VS 24: TESTOVANIE FUNKČNÝCH NÁSLEDKOV OVPLYVNENIA POSTNATÁLNEJ NEUROGENÉZY V ČUCHOVOM SYSTÉME POTKANA

E. Račeková, J. Blaško, K. Fabianová, M. Martončíková (Košice)