VS 25: VPLYV VÔŇAMI OBOHATENÉHO PROSTREDIA NA NEUROGÉNNU OBLASŤ V MOZGU

M. Martončíková, K. Fabianová, J. Blaško, E. Račeková (Košice)