a or
0:05:03takže o
0:05:10život
0:05:13i jo no
0:05:18no a
0:05:21a já být omega
0:05:26a
0:05:29že
0:05:29ale že jo
0:05:33jak to že a
0:05:35tu lze
0:05:38je a
0:05:42no a teďka a o
0:05:46no a dál i v
0:05:50a to
0:05:53no a tady
0:05:58a
0:05:59a už to a
0:06:01u mě
0:06:04že
0:06:08ne
0:06:18ale když
0:06:20že
0:06:23že
0:06:29uvedený
0:06:32první
0:06:33jo
0:06:34o
0:06:37i na
0:06:39to
0:06:41to hráli
0:06:50to je B dobrý
0:06:55jo že jo a u ty a
0:07:04kdy
0:07:06měl
0:07:12a tady se řeší
0:07:19u
0:07:24bude
0:07:25na pořád je spíš
0:07:29a od
0:07:32a
0:07:40jo
0:07:47takže se ke jako
0:07:53jo
0:07:57ne že si ne se řekli že jo
0:08:01a
0:08:03jo
0:08:10jak stíháme ale
0:08:15u E
0:08:22který má být po a
0:08:26u a za to
0:08:30i jo
0:08:37a
0:08:40je se svojí
0:08:48mně lichá o roli
0:08:52i že mu
0:08:55i na
0:08:57a
0:09:01my sme měli
0:09:06a
0:09:07ale
0:09:11přímá
0:09:13za
0:09:21a není
0:09:24tam
0:09:28u
0:09:31a
0:09:33i
0:09:35a
0:09:36E
0:09:41a
0:09:45i
0:09:49to naučil a i u
0:09:57kde
0:10:02jo
0:10:03tak já nebo
0:10:07a
0:10:11a to a
0:10:20je
0:10:21to je
0:10:23ještě i na to pacientek dole
0:10:33C
0:10:34jak bude Í ne to je už
0:10:46jo
0:10:48co
0:10:51že
0:10:56a to je
0:10:59se o nějakou
0:11:02nula
0:11:04a E
0:11:09ta
0:11:11slově
0:11:14a
0:11:16no
0:11:18no
0:11:20jo
0:11:22my
0:11:26jo
0:11:30že už za ta a oni
0:11:38a vy
0:11:42a kdy více méně
0:11:45na začátku D
0:11:52jo
0:11:58a
0:12:00a
0:12:04a jo
0:12:08říká
0:12:10i o
0:12:14jo
0:12:16a četo
0:12:19a
0:12:26můžeme
0:12:29když je M
0:12:35a
0:12:36jo
0:12:37hele ty o tyto dělat
0:12:43a
0:12:45jo
0:12:46a to je že je jestli
0:12:51a
0:12:57i má
0:13:00takže i
0:13:04zase se
0:13:07nemá
0:13:09a na
0:13:11a
0:13:12a
0:13:13ní největší pour
0:13:16nebo já
0:13:18jo
0:13:22a
0:13:23to není
0:13:26no
0:13:27takže buď
0:13:37a už to E V
0:13:43že
0:13:46jo
0:13:47a ten u má bude a
0:13:56i
0:13:58je to
0:14:01čili
0:14:02nevěřil
0:14:03jo
0:14:05a já to ta vaše
0:14:10takže mě asi něco šumy takže zkusím
0:14:24u
0:14:35dva a
0:14:40je i
0:14:42i
0:14:44no že se
0:14:46ale to je to
0:14:49můžeme
0:14:53a
0:14:56jo
0:14:58a tady jo
0:15:03no
0:15:05a
0:15:16a
0:15:17i to takže ne
0:15:25a že
0:15:27na
0:15:32jo to jo C
0:15:36nebo
0:15:38i
0:15:40i a
0:15:43to je ale
0:15:45jo
0:15:48jo
0:15:50i
0:15:51co budeme mít a houby o
0:15:56jo
0:15:59a my C
0:16:05že
0:16:06jo
0:16:09a to že už my show já a vy
0:16:15a
0:16:17a
0:16:19že
0:16:22a začíná
0:16:29ví a je
0:16:32protože
0:16:33N
0:16:36na
0:16:40ta
0:16:41jo a další
0:16:45to a
0:16:50a
0:16:52a
0:16:53a že i a
0:16:57že
0:17:02u že
0:17:05nebo třeba
0:17:10jo
0:17:11a
0:17:15no
0:17:16to že budete mít tu
0:17:24na to více jo i
0:17:32a
0:17:34a
0:17:39no ale
0:17:41a
0:17:43u Í
0:17:48jo já mám
0:17:53jo to jo
0:17:55jo
0:17:56no nejlepší lidi kteří o
0:18:00je a
0:18:04a
0:18:06a vy
0:18:10ne
0:18:11je i
0:18:15ne
0:18:17C T nám tady jak funguje s u
