Windows Store - monetizace aplikací

David Šmehlík (Fleveo) @davidsmehlik david@fleveo.cz