VS 35: SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ PŘÍNOSU REHABILITACE JEDNOSTRANNÉ HLUCHOTY POMOCÍ IMPLANTÁTU BAHA

M. Chovanec, J. Bouček, J. Skřivan, E. Zvěřina, L. Černý, J. Vokřál, J. Betka (Praha)