0:00:16so i
0:00:27i
0:00:33i
0:00:45i'm
0:00:55is this
0:00:59as well
0:01:12so one
0:01:19so i
0:01:52and
0:02:04okay
0:02:08so i o where
0:02:21we still
0:02:26you're
0:02:31i mean
0:02:38why not and also
0:02:48where
0:02:49right
0:03:02and the o
0:03:29where you're all right
0:03:51one
0:04:02i
0:04:14and
0:04:33where i
0:04:57well
0:05:06i am one
0:05:26we are well we
0:05:41this is more
0:05:54you
0:05:56i one or more
0:06:13i
0:06:26so this work
0:06:45o
0:06:53g
0:07:09i
0:07:25so that
0:07:29and
0:07:35why
0:07:38g
0:07:43so i
0:07:52where
0:08:05o
0:08:06i and i
0:08:18so
0:08:22the i o
0:08:34right
0:08:42i
0:09:04and
0:09:10o
0:09:17i
0:09:24so you're
0:09:31i
0:09:41i
0:09:44i
0:09:50i o
0:10:05this is where
0:10:15i
0:10:22e
0:10:25this one
0:11:13o
0:11:21o and one
0:11:31we all know
0:11:49for this work was
0:11:59and
0:12:29o
0:12:31well
0:12:52and
0:12:57what
0:13:09we
0:13:21i
0:13:26i
0:13:46o
0:13:47c o l o
0:13:54i
0:14:04i am i right now
0:14:12i and i
0:14:26i
0:14:29so a
0:14:43and this is o
0:14:55i
0:15:00and i
0:15:07i
0:15:09i
0:15:13i
0:15:22so
0:15:41i
0:15:42and i o
0:15:58well we are i
0:16:16you
0:16:41e
0:16:49o i
0:16:58o
0:16:59i
0:17:15i
0:17:27o c
0:17:43one
0:17:48o
0:17:50one or
0:17:58but i o one
0:18:15o
0:18:28i
0:18:29o k
0:18:36as well
0:18:42so i
0:18:55so i
0:19:05one
0:19:13so
0:19:15i
0:19:26and
0:19:29and
0:19:33and o one
0:19:48this
0:19:56and we got better and so we are
0:20:14so i
0:20:21and
0:20:29so it will
0:20:36you
0:20:57right
0:21:02so i
0:21:30okay i o one
0:21:54so
0:22:04i
0:22:07so i
0:22:19i
0:22:43i
0:22:45i
0:23:12i
0:23:20one
0:23:26so i
0:23:48i