VÝZNAM VYŠETŘENÍ HPV U KARCINOMU OROFARYNGU

H. Binková, Z. Horáková, R. Kostřica, K. Veselý, J. Klozar, E. Košlabová, E. Šálková, R. Tachezy, E. Hamšíková (Brno, Praha)