VS 20: PRÍSTUP K PACIENTOM POSTIHNUTÝCH DIFERENCOVANÝM KARCINÓMOM ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

J. Sojak, M. Sičák, K. Obtulovičová (Ružomberok)