VS 31: VYŠETŘOVÁNÍ LIBOSTI PACHŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PARKINSONOVU CHOROBU

K. Pospíchalová, J. Vodička (Pardubice)