VS 33: SIMULACE EXCITACE BASILÁRNÍ MEMBRÁNY SIGNÁLY ZPŮSOBUJÍCÍMI VJEM DRSNOSTI

V. Vencovský (Praha)