VS 26: GENDEROVÁ NONKONFORMITA, ALE NIKOLI SEXUÁLNÍ ORIENTACE PREDIKUJE ČICHOVÉ SCHOPNOSTI MUŽŮ A ŽEN

L. Nováková, J. Valentová, J. Havlíček (Praha)