VS 23: BUNĚČNÁ ADHEZE A VÝVOJ ČICHOVÉHO SYSTÉMU

M. Zápotocký D. Šmít, C. Fouquet, A. Trembleau (Praha, Paříž)