ZMENY SURFAKTANTOVÝCH PROTEÍNOV SP-A A SP-D U PACIENTOV S CHRONICKOU RINOSINUSITÍDOU

B. Uhliarová, J. Kopincová, M. Švec, A. Čalkovská (Banská Bystrica)