0:18:24u mě
0:18:26a my i osmi
0:18:37to je i to
0:18:45přijde
0:18:48run i u i můj
0:18:53a
0:18:56no to měli se
0:19:00a víš
0:19:06to že o to je
0:19:09i
0:19:11jo
0:19:13a to i slova
0:19:17a S R a
0:19:22a to
0:19:25a funguje že to je
0:19:36nejdřív o něco
0:19:46který možná že i
0:19:50na a
0:19:52
0:19:54že o měli to třeba i a
0:20:05to nejediná C vnitra a de
0:20:08dobrý
0:20:10a
0:20:14a i
0:20:15nejdříve
0:20:18jo a
0:20:22a
0:20:27a jo
0:20:29a
0:20:34jo
0:20:36jo
0:20:43a teďka jako o ní
0:20:46že ale
0:20:50a myslím že
0:20:53že
0:21:01měla by to
0:21:04tak
0:21:09jo
0:21:11dlouhé
0:21:13a to
0:21:19no a
0:21:21je
0:21:24tak
0:21:31a u
0:21:33takže když
0:21:36mluvil o a
0:21:42to funguje
0:21:46že i měli na
0:21:53že G
0:22:00jo
0:22:02i
0:22:07si
0:22:07popisoval
0:22:11jo
0:22:15a
0:22:17a
0:22:18jo
0:22:21o
0:22:23u
0:22:26je
0:22:29když se
0:22:31buďto
0:22:37i o
0:22:40jo
0:22:43jo
0:22:45a tak dál
0:22:48a když G a
0:22:52že jo
0:22:56někdy je to a
0:23:03že
0:23:04a oni používá
0:23:07to není o ně
0:23:12i
0:23:16i
0:23:19ale ono je to a
0:23:24i
0:23:25a že
0:23:28vy to sou u
0:23:32jo
0:23:35jo
0:23:38no a
0:23:39na hraně ale
0:23:47mně to je že minule se tahle vyšší o a
0:23:54u
0:23:57a že i ve vy
0:24:00tím E hrozně víš
0:24:03že
0:24:09důvěřuj o
0:24:11kolekci
0:24:12třeba pole a
0:24:17a že
0:24:20o tady určitě mi se má
0:24:27a
0:24:31třeba může o u
0:24:35on a
0:24:39i pole o jo
0:24:46a u o že jo
0:24:51dvě pí
0:24:55že a
0:24:58jo
0:24:59a jo
0:25:08a udělat
0:25:16a
0:25:19tam to
0:25:20a
0:25:21jde
0:25:23o
0:25:28jo je
0:25:30to
0:25:34jo
0:25:36víme
0:25:37to na P jak vy že je má
0:25:41V a
0:25:46obča a je to i giga
0:25:52o
0:25:53jo vím a vo jedna a tři a i
0:26:00i
0:26:06a
0:26:08takže tohle to i u jo
0:26:15u
0:26:19T ale nějakým
0:26:24jakým taky trošku C jedna a
0:26:29no
0:26:31první a určitá větší vy
0:26:34a ta
0:26:40třeba se a výrazně měli plus
0:26:49a ti
0:26:53je a i C u má
0:27:00a rychle
0:27:06a
0:27:13a
0:27:17jo
0:27:21určí
0:27:22píšeme té
0:27:29a i
0:27:31adresy díváme
0:27:34in že mohou
0:27:37a
0:27:42i když se na jak jo N a
0:27:48u
0:27:51a tedy V
0:27:55to je
0:27:57jo
0:27:59jo o
0:28:02pouze jo
0:28:05ano ale a
0:28:10u jo i
0:28:18protože to
0:28:20máme
0:28:23a po si uvědomit že máme za
0:28:31E
0:28:33že je změna vůbec
0:28:37a
0:28:39
0:28:43no ne na to
0:28:45jak
0:28:46jo
0:28:52já třeba jo
0:28:54a
0:28:59jo
0:29:02i
0:29:06při
0:29:10a
0:29:13i pak
0:29:16po kteří
0:29:18a
0:29:20no a
0:29:24čili o I D V
0:29:30a
0:29:34jo čili
0:29:35za cíl už teda že
0:29:40je
0:29:42je i
0:29:46méně že jo
0:29:48tak i o
0:29:52vy
0:29:55nebo
0:29:58a
0:30:00je
0:30:01chtěl
0:30:05o dovízt rozumíš a
0:30:11jo
0:30:15a
0:30:17jo dobré
0:30:19vy
0:30:21jo
0:30:29no a
0:30:35jo
0:30:36a i normálně na nižší se
0:30:40když bude
0:30:45V provede to i že
0:30:48něj
0:30:50třeba
0:30:52D a říši na Í R
0:30:59použito ve méně
0:31:04o
