VÝZNAM VYŠETŘENÍ VYDECHOVANÉHO OXIDU DUSNATÉHO JAKO BIOINDIKÁ­TORU ZÁNĚTU V OTORINOLARYNGOLOGII

T. Rybnikár, J. Chládková (Hradec Králové, Praha)