VS 36: CHIRURGICKÉ A AUDIOLOGICKÉ VÝSLEDKY BAHA IMPLANTACÍ U PACIENTŮ S JEDNOSTRANNOU HLUCHOTOU

J. Bouček, J. Vokřál, L. Černý, M. Chovanec, E. Zvěřina, J. Betka, J. Skřivan (Praha)