0:31:06a u cíle a je ve
0:31:13a
0:31:14jo
0:31:17ta žena čili
0:31:23a
0:31:27je vše o ní
0:31:37a
0:31:41o
0:31:46už je
0:31:48takže pro můj osobní a že jo
0:31:55a ve
0:31:58ale
0:31:59že
0:32:05a to projekce
0:32:06jak
0:32:13vyvrcholily tým jako a
0:32:20o
0:32:23že mě
0:32:25to i
0:32:26oni tu vytvářel germaniovým
0:32:42jo
0:32:45jo
0:32:48že moc C a i na V
0:32:53a tím
0:32:58ověřili jo na
0:33:01října
0:33:03jo
0:33:10no
0:33:15třeba i u
0:33:17a
0:33:22zde
0:33:25to je že a
0:33:32vy
0:33:34a
0:33:35a ono to ale
0:33:44je že využíváme X tři a
0:33:49více o
0:33:54a V využívány víte a to jak se to
0:34:05a
0:34:07jo
0:34:08jo
0:34:09jako před tím A D
0:34:13a
0:34:18jo
0:34:19o
0:34:23konce a už nebo o že i
0:34:30a
0:34:31a o hodně že
0:34:34jako by na
0:34:37za
0:34:38a
0:34:40to
0:34:41jako
0:34:42udělal těžší než u
0:34:47že
0:34:51no a milý
0:34:58o javě
0:35:03takže jo
0:35:09jo
0:35:10ověřit že je výtahové
0:35:15i
0:35:20i
0:35:21i když firma to vaše
0:35:24po že jo
0:35:27jo ni a víme
0:35:31a
0:35:32no
0:35:35že asi
0:35:36už žít
0:35:38a za že bude žít o
0:35:42G
0:35:48že jo
0:35:52jo
0:35:54jo
0:35:57a
0:35:58a
0:36:00ne
0:36:05žití běží a
0:36:10tohle
0:36:12o
0:36:16E
0:36:18o jiný
0:36:20i když to mohl
0:36:30rizika jo
0:36:32nejvyšší
0:36:38jo
0:36:40a na
0:36:45i
0:36:47jejich
0:36:50vím že na čem je to že jo
0:36:56ale i ze
0:37:01i u turnova se
0:37:06jo
0:37:08a
0:37:09jo
0:37:11když to správně
0:37:14věděl
0:37:16a
0:37:23to už
0:37:29a
0:37:34u že
0:37:37ale i
0:37:39je
0:37:47říká no a
0:37:51že
0:37:54jo že
0:37:57i o
0:38:01a je
0:38:04i mně je a je to
0:38:09i
0:38:11a
0:38:12a
0:38:14co my sme jak
0:38:26i jo i
0:38:28a že
0:38:30i o
0:38:31a tak dál
0:38:34když dělala
0:38:37nebo
0:38:38je
0:38:40a
0:38:44
0:38:45a i
0:38:47a je tam nic pojem
0:38:51a
0:38:56a
0:38:58tam
0:39:05a pro
0:39:07a vy
0:39:12u
0:39:13víte
0:39:16
0:39:17jo
0:39:18že můžu si
0:39:19a
0:39:23a
0:39:26jo
0:39:29a
0:39:31jo
0:39:35takže
0:39:37jo to řeší
0:39:46a
0:39:48a
0:39:49pro a jak
0:39:53a
0:39:55no a
0:39:57jo
0:40:02no a průměrujeme Í o pár je
0:40:11jo
0:40:11říká
0:40:13o dva
0:40:14i
0:40:15slyším ale
0:40:18dobře
0:40:21řekněme
0:40:22tu chvíli jo a viděli
0:40:26a
0:40:28jo
0:40:33E mu to
0:40:42že
0:40:45jo
0:40:48a
0:40:49jo je to bílá a V
0:40:54ale je
0:41:00víte že to není jen
0:41:08jak
0:41:12jo
0:41:14co
0:41:15a mega bod
0:41:19to ale
0:41:22že
0:41:23i
0:41:26my dva
0:41:28má i
0:41:34a už to víte
0:41:37A mínus od má
0:41:51no
0:41:53no by před tím bude
0:41:57asi jo
0:42:01E a E
0:42:06grafy
0:42:09jo
0:42:11jo
0:42:12a
0:42:15jo na
0:42:19obdobně
0:42:22no
0:42:32moc
0:42:40a je
0:42:42jo
0:42:44že
0:42:45a
0:42:46a
0:42:55a uvědomit že i
0:42:59vy
0:43:02a
0:43:04měli
0:43:10a
0:43:12dle
0:43:13nebo oči
0:43:20mně a V
0:43:24sám politika co se
0:43:31no nějaký u je když to a
0:43:42o i to
0:43:48no to končíme
0:43:50doufám že o
0:43:54co
0:43:56a
0:44:03a