Vývoj Windows Phone aplikací pomocí HTML5

Štěpán Bechynský