VS 32: VYŠETŘENÍ CHEMOSENZORICKÉ PERCEPCE U PACIENTŮ PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII

K. Svatoňová, H. Faitlová, J. Škvrňáková, J. Vodička (Pardubice)